Byla 2-179/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Marytės Mitkuvienės, Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Vinco Versecko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. sausio 29 d. nutarties, kuria nutarta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. 2-1327-45/2007 pagal uždarosios akcinės bendrovės „Omnitel“ ieškinį atsakovui akcinei bendrovei Rytų skirstomiesiems tinklams, trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Bitė Lietuva“ dėl viešo konkurso rezultatų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Omnitel“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui AB Rytų skirstomiesiems tinklams ir prašė pripažinti negaliojančiais atsakovo AB Rytų skirstomųjų tinklų Mobiliojo ryšio (GSM), VPN, MPLS, GPRS paslaugų pirkimo atviro konkurso būdu rezultatus – AB Rytų skirstomųjų tinklų Mobiliojo ryšio (GSM), VPN, MPLS, GPRS paslaugų pirkimo atviro konkurso būdu viešųjų pirkimų komisijos sprendimą dėl pasiūlymų eilių I-ai ir II-ai pirkimo objekto dalims ir UAB „Bitė Lietuva“ pasiūlymo pripažinimo laimėjusiu.

4Ieškovas taip pat prašė taikyti šias laikinąsias apsaugos priemones, kol įsiteisės teismo sprendimas byloje: a) uždrausti AB Rytų skirstomiesiems tinklams vykdyti tolimesnes Mobiliojo ryšio (GSM), VPN, MPLS, GPRS paslaugų pirkimo atvirojo konkurso procedūras; b) uždrausti AB Rytų skirstomiesiems tinklams ir UAB „Bitė Lietuva“ sudaryti sutartį dėl Mobiliojo ryšio (GSM), VPN, MPLS, GPRS paslaugų pirkimo atvirojo konkurso rezultatų pagrindu; c) tuo atveju, jeigu paslaugų pirkimo sutartis jau sudaryta - uždrausti AB Rytų skirstomiesiems tinklams ir UAB „Bitė Lietuva“ vykdyti sudarytą sutartį bei atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su UAB „Bitė Lietuva“ paslaugų teikimu AB Rytų skirstomiesiems tinklams. Ieškovas UAB „Omnitel“ nurodė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir tęsiant viešojo pirkimo procedūras, sudarius sutartį su tariamu konkurso laimėtoju UAB „Bitė Lietuva“, bus pažeista ieškovo, kurio pasiūlymas atitiko konkurso sąlygas, teisė sudaryti sutartį su perkančiąja organizacija AB Rytų skirstomaisiais tinklais. Galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo atveju jo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų nebegalimas, kadangi atkurti buvusią padėtį būtų sunku ar net neįmanoma, sutarties šalys jau gali būti atlikusios veiksmus, kurių pašalinimas būtų pernelyg sudėtingas.

5Vilniaus apygardos teismas 2007 m. sausio 29 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių patenkino ir nutarė sustabdyti atviro konkurso dėl Mobiliojo ryšio (GSM), VPN, MPLS, GPRS paslaugų pirkimo procedūras bei uždrausti AB Rytų skirstomiesiems tinklams sudaryti paslaugų pirkimo sutartį, o jei paslaugų teikimo sutartis jau sudaryta – uždrausti ją vykdyti iki galutinio teismo sprendimo įsiteisėjimo.

6Teismo nutartyje nurodyta, kad ieškovo teisėtų interesų požiūriu teisė prašyti uždrausti toliau tęsti pirkimo procedūras, sudaryti pirkimo sutartis ir pan., yra labai svarbi, kadangi pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 7 straipsnio 2 dalies 1 punktą viešasis pirkimas pasibaigia, kai sudaroma pirkimo sutartis arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas. Atsižvelgiant į tai, jog pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms išnyktų pagrindas taikyti šią ieškovo interesų gynimo laikiną priemonę, jo teisių ir teisėtų interesų teisminė gynyba būtų nebeįmanoma, ji netektų prasmės tiek ieškovo reikalavimų pateikimo, tiek ir ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo vykdymo požiūriu. Šių argumentų pagrindu teismas laikėsi nuostatos, kad tikslinga taikyti ieškovo prašomą laikinąją apsaugos priemonę – uždrausti atsakovui sudaryti paslaugų pirkimo sutartį su konkurso nugalėtoju (kas savo esme reiškia viešojo pirkimo procedūrų sustabdymą), o jeigu paslaugų teikimo sutartis jau sudaryta – uždrausti ją vykdyti.

7Atsakovas AB Rytų skirstomieji tinklai atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. sausio 29 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

8Atskirąjį skundą atsakovas grindžia šiais argumentais:

91. Teismas nepagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones nepranešęs atsakovui. Teismas nenurodė, kokios aplinkybės leidžia manyti, kad pranešimas atsakovui apie ieškovo prašymo nagrinėjimą sukeltų realią grėsmę taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

102. Esant tokiam pareikštam ieškinio reikalavimui, viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas bei uždraudimas sudaryti paslaugų teikimo sutartį nėra susijęs su ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimu. Atsakovas yra moki įmonė, todėl net ir patenkinus ieškinį, nuostolių ieškovui atlyginimas galės būti realiai įvykdytas. Be to, nuo pirkimų procedūrų sustabdymo ar nestabdymo bei paslaugų sutarties su konkurso laimėtoju pasirašymo, nei finansinių, nei techninių nuostolių ieškovas UAB „Ommitel“ nepatirs, kadangi visas su sutarties vykdymu ir paslaugų teikėjo funkcijų perėmimu susijusias išlaidas padengs konkurso laimėtojas ir atsakovas (Konkurso sąlygų 1 priedo 5.2 p., 2004 m. gruodžio 31 d. paslaugų teikimo sutarties 5.5 p.).

113. Teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones pažeisdamas proporcingumo principą. Teismas neatsižvelgė, kokius padarinius sukels laikinosios apsaugos priemonės atsakovui, kaip viešąsias paslaugas teikiančiai įmonei. Sustabdžius viešojo pirkimo procedūras, negali būti pasirašyti nauja paslaugų teikimo sutartis, todėl UAB „Omnitel“ toliau teikia ryšio paslaugas, kurių kaina yra žymiai didesnė už kito potencialaus paslaugų teikėjo pasiūlymą. Apeliantas nurodo, kad pasibaigus pirkimų procedūroms ir sudarius sutartį, ieškovas galėtų skųsti viešojo pirkimo komisijos sprendimus ir sudarytą sutartį VPĮ 123 straipsnio pagrindu ir reikalauti žalos atlyginimo.

124. Uždraudus atsakovui sudaryti ir vykdyti sutartį su UAB „Bitė Lietuva“, jis patirs žymius nuostolius, t. y. apie 72 000 Lt per mėnesį už paslaugas pagal viešojo pirkimo objekto I dalį (mobiliojo ryšio (GSM) bei intraneto per GSM paslaugas) ir 11 477,37 Lt per mėnesį pagal viešojo pirkimo objekto II dalį (VPN, MPLS paslaugas) - iš viso 83 477,37 Lt per mėnesį. Nuostoliai susidaro dėl paslaugų teikimo sutarčių (galiojančios 2004 m. gruodžio 31 d. sutarties su UAB „Omnitel“, taip pat galimos sutarties su UAB „Bitė Lietuva“) kainų skirtumo. Per dvejus metus susidarytų 2 003 456,88 Lt dydžio nuostoliai. Pasak apelianto, teismas nesprendė, ar ieškovas bus pajėgus atlyginti nuostolius. Be to, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones nebus pasiektas VPĮ numatytas pirkimų tikslas – pirkimo sutarties sudarymas, leidžiantis racionaliai naudojant tam tikras lėšas įsigyti atsakovui reikalingas paslaugas.

135. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeis viešąjį interesą, nes dėl patiriamų nuostolių mažės bendrovės, kurios 71,35 procentų akcijų valdo Lietuvos valstybė, pelnas.

14Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Omnitel“ prašo atskirąjį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2007 m. sausio 29 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime išsamiai išdėstyti argumentai, kuriais remdamasis ieškovas įrodinėja atskirojo skundo nepagrįstumą. Atsiliepime akcentuojama, kad atsižvelgiant į ginčo teisinių santykių pobūdį, galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas iš esmės pasunkėtų ar taptų nebeįvykdomas, jeigu nebūtų pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, nes nebūtų įmanomas buvusios padėties atkūrimas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą apsprendžia realus ieškovo pažeistų teisių gynybos prieinamumo principo įgyvendinimo bei tinkamo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimas.

15Atskirasis skundas atmestinas.

16Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatas teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių rūšis numato CPK 145 straipsnio 1 dalis, kurioje, be kita ko, nustatyta, kad teismas gali imtis tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos kituose įstatymuose ir kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas (CPK 145 str. 1 d. 13 p.).

17VPĮ yra numatytas viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas, kuris taikytinas, kai perkančioji organizacija gauna tiekėjo pretenziją arba pateikiamas teismui tiekėjo ieškinys (VPĮ 121 str. 3 d., 122 str. 3 d.). Tiekėjo teisėtų interesų požiūriu teisė prašyti sustabdyti pirkimo procedūras yra svarbi, nes pagal VPĮ 7 straipsnio 2 dalies 1 punktą viešasis pirkimas laikomas pasibaigusiu, kai sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas, kuris nekviečiamas tolesnėms pirkimo procedūroms. Taigi konkurso procedūrų sustabdymas, kaip laikinoji apsaugos priemonė, yra tiekėjo interesų gynimo priemonė, taikytina pareiškus teisme ieškinį dėl viešojo pirkimo procedūrų pažeidimų, kol tos procedūros dar nėra baigtos. Priešingu atveju, t. y. nesustabdžius viešojo pirkimo procedūrų, tiekėjų teisėtų interesų teisminė gynyba būtų iš esmės apsunkinta arba nebeįmanoma, ji nebetektų prasmės ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo vykdymo požiūriu. Pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms, išnyktų teisinis pagrindas taikyti priemonę, numatytą VPĮ 122 straipsnio 3 dalyje - pirkimo procedūrų sustabdymą, nes toks procesinis veiksmas pasidarytų teisiškai bereikšmis.

18Laikinosios apsaugos priemonės yra susiję su tam tikrų apribojimų taikymu atsakovui, todėl CPK 145 straipsnio 2 dalyje yra nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Pagal VPĮ 122 straipsnio 2 dalį teismas taiko laikinąją apsaugos priemonę - pirkimo procedūrų sustabdymą, vadovaudamasis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo principas, be kita ko, reiškia, kad teismas turi taikyti tik tokias ir tik tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek būtina ir pakanka užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Teisingumo principas reikalauja išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos tokios, kad nesuteiktų nė vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nevaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina tikslui pasiekti. Taikomos laikinosios apsaugos priemonės turi būti proporcingos siekiamiems tikslams, nes teisingumas reikalauja užtikrinti visų ginčo šalių teisėtų interesų pusiausvyrą.

19Kaip matyti iš faktinių aplinkybių, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimus, atsakovo AB Rytų skirstomųjų tinklų viešųjų pirkimų komisija paskelbė preliminarią pasiūlymų eilę I ir II pirkimo objekto dalims ir pripažino UAB „Bitė Lietuva“ pasiūlymą laimėjusiu (komisijos 2007 m. sausio 4 d. raštas Nr. 10520-30). Šis faktas neneigiamas ir atsakovo atskirajame skunde. Kadangi byloje nėra įrodymų apie tai, kad su UAB „Bitė Lietuva“ jau sudaryta paslaugų pirkimo sutartis, kurios sudarymas reikštų pirkimo procedūrų pabaigą, bei atsižvelgiant į ieškinio dalyką, t. y. reikalavimą pripažinti negaliojančiais paslaugų pirkimo atviro konkurso būdu rezultatus, buvo tikslinga taikyti įstatyme numatytas laikinąsias apsaugos priemones - viešojo konkurso procedūrų sustabdymą ir draudimą sudaryti paslaugų pirkimo sutartį.

20Nepagrįstu laikytinas atsakovo argumentas, jog nebuvo pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių, nes ieškovas turėtų galimybę ginčyti atsakovo sudarytą sutartį su konkurso laimėtoju. Toks argumentas prieštarauja civilinių subjektinių teisių teisminės gynybos koncentruotumo ir ekonomiškumo principams, kuriais grindžiamas civilinis procesas (CPK 7 str.).

21Teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba panaikinti jau pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, jeigu tokių priemonių taikymas pažeistų arba pažeidžia viešąjį interesą. Viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes. Bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę. Vadinasi, jeigu konkrečioje byloje taikytinos ar jau pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti žalą visuomenei, jos daliai, daryti neigiamą įtaką žmonių gerovei, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

22Nepagrįstas atsakovo argumentas, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeis viešąjį interesą. Prašymas panaikinti laikinųjų apsaugos priemonių taikymą privačiam savarankišką teisinį statusą turinčiam juridiniam asmeniui, nors vienu iš jo dalyvių ir yra valstybė (kaip nurodyta atskirajame skunde, 71,35 procentų atsakovo akcijų valdo Lietuvos valstybė), motyvuojant galimais atsakovo nuostoliais, pasireiškiančiais jo pelno sumažėjimu, nesietinas su viešo intereso pažeidimu. Laikinųjų apsaugos priemonių šioje byloje pritaikymas – mobiliojo ryšio paslaugų pirkimo procedūrų sustabdymas pats savaime nedaro ar negali gali daryti žalą visuomenei, jos daliai, neigiamą įtaką žmonių gerovei, tad teisėjų kolegija neturi pagrindo naikinti laikinąsias apsaugos priemones motyvuojant tariama būtinybe apginti viešąjį interesą.

23Įvertinusi bylos aplinkybes teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės yra proporcingos siekiamiems tikslams ir užtikrina ieškovo bei atsakovo teisių ir įstatymo saugomų interesų pusiausvyrą.

24Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi nebuvo sprendžiamas klausimas dėl atsakovo nuostolių atlyginimo užtikrinimo, todėl apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo iš esmės svarstyti atsakovo atskirojo skundo argumentų dėl ieškovo finansinio pajėgumo atlyginti nuostolius, galinčius atsirasti pritaikius laikinąsias apsaugos priemones (CPK 147 str., 302 str., 320 str., 338 str.). Atsakovui išaiškinama, kad esant realiai nuostolių atsiradimo tikimybei, jis gali pateikti galimų nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo apskaičiavimą ir kreiptis į pirmosios instancijos teismą su prašymu užtikrinti tokių nuostolių atlyginimą (CPK 147 str. 1 d.).

25CPK 148 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos nepranešus atsakovui išimtiniais atvejais, kai yra reali grėsmė, jog toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą nebeįmanomą. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą manyti, kad pranešimas atsakovui apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą galėjo apsunkinti jų taikymą arba padaryti jį nebeįmanomą. Teismas turėjo pagrindą tuoj pat gavęs ieškovo prašymą išspręsti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, nepranešdamas apie tai atsakovui, nes atsakovas galėjo sudaryti paslaugų pirkimo sutartį su kitu konkurso dalyviu, o ją sudarius laikinųjų apsaugos priemonių taikymas būtų netekęs prasmės. Nors teismas ir nenurodė išsamių argumentų, kodėl sprendžia klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių nepranešus atsakovui, tačiau vien ši aplinkybė nesudaro pagrindo panaikinti iš esmės teisingą pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 338 str., 329 str. 1 d.). Atsakovas pasinaudojo įstatymo suteikta galimybe apskųsti pirmosios instancijos teismo nutartį, tačiau jo argumentai nepaneigė teismo išvadų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimumo ir tikslingumo.

26Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytomis aplinkybėmis, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimui svarbias aplinkybes. Pagrindų, nurodytų Lietuvos Respublikos CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde nurodytais motyvais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 ar 3 dalyse nurodytų absoliučių jos negaliojimo pagrindų nenustatyta.

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

28Vilniaus apygardos teismo 2007 m. sausio 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Ieškovas UAB „Omnitel“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui AB... 4. Ieškovas taip pat prašė taikyti šias laikinąsias apsaugos priemones, kol... 5. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. sausio 29 d. nutartimi ieškovo prašymą... 6. Teismo nutartyje nurodyta, kad ieškovo teisėtų interesų požiūriu teisė... 7. Atsakovas AB Rytų skirstomieji tinklai atskiruoju skundu prašo panaikinti... 8. Atskirąjį skundą atsakovas grindžia šiais argumentais:... 9. 1. Teismas nepagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones nepranešęs... 10. 2. Esant tokiam pareikštam ieškinio reikalavimui, viešojo pirkimo... 11. 3. Teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones pažeisdamas proporcingumo... 12. 4. Uždraudus atsakovui sudaryti ir vykdyti sutartį su UAB „Bitė... 13. 5. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeis viešąjį interesą, nes... 14. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Omnitel“ prašo... 15. Atskirasis skundas atmestinas.... 16. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatas teismas dalyvaujančių byloje ar... 17. VPĮ yra numatytas viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas, kuris taikytinas,... 18. Laikinosios apsaugos priemonės yra susiję su tam tikrų apribojimų taikymu... 19. Kaip matyti iš faktinių aplinkybių, kuriomis ieškovas grindžia savo... 20. Nepagrįstu laikytinas atsakovo argumentas, jog nebuvo pagrindo taikyti... 21. Teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba panaikinti... 22. Nepagrįstas atsakovo argumentas, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas... 23. Įvertinusi bylos aplinkybes teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios... 24. Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi nebuvo sprendžiamas... 25. CPK 148 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės gali... 26. Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytomis aplinkybėmis, daro išvadą, kad... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 28. Vilniaus apygardos teismo 2007 m. sausio 29 d. nutartį palikti nepakeistą....