Byla 2-470-646/2010
Dėl nepilnametes J. P. globejo, globos vietos ir išlaikymo gavejo pakeitimo

1

2Skuodo rajono apylinkes teismo teisejas Henrikas Albertas Markavicius, sekretoriaujant Stefanijai Družinskienei, dalyvaujant pareiškejo atstovei Z. L., suinteresuoto asmens Barstyciu vaiku globos namu atstovei R. G.,

3viešame teismo posedyje išnagrinejo civiline byla pagal pareiškejo Skuodo rajono savivaldybes administracijos Vaiko teisiu apsaugos skyriaus pareiškima, patraukiant suinteresuotais asmenimis Skuodo rajono savivaldybes ( - ) globos namus, ( - ) socialines globos namus ir Akmenes rajono savivaldybes administracijos Vaiko teisiu apsaugos skyriu, del nepilnametes J. P. globejo, globos vietos ir išlaikymo gavejo pakeitimo

4n u s t a t e:

5pareiškejo atstove Z. L. paaiškino, kad nepilnametes J. P., gimusios ( - ), tevams B. M., a.k. ( - ) ir S. P., a.k. (duomenys neskelbtini) Skuodo rajono apylinkes teismo 2005-11-16 sprendimu Nr. 2-386/2005 buvo laikinai apribota tevu valdžia ju nepilnameciu vaiku atžvilgiu ir iš B. M. ir S. P. priteistas išlaikymas J. P. po 180 Lt iš kiekvieno kas menesi iki jos pilnametystes. J. P. buvo nustatyta nuolatine globa (rupyba), globeju (rupintoju) paskiriant ( - ) globos namus. Skuodo rajono apylinkes teismo 2008-02-26 sprendimu Nr. 2-85-41/2008 buvo neterminuotai apribota tevu valdžia B. M. ir S. P. nepilnameciu vaiku atžvilgiu.

6J. P. yra nustatytas intelekto sutrikimas: vidutinis protinis atsilikimas, specifinis kalbos neišsivystymas del intelekto sutrikimu. Neigalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie SAMD 2009-12-03 neigalumo lygio pažymoje NL-3 Nr. 0037398 nurodyta, kad J. P. nustatytas vidutinis neigalumo lygis. Mergaite nuo 2003 metu buvo ugdoma ( - ) vaiku darželio specialiojo ugdymo grupeje. Nuo 2008-09-01 buvo ugdoma pagal specialiuju poreikiu programa Klaipedos apskrities viršininko administracijos ( - ) specialiojoje mokykloje. Nuo 2010-09-01 ugdoma ( - ) specialiojoje mokykloje.

7Del J. P. negalios iškyla daugybe elgesio problemu: suvokimo ir mokymosi žinios menkos, silpna atmintis, skurdus žodynas. Jai sutrikusi motorika, nekoordinuoti judesiai. Mergaite ne visada supranta paprastus klausimus, nesugeba i juos atsakyti. Visiškai nesuvokia dydžio, laiko ir erdves savoku, gamtos reiškiniu pasikeitimu. Sunkiai orientuojasi aplinkoje, susivokia tik gerai pažistamoje aplinkoje. Mergaite yra leto mastymo, ramaus budo, ištisai, be perstojo kalba sunkiai suvokiama kalba. Kartais supykusi savo emocijas reiškia trenksmais, riksmu. Jurgita su suaugusiuju pagalba geba valyti dulkes, šluoti savo kambari, susitvarkyti daiktus.

8( - ) vaiku globos namuose nera specialistu, paruoštu darbui su vaikais, turinciais protine negalia, nes mergaitei reikalinga psichologo, specialiojo pedagogo pagalba bei nuolatine priežiura.Šiuo metu mergaite gyvena priešmokykliniu vaiku grupeje. Mergaitei augant ir brestant, pasireiškia ir kiti elgesio nukrypimai, susije su moteriškos brandos požymiais. Tokiu budu kartu gyvenantiems mažameciams daroma neigiama itaka ju vystymuisi ir brandai.

9J. P. turi du brolius ir viena seseri. Vienas brolis yra pilnametis, užaugo seneles šeimoje, taciau neturi galimybes pasirupinti seserimi. Jaunesnis brolis ir sesuo auga kartu ( - ) vaiku globos namuose, seseriai taip pat nustatyta negalia, turi daug sveikatos sutrikimu.

10Skuodo rajono savivaldybes administracijos socialiniu ir slaugos paslaugu komisijos 2010-08-25 sprendimu Nr. SD5-76 nuspresta skirti J. P. ilgalaike socialine globa ( - ) socialines globos namuose.

11Lietuvos Respublikos Darbo rinkos mokymo tarnybos prie SAMD 2010-09-07 siuntimu Nr. SD-(10)-1590 J. P., gyvenanti ( - ), siunciama socialinei globai i ( - ) socialines globos namus, esancius ( - ).

12Pareiškejo atstove Z. L. prašo atleisti ( - ) vaiku globos namus nuo J. P. globejo pareigu, globeju ir turto administratoriumi paskirti ( - ) socialines globos namus, ir ten nustatyti jos gyvenamaja vieta, pakeisti teismo sprendima del J. P. išlaikymo, išlaikyma moketi ( - ) socialines globos namams.

13( - ) vaiku globos namu atstove R. G. pareiške, kad palaiko pareiškejo prašyma.

14Akmenes rajono Vaiko teisiu apsaugos skyriaus atstovas i teismo posedi neatvyko, savo rašte teismui pareiške nuomone, kad globejo J. P. pakeitimas, skiriant globeju ( - ) socialines globos namus, atitinka jos interesams.

15( - ) socialines globos namu atstovas i teismo posedi neatvyko, yra globos namu direktores rašytinis pareiškimas teismui, kad globos namai sutinka buti nuolatiniu J. P. globeju (rupintoju) ir turto administratoriumi.

16Pareiškimas tenkintinas.

17Neigalumo lygio pažyma patvirtina, kad J. P., a.k( - ), iki 2014-09-10 nustatytas vidutinis neigalumo lygis (b.l. 12). Skuodo rajono savivaldybes administracijos socialiniu ir slaugos paslaugu komisija 2010-08-25 sprendimu Nr. SD5-76 nusprende skirti J. P., a.k( - ) , ilgalaike socialine globa ( - ) socialines globos namuose (b.l. 16). Lietuvos Respublikos Darbo rinkos mokymo tarnybos prie SAMD 2010-09-07 siuntimu Nr. SD-(10)-1590 J. P., gyvenanti ( - ), siunciama socialinei globai i ( - ) socialines globos namus, esancius ( - ).(b.l. 17).

18Iš surinktu irodymu darytina išvada, kad J. P. tikslinga pakeisti globeja, o globeju ir turto administratoriumi skirtini Ventos socialines globos namai (LR CK 3.246, 3.261, 4.237 str.).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 504 str., teismas

Nutarė

20pareiškima tenkinti.

21Atleisti Skuodo rajono savivaldybes ( - ) vaiku globos namus nuo J. P., gim. ( - ), globejo (rupintojo) pareigu.

22Paskirti nepilnametes J. P., a.k. ( - ) globeju (rupintoju) ir turto administratoriumi ( - ) socialines globos namus, esancius ( - ).

23Nustatyti J. P. gyvenamaja vieta globos institucijoje, ( - ) socialines globos namuose.

24Pakeisti Skuodo rajono apylinkes teismo 2005 m. lapkricio 16 d. sprendima civilineje byloje Nr. 2-385/2005 dalyje del išlaikymo priteisimo J. P., priteisti iš B. M., a.k. ( - ) ir S. P., a.k. ( - ) išlaikyma J. P., a.k. ( - ) gim.1996-09-11, periodinemis išmokomis po 180 (viena šimta aštuoniasdešim) litu iš kiekvieno kas menesi iki jos pilnametystes, išlaikymo suma indeksuojant Lietuvos Vyriausybes nustatyta tvarka, atsižvelgiant i infliacija, pradedant nuo 2010 m. lapkricio 3 d. Išlaikymo lešu tvarkytoju paskirti ir periodines išmokas moketi J. P. globejui (rupintojui) Ventos socialines globos namams.

25Nutarti vykdyti skubiai.

26Nutartis per septynias dienas nuo jos priemimo dienos gali buti skundžiama atskiruoju skundu Klaipedos apygardos teismui per Skuodo rajono apylinkes teisma.

Proceso dalyviai
1. ... 2. Skuodo rajono apylinkes teismo teisejas Henrikas Albertas... 3. viešame teismo posedyje išnagrinejo civiline byla pagal 4. n u s t a t e:... 5. pareiškejo atstove Z. L. paaiškino, kad nepilnametes 6. J. P. yra nustatytas intelekto sutrikimas: vidutinis... 7. Del J. P. negalios iškyla daugybe elgesio problemu:... 8. ( - ) vaiku globos namuose nera specialistu, paruoštu darbui su vaikais,... 9. J. P. turi du brolius ir viena seseri. Vienas brolis yra... 10. Skuodo rajono savivaldybes administracijos socialiniu ir slaugos paslaugu... 11. Lietuvos Respublikos Darbo rinkos mokymo tarnybos prie SAMD 2010-09-07 siuntimu... 12. Pareiškejo atstove Z. L. prašo atleisti ( - ) vaiku... 13. ( - ) vaiku globos namu atstove R. G. pareiške, kad... 14. Akmenes rajono Vaiko teisiu apsaugos skyriaus atstovas i teismo posedi... 15. ( - ) socialines globos namu atstovas i teismo posedi neatvyko, yra globos namu... 16. Pareiškimas tenkintinas.... 17. Neigalumo lygio pažyma patvirtina, kad J. P., a.k 18. Iš surinktu irodymu darytina išvada, kad J. P. tikslinga... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 504 str., teismas... 20. pareiškima tenkinti.... 21. Atleisti Skuodo rajono savivaldybes ( - ) vaiku globos... 22. Paskirti nepilnametes J. P., a.k. ( -... 23. Nustatyti J. P. gyvenamaja vieta globos institucijoje, ( -... 24. Pakeisti Skuodo rajono apylinkes teismo 2005 m. lapkricio... 25. Nutarti vykdyti skubiai.... 26. Nutartis per septynias dienas nuo jos priemimo dienos gali buti skundžiama...