Byla 2-127/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Konstantino Gurino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Audronės Jarackaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Vakarų laivų remontas“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. spalio 29 d. nutarties, kuria ieškovo UAB „Vakarų laivų remontas“ ieškinį atsakovui Northern Research Fleet (OOO „Sevnaučflot“) atsisakyta priimti, civilinėje byloje Nr. 2-2501-360/2009 pagal ieškovo UAB „Vakarų laivų remontas“ ieškinį dėl skolos priteisimo ir nuostolių atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB „Vakarų laivų remontas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė iš atsakovo Northern Research Fleet (OOO „Sevnaučflot“) priteisti 198450 Lt įsiskolinimą, 2890.10 Lt delspinigius, palūkanas nuo bylos iškėlimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo pagal LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą, o taip pat priteisti sumokėtą žyminį mokestį bei visas bylinėjimosi išlaidas ir kitas išlaidas, susijusias su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka. Be to, teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti atsakovui priklausantį laivą „Mount Kent“ (IMO numeris ( - ). Nurodė, kad ieškovas ir atsakovas pasirašė sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atlikti laivo remonto darbus, o atsakovas įsipareigojo atsiskaityti su ieškovu už suteiktas paslaugas. Darbai buvo atlikti laiku ir tinkamai, be jokių pastabų ar papildomų reikalavimų. Tačiau iki šiol ieškovui nėra sumokėta.

4Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. spalio 29 d. nutartimi ieškinį priimti atsisakė. Teismas nurodė, kad ieškinį priimti atsisakoma, jeigu ieškinys neteismingas tam teismui (LR CPK 137 str. 2 d. 2 p.).Vadovaujantis LR CK 1.37 straipsnio 1 dalimi, sutartinėms prievolėms taikoma prievolės šalių susitarimu pasirinkta teisė. Toks šalių susitarimas gali būti numatytas pagal šalių sudarytos sutarties sąlygas arba gali būti nustatomas pagal faktines bylos aplinkybes. Nagrinėjamu atveju tarp šalių pasirašyta sutartis Nr. 05/09-E-WSR-1083 laivo „Mount Kent“ remontui. Šios sutarties 9.2. punkte nurodoma, kad bet kokie ginčai, kylantys iš šios sutarties ar su ja susiję, bus nagrinėjami Rotterdamo teisme pagal Olandijos teisę, t. y. sutarties šalys pasirinko, kurios valstybės teisė bus taikoma iš sutarties kylantiems ginčams bei konkretų teismą, kuris bus kompetentingas juos nagrinėti. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad UAB „Vakarų laivų remontas“ ieškinys atsakovui Northern Research Fleet (OOO „Sevnaučflot“) neteismingas Klaipėdos apygardos teismui (LR CPK 137 str. 2 d. 2 p.), todėl jis grąžintinas ieškinį padavusiam asmeniui (LR CPK 137 str. 3 d.).

5Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Vakarų laivų remontas“ prašo pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – priimti ieškinį kaip teismingą Klaipėdos apygardos teismui. Apeliantas nurodo, kad nors šalys susitarė dėl teismingumo (sutarties 9.2 p.), tačiau CPK 788 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad į sutartinį teismingumą turi būti atsižvelgiama tik esant suinteresuotos šalies prašymui. Tokiu atveju turi būti taikomas CPK 787 straipsnio 1 dalies 2 punktas, o pagal CPK 30 straipsnio 2 dalį ieškinys turi būti reiškiamas pagal atsakovo, kuris Lietuvoje neturi gyvenamosios vietos, turto buvimo vietą, t. y. Klaipėdos apygardos teismui. Apelianto nuomone, pagal suformuotą praktiką tiek sutartinio teismingumo, tiek arbitražinių išlygų atvejais, teismas priima ieškinį, turi jurisdikciją byloje ir privalo nagrinėti bylą, nebent kita šalis tam prieštarauja (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis Nr. 3K-3-62/2007).

6Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.

7Vadovaujantis CPK 137 str. 2 d. 2 p., teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu ieškinys neteismingas tam teismui. Be to, CPK 782 straipsnyje yra numatyta, kad bylą nagrinėjantis teismas privalo savo iniciatyva patikrinti, ar byla teisminga Lietuvos Respublikos teismams. Atitinkamai CPK 788 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad ūkinės komercinės veiklos subjektai gali susitarti, kad ginčai, kylantys iš sutartinių santykių, būtų nagrinėjami ne Lietuvos teismuose, išskyrus bylas, kurioms nustatyta išimtinė Lietuvos Respublikos teismų kompetencija.

8Nagrinėjamu atveju ieškovo UAB „Vakarų laivų remontas“ reikalavimas atsakovui Northern Research Fleet (OOO „Sevnaučflot“) kilęs iš rangos sutarties Nr. 05/09-E-WSR-1083 (b. l. 30 – 34), o iš rangos sutarčių kylantys reikalavimai nepriskirtini išimtinei Lietuvos teismų kompetencijai. Tai iš esmės konstatavo ir Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. spalio 29 d. nutartyje, kurioje nurodė, kad sutartinėms prievolėms taikoma prievolės šalių susitarimu pasirinkta teisė (CK 1.37 str. 1 d.). Iš ieškovo pateiktos sutarties Nr. 05/09-E-WSR-1083 aišku, kad sutarties šalys visus iš jos kylančius ginčus sutarė nagrinėti Rotterdamo teisme pagal Olandijos teisę (Sutarties 9.2 punktas). Tačiau pažymėtina, kad į ūkinės komercinės veiklos subjektų raštiškus susitarimus, kuriais ginčus sutarta spręsti ne Lietuvos teismuose, teismas atsižvelgia tik esant suinteresuotos šalies prašymui, kuris gali būti paduotas iki bylos nagrinėjimo iš esmės pradžios. Taigi, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos nuomone, sprendžiant iš sutarties Nr. 05/09-E-WSR-1083 kilusio ginčo teismingumo klausimą, išsiaiškinti atsakovo poziciją yra būtina, tačiau atskirojo skundo medžiagoje nėra jokių duomenų, iš kurių galima būtų spręsti apie atsakovo poziciją dėl ginčo teismingumo. Tokiu būdu pirmosios instancijos teismas, neišsiaiškinęs atsakovo pozicijos (negavęs atsakovo prašymo laikytis sutartinio teismingumo) dėl Lietuvos teismų kompetencijos nagrinėti iš sutarties Nr. 05/09-E-WSR-1083 kilusį ginčą, negalėjo atsisakyti priimti ieškovo UAB „Vakarų laivų remontas“ ieškinio atsakovui „Northern Research Fleet (OOO „Sevnaučflot“), nes ginčas yra kilęs iš sutarties, kuri buvo vykdoma Lietuvoje, kurioje šiuo metu yra atsakovo turto (laivas „Mount Kent“ (IMO numeris ( - ), todėl ginčas galėtų būti nagrinėjamas ir Lietuvos Respublikos teismuose (CPK 787 str. 1 d. 2 p.).

9Atsižvelgiant į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. spalio 29 d. nutartis, kuria atsisakyta priimti ieškovo UAB „Vakarų laivų remontas“ ieškinį atsakovui Northern Research Fleet (OOO „Sevnaučflot“) naikintina ir ieškinio priėmimo klausimas perduotinas Klaipėdos apygardos teismui nagrinėti iš naujo.

10Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

11Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. spalio 29 d. nutartį panaikinti ir UAB „Vakarų laivų remontas“ ieškinio atsakovui Northern Research Fleet (OOO „Sevnaučflot“) priėmimo klausimą perduoti Klaipėdos apygardos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai