Byla 2S-644-520/2008

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Dalia Višinskienė (pranešėja), kolegijos teisėjai Tatjana Žukauskienė, Egidijus Žironas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo VšĮ reabilitacijos centro „Aušveita“ atskirąjį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2008 m. gegužės 16 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje dėl juridinio asmens valdymo organo sprendimų pripažinimo negaliojančiais pagal ieškovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos ieškinį atsakovams VšĮ reabilitacijos centrui „Aušveita“, UAB „Promata“, UAB „Vilniaus vandens parkas“, UAB „Elguva“,

Nustatė

2Ieškovas Vilniaus apskrities viršininko administracija kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė panaikinti VšĮ reabilitacijos centro „Aušveita“ direktoriaus 2006-07-03 įsakymą Nr.0607-01, kuriuo VšĮ reabilitacijos centro „Aušveita“ direktorius A. S. VšĮ reabilitacijos centro „Aušveita“ dalininkų UAB „Promata“, UAB „Vilniaus vandens parkas“, UAB „Elguva“ piniginius įnašus, padarytus po bankroto bylos nutraukimo, pripažino VšĮ reabilitacijos centro „Aušveita“ dalininkų įnašais ir nustatė, kad Vilniaus apskrities viršininko 2006-07-03 įsakymas yra įvykdytas; panaikinti VšĮ reabilitacijos centro „Aušveita“ direktoriaus 2006-07-03 įsakymą Nr.0607-02, kuriuo VšĮ reabilitacijos centro „Aušveita“ direktorius A. S. įsakė dalininkų įnašus, kurie bus padaryti po 2006-07-03, registruoti Dalininkų registre, informuojant dalininkus apie įnašų pakeitimus ir nustatė, kad naujai įstojusio dalininko pažymėjimas bus išduodamas per 30 dienų nuo įnašo sumokėjimo dienos; pripažinti UAB „Elguva“, UAB „Vilniaus vandens parkas“, UAB „Promata“ nesant VšĮ reabilitacijos centro „Aušveita“ dalininkais; panaikinti UAB „Elguva“, UAB „Vilniaus vandens parkas“, UAB „Promata“ išduotus VšĮ reabilitacijos centro „Aušveita“ dalininkų pažymėjimus. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones: uždrausti atsakovams UAB „Elguva“, UAB „Vilniaus vandens parkas“, UAB „Promata“ dalyvauti ir balsuoti VšĮ reabilitacijos centro „Aušveita“ visuotiniame dalininkų susirinkime bei perleisti kitam asmeniui dalininko teises. Nurodė, kad atsižvelgiant į ieškinio reikalavimą pripažinti UAB „Promata“, UAB „Vilniaus vandens parkas“, UAB „Elguva“ nesant VšĮ reabilitacijos centro „Aušveita“ dalininkais, būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi pagal VšĮ reabilitacijos centro „Aušveita“ įstatų 4.1 str. ir 5.10 str., UAB „Promata“, UAB „Vilniaus vandens parkas“, UAB „Elguva“ balsų skaičiaus pakaktų esminiams sprendimams, turintiems įtakos įstaigos veiklai, priimti. Neapribotas dalininkų teisės realizavimas ir galimybė balsų dauguma nulemti priimamus visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimus viešojoje įstaigoje, kurios steigėjas yra valstybės įstaiga, prieštarautų viešajam interesui.

3Trakų rajono apylinkės teismas 2008 m. gegužės 16 d. nutartimi tenkino ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones: ieškovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos reikalavimų užtikrinimui uždraudė atsakovams UAB „Promata“, UAB „Vilniaus vandens parkas“, UAB „Elguva“ dalyvauti ir balsuoti VšĮ reabilitacijos centro „Aušveita“ visuotiniame dalininkų susirinkime, taip pat perleisti kitam asmeniui VšĮ reabilitacijos centro „Aušveita“ dalininko teises. Teismas nustatė, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės, t.y. uždraudimas atsakovams UAB „Promata“, UAB „Vilniaus vandens parkas“, UAB „Elguva“ dalyvauti ir balsuoti VšĮ reabilitacijos centro „Aušveita“ visuotiniame dalininkų susirinkime, taip pat perleisti kitam asmeniui VšĮ reabilitacijos centro „Aušveita“ dalininko teises, yra susijusios su pareikštais reikalavimais ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra realiai įmanomas. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad pagal VšĮ reabilitacijos centro „Aušveita“ įstatų 4.1 str. ir 5.10 str., UAB „Promata“, UAB „Vilniaus vandens parkas“, UAB „Elguva“ balsų skaičiaus pakaktų esminiams viešosios įstaigos veiklos sprendimams priimti, padarė išvadą, kad netaikius ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių šalių interesų pusiausvyra būtų pažeista, nes egzistuoja realus pagrindas, kad patenkinus ieškinio reikalavimus, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

4Atsakovas VšĮ reabilitacijos centras „Aušveita“ atskiruoju skundu prašo panaikinti nutartį ir ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkinti. Nurodo, kad teismas priėmė neteisėtą, nepagrįstą, nemotyvuotą nutartį, kuri pažeidžia atsakovų teises ir teisėtus interesus. Teismas visiškai netyrė ir nesiaiškino, kaip konkrečiai ir kokie įrodymai patvirtina, kad atsakovų veikla kelia grėsmę būsimam teismo sprendimui, teismo nutartis yra nepagrįsta jokiais įrodymais, faktinėmis aplinkybėmis. Priešingai, teismas, nuspręsdamas, kad atsakovai gali priimti sprendimus, pakenksiančius viešosios įstaigos veiklai, neatsižvelgė į tai, kad tik atsakovai siekė kaip įmanoma kokybiškiau ir tinkamiau atstatyti VšĮ reabilitacijos centras „Aušveita“ veiklą, tik jų įnašų dėka buvo nutraukta bankroto procedūra ir atstatytas įstaigos mokumas. Teismas vadovavosi deklaratyvia ieškovo prielaida, kad atsakovai UAB „Promata“, UAB „Vilniaus vandens parkas“, UAB „Elguva“ gali perleisti dalininko teises tretiesiems asmenims. Teismas nutartimi dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iš esmės išreiškė išankstinę nuomonę dėl ginčo esmės. Kadangi teismo nutartimi visiškai apribojama VšĮ reabilitacijos centro „Aušveita“ veikla, tikėtina, kad atsakovai nebefinansuos VšĮ reabilitacijos centro „Aušveita“ veiklos, todėl įstaiga nebegalės darbuotojams mokėti darbo užmokesčio, mokesčių valstybei, atsiskaityti su trečiaisiais asmenims, vykdyti veiklos ir bus priversta kelti bankroto bylą. VšĮ reabilitacijos centras „Aušveita“ neturi jokio kilnojamojo ar nekilnojamojo turto, todėl bankroto atveju atsakovės dalininkės UAB „Promata“, UAB „Vilniaus vandens parkas“, UAB „Elguva“ negalėtų susigrąžinti įneštų įnašų.

5Ieškovas Vilniaus apskrities viršininko administracija atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti. Nurodo, kad atskirasis skundas yra pateiktas atsakovo VšĮ reabilitacijos centro „Aušveita“, kuriam laikinosios apsaugos priemonės nėra taikytos, o jis nėra įgaliotas atstovauti kitus atsakovus. Teismas pagrįstai, įvertinęs VšĮ reabilitacijos centro „Aušveita“ įstatų 4.1 str. ir 5.10 str., teisingai įvertinęs ieškinio pagrindą ir dalyką, taikė laikinąsias apsaugos priemones. Apelianto argumentas, kad teismas neturėjo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių dėl to, kad atsakovai yra įnešę įnašus pagal bendradarbiavimo sutartį yra nesusiję su laikinųjų apsaugos priemonių institutu, o laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nesustabdo įstaigos veiklos, nes teismas neuždraudė rengti visuotinius įstaigos dalininkų susirinkimus.

6Atsakovas UAB „Promata“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą tenkinti. Nurodo, kad atskirajame skunde nurodyti argumentai yra pagrįsti, todėl teismo nutartis turi būti panaikinta. Jis investavo į VšĮ reabilitacijos centro „Aušveita“ veiklą, todėl yra suinteresuotas, kad įstaigos veikla nebūtų sustabdyta. Teismo nutartimi yra pažeidžiamas ekonomiškumo principas, pagal kurį turi būti užtikrinama, jog pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, nebūtų sutrikdyta įmonės veikla. Ieškovas neįrodė, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių kiltų grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui, ar VšĮ reabilitacijos centro „Aušveita“ veiklai. Ieškovas siekia, kad VšĮ reabilitacijos centrui „Aušveita“ būtų iškelta bankroto byla ir taip jis išvengtų savo įsipareigojimų vykdymo.

7Atsakovas UAB „Vilniaus vandens parkas“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą tenkinti. Nurodo, kad teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia šalių pusiausvyrą, sutrikdo viešosios įstaigos veiklą ir įmonei yra iškilusi bankroto grėsmė.

8Atsakovas UAB „Elguva“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą tenkinti. Nurodo, kad teismas neteisėtai ir nepagrįstai uždraudė įmonės dalininkams dalyvauti įmonės veikloje. Toks teismo taikytas draudimas sutrikdo įmonės veiklą, įmonė nebegali normaliai funkcionuoti ir vykdyti savo įsipareigojimų. Teismas nevertino, kad dalininkės veikė išimtinai įmonės interesais, įnešė į VšĮ reabilitacijos centro „Aušveita“ veiklą virš milijono litų.

9Atskirasis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

10Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirojo skundo, atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentus, pateiktą bylos medžiagą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai CPK 144 str. pagrindu tenkino ieškovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir uždraudė atsakovams UAB „Promata“, UAB „Vilniaus vandens parkas“, UAB „Elguva“ dalyvauti ir balsuoti VšĮ reabilitacijos centro „Aušveita“ visuotiniame dalininkų susirinkime, taip pat perleisti kitiems asmenims VšĮ reabilitacijos centro „Aušveita“ dalininko teises.

11Iš bylos dokumentų matyti, kad yra iškelta civilinė byla dėl VšĮ reabilitacijos centro „Aušveita“ direktoriaus įsakymų, kuriais UAB „Promata“, UAB „Vilniaus vandens parkas“, UAB „Elguva“ padaryti piniginiai įnašai po bankroto bylos nutraukimo buvo pripažinti VšĮ reabilitacijos centro „Aušveita“ dalininkų įnašais, nustatyta, kad įnašai, kurie bus padaryti po 2006-07-03, bus registruojami Dalininkų registre, panaikinimo, UAB „Elguva“, UAB „Vilniaus vandens parkas“, UAB „Promata“ pripažinimo nesant VšĮ reabilitacijos centro „Aušveita“ dalininkais bei jiems išduotų VšĮ reabilitacijos centro „Aušveita“ dalininkų pažymėjimų panaikinimo pagal ieškovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos ieškinį atsakovams VšĮ reabilitacijos centrui „Aušveita“, UAB „Promata“, UAB „Vilniaus vandens parkas“, UAB „Elguva“.

12Pagal CPK 144 str. 1 d. teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti neįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos tokios, kurios užkirstų galimybę išvengti būsimo teismo sprendimo įvykdymo, bylos nagrinėjimo metu būtų užtikrinta ta pati padėtis, kuri buvo iki ieškinio padavimo. Taikant laikinąsias apsaugos priemones, turi būti įvertinama reali grėsmė, jog galimas palankus ieškovui teismo sprendimas bus neįvykdytas, ir taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumas siekiamiems tikslams. Taikant laikinąsias apsaugos priemones taip pat turi būti įvertintas jų tikslingumas, t.y. jos turi garantuoti būsimo teismo sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą.

13Pirmosios instancijos teismas, priėmęs ieškovo ieškinį ir įvertinęs ieškovo ieškinio reikalavimus, ieškovo nurodytas aplinkybes, kurių pagrindu buvo prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nustatė, kad yra faktinis ir teisinis pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kaip kad tai numato CPK 144 str. Iš bylos šalių procesiniuose dokumentuose nurodomų aplinkybių matyti, kad atsakovai UAB „Promata“, UAB „Vilniaus vandens parkas“, UAB „Elguva“ VšĮ reabilitacijos centro „Aušveita“ direktoriaus įsakymų, kuriuos ginčija ieškovas, pagrindu tapo šios įstaigos dalininkais ir pagal VšĮ reabilitacijos centro „Aušveita“ įstatų 4.1 str., 5.10 str. turi įstaigos dalininkų balsų daugumą, kurios pakanka priimti esminiams VšĮ reabilitacijos centro „Aušveita“ veiklos sprendimams. Ieškovas ieškiniu ginčija atsakovų UAB „Promata“, UAB „Vilniaus vandens parkas“, UAB „Elguva“ statusą, t. y. ginčija jų pripažinimą dalininkais, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad kol yra ginčijamas atsakovų UAB „Promata“, UAB „Vilniaus vandens parkas“, UAB „Elguva“, kaip įmonės dalininkų statuso teisėtumas, neapribotas dalininkų teisės realizavimas ir galimybė balsų dauguma nulemti VšĮ reabilitacijos centro „Aušveita“ veiklą, gali turėti įtakos būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Dėl to atmestini atskirojo skundo argumentai, kurių pagrindu teigiama, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ir neteisėtai taikė laikinąsias apsaugos priemones.

14Atskirajame skunde nurodoma, jog pritaikius laikinąsias apsaugos priemones iš esmės buvo sustabdyta įstaigos veikla ir iškilo reali bankroto galimybė, nes dalininkai (atsakovai) gali nebefinansuoti viešosios įstaigos veiklos, tačiau teismui nepateikta jokių šias aplinkybes pagrindžiančių įrodymų, t.y. apeliantas nepateikė finansinių dokumentų, iš kurių būtų matyti reali VšĮ reabilitacijos centro „Aušveita“ finansinė būklė, įrodymų apie įmonės sustabdytą veiklą ir iš to kilusių įsipareigojimų kitiems asmenims nevykdymo. Ieškovas prie atsiliepimo į atskirąjį skundą pateikė 2008-02-12 antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą, iš kurio matyti, kad VšĮ reabilitacijos centras „Aušveita“ veiklos perimtame objekte nevykdo. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija neturi teisinio pagrindo panaikinti laikinųjų apsaugos priemonių dėl apelianto nurodomų aplinkybių, susijusių su ieškovo veiksmais, kuriais jis (ieškovas) ginčija atsakovų, kaip dalininkų statusą, nes šios aplinkybės gali būti nustatomos ir vertinamos tik nagrinėjant bylą iš esmės. Taikant laikinąsias apsaugos priemones, šalių nurodomos aplinkybės, kuriomis yra grindžiami reikalavimai ir atsikirtimai, nenustatomos ir nevertinamos. Pažymėtina, kad atsakovai UAB „Promata“, UAB „Vilniaus vandens parkas“, UAB „Elguva“ nepadavė atskirųjų skundų dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, todėl nėra pagrindo nagrinėti atskirojo skundo aplinkybių, susijusių su šių atsakovų teisių pažeidimu. Šie atsakovai, kuriems yra apribotos teisės, turi galimybę kreiptis į teismą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo (CPK 147 str.).

15Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad atskirojo skundo motyvais nėra faktinio ir teisinio pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį.

16Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK str. CPK 321, 325, 336, 329, 331, 337, 339 str.,

Nutarė

17Trakų rajono apylinkės teismo 2008 m. gegužės 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai