Byla 2-708/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Volvo Lietuva“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. balandžio 2 d. nutarties, kuria sustabdyta byla, civilinėje byloje Nr. 2-1258-173/2009 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Volvo Lietuva“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Beljana“ dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB „Volvo Lietuva“ 2008 m. gruodžio 18 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Beljana“, prašydamas priteisti iš atsakovo 99 278,24 Lt skolą už prekes ir automobilio remonto paslaugas, 9 451,36 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad bylos šalys 2008 m. rugsėjo 5 d. pasirašė vienkartinę darbų atlikimo-pardavimo sutartį Nr. 8310772, kuria ieškovas įsipareigojo atlikti sunkvežimio Volvo FM remontą, o atsakovas – pristatyti draudimo kompanijos sprendimą apie įvykį ir suderinimą dėl draudimo išmokos pervedimo arba pats sumokėti už automobilio remontą. Ieškovas suremontavo transporto priemonę, išrašė atsakovui PVM sąskaitas faktūras Nr. 3210188 ir 3210475 bendrai 116 703,57 Lt sumai, tačiau atsakovas visiškai neatsiskaitė.

4Atsakovas UAB „Beljana“ 2009 m. kovo 26 d. Kauno apygardos teismui paduotu prašymu prašė sustabdyti nagrinėjamą bylą, kol Vilniaus m. 3 apylinkės teismas išnagrinės civilinę bylą Nr. 2-694-631/2009 UAB „Beljana“ v. AB „Lietuvos draudimas“ dėl draudimo išmokos priteisimo. Prašymą grindė tuo, kad atsakovas ieškovo suremontuotą transporto priemonę buvo apdraudęs AB „Lietuvos draudimas“ ir remonto paslaugos iš ieškovo pasirinktos draudiko siūlymu. Draudikas transporto priemonės remonto paslaugų sąmatas derino tik su ieškovu, bet vėliau atsisakė pripažinti įvykį draudiminiu ir išmokėti draudimo išmoką. Kol Vilniaus m. 3 apylinkės teismas neišnagrinės bylos dėl draudimo išmokos priteisimo, šioje civilinėje byloje lieka neaiškus šalių prievolių turinys ir prievolės neįvykdymo teisinės pasekmės (atsakomybė), kildinama iš tos pačios 2008 m. rugsėjo 5 d. vienkartinės darbų atlikimo-pardavimo sutarties. Kitoje byloje patenkintas arba atmestas draudėjo piniginis reikalavimas turės tiesioginę įtaką šioje byloje, nes abi šalys teigia patyrusios nuostolių.

5Kauno apygardos teismas 2009 m. balandžio 2 d. nutartimi inter alia sustabdė bylą, kol bus išnagrinėta civilinė byla pagal draudėjo ieškinį draudikui dėl draudimo išmokos priteisimo, nes minėtoje byloje nustatyti faktai turės prejudicinę galią šioje byloje. Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog draudėjas įvykdė visus reikalavimus, nurodytus vienkartinėje darbų atlikimo-pardavimo sutartyje: pristatė ieškovui draudimo kompanijos sprendimą apie draudiminį įvykį, suderinimą su draudimo kompanija, taip pat suderinimą su transporto priemonės savininku (UAB „SEB Lizingas“) dėl draudimo išmokos pervedimo ieškovui, sumokėjo ieškovui PVM.

6Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Volvo Lietuva” prašo apeliacinės instancijos teismą panaikinti Kauno apygardos teismo 2009 m. balandžio 2 d. nutarties dalį dėl bylos sustabdymo ir klausimą išspręsti iš esmės – atnaujinti bylos nagrinėjimą. Atskirąjį skundą motyvuoja prejudicinio ryšio tarp abiejų bylų nebuvimu. Draudiko sprendimas mokėti arba ne draudėjui draudimo išmoką niekaip nesusijęs su draudėjo prievole atsiskaityti su apeliantu už atliktą darbą (CK 6.190 str. 2 d.), todėl Kauno apygardos teismas gali nustatyti visus byloje dėl įsiskolinimo priteisimo reikšmingus faktus pats. Apelianto teigimu, be pagrindo sustabdžius civilinės bylos nagrinėjimą yra pažeidžiami kitų byloje dalyvaujančių asmenų interesai. Apelianto nuomone, šioje byloje priimtas sprendimas galėtų turėti įtakos bylai dėl draudimo išmokos priteisimo, o ne atvirkščiai, nes remonto kaina lemia draudimo išmokos dydį. Apelianto teigimu, vienkartinė darbų atlikimo-pardavimo sutartis sudaryta vėliau, nei draudėjas užsakė remontą, t. y. sutartis pasirašyta po to, kai automobilio remontas buvo beveik baigtas ir atsakovas turėjo atsiskaityti. Apeliantas neigia pirmosios instancijos teismo konstatuotas aplinkybes, kad draudėjas pristatė ieškovui dokumentus, patvirtinančius draudiko sprendimą išmokėti draudimo išmoką dėl įvykio, kurio metu buvo apgadinta transporto priemonė. Be to, atsakovas, būdamas sąžiningas, prašymą dėl civilinės bylos sustabdymo turėjo pareikšti prieštaravimuose dėl ieškinio ir preliminaraus sprendimo, kad ieškovas teikdamas atsiliepimą būtų galėjęs nurodyti išsamius nesutikimo su prašymu dėl bylos sustabdymo argumentus.

7Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Beljana“ su atskiruoju skundu nesutinka ir prašo apeliacinės instancijos teismą Kauno apygardos teismo 2009 m. balandžio 2 d. nutarties dalį dėl bylos sustabdymo palikti nepakeistą. Atsakovo nuomone, civilinė byla dėl skolos už remonto paslaugas priteisimo ir byla dėl draudimo išmokos priteisimo glaudžiai susijusios: teismui pripažinus autoįvykį draudiminiu įvykiu, automobilio remonto darbus UAB „Volvo Lietuva“ turės apmokėti ne draudėjas, o draudikas. Nors vienkartinė darbų atlikimo-pardavimo sutartis buvo sudaryta tarp UAB „Volvo Lietuva“ ir UAB „Beljana“, daugelis sutarties sąlygų susijusios su draudiku, netiesiogiai dalyvavusiu sutartiniuose santykiuose dėl remonto paslaugų teikimo. Abi civilines bylas jungia tas pats įrodinėjimo dalykas (žalos dydis), pagrindas ir įrodymai, ką pripažįsta ir ieškovas. Tai, jog apeliantas pateikė rašytinius paaiškinimus dėl bylos sustabdymo, rodo, kad ieškovas turėjo galimybę pasinaudoti CPK 42 straipsnio pirmojoje dalyje įtvirtintomis teisėmis.

8Atskirasis skundas tenkintinas, Kauno apygardos teismo 2009 m. balandžio 2 d. nutarties dalis dėl bylos sustabdymo naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės.

9Civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių veiksmų, kuriais siekiama bylą išspręsti iš esmės, sustabdymas. CPK 163 straipsnyje yra nurodyti pagrindai, kuriems esant teismas privalo sustabdyti bylą (privalomasis bylos sustabdymas). Vadovaujantis šio straipsnio 3 punktu, teismas privalo sustabdyti civilinę bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Pažymėtina, kad negalimumas išnagrinėti civilinę bylą kol bus išnagrinėta kita byla paaiškinamas tuo, kad teismas pats negali nustatyti faktų, kurie turi būti nustatyti kitoje byloje. Tai, ar galima išnagrinėti civilinę bylą, kol neišspręsti su ja susiję klausimai kitoje nagrinėjamoje byloje, kiekvienu atveju nustato teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes. Teismų praktikoje pripažįstama, jog sustabdyti bylą minėtu pagrindu galima tik tada, kai dvi ar daugiau neišnagrinėtų bylų yra taip susijusios, kad kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdytai bylai. Tokiu atveju sustabdžius bylą galima išvengti prieštaringų sprendimų tarpusavyje susijusiose bylose, sutaupyti byloje dalyvaujančių asmenų, kitų proceso dalyvių ir teismo laiko ir lėšų, operatyviau išnagrinėti bylą, nes nereikia tų pačių faktų nustatyti kelis kartus. Taigi būtinumą sustabdyti bylą, kol teisme bus išnagrinėta kita byla, lemia tiek faktų prejudicinė reikšmė ir įsiteisėjusių teismo sprendimų privalomumas, tiek kiti įsiteisėjusių teismo sprendimų res judicata galios aspektai.

10Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas UAB „Beljana“ prašė teismą sustabdyti nagrinėjamą bylą, kol Vilniaus m. 3 apylinkės teismas išnagrinės civilinę bylą Nr. 2-694-631/2009 UAB „Beljana“ v. AB „Lietuvos draudimas“ dėl draudimo išmokos priteisimo ir pirmosios instancijos teismas minėtą atsakovo prašymą tenkino, nurodydamas, kad minėtoje byloje nustatyti faktai turės prejudicinę galią šioje byloje. Teisėjų kolegija pripažįsta pagrįstu atskirojo skundo argumentą, kad nėra prejudicinio ryšio tarp Vilniaus m. 3 apylinkės teismas išnagrinės civilinę bylą Nr. 2-694-631/2009 UAB „Beljana“ v. AB „Lietuvos draudimas“ dėl draudimo išmokos priteisimo ir nagrinėjamos civilinės bylos. Teisėjų kolegija pažymi, kad civilinė byla, nagrinėjama Vilniaus m. 3 apylinkės teisme, iškelta dėl UAB „Beljana“ ir AB „Lietuvos draudimas“ sudarytos transporto priemonių draudimo sutarties netinkamo vykdymo ir draudimo išmokos priteisimo, tuo tarpu nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl ieškovo UAB „Volvo Lietuva“ atsakovui UAB „Beljana“ suteiktų paslaugų pagal šalių vienkartinę darbų atlikimo-pardavimo sutartį, apmokėjimo. Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamoje civilinėje byloje yra sprendžiamas atsakovo UAB „Beljana“ prievolės sumokėti ieškovui skolą klausimas, tačiau nėra sprendžiamas klausimas, ar ši skola bus sumokėta UAB „Beljana“ iš draudimo kompanijos gautų draudimo išmokos lėšų. Dėl nurodytų aplinkybių, teisėjų kolegijos nuomone, nėra pagrindo konstatuoti, kad minėtos civilinės bylos yra taip susijusios, kad kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdytai bylai.

11Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirasis skundas yra pagrįstas ir tenkintinas, o Kauno apygardos teismo 2009 m. balandžio 2 d. nutarties dalis dėl bylos sustabdymo naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – atsakovo UAB „Beljana“ prašymas dėl bylos sustabdymo atmestinas.

12Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

13Kauno apygardos teismo 2009 m. balandžio 2 d. nutarties dalį dėl bylos sustabdymo panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atsakovo UAB „Beljana“ prašymą dėl bylos sustabdymo atmesti.

Proceso dalyviai