Byla 2A-737-340/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija,

2susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Tatjanos Žukauskienės,

3kolegijos teisėjų Rūtos Veniulytės-Jankūnienės, Algirdo Auruškevičiaus,

4teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų L. S. ir J. S. apeliacinį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010 m. liepos 12 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovų L. S. (L. S.) ir J. S. (J. S.) ieškinį atsakovams A. M., V. M., Vilniaus apskrities viršininko administracijai (teisių perėmėjas Nacionalinė žemės tarnyba), tretiesiems asmenims Sodų bendrijai ( - ), UAB korporacijai „Matininkai“, UAB „Julimatas“ dėl pažeistų teisių gynimo, bei atsakovų V. M. ir A. M. priešieškinį ieškovams L. S. ir J. S. dėl pažeistų teisių gynimo.

5Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

6ieškovai kreipėsi į teismą patikslintu ieškiniu prašydami panaikinti korporacijos „Matininkai“ 2008-06-03 atliktų SB ( - ) žemės sklypo Nr. 181 kadastrinių matavimų planą ir 2008-06-17 šio žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktą; pripažinti negaliojančiu Vilniaus apskrities viršininko 2008-10-31 įsakymą Nr. 2.3-14171-(41) „Dėl V. M. ir A. M. žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) kadastro duomenų patikslinimo Vilniaus rajone“. Nurodė, kad šalys yra gretimų sklypų bendraturčiai. Atsakovams priklausančio žemės sklypo ribos buvo nustatytos pažeidžiant įstatymus ir norminius aktus, sklypo ribų nustatymas pažeidžia ieškovų teises ir teisėtus interesus. Nurodė, kad grubiai pažeistas atliktų kadastrinių matavimų ir akto surašymo metu galiojusio Žemės reformos įstatymo 21 str. 3 d. reglamentavimas, kad vietovėje paženklintos privačios žemės sklypo ribos vėliau atliekant kadastrinius matavimus nekeičiamos. Atlikus kadastrinius matavimus, atsakovams priklausanti žemės sklypo riba nuo taško „5“ pasislinko į kelią, o taške „6“ nuo kelio į sklypo gilumą. Žemės sklypo ribos taške „5“ pasislinkimas į kelią pažeidžia ieškovų teises - kelio plotas nuo 3,5 m., susiaurėjo iki maždaug 2,5 m. dėl ko ieškovai nebegali patogiai įvažiuoti į jiems priklausantį žemės sklypą. Žemės sklypo ribos pakeitimą įrodo pridedamas prie ieškinio atsakovams priklausančio sklypo planas, sudarytas privatizuojant sklypą bei tai, kad 2008-06-03, plane taip pat yra pažymėtas ribų pakeitimas. Taip pat nurodė, kad bendrijos pirmininkas, suderindamas aktą ir tokiu būdu atsakovų nuosavybėn perduodamas bendro bendrijos turto (kelio) dalį, viršijo savo kompetencijos ribas ir dėl to šis derinimas yra neteisėtas. Kadangi įsakymas yra administracinis aktas, sukeliantis teisines pasekmes, ieškovų teisės nebūtų apgintos pilnoje apimtyje nepanaikinus šio įsakymo. Su atsakovų priešieškiniu nesutiko; nurodė, jog aplinkybė, kad žemės sklypo paženklinime nedalyvavo atsakovai, negali būti pagrindu naikinti 2004-12-01 kadastrinių matavimų planą bei 2004-11-29 žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymų aktą, kadangi formalus Žemės ūkio ministro 2002-12-30 įsakymu Nr. 522 patvirtintų „Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių“ reikalavimų pažeidimas negalėjo pažeisti atsakovų teisių, tuo labiau, jog ir priešieškinyje nenurodoma, kuo buvo pažeistos atsakovų teisės. Nurodė, jog kiti gretimų sklypų savininkai sutiko su aktu ir planu, pasirašydami akte vėliau. Taip pat pažymėjo, kad ieškovai žemės sklypą nuosavybėn įgijo 2004-12-21, t. y. kada jis buvo paženklintas ir buvo atlikti kadastriniai matavimai, todėl būdami sąžiningi įgijėjai jie negali atsakyti už prieš tai buvusių savininkų veiksmus ar neveikimą ženklinant sklypo ribas.

7Atsakovai V. M. ir A. M. atsiliepimu su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad keliukas, kuriuo naudojasi ieškovai, nėra sodininkų bendroji dalinė nuosavybė, t. y. jis nebuvo įrengtas sodininkų bendromis lėšomis ar bendromis sutelktomis jėgomis kaip numato Sodininkų bendrijų įstatymo 7 str. l d., juo naudojasi išimtinai ieškovai. Keliukas buvo įrengtas tuo metu, kai jau buvo pastatytas šiuo metu atsakovams priklausantis namas. Atsakovai pateikė priešieškinį prašydami panaikinti žemės sklypo Nr. 181A (kadastro Nr.( - )) 2004-11-29 UAB „Julimatas“ žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktą ir 2004-12-01 kadastrinių matavimų planą. Nurodė, kad atsakovai dalyvauti paženklinant ribas, kaip numatė Žemės ūkio ministro 2002-12-30 įsakymu Nr.522 „Dėl nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių“ patvirtintų taisyklių 25 ir 27 p. nebuvo kviesti, todėl toks sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktas negali būti laikomas teisėtu ir galiojančiu. Paženklinto žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktas nėra suderintas su Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus vedėju. Šiuo metu ieškovai prie ieškinio pateikė jau trečią 2004-11-29 žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo akto „variantą“. Jame nurodyta, kad nustatant žemės sklypo ribas dalyvavo gretimų žemes sklypų savininkai, tačiau pirmajame akto variante, esančiame VĮ Registrų centre nei vienos iš šių pavardžių, nei jų parašų nėra.

8Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija pateiktu atsiliepimu į patikslintą ieškinį prašė nagrinėti bylą teismo nuožiūra. Nurodė, kad kilus ginčui aktualu yra, kokia informacija nurodoma sodo sklypo Nr. 181 (650 m) privatizavimo schemoje. Pažymėjo, kad šioje schemoje ties ieškovų ginčijama sklypo riba nėra nurodytas joks bendrojo naudojimo kelias; toje vietoje sklypas Nr. 181 ribojasi tik su sklypais Nr. 181 A ir 180 A. Dėl to ieškovams nėra pagrindo teigti, kad patvirtinus atsakovų sklypo kadastrinius matavimus, jie netenka galimybės naudotis keliu ir patekti į jiems nuosavybės teise priklausantį sklypą, nes toje vietoje pagal atsakovų sklypo privatizavimo dokumentus kelio ir nebuvo. Vilniaus rajono žemėtvarkos skyrius, turėdamas šią informaciją ir suderino UAB korporacijos „Matininkai“ parengtą žemės sklypo planą. Parengtus minėtus kadastrinius matavimus suderino ir ( - ) pirmininkas.

9Trečiasis asmuo UAB Korporacija „Matininkai“ pateiktu atsiliepimu prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad žemės sklypo kadastriniai matavimai atliekami Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-04-15 nutarimu Nr.534 bei Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklių, patvirtintų Žemės ūkio ministro 2002-12-30 įsakymu Nr. 522 nustatyta tvarka, ieškovų ieškinyje nurodytas Žemės reformos įstatymas šiuo atveju netaikytinas. Žemės sklypo kadastro duomenys buvo nustatomi pagal esamą žemės sklypo privatizavimo schemą (Ml:500), sudarytą 1992-04-16 bei patvirtintą tuometinio ( - ) pirmininko J. V., taip pat žemės sklypo ribos užfiksuotos atsižvelgiant į faktinį naudojimą, t. y. atsakovų žemės sklype esantį ir jiems nuosavybės priklausantį gyvenamąjį namą, nuo kurio kampo buvo atidėtas l m atstumas, užtikrinantis gyvenamojo namo savininkų teisę jį tinkamai aptarnauti. Žemės sklypo ribos buvo suderintos su ( - ) pirmininku. Su atsakovų žemės sklypu besiribojančio bendro naudojimo kelio ribos ir plotas teritorijų planavimo dokumentuose nenurodyti, todėl ieškovų argumentas, kad atsakovų žemės sklypo ribos kerta bendro naudojimo kelią ir yra naudojamas ne pagal pagrindine tikslinę paskirtį, yra nepagrįstas.

10Trečiasis asmuo UAB „Julimatas“ atsiliepimu į šalių ieškinį ir priešieškinį nurodė, kad su atsakovų priešieškinyje išdėstytais teiginiais dėl UAB „Julimatas“ parengtų kadastrinių matavimų bylų trūkumų nesutinka. Nurodė, kad atliko žemės sklypo, esančio ( - ) (skl. kad. Nr. ( - )) kadastrinius matavimus. Atlikti žemės sklypo kadastriniai matavimai bei parengtos kadastrinių matavimų bylos ir jų turinys, visiškai atitinka galiojusių teisės aktų reikalavimus, buvo suderintos su ( - ) pirmininku, Vilniaus r. žemėtvarkos skyriumi ir VĮ „Registrų centras“, pildyti žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktų teisės aktai nereikalavo, todėl A. ir V. M. išdėstyti teiginiai dėl įmonės veiksmų prieštaraujančių teisės aktams atliekant kadastrinius matavimus, nepagrįsti. Be to, 2008 m. korporacijai „Matininkai“ atlikus A. ir V. M. priklausančio žemės sklypo kadastrinius matavimus, pastarieji asmenys neturėjo pretenzijų pamatuotoms ir paženklintoms žemės sklypo riboms ir pasirašė žemės sklypo planuose bei žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktuose, vėliau savo nuosavybės teise valdomo žemės sklypo kadastrinių matavimų bylas įregistravo VĮ „Registrų centras“. Nurodė, kad UAB „Julimatas“ nesusijęs su ieškovų ir atsakovų ginčo objektu – kelio pločio susiaurėjimu, kadangi minėtas kelias yra už UAB „Julimatas“ pamatuoto žemės sklypo ribų.

11Vilniaus r. apylinkės teismas 2010-07-12 sprendimu ieškinį ir priešieškinį atmetė; priteisė iš ieškovų ir atsakovų lygiomis dalimis 40,18 Lt pašto išlaidų valstybei, t. y. iš kiekvieno po 10,05 Lt. Teismas nustatė, kad šalys yra gretimų sklypų savininkai. UAB ,,Julimatas“ J. R. (buvusios žemės sklypo savininkės) užsakymu atliko šiuo metu ieškovams nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo kadastrinius matavimus, nustatė bei paženklino jiems priklausančio sklypo ribas pagal 2004-11-29 žemės sklypo ribų paženklinimo parodymo aktą. Atsakovams nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo kadastrinius matavimus, nustatė bei paženklino jiems priklausančio sklypo ribas pagal 2008-06-12 žemės sklypo ribų paženklinimo parodymo aktą UAB Korporacija „Matininkai“. Byloje esančiame Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos rašte nurodyta, kad patikrinus žemės sklypo 181-A (kadastro Mr. ( - )) savininkės J. R. (šiuo metu ieškovų) kadastrinių matavimų byloje esančius dokumentus, buvo nustatyta, kad pažeisti Žemės ūkio ministro 2002-12-30 įsakymu 522 „Dėl nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių“, patvirtintų Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių 25, 27, 28 ir 29.8.14 punktai, nes nebuvo raštiškai kviesti ir paženklinimo metu nedalyvavo gretimų žemės sklypų Nr. l81 ir Nr.236 savininkai, t. y. atsakovai ir žemės sklypo Nr.236 savininkai, taip pat J. R. paženklinto žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktas nėra suderintas su Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus vedėja. Vilniaus apskrities viršininkas 2008-10-31 įsakymu „Dėl V. M. ir A. M. žemės sklypo kadastro duomenų patikslinimo Vilniaus rajone“ vadovaudamasis Žemės įstatymu, Vyriausybės 1999-02-24 nutarimu Nr.205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“, Žemės matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių“, UAB Korporacija „Matininkai“ atliktais kadastriniais matavimais bei tenkindamas žemės sklypo savininkų prašymą patikslino žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), sodininkų bendrijoje ( - ) skl. Nr.181, nekilnojamojo turto kadastro duomenis, nurodydamas žemės sklypo bendrą plotą 650 kv.m; pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį – žemės ūkio paskirties žemė; žemės naudojimo būdą – mėgėjiškų sodų žemės sklypai ir sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo, pobūdį – mėgėjiškų sodų sklypų, nustatė atsakovams A. ir V. M. priklausančio žemės sklypo ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates bei nurodė naudoti žemės sklypą pagal tikslinę paskirtį ir laikytis žemės sklypo naudojimo specialiųjų sąlygų.

12Dėl ieškinio

13Teismas nustatė, kad žemės sklypo kadastriniai matavimai atliekami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastro nuostatomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-04-15 nutarimu Nr.534 bei Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002-12-30 įsakymu Nr. 522. Teismas pažymėjo, kad siekiant nustatyti, ar atsakovų žemės sklypo 181 faktinės ribos, pažymėtos taškais Nr. 4-5-6, atitinka riboms, nurodytoms ( - ) generaliniame plane ir kadastro schemoje, bei siekiant nustatyti ginčijamo 5 taško atramos vietą, ieškovams buvo pasiūlyta spręsti klausimą dėl ekspertizės skyrimo, tačiau šalys atsisakė skirti ekspertizę. Iš byloje esančio atsakovų 2008-06-12 parengto Žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo akto nustatyta, kad nustatant žemės sklypo ribas dalyvavo gretimų žemės sklypų savininkai; žemės sklypo ribos buvo suderintos su sodininkų bendrijos ( - ) pirmininku, todėl nėra juridinio pagrindo manyti, kad aktas prieštarauja įstatymo nustatytiems reikalavimas. Teismas laikė, kad atsakovų žemės sklypo plano turinys atitinka Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių 15.1 punktą ir 15.2 punktą. Iš atsakovų žemės sklypų schemos, nustatyta, jog atsakovams priklausančio žemės sklypo Nr.181 plotas pagal pirminius dokumentus buvo 650 kv.m, o kraštinių ilgiai:16,20 m x 15,00 m x 22,00 m x 20,00 m x 10,00 m x 8,00 m x 9,00 m.; schemoje nėra nurodytas joks bendrojo naudojimo kelias, ginčijamoje vietoje žemės sklypas Nr.181 ribojasi tik su sklypais 181A ir 180A. Šie sklypų plotai ir išmatavimai faktiškai atitinka ir SB ( - ) generalinį planą ir tokio dydžio žemės sklypas buvo nupirktas bei įregistruotas pagal preliminarius jo matavimus. Teismas padarė išvadą, jog 2008-06-03 UAB korporacija „Matininkai“ parengtas planas yra teisingas, jis atitinka pirminius teritorijų planavimo dokumentus, generaliniame plane nurodytus duomenis bei kraštinių išmatavimus, neprieštarauja faktiškai nusistovėjusioms sklypų naudojimo riboms, neviršija nuosavybėje esančio ploto. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovams priklausančio žemės sklypo ribos nustatytos laikantis įstatymų nustatytų reikalavimų, nėra pagrindo naikinti 2008-10-31 Vilniaus apskrities viršininko įsakymą Nr.2-3-14171-(41) dėl atsakovų žemės sklypo kadastro duomenų patikslinimo, kuris buvo priimtas remiantis UAB Korporacija „Matininkai“ atliktais kadastriniais matavimais. Be to, kad bendro naudojimo kelyje ieškovų nurodomas atsakovų pagal reikalavimą ginčo taškas Nr.5 yra neteisėtai nustatytas bei pažeidžia ieškovų teises ir teisėtus interesus, yra nepaneigtas faktinėmis bylos aplinkybėmis, kadangi trečiųjų asmenų (byloje nedalyvaujančių asmenų) esantis žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), kuriam atlikti tik preliminarūs matavimai ir kurių žemės sklypo kampas taip pat ribojasi su bendro naudojimo keliu priešais atsakovų kadastrinių matavimų tašką Nr.5, nėra susietas bendrais kadastrinio matavimo taškais, o pagal faktą, Firmos „Tyrimai ir projektai“ 2009-07-16 tyrimo akte Nr.9/54 maksimalaus kelio pločio nurodymas tarp ginčo taško Nr.5 ir kitoje kelio pusėje esančios atraminės kelio sienelės, kas tenkina minimalius privažiavimo keliui keliamus pločio reikalavimus, neįrodo faktinių aplinkybių, kad trečiojo asmens neįtraukto į bylos nagrinėjimą, atraminė sienelė stovi teisingoje vietoje pagal esamus šalių ir trečiųjų asmenų (neįtrauktų į bylą) matavimus. Ir tokių įrodymų šalys nepateikė.

14Posėdžio metu atsakovų atstovas prašė taikyti ieškinio senatį reikalavimui dėl 2008-10-31 Vilniaus apskrities viršininko įsakymo Nr.2-3-14171-(41) panaikinimo; ieškovai prašė taikyti ieškinio senatį priešieškinio reikalavimui. Teismas prašymus dėl senaties taikymo atmetė remdamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama praktika dėl ieškinio senaties termino taikymo klausimu, kuomet skundžiami administraciniai aktai bei kartu keliami civilinio teisinio pobūdžio reikalavimai, bei atsižvelgęs į tai, kad pagrindinis ginčas tarp šalių yra susijęs su nuosavybės teisių gynimu, todėl reikalavimas panaikinti Vilniaus apskrities viršininko įsakymą nekeičia civilinės teisinės ginčo prigimties ir esmės, todėl šiam reikalavimui taikomas bendrasis dešimties metų ieškinio senaties terminas.

15Dėl priešieškinio

16Iš į bylą pateikto 2004-11-29 ieškovų Žemės sklypo ribų paženklinimo akto teismas nustatė, kad nustatant žemės sklypo ribas nebuvo pakviesti gretimų žemės sklypų savininkai – atsakovai ir žemės sklypo Nr.236 savininkai, nustatant minėto žemės sklypo ribas dalyvavo tik šio sklypo savininkė J. R.. Teismas, įvertinęs bylos medžiagą, konstatavo, kad ieškovų Larisos ir J. S. žemės sklypo kadastro duomenų byla yra suformuota pažeidžiant 2002-04-15 LRV nutarimu Nr. 534 patvirtintų Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 32 p. reikalavimus, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002-12-30 įsakymą Nr. 522, tačiau padaryti pažeidimai yra formalūs ir nėra esminiai, nepažeidžia atsakovų nuosavybės teisių į konkretaus dydžio žemės sklypą, nes planu ir aktu paženklintos ir nustatytos ieškovų žemės sklypų ribos atitinka ribas, nurodytas kituose teritorijų planavimo dokumentuose – sodininkų bendrijos generaliniame plane, žemės sklypų planuose, sudarytuose prieš žemę parduodant. Be to, patys atsakovai, atlikdami jiems priklausančio sklypo kadastrinius matavimus ir sudarydami aktą rėmėsi 2004-11-29 akto ir 2004-12-01 kadastrinių matavimų plane nustatytomis šalių žemės sklypų ribomis, skiriančiomis sklypus, o tai įrodo, jog jie sutiko su nustatytomis ribomis ir jų neginčijo, todėl minėti pažeidimai nesudaro pagrindo naikinti ieškovų žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktą ir kadastrinių matavimų planą.

17Apeliaciniu skundu ieškovai prašo Vilniaus r. apylinkės teismo 2010-07-12 sprendimo dalį, kuria buvo atmestas ieškinys, panaikinti ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinys būtų patenkintas. Apeliantų vertinimu, teismas, aiškindamas Žemės ūkio ministro 2002-12-30 įsakymu Nr. 522 patvirtintų „Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių“ ir 2002-06-15 nutarimu patvirtintų Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų normas, nesirėmė šių teisės aktų nuostatomis, reglamentuojančiomis kadastrinių matavimų atlikimo tvarką bei sąlygas, o nurodė normas, neturinčias tiesioginės įtakos kadastrinių matavimų bei žemės sklypų ribų paženklinimo teisėtumui. Byloje neginčytinai nustatyta, kad atsakovams priklausančio žemės sklypo ribos nesutampa su buvusiomis žemės sklypo ribomis, pažymėtomis SB ( - ) generaliniame plane, žemės sklypų privatizavimo schemose, todėl egzistuoja sąlygos, numatytos Nuostatų 124 p., todėl korporacija Matininkai neturėjo įstatyminio pagrindo žymėti atsakovų žemės sklypo ribų bei sudaryti ribų parodymo-paženklinimo akto. Teismas nepagrįstai išskirtinę reikšmę suteikė aplinkybei, jog nustatant žemės sklypo ribas ir sudarant paženklinimo-parodymo aktą, dalyvavo gretimų žemės sklypų savininkai bei bendrijos pirmininkas, kadangi šių asmenų pasirašymas nedaro šių dokumentų teisėtais, nes tokių veiksmų atlikimas priklauso ne nuo gretimų žemės sklypų savininkų valios, bet nuo teisės aktais nustatytų tokių darbų atlikimo reikalavimų laikymosi. Tai, kad atsakovai rekonstravo namą laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, nereiškia, jog turi teisę atitinkamai koreguoti jiems priklausančio sklypo ribas pagal faktinę situaciją, susijusią su namo rekonstrukcija; atsakovų teisės, susijusios su ketinimu statinį pripažinti tinkamu naudoti ir ryšium su tuo minimalios žemės sklypo ribos taške 5 perkėlimu, neturėtų būti ginamos. Kelio susiaurėjimas taške 5, pažeistų ieškovų teises, kadangi į jiems priklausantį sklypą negalėtų įvažiuoti specialusis transportas, neatsižvelgta, jog nustatytas minimalus kelių plotis negali būti mažesnis kaip 2,75 m. Apeliantų teigimu, teismas neįvertino visų įrodymų, susijusių su kelio į apeliantų žemės sklypą buvimu. Apeliantų nuomone, byloje esančių dokumentų visiškai pakanka ginčui išspręsti, kita vertus neaišku, kokią ekspertizę teismas inicijavo skirti, todėl šis motyvas neturi reikšmės bylos išsprendimui.

18Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovai A. M. ir V. M. prašo ieškovų apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus r. apylinkės teismo 2010-07-12 sprendimą palikti nepakeistą; priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog sklypo Nr. 181 privatizavimo schemoje nėra nurodytas joks bendrojo naudojimo kelias. Apeliantais nepateikė įrodymų, kokiu būdu, kada ir kaip šis kelias atsirado. Nepagrįsti teiginiai, kad patvirtinus atsakovų sklypo kadastrinius dokumentus, apeliantai netenka galimybės patekti į jiems nuosavybės teise priklausantį sklypą. Nurodo, jog tiek kadastrinių matavimų planas, tiek sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktas atitinka visus teisės aktų reikalavimus ir yra teisėti.

19Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prašo Vilniaus r. apylinkės teismo 2010-07-12 sprendimą palikti nepakeistą, ieškovų apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, jog Kadastro nuostatų 124 p. numato, kad žemės sklypo ribų nesutapimo atveju tikslinama mažesnio tikslumo riba; jeigu patikslinus ribas ploto paklaida sumažėja iki leistinos ir žemės sklypo konfigūracija nepasikeičia, žemės sklypo ribos pažymimos žemėlapyje. Apeliantai nepateikė įrodymų, kad atsakovų žemės sklypo ploto paklaida neleistina, todėl jų teiginys, jog atsakovams priklausančio žemės sklypo kadastriniai matavimai atlikti neteisėtai, neturi pagrindo. Nurodo, jog kilus ginčui aktualu, kokia informacija nurodoma sklypo Nr. 181 privatizavimo schemoje, kurioje ties apeliantų ginčijama sklypo riba nėra nurodytas joks bendrojo naudojimo kelias. Vilniaus rajono žemėtvarkos skyrius, turėdamas šią informaciją teisėtai ir pagrįstai suderino UAB korporacijos „Matininkai“ parengtą žemės sklypo planą.

20Apeliacinis skundas atmetamas.

21Pagal Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 2 str. 1-3 d. kadastras yra susistemintas ir metodiškai sutvarkytas nekilnojamųjų daiktų grafinių ir atributinių duomenų rinkinys (valstybinėje koordinačių sistemoje), saugomas kompiuterių laikmenose. Juo galima individualiai naudotis elektroniniu ar kitu būdu. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenys – tai duomenys, apibūdinantys nekilnojamojo daikto dislokaciją, žemės gamtines ir ūkines savybes, statinių geometrinius parametrus bei nekilnojamųjų daiktų naudojimo sąlygas. Nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys kaupiami ir saugomi Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke; duomenų registravimas yra administracinė veikla, todėl ginčai, susiję su kadastro ir registro duomenų ginčijimu, teismingi administraciniams teismams (Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 str. 1 d. 1 p.). Pagal CK 4.45 str. 1 d. pagal teismas nustato žemės sklypo ribas jeigu žemės sklypo savininkai nesutaria dėl sklypo ribų ir jos ribos neaiškios iš esamų dokumentų. Sklypo ribų neaiškumą gali įrodyti tai, kad apskritai nėra ribas nurodančių dokumentų (sutarčių, matavimo aktų, oficialių dokumentų, registro duomenų) arba yra kitų teisiškai reikšmingų aplinkybių, nustatytos sklypo ribos pažeidžia kitų savininkų teises ar pan. Teismų praktikoje ginčai dėl kadastrinių matavimų ir žemės sklypo ribų nustatymo pagal CK 4.45 str. dažnai sutampa; ieškinys dėl žemės sklypo ribų nustatymo gali būti reiškiamas kaip savarankiškas ieškinys arba kartu su reikalavimu dėl žemės sklypo savininko pažeistų teisų gynimo (CK 4.95, 4.98 str.).

22Nagrinėjamoje byloje ieškovai iš esmės pareiškė negatorinį ieškinį – grindė savo reikalavimą tuo, kad atsakovų žemės sklypo ribas nustatantys dokumentai – 2008-06-12 žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktas, kadastrinių matavimų planas bei 2008-10-31 Vilniaus apskrities viršininko įsakymas „Dėl V. M. ir A. M. žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) kadastrinių duomenų patikslinimo“ Nr. 2.3-14171-(41) pažeidžia ieškovų teisę naudotis bendro naudojimo keliu – įvažiavimu į savo žemės sklypą, nes, atlikus kadastrinius matavimus, atsakovams priklausančio žemės sklypo riba nuo taško „5“ pasislinko į kelią, o taške „6“ nuo kelio į sklypo gilumą; ieškovai nurodė, kad žemės sklypo ribos paslinkimas taške „6“ jų teisų nepažeidžia, tačiau nuo žemės sklypo ribos paslinkimo „5“ taške bendrijai priklausančio kelio plotas nuo 3,5 metro susiaurėjo iki 2,5 metro; apeliantų ginčijamas taškas „5“ yra atsakovų 181 sklypo ir trečiųjų asmenų, neįtrauktų į bylą, 180A sklypo riboje, apeliantai įrodinėjo, kad tarp 180A sklypo ir atsakovų sklypo yra bendro naudojimo bendrijai priklausantis kelias. Esant tokiai situacijai, kad ginčijamas taškas yra už ieškovų (apeliantų) ir atsakovų sklypų ribos, esminę reikšmę byloje turi aplinkybės, paneigiančios arba patvirtinančios ieškovų teisių naudotis jiems priklausančiu žemės sklypu pažeidimą. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovai teisės naudotis jiems priklausančiu sklypu suvaržymo fakto neįrodė. Teismas pagrįstai vadovavosi pirminiais teritorijų planavimo dokumentais ir padarė išvadą, kad jokio bendro naudojimo kelio šalia atsakovams priklausančio žemės sklypo Nr. 181 nėra. Byloje nėra duomenų, kad ieškovų įrengtas įvažiavimas į jų sklypą Nr. 181A tarp sklypų 181 ir 180A yra pastatytas sodininkų bendrijų lėšomis ar bendrosiomis sutelktomis pajėgomis, įvažiavimas yra tokios konfigūracijos, kad juo naudotis gali tik ieškovai, t. y. įvažiavimas nėra bendrijai priklausantis bendro naudojimo kelias Sodininkų bendrijos įstatymo 7 str. 1 d. prasme. Atmetamas taip pat apeliantų argumentas, kad įvažiavimo į sklypą susiaurėjimas varžo jų teises ir teisėtus interesus, nes dėl susiaurėjimo negalėtų įvažiuoti specialus autotransportas; apeliantų vertinimu, tai yra akivaizdu, tačiau pažymėtina, jog bendrijos generalinio plano duomenimis ieškovų sklypas ribojasi su bendro naudojimo keliu iš kitos sklypo pusės. Apeliantų ginčijamas taškas „5“ yra atsakovų 181 sklypo ir trečiųjų asmenų, neįtrauktų į bylą, 180A sklypo riboje; bylos duomenimis, šiam sklypui (unikalus Nr. ( - )) kadastriniai matavimai nėra atlikti, t. y. ieškovų įrengto įvažiavimo plotis ir konfigūracija nėra galutinai apibrėžti, dėl to atmetamas apeliantų argumentas, kad teismas neatsižvelgė į minimalius reikalavimus kelio pločiui pagal norminius aktus – 2,75 m. Dėl analogiškų motyvų atmetamas apeliantų argumentas, kad atsakovai privalėjo suderinti sklypo ribas kelio pusėje su ieškovais, taip pat atmetamas apeliantų motyvas dėl nepagrįsto gretimų žemės sklypo savininkų bei sodininkų bendrijos pirmininko dalyvavimo sureikšminimo, sudarant ribų paženklinimo-parodymo aktą. Apeliantai pripažįsta, kad jų ginčijamas taškas „5“ yra už jų sklypo ribų, teritorijoje, kurią apeliantai įvardija kaip bendrijai priklausantį bendro naudojimo kelią; esant tokioms aplinkybėms, bendrijos pirmininko dalyvavimas nustatant sklypo ribas ne tik pateisinamas, bet ir būtinas. Byloje nustatytas faktas, kad atsakovų sklypo ribos buvo suderintos su bendrijos pirmininku, taip pat patvirtina aplinkybę, jog ieškovų ginčijamas taškas „5“ sodininkų bendrijos interesų nepažeidžia.

23Nenustačius, kad atsakovų žemės sklypo Nr. 181 ribos, nustatytos pagal kadastrinių matavimų planą, 2008-06-17 šio žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktą bei patvirtintos Vilniaus apskrities viršininko 2008-10-31 įsakymu Nr. 2.3-14171-(41) ginčijame taške pažeidžia ieškovų teises, atmetami apeliacinio skundo argumentai dėl šių atsakovų sklypo ribas nustatančių dokumentų neatitikimo Žemės ūkio ministro 2002-12-30 įsakymu Nr. 522 patvirtintų „Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių“ ir 2002-06-15 nutarimu patvirtintų Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų normoms. Apeliantai nurodo, kad pažeistas esminis kadastrinių matavimų principas – kad sklypo kadastriniai matavimai atliekami pagal teritorijų planavimo detaliuosius ir specialiuosius planus, institucijų, atsakingų už žemės sklypų formavimo valstybinėje žemėje organizavimą, patvirtintus žemės sklypų planus, naudojant topografinius planus bei kitą geodezinę ir topografinę medžiagą. Apeliantų manymu, atsakovams priklausančio sklypo ribos nesutampa su buvusiomis žemės sklypo ribomis, pažymėtomis sodininkų bendrijos generaliniame plane, privatizavimo schemoje, ką įrodo 2010-04-15 kadastro žemėlapio ištrauka. Šis apeliantų argumentas atmetamas, kaip nepagrįstas. Teismas išanalizavo byloje esančius įrodymus ir pagrįstai pažymėjo, kad atsakovų 181 sklypo plotas ir kraštinių ilgiai pagal privatizavimo schemą (b.l. 161, t.1) faktiškai atitinka bendrijos generalinį planą (b.l. 60-62, t.2) bei kadastrinių matavimų planą (b.l. 35, t.1). Teisėjų kolegija sutinka su teismo išvada, jog korporacijos „Matininkai“ 2008-06-03 atliktų SB ( - ) žemės sklypo Nr. 181 kadastrinių matavimų planas yra teisingas, atitinkantis pirminius teritorijų planavimo dokumentus, generaliniame plane nurodytus duomenis bei kraštinių išmatavimus, neprieštarauja faktiškai naudojamų sklypų riboms, neviršija nuosavybėje esančio žemės ploto. Apeliantai neįrodė aplinkybių, kliudančių įregistruoti atsakovo sklypo ribas kadastro žemėlapyje pagal Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 125, 124 punktų sąlygas buvimo; jau aptarti teismo sprendimo motyvai ir išvados paneigia apeliantų įsitikinimą, jog tokių aplinkybių buvimas byloje (neleistini sklypo ribų nesutapimai, sklypo ploto neleistina paklaida, pasikeitusi sklypo konfigūracija) yra akivaizdus.

24Dėl išdėstyto teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra pagrindo apeliacinio skundo motyvais panaikinti arba pakeisti skundžiamą teismo sprendimą (CPK 263, 329-330 str.).

25Atsakovas V. M. byloje patyrė 3000 Lt atstovavimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme. Atmetus apeliacinį skundą, atsakovo prašymas dėl patirtų bylinėjimosi išlaidų priteisimo tenkinamas iš dalies, priteisiant išlaidas, susijusias su atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymu – 1200 Lt (CPK 98 str. 1 d.).

26Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teisme – 1,45 Lt; sutinkamai su Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pašto išlaidos iki 10 Lt nepriteisiamos.

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 – 330 str., teismas

Nutarė

28Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010 m. liepos 12 d. sprendimą palikti nepakeistą.

29Priteisti V. M. iš L. S. ir J. S. (J. S.) lygiomis dalimis 1200 Lt (vieną tūkstantį du šimtus litų) atstovavimo išlaidų.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija,... 2. susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Tatjanos Žukauskienės,... 3. kolegijos teisėjų Rūtos Veniulytės-Jankūnienės, Algirdo Auruškevičiaus,... 4. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų... 5. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 6. ieškovai kreipėsi į teismą patikslintu ieškiniu prašydami panaikinti... 7. Atsakovai V. M. ir A. M. atsiliepimu su ieškiniu nesutiko, prašė jį... 8. Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija pateiktu atsiliepimu... 9. Trečiasis asmuo UAB Korporacija „Matininkai“ pateiktu atsiliepimu prašė... 10. Trečiasis asmuo UAB „Julimatas“ atsiliepimu į šalių ieškinį ir... 11. Vilniaus r. apylinkės teismas 2010-07-12 sprendimu ieškinį ir... 12. Dėl ieškinio... 13. Teismas nustatė, kad žemės sklypo kadastriniai matavimai atliekami... 14. Posėdžio metu atsakovų atstovas prašė taikyti ieškinio senatį... 15. Dėl priešieškinio... 16. Iš į bylą pateikto 2004-11-29 ieškovų Žemės sklypo ribų paženklinimo... 17. Apeliaciniu skundu ieškovai prašo Vilniaus r. apylinkės teismo 2010-07-12... 18. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovai A. M. ir V. M. prašo ieškovų... 19. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba... 20. Apeliacinis skundas atmetamas.... 21. Pagal Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 2 str. 1-3 d. kadastras yra... 22. Nagrinėjamoje byloje ieškovai iš esmės pareiškė negatorinį ieškinį –... 23. Nenustačius, kad atsakovų žemės sklypo Nr. 181 ribos, nustatytos pagal... 24. Dėl išdėstyto teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra pagrindo apeliacinio... 25. Atsakovas V. M. byloje patyrė 3000 Lt atstovavimo išlaidų apeliacinės... 26. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos nagrinėjamoje byloje... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 – 330 str.,... 28. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010 m. liepos 12 d. sprendimą palikti... 29. Priteisti V. M. iš L. S. ir J. S. (J. S.) lygiomis dalimis 1200 Lt (vieną...