Byla 2-890-178/2016
Dėl žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Toleita“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. vasario 3 d. nutarties, kuria pakeistas išieškotojas vykdymo procese, civilinėje byloje Nr. 2-69-464/2013 pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Kaupasta“ ieškinį atsakovams R. J. ir uždarajai akcinei bendrovei „Toleita“ dėl žalos atlyginimo.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė BUAB „Kaupasta“ 2012 m. liepos 18 d. su ieškiniu kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą, prašydama solidariai priteisti iš atsakovų R. J. ir UAB „Toleita“ 398 595 Lt žalos, 5 proc. procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas.

5Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 4 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies - priteisė BUAB „Kaupasta“ naudai iš R. J. 189 704 Lt nuostoliams atlyginti ir 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2012 m. liepos 19 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; kitą ieškinio dalį bei ieškinį atsakovei UAB „Toleita“ atmetė.

6Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. gegužės 8 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 4 d. sprendimą pakeitė iš dalies – sprendimo dalį, kuria atmestas ieškinys dėl atsakovės UAB ,,Toleita“ solidarios atsakomybės panaikino ir ieškinį patenkino, BUAB „Kaupasta“ naudai priteisė solidariai iš atsakovų R. J. ir UAB „Toleita“ 189 704 Lt žalos atlyginimo, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; kitą sprendimo dalį paliko nepakeistą.

7Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2014 m. lapkričio 26 d. nutartimi Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. gegužės 8 d. nutartį paliko nepakeistą.

8Pareiškėja UAB „Valaura“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su prašymu pakeisti pradinį išieškotoją BUAB „Kaupasta“ nauju kreditoriumi UAB „Valaura“ antstolio V. M. vykdomojoje byloje Nr. 0240/14/02229. Nurodė, kad antstolis vykdo skolos išieškojimą Vilniaus apygardos teismo išduoto vykdomojo rašto Nr. 2-69-464/2013 pagrindu. BUAB „Kaupasta“ ir UAB „Valaura“ 2015 m. gruodžio 14 d. sudarė reikalavimo perleidimo sutartį, kuria perleido reikalavimą į UAB „Toleita“. Pranešimas UAB „Toleita“ išsiųstas registruotu paštu.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2016 m. vasario 3 d. nutartimi prašymą tenkino; pakeitė antstolio V. M. vykdomojoje byloje Nr. 0240/14/02229, pradėtoje Vilniaus apygardos teismo vykdomojo rašto Nr. 2-69-464/2013 pagrindu, pradinį kreditorių BUAB „Kaupasta“ nauju kreditoriumi UAB „Valaura“ vykdant išieškojimą iš skolininko UAB „Toleita“. Teismas nustatė, kad BUAB „Kaupasta“ 2015 m. gruodžio 14 d. reikalavimo perleidimo sutartimi atlygintinai perleido reikalavimo teises į abu solidariuosius skolininkus R. J. ir UAB „Toleita“, pastarasis apie reikalavimo perleidimą informuotas registruotu paštu. Teismas sprendė, kad nėra pagrindo netenkinti UAB „Valaura“ prašymo dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese, nes reikalavimas perleistas tinkamai, o reikalavimo perleidimo sutartis nenuginčyta. Teismo vertinimu, nagrinėjamo klausimo atidėjimas iki kol bus išspręstas UAB „Nextis“ pareikšto ieškinio dėl minėtos reikalavimo perleidimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo priėmimo klausimas yra netikslingas, nes sukeltų teisinių santykių nestabilumą ir neapibrėžtumą. Susiklostytų tokia situacija, kai pirminis išieškotojas BUAB „Kaupasta“ negalėtų vykdyti išieškojimo iš UAB „Toleita“, nes perleido šį reikalavimą, o naujasis išieškotojas UAB „Valaura“ negalėtų vykdyti išieškojimo, nes dar nėra įvykęs išieškotojo pakeitimas vykdymo procese. Be to, UAB „Nextis“ pareikštas ieškinys dėl 2015 m. gruodžio 14 d. reikalavimo perleidimo sutarties nuginčijimo ir šio ieškinio galimas patenkinimas nesukels tiesioginių pasekmių skolininko pareigoms.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo argumentai

12Atsakovė UAB „Toleita“ (toliau – apeliantė) atskirajame skunde prašo minėtą nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą iki bus išnagrinėta civilinė byla Nr. B2-3774-560/2016. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Nagrinėjama byla privalo būti sustabdyta iki bus išnagrinėta civilinė byla dėl 2015 m. gruodžio 14 d. reikalavimo perleidimo sutarties nuginčijimo, to nepadarius bus pažeisti BUAB „Kaupasta“ kreditorių interesai.
  2. Naujasis išieškotojas UAB „Valaura“ turi finansinių sunkumų: įmonė turi minimalų įstatinį kapitalą, neturi nekilnojamojo turto, dirba tik keturi darbuotojai, turi įsiskolinimų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai ir galimai šiuo metu yra susidūrusi su ilgalaikiais finansiniais sunkumais. Todėl, pakeitus išieškotoją į UAB „Valaura“ ir jai išieškojus tam tikrą dalį piniginių lėšų iš apeliantės, o vėliau pripažinus reikalavimo perleidimo sutartį negaliojančia bei pritaikius restituciją, gali būti sudėtinga arba net neįmanoma susigrąžinti UAB „Valaura“ išieškotas lėšas. Dėl to bus pažeisti BUAB „Kaupasta“ kreditorių interesai.

13Pareiškėja UAB „Valaura“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas visapusiškai ir objektyviai išnagrinėjo visas reikšmingas bylai aplinkybes ir priėmė pagrįstą bei motyvuotą nutartį. 2015 m. gruodžio 14 d. reikalavimo perleidimo sutartis yra galiojanti, todėl nėra pagrindo naikinti skundžiamą nutartį bei stabdyti civilinės bylos nagrinėjimą.
  2. Apeliantė nepateikė jokių dokumentų, kurie patvirtintų, jog UAB „Valaura“ turi finansinių sunkumų. UAB „Valaura“ pelningai vykdo veiklą nuo 2011 metų, skolų ar kitų kreditorinių įsipareigojimų tretiesiems asmenims ar valstybei neturi. UAB „Valaura“ suteiktas sertifikatas „Stipriausi Lietuvoje 2015“ patvirtina, kad įmonė yra patikima, laiku vykdo ir yra didelė tikimybė, kad vykdys savo finansinius įsipareigojimus. Todėl nėra pagrindo abejoti, kad UAB „Valaura“ gali nevykdyti ar nevykdys savo finansinių įsipareigojimų bei pažeis BUAB „Kaupasta“ kreditorių interesus.
  3. Apeliantė nuo 2013 metų nevykdo teismo sprendimo, skola nėra padengta. Apeliantė, siekdama panaikinti skundžiamą nutartį ir prašydama stabdyti bylos nagrinėjimą, siekia išvengti skolos grąžinimo bei galimai vilkina procesą. Kreditoriaus pasikeitimo faktas nesukelia jokių teisinių pasekmių apeliantei, todėl negali pažeisti ir jos teisių. Bylos sustabdymas bei atsisakymas patvirtinti kreditoriaus pasikeitimo faktą gali sukelti UAB „Valaura“ neigiamų teisinių pasekmių, nes ilgam laikui bus užkirstas kelias reikalauti iš skolininko grąžinti skolą bei įvykdyti teismo sprendimą.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

15CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

16Apeliacijos dalyką sudaro, pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria vykdymo procese pakeistas išieškotojas, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

17Atskirasis skundas netenkintinas.

18CPK 48 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai viena iš ginčijamo arba sprendimu nustatyto teisinio santykio šalių pasitraukia iš bylos (reikalavimo teisės perleidimas, skolos perkėlimas ir kitais įstatymų nustatytais atvejais), teismas, jeigu yra pagrindas, tą šalį pakeičia jos teisių perėmėju, išskyrus atvejus, kai yra negalimas materialinių subjektinių teisių perėmimas. Teisių perėmimas galimas bet kurioje proceso stadijoje, taip pat ir vykdymo procese.

19Teisių perėmėjo įtraukimo į vykdymo procesą tvarką reglamentuoja CPK 596 straipsnis. Pagal CPK 596 straipsnio 1 dalį pirmosios instancijos teismas, kuriame buvo išnagrinėta byla, antstolio ar suinteresuotų asmenų prašymu nutartimi vykdymo procese pakeičia išieškotoją ar skolininką, fizinio asmens mirties, juridinio asmens reorganizavimo ar likvidavimo, taip pat reikalavimo perleidimo ar skolos perkėlimo atveju, kitais įstatymų numatytais atvejais. Minėtos procesinės teisės normos įgyvendinimas (procesinių teisių perėmimas) tiesiogiai priklauso nuo materialiųjų subjektinių teisių perėmimo. Pakeisti išieškotoją vykdymo procese yra pagrindas tik tuo atveju, jeigu teismas įvertinęs pareiškėjo pateiktus įrodymus, kuriais grindžiamas jo prašymas, nustato, jog kitam asmeniui iš tikrųjų perėjo išieškotojo materialinės subjektinės teisės, nes būtent subjektinių teisių perėmimas materialinėje teisėje yra pagrindas perimti ir procesines teises.

20Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pradinį kreditorių (išieškotoją) BUAB „Kaupasta“ nauju kreditoriumi UAB „Valaura“ vykdomojoje byloje pakeitė BUAB „Kaupasta“ ir UAB „Valaura“ 2015 m. gruodžio 14 d. sudarytos reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu. Apeliantė, kvestionuodama skundžiamą nutartį, teigia, kad klausimo nagrinėjimas privalėjo būti sustabdytas iki bus išnagrinėta Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. B2-3774-560/2016 pagal UAB „Nextis“ ieškinį dėl reikalavimo perleidimo sutarties nuginčijimo; naujasis kreditorius UAB „Valaura“ turi finansinių sunkumų, todėl reikalavimo perleidimo sutartį pripažinus negaliojančia, gali būti sudėtinga arba neįmanoma susigrąžinti išieškotas lėšas, dėl ko bus pažeisti BUAB „Kaupasta“ kreditorių interesai. Atsižvelgiant į apeliacijos dalyką, spręstina, ar pirmosios instancijos teismas, nestabdęs šio klausimo nagrinėjimo, pagrįstai pakeitė kreditorių (išieškotoją) vykdymo procese.

21CPK 1623 straipsnis, apibrėžiantis bylos sustabdymo instituto sąvoką ir jo taikymą, nustato, kad byla gali būti sustabdyta dėl įstatymuose numatytų objektyvių aplinkybių, kliudančių išnagrinėti civilinę bylą ir nepriklausančių nuo dalyvaujančių byloje asmenų ar teismo valios, taip pat kitais atvejais, nors įstatymuose ir nenumatytais, tačiau kliudančiais teismui išnagrinėti bylą iš esmės. Apeliantė, prašydama stabdyti bylą, rėmėsi CPK 163 straipsnio 3 punktu, pagal kurį teismas privalo sustabdyti bylą, kai jos negalima nagrinėti tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Tačiau tai, kad civilinė byla Nr. 2-3774-560/2016, kurioje BUAB „Kaupasta“ kreditorius ginčija minėtą reikalavimo teisės perleidimo sutartį, neišnagrinėta, savaime niekaip nekliudo klausimo dėl procesinių teisių perėmimo išsprendimui. Šiuo atveju reikšminga nustatyti tik tai, ar materialiosios subjektinės teisės buvo faktiškai perleistos ir dėl to yra pagrindas konstatuoti procesinių teisių perėmimą, o tai nustatyti pagal pateiktus duomenis yra galima ir be kitoje byloje nustatinėtinų aplinkybių, nes apeliantės nurodomoje byloje ieškinys ir nereiškiamas dėl to, kad sutartis faktiškai nebuvo sudaryta. Tuo tarpu jei toje byloje ieškinys bus tenkintas, reikalavimo teisės neišnyks, jos tik grįš pirminiam kreditoriui ir, kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, ieškinio galimas patenkinimas nesukels pasekmių skolininko pareigoms, nes kreditoriaus (išieškotojo) pasikeitimo faktas negali sukelti jokių teisinių pasekmių apeliantei kaip skolininkei, kurios prievolės vykdymas nei pradiniam, nei naujam kreditoriui nesikeičia. Šiame kontekste atmestini kaip teisiškai nereikšmingi (beje, ir įrodymais nepagrįsti) apeliantės argumentai, susiję su UAB „Valaura“ finansine padėtimi bei dėl jos galimu BUAB „Kaupasta“ kreditorių interesų pažeidimu, nes jų ginti apeliantei apskritai nėra pavesta (geriausiai juos ji būtų apgynusi pati operatyviai įvykdydama kreditoriams palankų teismo sprendimą). Todėl, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, neegzistuoja jokių objektyvių aplinkybių, sąlygojusių ar sąlygojančių bylos (klausimo) stabdymą, nes teismas klausimo išsprendimui reikšmingas aplinkybes galėjo nustatyti ir nustatė šioje byloje.

22Atsižvelgiant į tai, kad 2015 m. gruodžio 14 d. reikalavimo perleidimo sutartis yra galiojanti, abejoti jos teisėtumu šio klausimo sprendimo metu pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino reikalavimų perleidimo sutarties nuostatas bei pagrįstai pakeitė šalis vykdymo procese.

23Remiantis tuo, kas išdėstyta, skundžiama nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

24Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 - 338 straipsniais,

Nutarė

25Vilniaus apygardos teismo 2016 m. vasario 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė BUAB „Kaupasta“ 2012 m. liepos 18 d. su ieškiniu kreipėsi į... 5. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 4 d. sprendimu ieškinį tenkino iš... 6. Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. gegužės 8 d. nutartimi Vilniaus... 7. Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2014 m. lapkričio 26 d. nutartimi Lietuvos... 8. Pareiškėja UAB „Valaura“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. vasario 3 d. nutartimi prašymą tenkino;... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo argumentai... 12. Atsakovė UAB „Toleita“ (toliau – apeliantė) atskirajame skunde prašo... 13. Pareiškėja UAB „Valaura“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 15. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 16. Apeliacijos dalyką sudaro, pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 17. Atskirasis skundas netenkintinas.... 18. CPK 48 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai viena iš... 19. Teisių perėmėjo įtraukimo į vykdymo procesą tvarką reglamentuoja CPK 596... 20. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pradinį kreditorių... 21. CPK 1623 straipsnis, apibrėžiantis bylos sustabdymo instituto sąvoką ir jo... 22. Atsižvelgiant į tai, kad 2015 m. gruodžio 14 d. reikalavimo perleidimo... 23. Remiantis tuo, kas išdėstyta, skundžiama nutartis paliktina nepakeista (CPK... 24. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 25. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. vasario 3 d. nutartį palikti nepakeistą....