Byla P2-667-965/2014
Dėl leidimo įeiti į skolininko gyvenamąsias patalpas, suinteresuoti asmenys UAB „Gintarinė mūza“ vadovas A. M., UAB „Bilan“

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Erika Tamošaitienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo antstolio Aleksandro Selezniovo prašymą dėl leidimo įeiti į skolininko gyvenamąsias patalpas, suinteresuoti asmenys UAB „Gintarinė mūza“ vadovas A. M., UAB „Bilan“,

Nustatė

2pareiškėjas pateikė teismui prašymą leisti įeiti į skolininkui UAB „Gintarinė mūza“, įmonės kodas 124742281, nuosavybės teise priklausantį pastatą-kūrybinę studiją, bendras plotas 431,68 kv.m., unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ). Nurodė, kad pastatas – kūrybinė studija gali būti įrengtas ir naudojamas kaip gyvenamosios patalpos, patekti į prašomas įvertinti kūrybines dirbtuves ir jas apžiūrėti nebuvo galimybės, todėl nėra galimybės to turto įvertinti.

3Prašymas tenkintinas.

4Iš vykdomosios bylos Nr. 0010/14/00028 medžiagos nustatyta, kad antstolis Aleksandras Selezniovas vykdo 2014-01-02 Vilniaus apygardos teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-1029-258/2010 dėl 280730,00 Lt skolos išieškojimo iš skolininko UAB „Gintarinė mūza“ UAB „Bilan“ naudai. Atliekant vykdymo veiksmus 2014-02-21 turto arešto aktais Nr. S1-257404 ir Nr. S1-257399, buvo areštuotas UAB „Gintarinė mūza“ nuosavybės teise priklausantis turtas, t.y. turtinė teisė (nuomos teisė) į žemės sklypą, esantį ( - ) ir pastatas-kūrybinė studija, esantis ( - ) (vykd.b.l. 55-56, 58-59). 2014-03-19 patvarkymu dėl areštuoto turto įvertinimo Nr. S1-263583, turto vertintojui UAB „Lituka“ ir Ko pavesta atlikti areštuoto turto įvertinimą (vykd.b.l. 90). 2014-06-06 UAB „Lituka“ ir Ko informavo antstolį, kad patekti į vertinamas kurybines patalpas ir jas apžiūrėti nėra galimybės, todėl nustatyti turto rinkos vertės negalima (vykd.b.l. 113).

5Lietuvos Respublikos CPK 615 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad atlikdamas vykdymo veiksmus, antstolis gyvenamojoje patalpoje gyvenančių asmenų sutikimu turi teisę apžiūrėti skolininko gyvenamąsias patalpas, jei tai reikalinga išieškojimui įvykdyti. Kitas patalpas antstolis turi teisę apžiūrėti be skolininko sutikimo. Jeigu antstolis į gyvenamąsias patalpas neįleidžiamas, jis į jas įeiti turi teisę tik pateikęs teismo nutartį dėl leidimo įeiti į gyvenamąsias patalpas, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje numatytus atvejus (CPK 615 straipsnio 2 dalis). Pažymėtina, kad kiekvienas vykdymo proceso dalyvis privalo vykdyti antstolio reikalavimus, bendradarbiauti su antstoliu ir kitais vykdymo proceso dalyviais. Be to, CPK 681 straipsnis numato, jog antstolis areštuodamas skolininko turtą, jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą, bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. 2011-06-22 LR turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo Nr. XI-1497 14 straipsnyje numatyta, jog turto vertintojas turi teisę patikrinti vertinamą turtą, fizinę jo būklę, teises į vertinamą turtą, nuosavybės teisių apribojimus ir kitas turto charakteristikas, reikšmingas turto vertei nustatyti.

6Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reguliavimą, konstatuotina, kad išieškojimui vykdyti, siekiant užtikrinti iš varžytynių parduotino turto įkainojimą realia rinkos verte, yra reikalinga apžiūrėti skolininko UAB „Gintarinė mūza“ patalpas, adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), tačiau iš bylos medžiagos nustatyta, kad į minėtas patalpas patekti nepavyksta.

7Atkreiptinas dėmesys, kad antstolis nurodė, kad nuvykus adresu ( - ), nustatyta, kad areštuotas pastatas-kūrybinė studija, gali būti įrengtas ir naudojamas kaip gyvenamosios patalpos, tačiau šiuo adresu nieko surasti nepavyko. Skolininko UAB „Gintarinė mūza“ vadovas, susisiekus telefonu, nurodė, kad neturi galimybės patekti į pastatą, nes jis neturi raktų. Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, jog apie vykdomąją bylą skolininkas UAB „Gintarinė mūza“ yra informuotas tinkamai, tačiau įsileisti turto vertintoją ir aprodyti vertinamą turtą atsisako.

8Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, yra pagrindas leisti pareiškėjui antstoliui Aleksandrui Selezniovui įeiti į skolininkui UAB „Gintarinė mūza“, įmonės kodas 124742281, nuosavybės teise priklausantį pastatą-kūrybinę studiją, bendras plotas 431,68 kv.m., unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), turint tikslą jas apžiūrėti ir nustatyti nurodyto turto realią rinkos vertę (CPK 615 straipsnio 2 dalis, 681 straipsnis).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 – 291 straipsniais, 593 straipsnio 2 dalimi, 615 straipsniu, teismas

Nutarė

10pareiškėjo antstolio Aleksandro Selezniovo prašymą tenkinti.

11Leisti antstoliui Aleksandrui Selezniovui, dalyvaujant turto vertinimo ekspertams, įeiti į skolininkui UAB „Gintarinė mūza“ nuosavybės teise priklausantį pastatą-kūrybinę studiją, bendras plotas 431,68 kv.m., unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), turint tikslą jas apžiūrėti ir nustatyti nurodyto turto vertę.

12Vykdomąją bylą Nr. 0010/14/00028 grąžinti antstoliui Aleksandrui Selezniovui.

13Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai