Byla 2-5269-571/2012
Dėl skolos už nuomą, skolos už suteiktas paslaugas bei delspinigių išieškojimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Vilma Gadiškienė, vadovaudamasi CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB “Marijampolės butų ūkis” ieškinį atsakovei S. D. dėl skolos už nuomą, skolos už suteiktas paslaugas bei delspinigių išieškojimo ir

Nustatė

2Ieškovas UAB “Marijampolės butų ūkis” prašo priteisti iš atsakovės S. D. 474,28 Lt skolos už gyvenamosios patalpos nuomą, 713,11 Lt skolos už suteiktas daugiabučio namo, patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės objektų administravimo paslaugas, 131,12 Lt delspinigių, 5 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas 72 Lt žyminio mokesčio, 3 Lt už nekilnojamojo turto registro duomenų vieną paiešką duomenų bazėje ir registro išrašo peržiūrėjimą ekrane ir 2,90 Lt už Lietuvos Respublikos gyventojų registro objekto teikimą.

3Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas arba parengiamasis procesinis dokumentas.

4Atsakovei LR CPK 142 straipsnio nustatyta tvarka buvo įteiktas ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką, teisme atsiliepimas negautas, todėl laikoma, kad yra visos sąlygos priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad tarp ieškovo ir atsakovės 2008-12-15 buvo sudaryta Gyvenamosios patalpos nuomos sutartis dėl gyvenamosios patalpos esančios ( - ), nuosavybės teise priklausančios Marijampolės savivaldybei, pagal kurią atsakovė įsipareigojo naudotis gyvenamąja patalpa bei mokėti nuomos mokestį. Ieškovas laikotarpyje nuo 2011-05-01 iki 2012-10-31 teikė atsakovei adresu ( - ), daugiabučio namo, kuriame atsakovė yra buto nuomininkė, patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės objektų administravimo paslaugas (patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės objektų administravimą, pastato techninę priežiūrą (eksploataciją), teritorijos priežiūrą, žemės nuomos mokestį, bendrojo naudojimo elektros energiją). Gyvenamosios patalpos nuomos mokestį atsakovė privalėjo apmokėti sutartyje nustatyta tvarka bei terminais. Už pateiktas paslaugas atsakovė privalėjo apmokėti iki sąskaitos pateikimo mėnesio paskutinės dienos, tačiau šios prievolės neįvykdė. Ieškovo paskaičiavimais atsakovės skola sudaro 474,28 Lt skola už gyvenamosios patalpos nuomą, 713,11 Lt skola už suteiktas daugiabučio namo, patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės objektų administravimo paslaugas (b.l.7). Delspinigiai už laiku nesumokėtus mokesčius sudaro 131,12 Lt (b.l.7).

8Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina pateikti teismui dokumentai – buto apyvartos žiniaraštis (b.l.7), 2012-11-15 nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (b.l.8-9), 2008-12-15 gyvenamosios patalpos nuomos sutartis (b.l.25-28).

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 str. numato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti iš išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje (LR CK 4.82 str. 3 d., 4.84 str. 4 d.).

10Esant nurodytoms aplinkybėms iš atsakovės S. D. išieškotina 474,28 Lt skola už gyvenamosios patalpos nuomą, 713,11 Lt skola už suteiktas daugiabučio namo, kuriame atsakovė nuomoja butą, patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės objektų administravimo paslaugas.

11Lietuvos Respublikos įstatymo “Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims” 2 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo 1 d. numatyta, jog fiziniai asmenys, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka laiku nesumokėję gyvenamųjų patalpų nuomos bei eksploatavimo išlaidų, už kiekvieną praleistą atsiskaityti dieną moka 0,04 procentus delspinigių, todėl iš atsakovės priteistini delspinigiai – 131,12 Lt.

12LR CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Todėl ieškovo prašymu iš atsakovės priteistina įstatymo nustatytos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2012-11-26 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Sutinkamai su LR CPK 93 str. 1 d., iš atsakovės ieškovui priteistina bylinėjimosi išlaidos 72 Lt žyminis mokestis, 3 Lt mokestis už Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą ir 2,90 Lt už Lietuvos Respublikos gyventojų registro objekto teikimą (LR CPK 93 str. 1d.).

14Atsižvelgiant į tai, kad LR Finansų ir Teisingumo ministrų 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 10 litų, šioje byloje susidariusios mažiau nei 3,10 Lt dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovės valstybei nepriteistinos.

15Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 258, 307 str., teismas,

Nutarė

16Ieškinį tenkinti visiškai.

17Priteisti ieškovui UAB “Marijampolės butų ūkis” juridinio asmens kodas 151005356, buveinės adresas Šiaulių g. 4, Marijampolės m., a.s.Nr.LT894010040800030239, AB DNB bankas, b.k. 40100, iš atsakovės S. D., a.k( - ) gyv. ( - ), 474,28 Lt (keturis šimtus septyniasdešimt keturis litus 28 ct) skolos už gyvenamosios patalpos nuomą, 713,11 Lt (septynis šimtus trylika litų 11 ct) skolos už suteiktas daugiabučio namo, kuriame atsakovė yra buto nuomininkė, patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės objektų administravimo paslaugas, 131,12 Lt (vieną šimtą trisdešimt vieną litą 12 ct) delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą (skolą bei delspinigius) nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2012-11-26 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas 77,90 Lt (septyniasdešimt septynis litus 90 ct).

18Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai