Byla A-502-1252-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas), Artūro Drigoto (pranešėjas) ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo nagrinėjant administracinę bylą Nr. A502-1252/2009 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Alveta“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui, tretieji suinteresuoti asmenys Tauragės apskrities viršininko administracija, Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, valstybės įmonė Šilutės miškų urėdija, Tauragės apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Pagėgių savivaldybės administracija, Tauragės visuomenės sveikatos centras, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, uždaroji akcinė bendrovė „Prima Parte”, dėl galutinės atrankos išvados panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Alveta“ (toliau – ir pareiškėjas) su skundu kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą prašydamas panaikinti atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir atsakovas; Departamentas) 2008 m. rugsėjo 10 d. priimtą galutinę atrankos išvadą Nr. (9.14.5.)-LV4-5685 dėl Pagėgių sklypo žvyro-smėlio karjero įrengimo poveikio aplinkai privalomojo vertinimo (toliau – ir Galutinė atrankos išvada).

5II.

6Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2008 m. lapkričio 17 d. sprendimu pareiškėjo skundą patenkino ir Galutinę atrankos išvadą panaikino.

7III.

8Atsakovas dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkričio 17 d. sprendimo pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir palikti galioti Galutinę atrankos išvadą. Trečiasis suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Prima Parte” (toliau – ir trečiasis suinteresuotas asmuo) apeliaciniu skundu prašė pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą, kuriuo pareiškėjo skundas būtų atmestas.

9Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. lapkričio 23 d. sprendimu atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens apeliacinius skundus patenkino: pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikino ir priėmė naują sprendimą, kuriuo pareiškėjo skundą atmetė.

10IV.

112009 m. gruodžio 1 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme buvo gautas atsakovo prašymas dėl teismo išlaidų, patirtų nagrinėjant administracinę bylą Nr. A502-1252/2009, atlyginimo priteisimo iš pareiškėjo.

12Prašyme atsakovas remiasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 1 ir 4 dalimis ir prašo iš pareiškėjo priteisti 602,23 Lt teismo išlaidų.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14V.

15Prašymas dėl teismo išlaidų priteisimo tenkintinas iš dalies.

16ABTĮ 44 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad proceso šalis, kurios naudai buvo priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. To paties straipsnio 4 dalyje numatyta, jog tais atvejais, kai sprendimas priimtas atsakovo naudai, šis turi teisę reikalauti atlyginti: išlaidas, kurias turėjo rengdamas ir raštu pateikdamas teismui dokumentus; kitas išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje išlaidas už laiką, kol vyko procesas, bei dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas.

17Atsižvelgiant į tai, kad administracinėje byloje Nr. A502-1252/2009 buvo priimtas atsakovui palankus teismo sprendimas, jis turi teisę į teismo išlaidų atlyginimą.

18Nagrinėjamoje byloje atsakovui atstovavo A. R. (Departamento 2009 m. spalio 29 d. įgaliojimas Nr. (7.10)-LV8-124 (II t., b. l. 155; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. lapkričio 11 d. posėdžio protokolas, II t., b. l. 158-164)

19Pažymėtina, jog, kaip matyti iš Departamento 2009 m. lapkričio 24 d. pažymos Nr. (2.15)-LV4-5812 (II t., b. l. 178), atsakovas prašo priteisti tokias teismo išlaidas: darbo užmokestį už 2 dienas (300,26 Lt), valstybinio socialinio draudimo įmokas už 2 dienas (93,02 Lt), transporto išlaidas (169,95 Lt) ir dienpinigius už 2 darbo dienas (39 Lt).

20ABTĮ 45 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog dėl išlaidų atlygininimo suinteresuota šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Byloje nustatyta, kad atsakovas, pateikdamas prašymą, šios nuostatos paisė, t. y. jis kartu su prašymu pateikė Departamento 2009 m. lapkričio 24 d. pažymą Nr. (2.15)-LV4-5812, Departamento direktoriaus 2009 m. lapkričio 9 d. įsakymą Nr. LP3-77 (II t., b. l. 179-180), kasos kvitus, patvirtinančius patirtas transporto išlaidas (II t., b. l. 181), ir 2009 m. lapkričio 12 d. mokėjimo nurodymo Nr. 1007 kopiją (II t., b. l. 182).

21Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovas nepagrįstai prašo kaip teismo išlaidas priteisti atitinkamas darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sumas, kadangi jos yra susijusios su asmens, atstovavusio Departamentui apeliacinės instancijos teismo posėdyje, t. y. A. R. tiesioginių funkcijų vykdymu.

22Taip pat teisėjų kolegija pažymi, jog Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo posėdis vyko 2009 m. lapkričio 11 d., nuo 10.30 val., apie ką atsakovas buvo informuotas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. spalio 26 d. pranešimu (II t., b. l. 140), dėl ko nepagrįstas ir atsakovo prašymas priteisti dienpinigius už 2 dienas, t. y. 2009 m. lapkričio 10 d. ir 2009 m. lapkričio 11 d. Be to, nagrinėjamu atveju atsakovo atstovui A. R. dienpinigiai turi būti skaičiuojami remiantis ne Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 ir kitų teisės aktų, nurodytų Departamento direktoriaus 2009 m. lapkričio 9 d. įsakyme Nr. LP3-77, pagrindu, o vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 4 dalies nuostata, jog dienpinigiai skaičiuojami atsižvelgiant į taikomojo minimalaus gyvenimo lygio (toliau – ir MGL) dydį. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. lapkričio 11 d. posėdžio metu MGL sudarė 130 Lt (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymo 4 straipsnio 1 dalis ir Vyriausybės 2008 m. gruodžio 30 d. nutarimas Nr. 1366), taigi už šią dieną Departamento atstovui Augustui priklauso 13 Lt dienpinigių.

23Kaip jau buvo minėta, ABTĮ 44 straipsnio 4 dalis numato, kad atsakovas turi teisę į patirtų transporto išlaidų atlyginimą. Kaip matyti iš į bylą pateiktų kasos kvitų, šios sudarė 170,01 Lt.

24Taigi nagrinėjamu atveju iš pareiškėjo atsakovui priteistina 13 Lt dienpinigių ir 170,01 Lt transporto išlaidų atlyginimas: iš viso 183,01 Lt.

25Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi ir 133 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

26Atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento prašymą dėl teismo išlaidų priteisimo tenkinti iš dalies.

27Atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui iš pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Alveta” priteisti 183,01 Lt (vieną šimtą aštuoniasdešimt tris litus ir vieną centą) teismo išlaidų.

28Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Alveta“ (toliau – ir... 5. II.... 6. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2008 m. lapkričio 17 d. sprendimu... 7. III.... 8. Atsakovas dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkričio... 9. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. lapkričio 23 d.... 10. IV.... 11. 2009 m. gruodžio 1 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme buvo... 12. Prašyme atsakovas remiasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 13. Teisėjų kolegija... 14. V.... 15. Prašymas dėl teismo išlaidų priteisimo tenkintinas iš dalies.... 16. ABTĮ 44 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad proceso šalis, kurios naudai buvo... 17. Atsižvelgiant į tai, kad administracinėje byloje Nr. A502-1252/2009 buvo... 18. Nagrinėjamoje byloje atsakovui atstovavo A. R.... 19. Pažymėtina, jog, kaip matyti iš Departamento 2009 m. lapkričio 24 d.... 20. ABTĮ 45 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog dėl išlaidų atlygininimo... 21. Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovas nepagrįstai prašo kaip teismo... 22. Taip pat teisėjų kolegija pažymi, jog Lietuvos vyriausiojo administracinio... 23. Kaip jau buvo minėta, ABTĮ 44 straipsnio 4 dalis numato, kad atsakovas turi... 24. Taigi nagrinėjamu atveju iš pareiškėjo atsakovui priteistina 13 Lt... 25. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45... 26. Atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos... 27. Atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono... 28. Nutartis neskundžiama....