Byla e2-7714-129/2016
Dėl skolos, delspinigių, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Bronislava Todesienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Ainava“ ieškinį atsakovui UAB „Vakarinė Palanga“ dėl skolos, delspinigių, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 1 139,82 Eur skolą, 15,09 Eur delspinigius, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinys priimtas 2016 m. vasario 1 d. teisėjos rezoliucija, ši diena laikoma bylos iškėlimo teisme diena (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 137 straipsnio 1 dalis).

3Atsakovui ieškinio ir jo priedų kopijos bei teismo pranešimas dėl atsiliepimo pateikimo buvo įteikti CPK 123 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka 2016 m. vasario 11 d. (el. b. l. 45). Kadangi atsakovas nepateikė tinkamai įforminto atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą 14 dienų terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 straipsnio 4 dalyje, 285 straipsnyje numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

4Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

5Ieškinys tenkintinas.

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad tarp ieškovo UAB „Ainava“ ir atsakovo UAB „Vakarinė Palanga“ 2010 m. spalio 4 d. buvo sudaryta Paslaugų teikimo sutartis Nr. 20249, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atlikti atsakovo administracinių patalpų, esančių ( - ), valymą, o atsakovas įsipareigojo už atliktą darbą atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka (el. b. l. 21-23) (Sutarties 1.1 punktas). Ieškovas už suteiktas nuolatinio valymo paslaugas atsakovui išrašė 2011 m. birželio 27 d. PVM sąskaitą-faktūrą Serija AIK Nr. 0003876, suma – 299,31 Lt (86,69 Eur), 2011 m. liepos 25 d. PVM sąskaitą-faktūrą Serija AIK Nr. 0003963, suma – 232,76 Lt (67,41 Eur), 2011 m. rugpjūčio 25 d. PVM sąskaitą-faktūrą Serija AIK Nr. 0004045, suma – 299,31 Lt (86,69 Eur), 2011 m. rugsėjo 26 d. PVM sąskaitą-faktūrą Serija AIK Nr. 0004125, suma – 299,31 Lt (86,69 Eur), 2011 m. spalio 25 d. PVM sąskaitą-faktūrą Serija AIK Nr. 0004205, suma – 299,31 Lt (86,69 Eur), iš viso – 414,17 Eur, kurios turėjo būti apmokėtos per 10 kalendorinių dienų nuo sąskaitos pateikimo (el. b. l. 13-18) (sutarties 3.5). Pagal sutarties 3.6 punktą atsakovui atsisakius pasirašyti pateiktą sąskaitą ar jos nepasirašius ir 5 dienų laikotarpyje nepareiškus ieškovui tokio atsisakymo motyvų raštu, vienašališkai ieškovo (paslaugų teikėjo) pasirašyta sąskaita prilyginama dokumentui, patvirtinančiam apie atliktų darbų tinkamą perdavimą klientui. Ieškovas 2011 m. spalio 25 d. pretenzija kreipėsi į atsakovą dėl įsiskolinimo sumokėjimo, atsakovas 2011 m. lapkričio 2 d. pateikė raštą, kuriame nurodė, kad sustabdo sutarties vykdymą nuo 2011 m. lapkričio 2 d., o nuo 2012 m. sausio 2 d. ją nutraukia, nes ieškovas valymo paslaugas suteikė nepilnai, tuo pačiu siūlė tartis dėl skolos sumažinimo (el. b. l. 26, 29). Ieškovas su tuo nesutiko, kadangi iki 2015 m. lapkričio 2 d. iš atsakovo negavo jokių pretenzijų dėl netinkamai ar nepilnai atliekamų paslaugų. Iš teismui pateikto šalių 2015 m. sausio mėn. elektroninio susirašinėjimo, 2015 m. sausio 27 d. garantinio rašto matyti, kad šalys tarėsi dėl skolos sumokėjimo ir papildomų valymo paslaugų atsakovui suteikimo – 15 vnt. kėdžių ir apie 30 kv. m. kiliminės dangos plovimo/valymo darbų (el. b. l. 5, 9-10). Iš 2015 m. rugpjūčio 28 d. ir 2015 m. rugsėjo 2 d. Darbų priėmimo aktų bei 2015 m. rugsėjo 14 d. PVM sąskaitos-faktūros Serija Nr. AIK0009462, suma – 241,75 Eur, ir 2015 m. rugsėjo 16 d. PVM sąskaitos-faktūros Serija Nr. AIK0009463, suma – 483,90 Eur, matyti, kad ieškovas suteikė atsakovui patalpų ir kiliminės dangos valymo paslaugas (el. b. l. 13, 19-20). Ieškovas 2015 m. balandžio 10 d., 2015 m. lapkričio 30 d. pretenzijomis kreipėsi į atsakovą dėl bendro 1 139,82 Eur įsiskolinimo pagal aukščiau paminėtas 2011 m. ir 2015 m. PVM sąskaitas-faktūras sumokėjimo, tačiau byloje duomenų apie tai, kad atsakovas sumokėjo įsiskolinimą ieškovui nėra (el. b. l. 27-28) (CPK 178 straipsnis).

7Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.716 straipsnio 1 dalį paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus ar vykdyti veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. CK 6.38 straipsnyje įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 6.59 straipsnis nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta sutartinės atsakomybės samprata – kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad atsakovas pažeidė savo sutartines prievoles, t. y. nepagrįstai vengia mokėti už suteiktas paslaugas, todėl ieškovo reikalavimas priteisti jam iš atsakovo 1 139,82 Eur skolą yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.38 straipsnis, 6.59 straipsnis, 6.205 straipsnis, 6.256 straipsnio 1 dalis, 6.716 straipsnio 1 dalis, 6.720 straipsnio 3 dalis).

8Pagal CK 6.258 straipsnio 1 dalį, įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 straipsnis). CK 6.72 straipsnis nustato, kad susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Sutarties 3.5 punktu šalys susitarė, kad atsakovui delsiant atsiskaityti, jis įsipareigoja mokėti ieškovui 0,02 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo nesumokėtos sumos. Ieškovas pagal 2011 m. atsakovui išrašytas ir jo neapmokėtas PVM sąskaitas-faktūras paskaičiavo 15,09 Eur delspinigius pagal pateiktą delspinigių detalizaciją (el. b. l. 30). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas laiku neįvykdė prievolės sumokėti už suteiktas paslaugas, ieškovo reikalavimas priteisti jam iš atsakovo 15,09 Eur delspinigius yra taip pat pagrįstas ir tenkintinas.

9CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnyje 2 dalyje nurodyta, kad kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai praleidęs terminą įvykdyti piniginę prievolę skolininkas privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-223/2011; 2012 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-283/2012). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas praleido terminą piniginei prievolei įvykdyti, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (1 154,91 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2016 m. vasario 1 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

10Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 26 Eur sumokėto žyminio mokesčio (el. b. l. 8, 37) (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis) ir 350 Eur už advokato teisinę pagalbą (el. b. l. 6-7, 31), iš viso – 376 Eur.

11Kadangi šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (3 Eur) – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 92 straipsnis).

12Vadovaudamasis CPK 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

13ieškinį patenkinti.

14Priteisti iš atsakovo UAB „Vakarinė Palanga“, juridinio asmens kodas 152496926, ieškovo UAB „Ainava“, juridinio asmens kodas 123875414, naudai 1 139,82 Eur (vieno tūkstančio vieno šimto trisdešimt devynių eurų ir 82 euro centų) skolą, 15,09 Eur (penkiolikos eurų ir 09 euro centų) delspinigius, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (1 154,91 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2016 m. vasario 1 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 376 Eur (trijų šimtų septyniasdešimt šešių eurų) bylinėjimosi išlaidas.

15Atsakovas negali šio sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą sprendimą už akių priėmusiam teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi atitikti CPK 287 straipsnio reikalavimus.

17Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai