Byla e2-21338-717/2019
Dėl skolos už atliekų tvarkymą priteisimo, trečiasis asmuo Kauno miesto savivaldybė

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Ona Valentukevičiūtė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kauno švara“ ieškinį atsakovui R. M. dėl skolos už atliekų tvarkymą priteisimo, trečiasis asmuo Kauno miesto savivaldybė.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Kauno švara“ (toliau – ieškovė) kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovo R. M. (toliau – atsakovas) 377,45 Eur skolą už atliekų tvarkymą, 4,31 Eur delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo tesime dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei ir bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovui adresuoti ieškinio kopija ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pareikšti, įteikti 2019 m. spalio 21 d. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka – per darbovietės administraciją, pasirašytinai. Atsakovas per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį.

6Trečiasis asmuo Kauno miesto savivaldybė teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį taip pat nepateikė.

7Atsakovui be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis). CPK 285 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad sprendimo dėl atsiliepimo į ieškinį, paruošiamojo dokumento nepateikimo per nustatytą terminą priėmimo už akių klausimas išsprendžiamas ne vėliau kaip per septynias dienas nuo termino pateikti atsiliepimą į ieškinį, paruošiamąjį dokumentą pabaigos dienos rašytinio proceso tvarka šalims nepranešus. Esant šioms aplinkybėms, priimamas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 6 dalis).

8Teismas

konstatuoja:

9ieškinys tenkinamas visiškai.

10Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, jog pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis). Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovas gyvena Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame bute ( - ), ir yra šio buto nuomininkas nuo 2009 m. gegužės 12 d. Ieškovė, kaip Atliekų tvarkytojas Kauno mieste, tvarko atsakovės komunalines atliekas. Atsakovas naudojosi ieškovės teikiamomis paslaugomis, bet už jas laiku neatsiskaitė. Už 2015 m. vasario 28 d. – 2019 m. gegužės 31 d. laikotarpį įsiskolino 377,45 Eur. Į ieškovės siųstus daugkartinius įspėjimus skolą susimokėti gera valia atsakovas nereagavo. Ieškinio reikalavimą ir pagrindą įrodo: Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, Gyventojų registro išrašas, sutarties apyvartos ataskaita, įspėjimai atsakovui ir kiti dokumentai.

11Paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.716 straipsnio 1 dalis). CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą bei atsakovei nepateikus jokių prieštaravimų dėl ieškinyje iškeltų reikalavimų ar įrodymų, patvirtinančių, kad įsiskolinimas apmokėtas, darytina išvada, kad pasitvirtinus minėtų ieškovės pateiktų įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti, todėl ieškovei iš atsakovo priteistina 377,45 Eur skola ir 4,31 Eur delspinigiai (CK 6.38 straipsnis, 6.200 straipsnis, 6.205 straipsnis, 6.256 straipsnis, 6.716 straipsnio 1 dalis, 6.720 straipsnis).

12Atsakovė praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jos ieškovei priteisiamos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.261 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

13Tenkinus ieškinį, iš atsakovės ieškovei priteistinas 15 Eur žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 93 straipsnio 1 dalis).

14Patenkinus ieškinį, iš atsakovės valstybei priteisiamos 3,32 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnis).

15Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

16ieškinį tenkinti.

17Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Kauno švara”, juridinio asmens kodas 132616649, iš atsakovo R. M., asmens kodas ( - ) 377,45 Eur (trijų šimtų septyniasdešimt septynių eurų 45 ct) skolą, 4,31 Eur (keturių eurų 31 ct) delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. rugpjūčio 5 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15 Eur (penkiolikos eurų) bylinėjimosi išlaidas.

18Priteisti iš atsakovo R. M., asmens kodas ( - ) valstybei 3,32 Eur (trijų eurų 32 ct) bylinėjimosi išlaidas. Ši suma turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, atsakovės pasirinktame banke, įmokos kodas 5660.

19Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui (Kauno apylinkės teismo Kauno rūmams, Laisvės al. 103, Kaunas) per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovė ir trečiasis asmuo turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai