Byla 2-168-721/2013
Dėl ginčo duodančios institucijos Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovui V. N

1Mažeikių rajono apylinkės teismas, pirmininkaujant teisėjai Nadeždai Kiubienei, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Jūratei Svobutienei, dalyvaujant ieškovei R. K., atsakovui E. K., išvadą dėl ginčo duodančios institucijos Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovui V. N.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės R. K. ieškinį atsakovui E. K. dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės, nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo ir santuokoje įgyto turto padalijimo, išvada duodanti institucija Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius,

3Išnagrinėjęs bylą, teismas

Nustatė

4Ieškovė R. K. kreipėsi į teismą ieškiniu atsakovui E. K., prašydama jos ir atsakovo santuoką nutraukti dėl atsakovo kaltės; po santuokos nutraukimo, buvusiai sutuoktinei palikti K., o buvusiam sutuoktiniui K.

5, pavardes; nustatyti nepilnametės dukros I. K., gim. 1996 m. lapkričio 13 d., gyvenamąją vietą su motina R. K.; priteisti iš atsakovo periodinėmis išmokomis, mokamomis kas mėnesį po 200 Lt nepilnametės dukros I. K. išlaikymui nuo nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki dukters pilnametystės; paskirti ieškovę dukrai priteisto išlaikymo administratore uzufrukto teise; padalinti santokoje įgytą nekilnojamąjį turtą – dviejų kambarių butą (unikalus Nr. 6198-5001-2010:0019), esantį ( - ) 36500 Lt vidutinės rinkos vertės; garažą ( unilakus Nr. 6198-9002-3010;0004), esantį garažų kooperatyve ( - ) kurio kadastrinė vertė yra 2138 Lt; nustatyti naudojimosi tvarką visu butu: atsakovui paskirti kambarį, pažymėtą indeksu 5-2 , o jai paskirti kambarį, pažymėtą indeksu 5-1. Visų kitų patalpų – virtuvės, koridoriaus, vonios, tualeto, naudojimosi tvarką nustatyti po ½ dalį. Nurodo, kad kreditorių neturi, sau išlaikymo nereikalauja; priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas: žyminį mokestį, atlygį advokatui.

6Ieškovė nurodė, jog santuoką su atsakovu sudarė 1985 m. spalio 05 d. Santuokos metu šalims gimė du vaikai. 1996 m. lapkričio 13 d. gimė dukra I. K., kuri tebėra nepilnametė. Laikui bėgant tarp sutuoktinių vis dažniau kildavo nedideli konfliktai. Iš pradžių atsakovas prieš ieškovę naudodavo psichologinį smurtą, tačiau ne kartą yra bandęs panaudoti ir fizinį smurtą. Visa tai būdavo daroma nepilnametės dukros akivaizdoje ir tai gali turėti įtakos jos tolimesniam vystymuisi. 2011 m. birželio 05 d., 2011 m. birželio 06 d. atsakovas naudojo fizinį smurtą prieš nepilnametę dukrą, 2012 m. sausio 25 d., būdamas girtas, pakartotinai sudavė ieškovei smūgius nepilnametei dukrai, grasino su ja susidoroti. Už šiuos tyčinius smurtinius veiksmus atsakovas buvo nuteistas ir atliko laisvės atėmimo bausmę Pravieniškių pataisos namuose. Atsakovas neprisideda prie buto išlaikymo, todėl šiuo metu yra susidaręs nemažas mokesčių už komunalinius patarnavimus įsiskolinimas. Laiko, jog santuoka iširo dėl atsakovo kaltės, t.y. jo smurtavimo, girtavimo, priekabiavimo, netinkamo elgesio šeimoje.

7Teismo posėdžio metu ieškovė palaikė savo iškeltus reikalavimus, prašė juos tenkinti ieškinyje nurodytais motyvais.

8Atsakovas sutinka, kad būtų nutraukta tarp jo ir ieškovės sudaryta santuoka. Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo sutinka, kad dukters Ievos, gim. 1996-11-13 gyvenamoji vieta būtų nustatyta su ieškove, sutinka teikti vaikui išlaikymą periodinėmis išmokomis po 200 Lt kas mėnesį nuo ieškinio padavimo dienos iki vaiko pilnametystės. Dėl santuokoje įgyto turto paaiškino, jog santuokoje įgytas butas, esantis ( - ), kurio reali rinkos vertė jo manymu nėra 36500 Lt, turi būti dalijamas po ½ dalį tiek ieškovei, tiek jam. Taip pat sutinka, kad garažas, esantis Žagarėlės bendrijoje, būtų visas jam priteistas. Dėl kitų daiktų pasidalinimo reikalavimų nereiškia, nurodė, kad jokių pretenzijų dėl to nebus.

9Institucijos, duodančios išvadą byloje –Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovas nurodė, jog vaiko interesais I. K. gyvenamoji vieta turėtų būti nustatyta su motina, o išlaikymas iki pilnametystės priteistinas iš atsakovo periodinėmis išmokomis. Taip pat mano, jog dėl vaiko saugumo, ramybės, jam reikalingas būtų gyvenimas atskirai nuo tėvo, nes tėvai konfliktuoja ir neranda būdų, kaip taikiai sugyventi.

10Ieškinys tenkintinas visiškai.

11Bylos duomenimis nustatyta, jog šalys sudarė santuoką 1985-10-05 (b. l. 5). Sutuoktiniai turi nepilnametę dukrą I. K., gim. 1996-11-13 (b. l. 6). 2011-11-14 bei 2012-02-14 atsakovo atžilgiu Mažeikių rajono apylinkės teismo priimti apkaltinamieji nuosprendžiai pagal LR BL 140 str. 1 d., 145 str. 1 d. dėl net tris kartus panaudoto smurto nepilnametės dukters atžvilgiu bei grasinimo nužudyti (b. l. 10-16, 17-18). VĮ Registrų centro duomenimis atsakovui nuosavybės teise įregistruotas dviejų kambarių butas adresu ( - ), įgytas santuokos metu 1992-03-09 (b. l. 23-24). Taip pat santuokos metu įgytas garažas ( boksas) Nr. 13, garažų kooperatyve ( - ) ( b.l. 25-26).

12Pagal CK trečiosios knygos IV skyriaus ketvirtojo skirsnio Santuokos nutraukimas dėl sutuoktinio (sutuoktinių) kaltės santuoka gali būti nutraukta dėl vieno ar dėl abiejų sutuoktinių kaltės. Vienam sutuoktiniui pareiškus ieškinį santuoką nutraukti dėl kito sutuoktinio kaltės, pastarasis tiek priešieškinyje, tiek nepateikdamas priešieškinio gali prašyti nutraukti santuoką dėl pirmojo sutuoktinio kaltės (CK 3.61 straipsnio 1 dalis). CK 3.60 straipsnio 2 dalyje kaltė dėl santuokos iširimo apibrėžiama kaip sutuoktinių pareigų pažeidimas iš esmės, kai dėl to bendras sutuoktinių gyvenimas tapo negalimas. Sutuoktinio pareigos nustatytos CK 3.26–3.30; 3.35–3.36, 3.85, 3.92, 3.10 straipsniuose. Tai lojalumo, savitarpio pagalbos ir moralinės bei materialiosios paramos, visapusiško rūpinimosi vaikais ir visa šeima bei kitos įstatyme numatytos pareigos. Siekiant proporcingai paskirstyti procesinę šalies įrodinėjimo pareigą dėl santuokos nutraukimo priežasčių CK 3.60 straipsnio 3 dalyje nustatytos prezumpcijos, kurioms esant laikoma, kad santuoka iširo dėl vieno sutuoktinio kaltės: sutuoktinio nuteisimas už tyčinį nusikaltimą; sutuoktinio neištikimybė; sutuoktinio žiaurus elgesys su kitu sutuoktiniu ar šeimos nariais; sutuoktinio šeimos palikimas ir daugiau kaip vienerius metus visiškas neisrūpinimas ja. Nors pagal CK 3.60 straipsnio 3 dalį sutuoktinio kaltė dėl santuokos iširimo yra preziumuojama, tačiau prezumpcija yra nuginčijama, kaltinamas dėl santuokos iširimo sutuoktinis turi įrodyti, kad nebuvo aplinkybių, lemiančių kaltės dėl santuokos iširimo prezumpciją (pavyzdžiui, žiaurų elgesį su kitu sutuoktiniu, santuokinę neištikimybę), arba kad yra kitų aplinkybių, kurios paneigia jo kaltę arba rodo esant ir kito sutuoktinio kaltę.

13Nagrinėjamoje byloje taikytina atsakovo kaltės prezumpcija, atsakovui neįrodžius, kad dėl santuokos iširimo kalta ir ieškovė. Iš ieškovės paaiškinimų, į bylą pateiktų dokumentų teismas nustatė, jog atsakovas iš esmės pažeidė savo kaip sutuoktinio pareigas. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad tiek fizinio, tiek psichologinio smurto prieš ieškovę ir šalių dukrą naudojimas buvo tęstinis. Byloje yra pateikti 2011 m. lapkričio 14 d., 2012 m. vasario 14 d. Mažeikių rajono apylinkės teismo nuosprendžiai dėl netinkamo atsakovo elgesio nepilnametės dukters atžvilgiu ( b. l. 10- 16, 17-18). Šie įrodymai taip pat patvirtina, kad atsakovas santuokoje smurtavo prieš dukrą, elgėsi nepagarbiai su atsakove. Atsakovas nesiėmė priemonių išspręsti konfliktų, nebesirūpina šeima, neteikia išlaikymo dukrai, nemoka mokesčių už šeimos būstą, t. y. nevykdo sutuoktinio pareigų, numatytų CK 3.27, 3.30 straipsniuose.

14Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 3.61 straipsnyje numatyta, jog sutuoktinis, kuriam pareikštas ieškinys dėl santuokos nutraukimo, gali prieštarauti dėl savo kaltės ir nurodyti faktų, patvirtinančių, kad realiai šalių santuoka iširo, sutuoktiniai nebepalaiko santuokinių ryšių, t. y. kad bendras sutuoktinių gyvenimas tapo negalimas ne dėl ieškovės nurodytų priežasčių. Atsakovas nors ir pareiškė teismui prieštaravimą bei teismo posėdžio metu savo kaltę ginčijo, į bylą nepateikė įrodymų, kurie galėtų paneigti nurodytas aplinkybes. Jis ne tik neprisiėmė atsakomybės už šeimos išsaugojimą, atvirkščiai, ir tai jis pats patvirtino teisme, jis smurtavo šeimos narių atžvilgiu, šalių santykiai faktiškai nutrūko. Teismas nenustatė fakto, jog santuokos iširimą būtų lėmę ir netinkami ieškovės veiksmai, todėl atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, pripažįsta, jog santuoka iširo dėl atsakovo kaltės (CK 3.60 straipsnio 3 dalis). Santuoką nutraukus ieškovei paliktina jos santuokinė pavardė – K.

15Abiejų tėvų teisės ir pareigos auklėti vaikus yra lygios (CK 3.156 straipsnis). Negalima teikti privilegijų tėvui ar motinai dėl jų lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar požiūrių (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 2 dalis). Ieškovė prašo teismo nustatyti dukters gyvenamąją vietą kartu su motina. Atsakovas su šiuo reikalavimu sutinka, ginčo dėl to nekilo. Teismas sprendžia, kad šalių nepilnametės dukters Ievos gyvenamoji vieta nustatytina su ieškove, kuri, bylos duomenimis, turi galimybę užtikrinti vaikui tinkamas, vaiko interesus atitinkančias gyvenimo ir auklėjimo sąlygas ( CK 3.174 straipsnis).

16Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 27 straipsnio 1, 2 dalyse įtvirtinta visuotinai pripažįstama kiekvieno vaiko teisė turėti tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jo fiziniam, protiniam, doroviniam ir socialiniam vystymuisi bei tėvų didžiausia atsakomybė už gyvenimo sąlygų, būtinų vaikui vystytis, sudarymą pagal tėvų sugebėjimus ir finansines galimybes. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnyje 6 dalyje nustatyta tėvų teisė ir pareiga auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti. Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 21 straipsnio 2 dalies, įtvirtinančios abiejų tėvų pareigą vienodai rūpintis vaiko auklėjimu, tinkamai jį prižiūrėti, materialiai išlaikyti, aprūpinti gyvenamuoju būstu. Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (CK 3.192 straipsnio 1, 2 dalys). Įstatyme įtvirtintas proporcingumo tarp vaikų poreikių ir tėvų turtinės padėties principas reiškia, kad vaiko išlaikymo dydis tiesiogiai priklauso nuo nepilnamečio vaiko poreikių ir tėvų galimybių šiuos poreikius tenkinti. Siekiant, kad išaugęs vaikas taptų visaverte asmenybe, išlaikymo dydis negali būti ribojamas vien vaiko minimalių (fiziologinių) poreikių tenkinimu, visais atvejais svarbu užtikrinti, kad vaikas turėtų materialines sąlygas fiziškai ir socialiai vystytis, realizuoti ir tobulinti savo įgimtus ir įgytus gebėjimus. Tėvai atsakingi už vaiko aplinką ir sudaromas realias prielaidas formuotis normaliai vaiko vertybių (pažiūrų) sistemai, už paramą vaikui siekiant gero išsilavinimo, jam realizuojant turimus sugebėjimus, pomėgius. Tėvams tenka dalytis normalaus vaiko vystymosi asmenine atsakomybe, kurios negalima atsisakyti.

17Teismas, vadovaudamasis CK 3.3 straipsnyje įtvirtintu prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principu ir atsižvelgdamas į būtinas vaiko raidos sąlygas, laiko, jog iš atsakovo turi būti priteistas po 200 Lt per mėnesį dydžio išlaikymas dukteriai, ir toks išlaikymo dydis atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus bei šalių turtinę padėtį. 200 Lt suma yra skiriama vaiko maisto, vaistų, drabužių, avalynės, būsto ir komunalinių mokesčių, taip pat pramogų bei lavinimo išlaidoms padengti. Taip pat pažymėtina, jog nepilnamečių vaikų išlaikymo teisiniai santykiai yra tęstinio pobūdžio, todėl iš esmės pasikeitus tėvų turtinei padėčiai teismo sprendimas dėl išlaikymo priteisimo gali būti peržiūrimas.

18Priteistą išlaikymą, kaip vaiko turtą, uzufrukto teise tvarko tas iš tėvų, su kuriuo lieka gyventi vaikas, šiuo atveju – šalių dukters motina (CK 3.190 straipsnio 1 dalis). Vaikui skirtas išlaikymas privalo būti naudojamas tik jo interesams (CK 3.203 straipsnio 1 dalis). Išlaikymas negali būti naudojamas tėvo (motinos), kitų asmenų asmeniniams poreikiams tenkinti. Išlaikymą teikiantis tėvas (motina) turi teisę kontroliuoti išlaikymo panaudojimą.

19Iš ieškovės, atsakovo paaiškinimų, VĮ Registrų Centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų (b.l. 23-24, 25-26), buto, esančio Pavenčių g. 25-5, Mažeikiuose techninės apskaitos bylos (b.l. 27) nustatyta, kad šalys santuokoje bendrosios jungtinės nuosavybės teise įgijo nekilnojamuosius daiktus – dviejų kambarių butą su rūsiu 51,33 kv.m. unikalus Nr. 6198-5001-2010:0019, esantį ( - )m. ir garažą, esantį Mažeikių garažų kooperatyve Nr. 39a ( - )unikalus Nr. 6198-9002-3010:0004. Ieškovė buto vertę pagal VĮ Registrų centro vidutinės rinkos vertės paiešką pagal unikalų numerį (nustatyta masinio vertinimo būdu) nurodo 36500 Lt (b.l.22). Garažo vertė VĮ Registrų centro centrinio duomenų banko duomenimis yra 2138 Lt. Šalys kito turto nesidalina, pretenzijų dėl to nereiškia. Ieškovė prašo butą dalinti lygiomis dalimis, t.y. po ½ dalį, garažą priteisti atsakovui. Atsakovas sutinka su tokia turto padalijimo tvarka. Santuokoje įgytą turtą padalinti taip: ieškovei R. K. priteisti 16,60 kv. m kambarį dviejų kambarių su rūsiu 51,33 kv. m. bendro ploto bute, esančiame ( - ), unikalus Nr. 6198-5001-2010:0019, techninės apskaitos byloje pažymėtą Nr. 5-3, 11803,92 Lt vertės, o atsakovui E. K. nuosavybės teise pripažinti 13,98 kv. m. kambarį 9940,90 Lt vertės minėtame bute, garažą ( boksą ) Nr. 13, unikalus Nr. 6198-9002-3010:0004, esantį garažų kooperatyve ( - ), 2138Lt vertės.

20Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovė buvo atleista, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai (LR CPK 96 str. 1 d.). Kadangi ieškovė įstatymo yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo (LR CPK 83 str. 1 d. 2 p.), patenkinus ieškinį, žyminis mokestis išieškotinas iš atsakovo į valstybės pajamas pagal bendrą išlaikymo išmokų už vienerius metus sumą (200 Lt x 12 mėn. x 3 % = 72 Lt), turto padalijimo- 583,69 Lt, už neturtinio pobūdžio santuokos nutraukimo reikalavimą 143,30 Lt, viso 798,99 Lt.

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259-268, 270, 385 straipsniais, teismas

Nutarė

22Ieškinį patenkinti.

23Nutraukti santuoką, įregistruotą 1985 m. spalio 05 d. Mažeikių rajono civilinės metrikacijos skyriuje, akto įrašo Nr. 410, tarp R. K., asmens kodas ( - ) ir E. K., asmens kodas ( - ) dėl atsakovo kaltės. Nutraukus santuoką ieškovei palikti jos santuokinę pavardę -K.

24Nustatyti nepilnametės dukros I. K., asmens kodas ( - ) gyvenamąją vietą su motina R. K., asmens kodas ( - )

25Priteisti iš atsakovo E. K., asmens kodas ( - ) išlaikymą nepilnametei dukteriai I. K., asmens kodas ( - ) po 200 Lt (du šimtus litų) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2012 m. gruodžio 10 d. iki I. K. pilnametystės, indeksuojant šią sumą Vyriausybės nustatyta tvarka. Šių lėšų tvarkytoja uzufrukto teise paskirti ieškovę R. K..

26Padalinti šalių bendrojoje jungtinėje nuosavybėje esantį turtą ir priteisti:

27R. K. –16,60 kv. m. kambarį, kurio vertė 11803,92 Lt dviejų kambarių bute, esančiame ( - )i, unikalus Nr. 6198-5001-2010:0019;

28E. K. – 13,98 kv. m. kambarį, kurio vertė 9940,90 Lt, dviejų kambarių bute, esančiame ( - ), unikalus Nr. 6198-5001-2010:0019, garažą (boksą) Nr. 13, unikalus Nr. 6198-9002-3010:0004, esantį garažų kooperatyve ( - ), kurio vertė 2138 Lt.

29Nustatyti R. K. ir E. K. bendrą naudojimąsi 8,02 kv. m. koridoriumi, 0,95 kv. m. tualetu, 2,16 kv. m. vonios kambariu, 9,66 kv. m. virtuve, su šiose buto, esančio ( - ), unikalus Nr. 6198-5001-2010:0019, patalpose, esančiais baldais ir buitine technika.

30Priteisti iš E. K. 798,99 Lt (septynis šimtus devyniasdešimt aštuonis litus 99 ct) žyminio mokesčio į valstybės pajamas.

31Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.

32Santuoką laikyti nutraukta nuo teismo sprendimo ją nutraukti įsiteisėjimo dienos.

33Teismo sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismas, pirmininkaujant teisėjai Nadeždai... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės R. K.... 3. Išnagrinėjęs bylą, teismas... 4. Ieškovė R. K. kreipėsi į teismą ieškiniu atsakovui E. K., prašydama jos... 5. , pavardes; nustatyti nepilnametės dukros I. K., gim. 1996 m. lapkričio 13... 6. Ieškovė nurodė, jog santuoką su atsakovu sudarė 1985 m. spalio 05 d.... 7. Teismo posėdžio metu ieškovė palaikė savo iškeltus reikalavimus, prašė... 8. Atsakovas sutinka, kad būtų nutraukta tarp jo ir ieškovės sudaryta... 9. Institucijos, duodančios išvadą byloje –Mažeikių rajono savivaldybės... 10. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 11. Bylos duomenimis nustatyta, jog šalys sudarė santuoką 1985-10-05 (b. l. 5).... 12. Pagal CK trečiosios knygos IV skyriaus ketvirtojo skirsnio Santuokos... 13. Nagrinėjamoje byloje taikytina atsakovo kaltės prezumpcija, atsakovui... 14. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 3.61 straipsnyje numatyta, jog... 15. Abiejų tėvų teisės ir pareigos auklėti vaikus yra lygios (CK 3.156... 16. Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 27 straipsnio 1, 2 dalyse... 17. Teismas, vadovaudamasis CK 3.3 straipsnyje įtvirtintu prioritetinės vaikų... 18. Priteistą išlaikymą, kaip vaiko turtą, uzufrukto teise tvarko tas iš... 19. Iš ieškovės, atsakovo paaiškinimų, VĮ Registrų Centro Nekilnojamojo... 20. Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovė buvo atleista,... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259-268, 270, 385... 22. Ieškinį patenkinti.... 23. Nutraukti santuoką, įregistruotą 1985 m. spalio 05 d. Mažeikių rajono... 24. Nustatyti nepilnametės dukros I. K., asmens kodas ( - ) gyvenamąją vietą su... 25. Priteisti iš atsakovo E. K., asmens kodas ( - ) išlaikymą nepilnametei... 26. Padalinti šalių bendrojoje jungtinėje nuosavybėje esantį turtą ir... 27. R. K. –16,60 kv. m. kambarį, kurio vertė 11803,92 Lt dviejų kambarių... 28. E. K. – 13,98 kv. m. kambarį, kurio vertė 9940,90 Lt, dviejų kambarių... 29. Nustatyti R. K. ir E. K. bendrą naudojimąsi 8,02 kv. m. koridoriumi, 0,95 kv.... 30. Priteisti iš E. K. 798,99 Lt (septynis šimtus devyniasdešimt aštuonis litus... 31. Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.... 32. Santuoką laikyti nutraukta nuo teismo sprendimo ją nutraukti įsiteisėjimo... 33. Teismo sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali...