Byla 2-7187-911/2014
Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Kristina Serdiukienė, rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal pareiškėjo AB „Lietuvos dujos“ pareiškimą dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo,

Nustatė

2Pareiškėjas prašo nustatyti faktą, kad įgyjamąja senatimi įgijo nuosavybės teisę į mažo slėgio dujotiekio tinklus ( - ), nekilnojamojo turto registro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), bendro ilgio 47,27 m, ir ( - ), nekilnojamojo turto registro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), bendro ilgio 57,27 m.

3Nurodė, kad ( - ) 1976 metais buvo įrengti mažo slėgio dujotiekio tinklai, unikalus Nr. ( - ) 8, bendro ilgio 47,27 ir perduoti eksploatuoti pareiškėjui. ( - ), 1978 metais buvo įrengti mažo slėgio dujotiekio tinklai, unikalus Nr. ( - ), bendro ilgio 57,27 ir perduoti eksploatuoti pareiškėjui. Šio turto kadastriniai duomenys užfiksuoti ir jis įregistruotas VĮ „Registrų centras“, suteikiant registro Nr. ( - ), tačiau nėra įregistruotas šio turto teisinis statusas: neįregistruotas turto savininkas, valdymo ir nuosavybės forma. Valstybinė įmonė „Lietuvos dujos“, perėmusi turtą iš Lietuvos TSR Valstybinio dujofikacijos komiteto, LR Energetikos ministro 1995-03-31 įsakymu Nr. 63 buvo reorganizuota į akcinę bendrovę, 1995-08-01 įregistruota AB „Lietuvos dujos“. Panevėžio gamybinės gazifikacijos valdyba Lietuvos TSR valstybinio dujofikacijos komiteto 1984-09-28 įsakymu Nr. 151 pervadinta į Panevėžio gamybinę dujofikacijos valdybą, kurios teises ir pareigas perėmė 1990-12-19 įregistruota valstybinė Panevėžio dujų įmonė, 1993-11-30 perregistruota į firmą „Panevėžio dujos“, 1995-08-22 perregistruota į AB „Lietuvos dujos“ firmą „Aukštaitijos dujos“, 2002-12-18 perregistruota į AB „Lietuvos dujos“ Panevėžio filialą. Nuo minėtų mažo slėgio dujotiekio tinklų įrengimo ir perdavimo Panevėžio gamybinei gazifikacijos valdybai, juo rūpinosi, tvarkė, prižiūrėjo, eksploatavo, naudojo ir valdė AB „Lietuvos dujos“ Panevėžio filialas. Nekilnojamasis turtas - mažo slėgio dujotiekio tinklai valdomi teisėtai, sąžiningai, atvirai ir skaičiuojant juridinių asmenų daikto valdymą kartu - daugiau kaip dešimt metų. Įregistravus turtą registre, tačiau neturint nuosavybės teisės į jį negalima pilnai ir visapusiškai disponuoti šiuo turtu, kadangi, net ir laikant save turto valdytoju, negalima atlikti veiksmų, kuriuos gali atlikti tik turto savininkas. Pagal AB „Lietuvos dujos“ veiklos pobūdį, apibrėžtą įmonės įstatuose – dujinio kuro paskirstymas dujotiekiais, transportavimas vamzdynais, dujų pardavimas dujotiekiais, saugus dujų perdavimas, skirstymo sistemos eksploatavimas - inžinieriniai tinklai dujų paskirstymui, tiekimui, saugiam dujų perdavimui yra neatsiejama įmonės pagrindinės veiklos rūšies dalis. Turtas daugiau nei dešimt metų valdomas atvirai, teisėtai, nepertraukiamai ir kaip savas, pareiškėjas neturi duomenų, kad šis turtas priklauso kitiems asmenims, yra visos LR CK 4.68 - 4.71 str. numatytos sąlygos nustatyti AB „Lietuvos dujos“ į šį turtą nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą.

4Apie iškeltą civilinę bylą paskelbta 2014-09-24 specialiame interneto tinklapyje adresu www.teismai.lt (b.l. 44). Per nustatytą terminą dėl pareikšto pareiškimo prieštaravimų niekas nepateikė, pareiškimų įstoti į bylą suinteresuotais asmenimis taip pat nepareiškė.

5Pareiškimas tenkintinas.

6Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 4.68 straipsnio 1 dalis numato, kad juridinis asmuo, kuris nėra daikto savininkas, bet yra sąžiningai įgijęs daiktą bei sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savą valdęs nekilnojamąjį daiktą ne mažiau kaip dešimt metų, kai visą valdymo laikotarpį daikto savininkas turėjo teisinę galimybę įgyvendinti savo teisę į daiktą, bet nė karto ja nepasinaudojo, įgyja nuosavybės teisę į tą daiktą pagal įgyjamąją senatį. Tokiu būdu įgyjantis nuosavybės teisę į turtą asmuo turi būti ne tik sąžiningas daikto įgijėjas, bet ir privalo tokiu išlikti visą įgyjamosios senaties laiką ir net įgydamas daiktą nuosavybėn įgyjamąja senatimi neturi žinoti apie kliūtis, trukdančias įgyti daiktą, jeigu tokių kliūčių būtų (CK 4.70 str. 1 d.). Tuo atveju, kai per įgyjamosios senaties laiką daikto valdymas vienam iš kito perėjo keliems asmenims, kiekvieno jų valdymas privalo atitikti CK 4.68 straipsnio reikalavimus, tada tų asmenų valdymo laikas yra skaičiuojamas kartu (CK 4.71 str. 2 d.).

7Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2014-09-18 duomenimis, nekilnojamieji daiktai – mažo slėgio dujotiekio tinklai ir daiktinės teisės į nekilnojamuosius daiktus, kurių unikalūs Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) (registro Nr. ( - )), esantys adresais ( - ) neįregistruoti (b. l. 57-58, 59-60). Iš Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos matyti, kad ( - ) 1976 metais pastatyti inžinieriniai statiniai – mažo slėgio dujotiekio tinklai, registro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), bendro ilgio 47,27 m, ir ( - ), 1978 metais pastatyti inžinieriniai statiniai - mažo slėgio dujotiekio tinklai, unikalus Nr. ( - ), bendro ilgio 57,27, plane pažymėti vamzdyno indeksais ( - )), kurie 1976-12-31 ir 1978-07-12 Dujotiekio tinklų priėmimo eksploatuoti aktais perduoti eksploatuoti Panevėžio gamybinei dujofikacijos valdybai (b. l. 13-15, 16-18). Nuo mažo slėgio dujotiekio tinklų perdavimo nekilnojamojo daikto valdymas perėjo keliems asmenims, pareiškėjas yra jų teisių ir pareigų perėmėjas. Byloje nėra duomenų apie kliūtis įgyti nekilnojamąjį daiktą įgyjamąja senatimi, nėra duomenų apie neteisėtą daikto sukūrimą, dujotiekio tinklai valdomi atitinkamai nuo jų perdavimo eksploatuoti laikotarpio 1976 m. ir 1978 m. daugiau kaip dešimt metų. Byloje esančių rašytinių įrodymų visuma patvirtina faktą, kad pareiškėjas nėra inžinerinių statinių, ( - ), nekilnojamojo turto registro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), bendro ilgio 47,27 m, ir ( - ), nekilnojamojo turto registro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), bendro ilgio 57,27 m, savininkas, tačiau atitinkamai nuo 1976-12-31 ir 1978-07-12 (nuo inžinerinių tinklų įrengimo ir perdavimo eksploatuoti) iki teismo sprendimo priėmimo dienos atvirai, nepertraukiamai, sąžiningai, teisėtai ir kaip savo daiktus valdė. Per visą valdymo laikotarpį daikto valdytojams ir pareiškėjui niekas nepareiškė jokių pretenzijų dėl valdomo turto. Neteismine tvarka daiktinės teisės į pastatus negali būti registruojamos (CK 4.68 str. 2 d.), todėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktas nustatomas teismo.

8Vadovaudamasis LR CPK 259, 260, 268-270, 533 straipsniais, teismas

Nutarė

9Pareiškimą tenkinti.

10Nustatyti faktą, kad AB „Lietuvos dujos“, įmonės kodas 120059523, įgyjamąja senatimi įgijo nuosavybės teisę į statinius - mažo slėgio dujotiekio tinklus, esančius ( - ), nekilnojamojo turto registro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), bendro ilgio 47,27 m, ir ( - ), nekilnojamojo turto registro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), bendro ilgio 57,27 m.

11Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Panevėžio apygardos teismui apeliacinį skundą paduodant Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai