Byla A2-1431-440/2011
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Naujoji Akmenė

2Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Vilija Valantienė, sekretoriaujant Oritai Griciūtei, dalyvaujant Lietuvos Respublikos Generalinio prokuroro, siekiančio apginti viešąjį interesą įgaliotam atstovui Akmenės rajono apylinkės prokurorui Žilvinui Šiurnai, pareiškėjui K. L., jo atstovui advokatui A. P., suinteresuoto asmens Šiaulių apskrities viršininko administracijos teisių perėmėjo Nacionalinės žemės tarnybos įgaliotai Akmenės žemėtvarkos skyriaus atstovei S. B., teismo posėdyje žodinio nagrinėjimo tvarka išnagrinėjo Lietuvos Respublikos Generalinio prokuroro, siekiančio apginti viešąjį interesą prašymą atnaujinti procesą Akmenės rajono apylinkės teisme išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-316-61/2010 pagal K. L. ir A. V. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Šiaulių apskrities viršininko administracijos teisių perėmėjai Nacionalinei žemės tarnybai ir Tauragės apskrities viršininko administracijos teisių perėmėjai Nacionalinei žemės tarnybai dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo,

Nustatė

3Pareiškėjas K. L. paaiškino, kad su Generalinės prokuratūros pareiškimu visiškai sutinka. Nurodė, kad civilinę bylą Nr. 2-316-61/2010 Akmenės rajono apylinkės teisme vedė netiesiogiai, per įgaliotą asmenį K. J.. Nei jis, nei jo sesuo nežinojo, kad J. teismui teikė dokumentus, kad jų senelis tariamai buvo įgijęs nuosavybės teises į žemės sklypą pagal ( - ) pirkimo-pardavimo aktą. Yra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl dokumentų klastojimo. Pareiškimo dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo atsisako ir prašo civilinę bylą nutraukti.

4A. V. teismo posėdyje nedalyvavo. Apie posėdį pranešta tinkamai.

5Pareiškėjų atstovas advokatas A. P. nurodė, kad iš byloje pateiktų duomenų teismas negalėjo nustatyti juridinę reikšmę turinčio fakto, kad K. L. ir A. V., mirusios motinos O. L. tėvas P. I. iki 1( - ) nuosavybės teise vadė 83,5 ha žemės sklypą, buvusį ( - ), kurį buvo įsigijęs pagal ( - ) tariamą pirkimo pardavimo aktą. Aktas nebuvo patvirtintas notariškai, todėl yra negaliojantis. Nurodė ir pateikė papildomus duomenis, kad pareiškėjų duotas įgaliojimas K. J. yra panaikintas. Nurodė, kad pateikia paskolos sutartis ant kurių pasirašė O. L. ir net vizualiai palyginus matosi, kad sutartyse esantys O. L. parašai neatitinka parašo esančio ant prašymo dėl žemės gražinimo, kuris yra byloje, bylos lapas 10. Galimybė gali kreiptis į teismą dėl atitinkamo juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo numatyta tik iki 2003 m. gruodžio 31 d. Bet kuris vėlesnis kreipimasis į teismą dėl juridinio fakto nustatymo asmeniui norimų teisinių pasekmių dėl nuosavybės teisių atkūrimo negali sukelti, nebent teismas nuspręstų atnaujinti terminą kaip praleistą dėl svarbių priežasčių. Nurodė, kad teismas turėjo palikti pareiškimą nenagrinėtu, nes pareiškėjai kreipdamiesi į teismą neprašė atnaujinti termino nuosavybės teises patvirtinantiems dokumentams pateikti. Nagrinėjant iš naujo prašymą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo jis teisme nenagrinėtinas. Jo atstovaujamoji A. V. sutinka su Generalinės prokuratūros pareiškimu, pareiškimo dėl juridinę reikšmę turinio fakto nustatymo atsisako. Prašo byla nutraukti.

6Akmenės rajono apylinkės prokuroras Žilvinas Šiurna atstovaudamas Lietuvos Respublikos Generalinį prokurorą, siekiantį apginti viešąjį interesą, nurodė, kad palaiko ir prašo tenkinti pareikštą prašymą. Atnaujinus procesą Akmenės rajono apylinkės teisme išnagrinėtą civilinę bylą Nr. 2-316-61/2010, pagal K. L. ir A. V. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto, nutraukti tuo pagrindu, kad pareiškėjai pareiškimo atsisako.

7Suinteresuoto asmens Šiaulių apskrities viršininko administracijos teisių perėmėjo Nacionalinės žemės tarnybos atstovė S. B. paaiškino, kad su Generalinės prokuratūros pareiškimu sutinka, prašo bylą nutraukti.

8Tauragės apskrities viršininko administracijos teisių perėmėjo Nacionalinės žemės tarnybos atstovas teismo posėdyje nedalyvavo. Pateikė prašymą bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant.

9Prašymas tenkintinas. Byla nutrauktina.

10Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad Akmenės rajono apylinkės teisme civilinėje byloje Nr. 2-316-61/2010, 2010 m. vasario 11d. buvo priimtas sprendimas, kuriuo tenkintas K. L. ir A. V. pareiškimas, nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, kad pareiškėjų K. L. ir A. V. mirusios motinos tėvas, P. I., miręs ( - ), iki 1940 m. liepos 22 d. nuosavybės teise valdė 83,5 ha žemės sklypą, buvusį ( - ), kurį įsigijo ( - ) pirkimo-pardavimo aktu iš R. G. už 47000 Lt. Civilinėje byloje Nr. 2-316-61/2010 pateikta pirkimo pardavimo akto kopija, kad P. I. įsigijo 83,5 ha žemės 1940 m. gegužės 17d. ( - ) iš R. G.. Kopija nepatvirtinta notaro, patvirtinta tik Žemės reformos valdybos anspaudu ir valdininko be liudininkų parašais. (b.l. 6) Pateiktos O. L. gimimo liudijimo, santuokos liudijimo kopijos, mirties liudijimo kopijos (b. l. 7-9). O. L. prašymo grąžinti žemę 83,5 ha kopija (b. l. 10), 2008-11-17 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas dėl O. L. palikimo.(b.l.11,12) 2009-02-24 K. L. prašymas atkurti nuosavybę į 83,5 ha žemės sklypą, esantį ( - ) (b.l.13). 2009-10-02 Šiaulių apskrities viršininko administracijos išvados Nr. ( - ) kopija dėl žemės perdavimo neatlygintinon nuosavybėn O. L. vardu. (b.l.14) Prašymas dėl žemės sklypo projektavimo. (b.l.15) 2009-12-02 Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos raštas dėl nuosavybės teisės dokumentų ir O. L. teisės atkurti nuosavybės teises į buvusio žemės savininko P. I. valdytą 83,5 ha žemės plotą. (b.l.17,18) 2010-01-29 Lietuvos centrinio valstybės archyvo pažyma dėl P. I. iki 1940-07-22 valdytos nuosavybės, dėl duomenų apie ( - ), kurioje pažymima, kad iki 1940 m. ( - ) kaimo nebuvo, nėra duomenų ir apie P. I. iki 1940-07-22 nuosavybės teise valdytą 83,5 ha žemės sklypą ( - ). (b.l. 50). Šiaulių apskrities Ipotekos įstaigos teisėjo 1940 m. balandžio 25 d. pranešimas R. G. ir E. S., gyv. ( - ), iš kurio matyti, kad R. G. mirus M. G. perduotas valdyti ¾ jos turto - 111 ha 43 arų žemės sklypas su trobesiais. (b.l.51). ( - ) dvaro žemės rūšiavimo žiniaraščio kopija dėl ( - ) dvaro savininko A. G., nuosavybės teise valdančio 111,44 ha žemės. (b.1.52) K. L. ir A. V. pareiškimas dėl įgaliojimų panaikinimo. Iš kurio matyti, kad pareiškėjai 2011-07-11 panaikino įgaliojimus duotus K. J., pareiškimas dėl įgaliojimo panaikinimo patvirtintas Pakruojo – 2 – ojo biuro notarės G. J., notarinio registro Nr. ( - ). Pateiktos 2008-06-16 ir 2004-02-02 paskolos sutartys, kuriose pareiškėjų atstovo paaiškinimu O. L. parašas yra akivaizdžiai kitoks nei ant 2001-11-12 O. L. prašymo gražinti žemę (b. l. 10).

11Ištyrus ir įvertinus byloje esančius duomenis, dokumentus, išklausius pareiškėjų atstovo A. P. ir pareiškėjo K. L., bei kitų byloje dalyvavusių asmenų teisme duotus paaiškinimus, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime nurodytas aplinkybes, nustatyta, kad Lietuvos Respublikos Generalinio prokuroro pareiškime išdėstyti argumentai, motyvai dėl netinkamo Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo ir procesinės teisės normų, reglamentuojančių juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymą, taikymo bei dėl netinkamo procesinės teisės normų, reglamentuojančių įrodymų tyrimo ir vertinimo taisykles, taikymo yra pagrįsti.

12Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformulavęs taisyklę, kad faktai, išvardinti CPK 444 straipsnyje, yra juridiniai ne bet kada ir ne kiekvieno asmens atžvilgiu, o tik tam tikroje įstatymų apibrėžtoje situacijoje, kai juos nustačius pareiškėjas įgis tam tikrą subjektinę teisę. Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nustatyti terminai prašymams dėl nuosavybės teisių atkūrimo ir dokumentams, patvirtinantiems savininko turėtas nuosavybės teises į pretenduojamą turtą bei giminystės ryšį su savininku, pateikti. Šioje teisės normoje nurodyta, kad prašymai atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą turėjo būti pateikti iki 2001 m. gruodžio 31 d., o dokumentai, patvirtinantys savininko nuosavybės teises ir pretendentų atkurti nuosavybę giminystės ryšius su savininku - iki 2003 m. gruodžio 31 d. Jeigu asmuo, ketinantis atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą, neturi savininko nuosavybės teisių ar giminystės ryšį patvirtinančių rašytinių įrodymų dėl to, kad tokie dokumentai neišliko, tai jis gali kreiptis į teismą dėl atitinkamo juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo taip pat iki įstatyme nurodytos 2003 m. gruodžio 31 d., nes tik iki šios datos yra galimas kreipimasis dėl nuosavybės teisių atkūrimo. Bet kuris vėlesnis, terminui pasibaigus, kreipimasis į teismą dėl juridinio fakto nustatymo asmeniui norimų teisinių pasekmių dėl nuosavybės teisių atkūrimo negali sukelti, nebent teismas nuspręstų atnaujinti terminą kaip praleistą dėl svarbių priežasčių. Šioje byloje pareiškėjai su prašymu dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nuosavybės teisių į žemę atkūrimo tikslu į Akmenės rajono apylinkės teismą kreipėsi 2009 m. gruodžio 9 d., t. y. po įstatyme numatyto galutinio termino nuosavybės teises į pretenduojamą turtą patvirtinantiems dokumentams pateikti. Toks kreipimasis negalėjo sukelti pareiškėjams norimų teisinių pasekmių, todėl juridinę reikšmę turintis faktas, kad pareiškėjų senelis P. I. iki nacionalizacijos nuosavybės teise valdė 83,5 ha žemės sklypą, buvusį ( - ), kurį buvo įsigijęs pagal 1940-05-17 pirkimo pardavimo aktą, nesant pareiškėjų prašymo atnaujinti terminą tokiems dokumentams pateikti kaip praleistą dėl svarbių priežasčių, negalėjo būti nustatytas.

13Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra konstatavęs, kad kai asmuo kreipiasi į teismą dėl juridinio fakto nustatymo, tačiau iš jo pareiškimo matyti, kad nuo prašomo nustatyti juridinio fakto asmeniui nepriklauso jo asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pasibaigimas, tokį pareiškimą teismas turėtų atsisakyti priimti CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu, o kai tai paaiškėja priėmus pareiškimą, bylą nagrinėjant iš esmės, civilinė byla turi būti nutraukta CPK 293 straipsnio 1 punkto pagrindu kaip byla, nenagrinėtina teisme (Lietuvos Aukščiausiojo teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. spalio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-555/2004).

142011-10-27 Akmenės rajono apylinkės teismo nutartimi atnaujinus procesą civilinėje byloje Nr. 2-316-61/2010 dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo byla nagrinėjama pakartotinai pagal bendrąsias Lietuvos Respublikos civilinio kodekso taisykles. (CPK 370 str.4d.).

15Pareiškėjas K. L. bei pareiškėjo ir A. V. atstovas A. P. ir be kitų nurodytų aplinkybių bylos nagrinėjimo teisme metu nurodė, kad nuo pareiškimo atsisako ir prašo bylą nutraukti.

16Ieškinio (pareiškimo) atsisakymas – procesinis veiksmas, kuriuo ieškovas išreiškia valią ir atsisako nuo ieškinyje (pareiškime) pareikšto materialiojo teisinio reikalavimo. Proceso teisės normos suteikia teisę ieškovui pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo pateikti bet kurioje proceso stadijoje tiek raštu, tiek ir žodžiu teismo posėdyje, ieškovui parašu patvirtinant tokio pareiškimo tikrumą (CPK 140 str. 1 d.). Teismas turi pareigą patikrinti, ar šis procesinis veiksmas neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms, viešajai tvarkai, kitų asmenų teisėms ir teisėtiems interesams, ar ieškovas žino ieškinio atsisakymo teisinius padarinius. Kitaip tariant, teismas turi įsitikinti, kad ieškovo pareiškimas dėl ieškinio atsisakymo išreikštas laisva valia ir nepažeidžia nei dalyvaujančių byloje asmenų, nei kitų asmenų interesų. Toks teisinis reguliavimas įtvirtintas dėl to, jog ieškinio atsisakymo atveju teismas bylą nutraukia ir vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 293 str. 4 p., 294 str. 2 d.).

17Nagrinėjamu atveju teismas nenustatė, kad atsisakius pareiškimo šioje byloje, būtų pažeistos imperatyvios įstatymų normos, viešoji tvarka ar suinteresuotų asmenų teisėti interesai. Esant tokioms aplinkybėms, taip pat atsižvelgiant į tai, kad Akmenės rajono apylinkės teismas priėmė pareiškėjų pareiškimą nagrinėti, nors prašymas buvo nenagrinėtinas teisme, pareiškėjų prašymas dėl pareiškimo atsisakymo priimtinas, Akmenės rajono apylinkės teismo 2010 m. vasario 11 d. sprendimas panaikintinas ir civilinė byla nutrauktina CPK 293 str. 1 d. 1 p. ir 293 str. 4 p. numatytais pagrindais.

18Išaiškintina, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. (CPK 294 str. 2 p.)

19Teismui sprendimą pakeitus ar priėmus naują sprendimą (nutartį) ankstesnis teismo sprendimas netenka teisinės galios. (CPK 371 str. 3d.).

20Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 365 str., 366 str. 1 d. 9 punktu, 367 str. 3 d, 4 d., 370 str., 137 str. 2 d. 1 p., 140 str., 293 str. 1 d. 1 p. ir 4 p., 371 str. 1 d. 3 p., teismas

Nutarė

21Priimti pareiškėjų K. L., a.k. ( - ) ir A. V., a.k. ( - ) atsisakymą nuo pareiškimo dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

22Panaikinti Akmenės rajono apylinkės teismo 2010 m. vasario 11 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-316-61/2010 m.

23Nutraukti civilinę bylą Nr. 2-316-61/2011, iškeltą pagal pareiškėjų K. L. ir A. V. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto, kad pareiškėjų mirusios motinos tėvas, P. I., miręs ( - ), iki 1940 m. liepos 22 d. nuosavybės teise valdė 83,5 ha žemės sklypą, buvusį ( - ), kurį įsigijo 1940 m. gegužės 17 d. pirkimo-pardavimo aktu iš R. G. už 47000 Lt.

24Išaiškinti, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

25Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti Lietuvos Respublikos Generaliniam prokurorui, pareiškėjams, atstovui, suinteresuotiems asmenims.

26Nutartis per septynias dienas atskiruoju skundu gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant per Akmenės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Naujoji Akmenė... 2. Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Vilija Valantienė, sekretoriaujant... 3. Pareiškėjas K. L. paaiškino, kad su Generalinės prokuratūros pareiškimu... 4. A. V. teismo posėdyje nedalyvavo. Apie posėdį pranešta tinkamai.... 5. Pareiškėjų atstovas advokatas A. P. nurodė, kad iš byloje pateiktų... 6. Akmenės rajono apylinkės prokuroras Žilvinas Šiurna atstovaudamas Lietuvos... 7. Suinteresuoto asmens Šiaulių apskrities viršininko administracijos teisių... 8. Tauragės apskrities viršininko administracijos teisių perėmėjo... 9. Prašymas tenkintinas. Byla nutrauktina.... 10. Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad Akmenės rajono apylinkės... 11. Ištyrus ir įvertinus byloje esančius duomenis, dokumentus, išklausius... 12. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformulavęs taisyklę, kad faktai,... 13. Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra konstatavęs, kad kai asmuo kreipiasi į... 14. 2011-10-27 Akmenės rajono apylinkės teismo nutartimi atnaujinus procesą... 15. Pareiškėjas K. L. bei pareiškėjo ir A. V. atstovas A. P. ir be kitų... 16. Ieškinio (pareiškimo) atsisakymas – procesinis veiksmas, kuriuo ieškovas... 17. Nagrinėjamu atveju teismas nenustatė, kad atsisakius pareiškimo šioje... 18. Išaiškintina, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp... 19. Teismui sprendimą pakeitus ar priėmus naują sprendimą (nutartį) ankstesnis... 20. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 365 str., 366 str.... 21. Priimti pareiškėjų K. L., a.k. ( - ) ir A. V., a.k. ( - ) atsisakymą nuo... 22. Panaikinti Akmenės rajono apylinkės teismo 2010 m. vasario 11 d. sprendimą... 23. Nutraukti civilinę bylą Nr. 2-316-61/2011, iškeltą pagal pareiškėjų K.... 24. Išaiškinti, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp... 25. Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti Lietuvos Respublikos Generaliniam... 26. Nutartis per septynias dienas atskiruoju skundu gali būti skundžiama...