Byla I-4809-208/2012
Dėl skundas nagrinėtinas Kauno, o ne Vilniaus, apygardos administraciniame teisme

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Donatas Vansevičius, susipažinęs su G. Z. skundu,

Nustatė

2teisme 2012-11-08 gautas G. Z. skundas.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 35 straipsnį skundas (prašymas) paduodamas tam administraciniam teismui, kurio veikimo teritorijoje yra viešojo administravimo subjekto, kurio teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) yra skundžiami, buveinė.

5Iš skundo turinio matyti, kad pareiškėjas skundžia Kauno tardymo izoliatoriaus pareigūnų veiksmus.

6Kauno tardymo izoliatoriaus buveinė yra Kaune. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, apygardų teismų įsteigimo, apygardų ir apylinkių teismų veiklos teritorijų nustatymo bei Lietuvos Respublikos prokuratūros reformavimo įstatymo 6 str. Kauno apygardos teismo veiklos teritorija apima Kauno miesto apylinkės teismo veiklos teritoriją, todėl skundas nagrinėtinas Kauno, o ne Vilniaus, apygardos administraciniame teisme.

7Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 2 p., teisėjas

Nutarė

8atsisakyti priimti G. Z. skundą.

9Išaiškinti, kad skundas gali būti paduotas Kauno apygardos administraciniam teismui.

10Nutarčiai įsiteisėjus, skundą grąžinti pareiškėjui.

11Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai