Byla 2S-1379-555/2009

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Egidijaus Tamašausko, kolegijos teisėjų Nijolios Indreikienės, Evaldo Burzdiko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens UAB „Prekybos miestelis urmas“ atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. balandžio 28 d. ir 2009 m. balandžio 29 d. nutarčių, kuriomis taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3ieškovas UAB“ Galinta ir partneriai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui AB „Vidiva“ dėl nuomininko įpareigojimo grąžinti daiktą, kuriuo prašė įpareigoti atsakovą AB „Vidiva“ grąžinti patalpas, esančias ( - ) , Kaune, kurių unikalus Nr. ( - ) ieškovui UAB „Galinta ir partneriai“ per 5 kalendorines dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Taip pat prašė taikyti laikinąsiąs apsaugos priemones - areštuoti atsakovo UAB „Vidiva“ žinioje esančias ginčo patalpas, ( - ) , Kaune, un.Nr. ( - ) , kurių bendras plotas 4135,03 kv.m., uždraudžiant atsakovui ir/ar tretiesiems asmenims, kuriems atsakovas gali būti perdavęs (ar yra perdavęs) šias patalpas, jomis naudotis ir paskirti ieškovą UAB „Galinta ir partneriai“ laikinu šių patalpų saugotoju. Nurodė, kad jeigu nebus imtasi laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas, piktnaudžiaudamas savo teisėmis, gali ginčo turtą subnuomoti, suteikti panaudai ar kitaip perduoti patalpas tretiesiems asmenims, taip pat padaryti joms žalą ir taip apsunkinti jų grąžinimą ieškovui.

4Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. balandžio 28 d. nutartimi prašymą tenkino, areštavo atsakovo UAB „Vidiva" žinioje esančias ginčo patalpas, ( - ) , Kaune, universalus Nr. ( - ) , kurių bendras plotas 4135,03 kv.m., uždraudžiant atsakovui ir/ar tretiesiems asmenims, kuriems atsakovas gali būti perdavęs (ar yra perdavęs) šias patalpas, jomis naudotis ir paskirti ieškovą UAB „Galinta ir partneriai“ šių patalpų saugotoju. Nurodė, kad laikinosios apsaugos priemonės taikomos siekiant, jog atsakovas sąmoningai nepakenktų ieškovui nuosavybės teise priklausančiam ir šiuo metu atsakovui išnuomotam turtui, išsaugoti turto vertę, bei uždraudžiant atsakovui naudoti turto naudingąsias savybes ir gauti iš jo pajamų, taip pat toks laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visiškai atitinka sąžiningumo , teisingumo ir protingumo kriterijus.

5Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. balandžio 29 d. nutartimi pakeitė 2009 m. balandžio 28 d. nutartį, areštavo UAB „Vidiva“ žinioje esančias ginčo patalpas, ( - ) , Kaune, universalus Nr. ( - ) , kurių bendras plotas 4135,03 kv.m., leidžiant atsakovui ir tretiesiems asmenims naudotis ginčo patalpomis. Nutartį dalyje dėl laikinojo patalpų saugotojo paskyrimo panaikino ir nutarė prašymą dėl ieškovo skyrimo laikinuoju patalpų saugotoju nagrinėti parengiamojo posėdžio metu. Nurodė, jog teismui priėmus 2009 m. balandžio 28 d. nutartį, iš gautų rašytinių įrodymų paaiškėjo, kad atsakovas ginčo patalpas 2008 m. liepos 31 d. subnuomos sutartimi Nr. 15/81 yra subnuomavęs UAB „Prekybos miestelis urmas“, subnuomininkai ginčo patalpose vykdo mažmeninės prekybos veiklą, todėl draudimas naudotis patalpomis iš esmės pažeistų subnuomininkų teises ir teisėtus interesus, dėl ko jie patirtų nuostolius. Atsižvelgiant į tai, teismas savo iniciatyva pakeitė taikytą laikinąją apsaugos priemonę.

6Atskiruoju skundu tretysis asmuo UAB „Prekybos miestelis urmas“ prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. 2009 m. balandžio 28 d. nutartį pakeistą 2009 m. balandžio 29 d. nutartimi ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Mano, kad teismas netinkamai aiškino bei pritaikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą. Nurodo, kad ginčo patalpų areštas būsimo teismo sprendimo vykdymo nagrinėjamoje byloje neįtakos, todėl teismas nepagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones – ginčo patalpų areštą. Apelianto nuomone, teismas nutartyse nenurodė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo motyvų.

7Atsiliepimais į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Vidiva“ prašo atskirąjį skundą tenkinti, ieškovas UAB „Galinta ir partneriai“ prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

8Atskirasis skundas netenkintinas.

9Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti teismo būsimo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu (CPK 145 straipsnio 2 dalis). Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones tais atvejais arba taikyti tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek tai būtina ir pakanka užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymui. Ekonomiškumo, teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai reikalauja išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Pažymėtina, kad bet kuris teismo atliekamas procesinis veiksmas yra neatsiejamas nuo tikslo užtikrinti ginčo šalių ir kitų suinteresuotų asmenų teisėtų interesų pusiausvyrą, nes to reikalauja universalieji civilinio proceso teisės principai. Tai suponuoja būtinumą vertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingos jų taikymu siekiamiems tikslams.

10Nagrinėjamu atveju, teismas priėmęs ieškinį, 2009 m. balandžio 28 d. nutartimi tenkino ieškovo prašymą ir taikė laikinąsias apsaugos priemones, kurias 2009 m. balandžio 29 d. nutartimi teismo iniciatyva pakeitė. Teismas gali dalyvaujančių byloje ir kitų suinteresuotų asmenų pagrįstu prašymu (CPK 146 straipsnio 1 dalis) ar teismo iniciatyva (CPK 146 straipsnio 5 dalis) pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita. Kolegija pažymi, kad laikinosios apsaugos priemonės pakeitimas iš esmės reiškia dviejų procesinių sprendimų priėmimą: vienos laikinosios apsaugos priemonės panaikinimą bei kitos priemonės taikymą. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, kolegija nepasisako dėl teismo 2009 m. balandžio 28 d. nutartimi taikytų, tačiau 2009 m. balandžio 29 d. panaikintų laikinųjų apsaugos priemonių.

11Pagal nagrinėjamo ieškinio pagrindą bei dalyką spręstina, kad ginčas yra kilęs dėl ginčo patalpų atsakovo UAB „Vidiva“ neteisėto valdymo. Teismas, atsižvelgdamas į bylos pobūdį, turi teisę savo nuožiūra parinkti labiausiai byloje siekiamus tikslus atitinkančią laikinąją apsaugos priemonę.

12Kaip matyti iš bylos medžiagos, pirmosios instancijos teismas nutarė areštuoti atsakovo UAB „Vidiva“ žinioje esančias ginčo patalpas, leidžiant atsakovui it tretiesiems asmenims jomis naudotis. Tretysis asmuo UAB „Prekybos miestelis urmas“ atskiruoju skundu ginčija tokį teismo sprendimą ir prašo jį panaikinti kaip nepagrįstą. Teismas, atsižvelgdamas į bylos pobūdį, turi teisę savo nuožiūra parinkti labiausiai byloje siekiamus tikslus atitinkančią laikinąją apsaugos priemonę. Minėta, kad šiuo atveju ginčas kilo dėl daiktinių teisių į ginčo patalpas, todėl, kolegijos nuomone, teismas, atsižvelgęs į laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiamus tikslus bei ginčo objektą, pagrįstai taikė CPK 145 straipsnio 1 dalies 1 punktuose numatytas laikinąsias apsaugos priemones, o būtent, ginčo turto areštą, t.y. apribojo valdymo teisę - teisę turėti daiktą savo žinioje ir teisę daryti daiktui fizinį bei ūkinį poveikį, disponavimo teisę – teisę nustatyti daikto teisinę padėtį, nes nuoma (subnuoma) priklauso disponavimo turtu teisių grupei, tačiau atsižvelgdamas į trečiųjų asmenų (subnuomininkų) interesus, leido naudotis ginčo patalpomis, nes jeigu teismas priims ieškovui palankų sprendimą, o atsakovas ginčo turtą išnuomos tretiesiems asmenims ar kitaip jį apsunkins, tai teismo sprendimo įvykdymas iš esmės pasunkės ir neigiamos pasekmės ateityje gali kilti ne tik ieškovui, bet ir tretiesiems asmenims.

13Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais argumentais, daro išvadą, jog skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas atsakovui pritaikė laikinąsias apsaugos priemones yra pagrįsta ir teisėta. Pagrindų, numatytų CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių ši teismo nutartis turėtų būti panaikinta atskirajame skunde nurodytais motyvais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje išdėstytų absoliučių šios teismo nutarties negaliojimo pagrindų, nėra.

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu, kolegija

Nutarė

15Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. balandžio 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai