Byla 1A-98-135/2016
Dėl Kelmės rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 30 d. nuosprendžio, kuriuo jis nuteistas pagal BK 180 str. 2 d. – laisvės atėmimu 2 metams. Taikant LR BK 641 str., paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir paskirta bausmė nustatyta 1 (vieneri) metai 4 (keturi) mėnesiai laisvės atėmimo

1Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Broniaus Zalagos, teisėjų Ernestos Montvidienės, Alfredo Vilbiko, sekretoriaujant Audronei Peleckienei, dalyvaujant prokurorei Gitanai Mačiulienei, nuteistajam A. K., jo gynėjai advokatei Vandai Laukevičienei,

2teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo A. K. (toliau – apeliantas) apeliacinį skundą dėl Kelmės rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 30 d. nuosprendžio, kuriuo jis nuteistas pagal BK 180 str. 2 d. – laisvės atėmimu 2 metams. Taikant LR BK 641 str., paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir paskirta bausmė nustatyta 1 (vieneri) metai 4 (keturi) mėnesiai laisvės atėmimo.

3Vadovaujantis LR BK 64 str. 3 d., paskirta bausmė subendrinta su Šiaulių apylinkės teismo 2013-06-06 nuosprendžiu, pakeistu Šiaulių apygardos teismo 2013-10-30 nuosprendžiu, paskirta laisvės atėmimo bausme ir galutinė subendrinta bausmė A. K. paskirta laisvės atėmimas 2 (dvejiems) metams, bausmę atliekant pataisos namuose.

4Vadovaujantis LR BPK 66 str. 2 d., 63 str. 9 d., į paskirtą bausmę įskaitytas laikinajame sulaikyme nuo 2015-06-29 iki 2015-07-01 (dvi paros) ir nuo 2012-01-17 iki 2012-01-19 (dvi paros) išbūtas laikas.

5Bausmės pradžia nustatyta nuo A. K. sulaikymo dienos.

6Tuo pačiu nuosprendžiu nuteistas ir T. T., tačiau jo atžvilgiu apeliacinių skundų negauta.

7Kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,

Nustatė

8A. K. nuteistas už tai, kad 2015 m. birželio 29 d. apie 16 val. 30 min., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, T. T. sukurstytas pagrobti alaus iš parduotuvės, atėjęs į V. G. individualiai įmonei priklausančią parduotuvę, esančią ( - ), grasindamas tuoj pat panaudoti fizinį smurtą, t.y. demonstratyviai iškeldamas peilį sau virš galvos, keikdamas parduotuvėje dirbusią V. G. necenzūriniais žodžiais ir liepdamas jo nesivyti, iš parduotuvės prekybos salės pagrobė V. G. įmonei priklausančius šešis po 1 EUR vertės 1 litro talpos plastikinius butelius alaus „( - )“, viso mažesnės nei nedidelės 6 EUR vertės turtą.

9Apeliaciniu skundu nuteistasis A. K. prašo pakeisti 2015-11-30 nuosprendį ir jam sušvelninti bausmę, paskiriant ją be laisvės atėmimo ir taikant BK 62 str. nuostatas.

10Nurodo, kad jis savo kaltę pripažino visiškai, nuoširdžiai gailėjosi, o nusikalto sukurstytas T. T., jo veiksmams įtakos turėjo apsvaigimas nuo alkoholio, to nebūtų padaręs, jei būtų buvęs blaivus. Nurodo, kad teismas, priimdamas nuosprendį, įvertino visas jį apibūdinančias aplinkybes, jo padarytos nusikalstamos velkos pobūdį, tai, kad jis dirba, jo praeityje turėtus teistumus, tačiau mano, kad teismas nepakankamai įvertino jo vaidmenį padarant nusikalstamą veiką, t.y. to, kad jis buvo sukurstytas, taip pat to, kad jis realiai pardavėjai negrasino peiliu, o tik jį išsitraukė ir laikė iškėlęs virš galvos, su peiliu nėjo artyn prie pardavėjos, o iš parduotuvės išėjo. Teigia, jog supranta, kad tokie jo veiksmai nepateisinami ir jis turi būti nubaustas, bet, apelianto tvirtinimu, paskirtoji bausmė savo dydžiu ir rūšimi yra per griežta. Mano, kad teismas savo sprendimą grindė prielaidomis nurodydamas, jog jis galėjo būti didesnio girtumo, nei 2 promilės, ir dėl turimo peilio galėjo būti neprognozuojamas. Tvirtina, kad atsižvelgdamas į tai, teismas darė prielaidą, jog galėjo būti dar blogiau, tačiau, nuteistojo teigimu, nebuvo kitaip, nei buvo nustatyta bylos faktinėmis aplinkybėmis.

11Nurodo, kad teismas, atsižvelgdamas į padaryto nusikaltimo pavojingumo laipsnį, jo padarytus veiksmus, į tai, kad buvo sukurstytas padaryti nusikaltimą, jį apibūdinančias aplinkybes, ir teisingai įvertindamas byloje surinktus įrodymus, turėjo teisinį pagrindą apsvarstyti galimybę neskirti jam griežtos bausmės, susijusios su laisvės atėmimu, o taikyti jo atžvilgiu LR BK 62 str. 2 d. numatytas nuostatas. Nurodo ir tai, kad jo sutuoktinė yra neįgali, todėl jai labai sunku prižiūrėti dvynukus. Pažymi, kad jis nėra pavojingas visuomenei, yra šeimos žmogus, išlaiko mažamečius vaikus ir tik kartais padaro neapgalvotus veiksmus, tai jam paskirta bausmė turi būti švelninama paskiriant ją be laisvės atėmimo.

12Teismo posėdyje nuteistasis ir jo gynėja skundą palaikė, prašė tenkinti. Prokurorė prašė skundą atmesti.

13Nuteistojo A. K. skundas atmetamas.

14Kelmės rajono apylinkės teismo 2015-11-30 nuosprendis pagrįstas ir teisėtas, teismo išvados dėl nuteistojo A. K. veiksmų kaltumo, jo veiksmų teisinio įvertinimo atitinka byloje nustatytus faktinius duomenis.

15Skunde apeliantas A. K. prašo sušvelninti jam paskirtą bausmę taikant BK 62 str. nuostatas atsižvelgiant į tai, kad, jo teigimu, jis buvo išprovokuotas nusikalsti, peiliu pardavėjai negrasino, o tik siekė, jog ji išsigąstų, tačiau kolegija su tuo nesutinka. Kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismo nuosprendis, kuriuo nuteistas A. K. pagal LR BK 180 str. 2 d., yra grindžiamas patikimais, atitinkančiais Lietuvos Respublikos 20 str. reglamentuojantį įrodymų sampratą, reikalavimus, įrodymais. Ikiteisminio tyrimo metu surinkti įrodymai, tinkamai ištirti, įvertinti ir aptarti skundžiamame nuosprendyje, todėl pagrindo spręsti, jog nuteistasis nusikalto tik dėl to, jog buvo išprovokuotas, nėra. Šiuo atveju sutiktina su apylinkės teismo padaryta išvada, jog A. K. nusikalto ne dėl to, jog buvo išprovokuotas, o dėl to, jog siekė pademonstruoti sugėrovui tai, kad nieko nebijo ir gali grobti prekes iš parduotuvės nepaisydamas galinčių kilti pasekmių.

16Kolegija, patikrinusi apeliacinio skundo argumentus dėl paskirtos per griežtos bausmės, baudžiamojo įstatymo nuostatų pažeidimų skiriant bausmę nenustatė. Pirmosios instancijos teismas, skirdamas nuteistajam A. K. bausmę už nusikaltimą, nustatytą skundžiamu nuosprendžiu, bausmės ir jos paskirties principų, bausmės skyrimo pagrindų nepažeidė, įvertino jo padarytos nusikalstamos veikos pobūdį, jos padarymo aplinkybes. Taip pat teismas atsižvelgė į nuteistojo asmenybę, jo atsakomybę lengvinančią aplinkybę, tai yra į tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, nuteistojo atsakomybę sunkinančią aplinkybę – nusikalstamą veiką jis padarė apsvaigęs nuo alkoholio, nurodė nuteistajam A. K. skiriamos bausmės rūšies ir dydžio skyrimo motyvus. Kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertinęs minėtas aplinkybes, todėl nuteistajam A. K. už padarytą nusikaltimą, numatytą LR BK 180 str. 2 d., pagrįstai paskyrė realią laisvės atėmimo bausmę. Nuteistasis A. K. praeityje teistas 9 kartus, 2015-06-18 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendis kol kas nėra įsiteisėjęs, 6 kartus jam buvo atidėtas paskirtų laisvės atėmimo bausmių vykdymas, 4 kartus jis buvo teisiamas pagal BK 180 str. (35-44 b. l.), apeliantas taip pat baustas administracine tvarka (60-61 b. l.). Matyti, kad apeliantas išvadų iš ankstesnių teistumų nedaro, priešingai – vėl gi daro naujas nusikalstamas veikas, teismo parodyto jam pasitikėjimo nepateisino.

17Aukščiau nurodyti duomenys pirmosios instancijos teismui pagrįstai leido manyti, kad bausmės tikslai nuteistajam A. K. gali būti pasiekti tik paskiriant realią sankcijoje numatytą bausmę – laisvės atėmimą. Kolegijos nuomone, tiek teismo parinkta bausmė, tiek jos skyrimo motyvai rodo, kad bausmė paskirta laikantis BK VIII skyriuje nustatytų reikalavimų, keisti pirmosios instancijos teismo nuosprendį ir švelninti nuteistajam A. K. paskirtą laisvės atėmimo bausmę nėra teisinio pagrindo, priešingu atveju būtų pažeisti BK 41 str. numatyti bausmės tikslai, tarp jų nusikalstamą veiką padariusio asmens nubaudimas ir teisingumo principo įgyvendinimas. Paskirtoji bausmė A. K. nėra aiškiai per griežta, todėl keisti ją švelnesne ar atidėti jos vykdymą pagrindo nėra.

18Skunde apeliantas taip pat prašo atsižvelgti į tai, kad jis dėl padarytos nusikalstamos veikos visiškai prisipažino ir gailisi, taip pat yra vedęs ir turi mažamečius vaikus, jo sutuoktinė yra neįgali. Atkreiptinas dėmesys, kad pirmosios instancijos teismas, skirdamas bausmę A. K., šias aplinkybes įvertino kaip teigiamai charakterizuojančias bei apelianto prisipažinimą dėl padaryto nusikaltimo pripažino jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe, todėl tai vertinti apeliacinės instancijos teisme pakartotinai nėra pagrindo.

19Apeliantas skunde pažymi, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai netaikė jo atžvilgiu Lietuvos Respublikos BK 62 str. nuostatų ir už padarytą nusikalstamą veiką nepaskyrė jam švelnesnės, negu numatyta įstatymo, bausmės.

20Lietuvos Respublikos BK 62 str. 1 d. numato, kad teismas, atsižvelgęs į visas bylos aplinkybes, už kiekvieną nusikalstamą veiką gali paskirti švelnesnę, negu įstatymo numatyta, bausmę, jeigu nusikalstamą veiką padaręs asmuo pats savo noru atvyko ar pranešė apie šią veiką, prisipažino ją padaręs ir nuoširdžiai gailisi, ir (ar) padėjo ikiteisminiam tyrimui bei teismui išaiškinti nusikalstamą veiką, ir visiškai ar iš dalies atlygino arba pašalino padarytą turtinę žalą. Šių nuostatų taikymas nuteistojo A. K. atžvilgiu negalimas, nes jo veiksmai nesudaro BK 62 str. 1 d. numatytų sąlygų visumos. Pirmiausia, A. K. pats savo noru neatvyko ir nepranešė apie padarytą nusikalstamą veiką. Ikiteisminis tyrimas pradėtas nukentėjusiajai V. G. pranešus apie padarytą nusikalstamą veiką. Taigi, nepaisant to, kad jis prisipažino ir nuoširdžiai gailisi, kitų būtinų sąlygų nebuvimas daro BK 62 str. 1 d. taikymą negalimu.

21Pagal įstatymo prasmę bei susiformavusią teismų praktiką, taikant BK 62 str. 2 d., švelnesnė, negu įstatymo numatyta bausmė gali būti skiriama tik tada, kai nustatomos mažiausiai dvi kaltininko atsakomybę lengvinančios aplinkybės ir yra bent iš dalies atlyginta ar pašalinta turtinė žala, jeigu tokia buvo padaryta, taip pat nustatyta bent viena iš būtinų alternatyvių savarankiškų aplinkybių, numatytų šio straipsnio 2 d. 1–6 p. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-400/2007, 2K-625/2007). Skundžiamu nuosprendžiu nustatyta tik viena apelianto atsakomybę lengvinanti aplinkybė (kaltininkas prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi, BK 59 str. 1 d. 2 p.), taip pat jo atžvilgiu nenustatyta nei viena iš būtinų alternatyvių savarankiškų aplinkybių, numatytų BK 62 str. 2 d. 1-6 p. Ir nors nuteistasis tvirtina, kad jis vienintelis išlaiko mažamečius dvynukus ir jo sutuoktinei, turinčiai neįgalumą, vienai rūpintis vaikais bus sudėtinga, tačiau tai neatitinka BK 62 str. 2 d. 2 p. numatytų aplinkybių. Šis punktas numato tokią situaciją, kai, dėl paskirtos bausmės kaltininkui, iš vis nebūtų kam išlaikyti ir prižiūrėti mažamečių vaikų. Tokių aplinkybių byloje nėra, nes yra mažamečių vaikų motina, kurios priežiūrai ir lieka mažamečiai vaikai. Tokiu būdu BK 62 str. 2 d. nuostatų taikymas A. K. atžvilgiu yra negalimas.

22Dėl aukščiau išdėstytų argumentų nėra teisinio pagrindo tenkinti nuteistojo A. K. apeliacinio skundo juose nurodytais motyvais.

23Kolegija, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

24atmesti nuteistojo A. K. apeliacinį skundą.

25Ši nutartis įsiteisėja nuo jos paskelbimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 3. Vadovaujantis LR BK 64 str. 3 d., paskirta bausmė subendrinta su Šiaulių... 4. Vadovaujantis LR BPK 66 str. 2 d., 63 str. 9 d., į paskirtą bausmę... 5. Bausmės pradžia nustatyta nuo A. K. sulaikymo dienos.... 6. Tuo pačiu nuosprendžiu nuteistas ir T. T., tačiau jo atžvilgiu apeliacinių... 7. Kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,... 8. A. K. nuteistas už tai, kad 2015 m. birželio 29 d. apie 16 val. 30 min.,... 9. Apeliaciniu skundu nuteistasis A. K. prašo pakeisti 2015-11-30 nuosprendį ir... 10. Nurodo, kad jis savo kaltę pripažino visiškai, nuoširdžiai gailėjosi, o... 11. Nurodo, kad teismas, atsižvelgdamas į padaryto nusikaltimo pavojingumo... 12. Teismo posėdyje nuteistasis ir jo gynėja skundą palaikė, prašė tenkinti.... 13. Nuteistojo A. K. skundas atmetamas.... 14. Kelmės rajono apylinkės teismo 2015-11-30 nuosprendis pagrįstas ir... 15. Skunde apeliantas A. K. prašo sušvelninti jam paskirtą bausmę taikant BK 62... 16. Kolegija, patikrinusi apeliacinio skundo argumentus dėl paskirtos per... 17. Aukščiau nurodyti duomenys pirmosios instancijos teismui pagrįstai leido... 18. Skunde apeliantas taip pat prašo atsižvelgti į tai, kad jis dėl padarytos... 19. Apeliantas skunde pažymi, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai... 20. Lietuvos Respublikos BK 62 str. 1 d. numato, kad teismas, atsižvelgęs į... 21. Pagal įstatymo prasmę bei susiformavusią teismų praktiką, taikant BK 62... 22. Dėl aukščiau išdėstytų argumentų nėra teisinio pagrindo tenkinti... 23. Kolegija, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 1 p.,... 24. atmesti nuteistojo A. K. apeliacinį skundą.... 25. Ši nutartis įsiteisėja nuo jos paskelbimo dienos....