Byla 2-5497-570/2015
Dėl skolos už suteiktas paslaugas bei delspinigių priteisimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Neveckienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 str. 4 d., rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovė UAB „Marijampolės butų ūkis” ieškinį atsakovams A.K. bei Z.K. dėl skolos už suteiktas paslaugas bei delspinigių priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovė UAB „Marijampolės būtų ūkis” prašo priteisti solidariai priteisti iš atsakovų A.K. ir Z.K. 216,02 Eur skolos už suteiktas daugiabučio namo patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės objektų administravimo paslaugas, 31,13 Eur delspinigių, 20,86 Eur bylinėjomosi išlaidų, 5 procentų dydžio metines palūkanos už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

3Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas arba parengiamasis procesinis dokumentas.

4Atsakovams ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką įteikti tinkamai, teisme atsakovės atsiliepimas negautas, todėl laikoma, kad yra visos sąlygos sprendimo už akių priėmimui.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Iš byloje pateiktų įrodymų nustatyta, kad atsakovams nuosavybės teise priklauso 36/100 buto, esančio ( - ). Ieškovė Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-12-21 įsakymo Nr. DV-2271 „Dėl Marijampolės savivaldybės daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus skyrimo“ pagrindu laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2015-09-30 vykdė daugiabučio namo, kuriame yra atsakovams nuosavybės teise priklausantis butas, patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų administravimą, pastato techninę priežiūrą (eksploataciją), teritorijos priežiūrą, užtikrino žemės nuomos mokesčio mokėjimą, bendrojo naudojimo elektros energijos vartojimą. Už suteiktas paslaugas atsakovai privalėjo atsiskaityti iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, tačiau šios prievolės neįvykdė. Ieškovės paskaičiavimais atsakovų skola sudaro 216,02 Eur, delspinigiai – 31,13 Eur.

8Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina teismui kartu su ieškiniu pateikti dokumentai –mokėjimo nurodymai (b.1.4-5), buto apyvartos žiniaraštis už laikotarpį (b.l.9-10), Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (b.l.11-12), Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. DV-2271 „Dėl Marijampolės savivaldybės daugiabučių namų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus skyrimo“ (b.l.21-22), kita bylos medžiaga.

9CK 6.38 str. numato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti iš išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje (CK 4.82 str. 3 d., 4.84 str. 4 d.).

10Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, atsakovei neįvykdžius savo įsipareigojimų, iš atsakovų solidariai išieškotina 216,02 Eur skola už suteiktas daugiabučio namo patalpų savininkų (bendrasavininkų) bendrosios nuosavybės objektų administravimo paslaugas.

11Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims“ 2 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo 1 d. numatyta, jog fiziniai asmenys, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka laiku nesumokėję gyvenamųjų patalpų nuomos bei eksploatavimo išlaidų, už kiekvieną praleistą atsiskaityti dieną moka 0,02 procentus delspinigių, todėl iš atsakovo priteistini 31,13 Eur delspinigių.

12CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Todėl ieškovės prašymu iš atsakovų priteistina įstatymo nustatytos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2015-10-23 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13CPK normos, reglamentuojančios bylinėjimosi išlaidų paskirstymą, nenumato galimybės šias išlaidas priteisti iš kelių asmenų solidariai ( CK 6.6 str. 1 d.). Atitinkama bylinėjimosi išlaidų dalis, išreiškta konkrečia pinigų suma, priteisiama iš kiekvieno atsakovo atskirai. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, bylinėjimosi išlaidos ieškovei iš atsakovų priteisiamos atskirai, t.y. po 10,43 Eur iš kiekvieno atsakovo ( CPK 93 str. 1 d.).

14LR Finansų ir Teisingumo ministrų 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355, pakeistu 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 eurai. Atsižvelgiant į tai, jog šioje civilinėje byloje susidariusios mažiau nei 3 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, jos iš atsakovų valstybei nepriteistinos.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 258, 307 str., teismas

Nutarė

16Ieškinį tenkinti visiškai.

17Priteisti ieškovei UAB „Marijampolės butų ūkis”, juridinio asmens kodas 151005356, buveinės adresas Šiaulių g. 4, Marijampolė, a.s. Nr. LT89 4010 0408 0003 0239, AB DNB bankas, b.k. 40100, iš atsakovų A.K., gim. ( - ), ir Z.K., gim. ( - ), 216,02 Eur (du šimtus šešiolika eurų 02 ct) skolos, 31,13 Eur (trisdešimt vieną eurą 13 ct) delspinigių, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2015-10-23 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, lygiomis dalimis, t.y. po 10,43 Eur (dešimt eurų 43 ct) iš kiekvieno atsakovo, bylinėjimosi išlaidų.

18Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno Apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai