Byla 2-28/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės, Marytės Mitkuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Omnitel“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. lapkričio 15 d. nutarties, civilinėje byloje Nr. 2-2730-54/2007 pagal ieškovo UAB „Omnitel“ ieškinį atsakovams AB „Rytų skirstomieji tinklai“, AB „Bitė Lietuva“, tretieji asmenys UAB „Tetas“, UAB „Rytra“, UAB Elektros tinklo paslaugos“ dėl viešojo konkurso rezultatų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Omnitel“ kreipėsi ieškiniu į teismą, kuriuo prašė pripažinti negaliojančiais atsakovo AB „Rytų skirstomieji tinklai“ Mobiliojo ryšio (GSM), VPN, MPLS, GPRS paslaugų pirkimo atvirojo konkurso būdu rezultatus, t.y. viešųjų pirkimų komisijos sprendimą dėl pasiūlymų eilės I-ai pirkimo objekto „Mobiliojo ryšio (GSM) ir GPRS paslaugos“ daliai patvirtinimo ir pripažinimo UAB „Bitė Lietuva“ pasiūlymo laimėjusiu; pripažinti Mobiliojo ryšio (GSM), VPN, MPLS, GPRS paslaugų pirkimo atvirojo konkurso pagrindu sudarytas paslaugų teikimo sutartis dėl I-os pirkimo objekto „Mobiliojo ryšio (GSM) ir GPRS paslaugos“ dalies paslaugų teikimo niekinėmis ir negaliojančiomis; įpareigoti AB „Rytų skirstomieji tinklai“ viešųjų pirkimų komisiją priimti naują sprendimą – patvirtinti naują pasiūlymų eilę I-ai pirkimo objekto daliai ir pripažinti UAB „Omnitel“ pasiūlymą laimėjusiu; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovams ir tretiesiems asmenims vykdyti konkurso pagrindu sudarytas paslaugų teikimo sutartis, sustabdant judriojo telefono ryšio numerių perkėlimo procedūrą iš UAB „Omnitel“ tinklo į UAB „Bitė Lietuva“ tinklą ir uždraudžiant atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su šių sutarčių vykdymu.

4Vilniaus apygardos teismas 2007 m. lapkričio 15 d. nutartimi ieškovui nustatė terminą ieškinio trūkumams pašalinti. Teismas nurodė, kad vadovaujantis CPK 135 str. 1 d. 1 p. ieškinyje turi būti nurodoma ieškinio suma, jei ieškinys turi būti įkainotas. Pažymėtina, kad vienas iš ieškovo pareikšto ieškinio reikalavimų yra turtinis, t.y. prašymas pripažinti paslaugų teikimo sutartį negaliojančia. Ieškovas už šį reikalavimą sumokėjo kaip už neturtinį – 112 Lt. Šioje dalyje ieškinio suma nustatoma pagal ginčijamos sutarties kainą. Ieškovas ieškinio sumos nenurodė, todėl teismas negali nustatyti žyminio mokesčio dydžio. Atsižvelgiant į tai, ieškovas turėtų nurodyti ieškinio sumą bei primokėti trūkstamą žyminį mokestį. Teismas atkreipė ieškovo dėmesį, kad CPK 80 str. 1 d. 2 p. pareikštiems neturtiniams reikalavimams nustato po 100 Lt žyminį mokestį, tačiau vadovaujantis CPK 82 str. 1 d. šis mokestis yra indeksuojamas atsižvelgiant į ketvirčio vartojimo kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 110. Statistikos departamento prie LR Vyriausybės 2007-10-17 paskelbtame informaciniame pranešime „Dėl žyminiam mokesčiui, sprendimų vykdymo išlaidoms ir teismo baudoms indeksuoti taikomo vartotojų kainų indekso“ nustatyta, kad šiuo metu vartotojų kainų indeksas yra 114,7. Todėl teismas nustatė ieškovui UAB „Omnitel“ terminą iki 2007 m. lapkričio 30 d. pašalinti nutarties motyvuojamojoje dalyje nurodytus trūkumus.

5Ieškovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. lapkričio 15 d. nutartį, kuria nuspręsta nustatyti ieškovui UAB „Omnitel“ terminą iki 2007 m. lapkričio 15 d. pašalinti patikslinto ieškinio trūkumus – primokėti trūkstamą mokestį ir perduoti ieškinio priėmimo klausimą teismui nagrinėti iš naujo. Apeliantas nurodo, kad teismas nepagrįstai ieškovo reikalavimą pripažinti Mobiliojo ryšio (GSM), VPN, MPLS, GPRS paslaugų pirkimo atvirojo konkurso pagrindu sudarytas paslaugų teikimo sutartis dėl I – os pirkimo objekto „Mobiliojo ryšio (GSM) ir GPRS paslaugos“ dalies paslaugų tiekimo niekinėmis ir negaliojančiomis laiko turtinio pobūdžio reikalavimu. Ieškovo nuomone, šis reikalavimas yra neturtinio pobūdžio, nes tais atvejais kai prašoma pripažinti sandorį negaliojančiu ir neprašoma restitucijos, reikalavimas laikomas neturtiniu. Šiuo atveju reikalavimu neprašoma priteisti tam tikrą sumą, o tik konstatuoti sandorio negaliojimo faktą.

6Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo ieškovo skundo netenkinti ir palikti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. lapkričio 15 d. nutartį nepakeistą.

7Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

8Iš atskirojo skundo matyti, jog apeliantas skundžia tik dalį Vilniaus apygardos teismo nutarties, kurioje teismas ieškovo reikalavimą laikė turtiniu ir nustatė terminą už jį sumokėti nustatyto dydžio žyminį mokestį.

9Sprendžiant kokio pobūdžio reikalavimą pareiškė ieškovas, reikia nustatyti kokios rūšies pareikštas ieškinys, kokios teisinės pasekmės atsiranda jo patenkinimo ar atmetimo atveju.

10Iš bylos medžiagos matyti, jog ieškovas prašo pripažinti Mobiliojo ryšio (GSM), VPN, MPLS, GPRS paslaugų pirkimo atvirojo konkurso pagrindu sudarytas paslaugų teikimo sutartis dėl I-os pirkimo objekto „Mobiliojo ryšio (GSM) ir GPRS paslaugos“ dalies paslaugų teikimo niekinėmis ir negaliojančiomis. Kolegijos nuomone, reikalavimas pripažinti šias sutartis negaliojančiomis, kai restitucija ieškovo pareikšto reikalavimo atžvilgiu negalima (nes tiek patenkinus, tiek atmetus ieškinį, ieškovas nepraturtėtų), yra neturtinio pobūdžio reikalavimas ir teismas negali reikalauti už jo nagrinėjimą mokėti CPK 80 straipsnio pirmosios dalies 1 punkte nustatytą proporcinį žyminį mokestį. Reiškiamu reikalavimu neprašoma priteisti turtą ar pinigų sumą, o tik prašoma nustatyti faktą, kad sudarytos sutartys negalioja. Šiuo atveju ieškovas nereikalauja, kad teismas įpareigotų atsakovą atlikti tam tikrus veiksmus jo atžvilgiu (pavyzdžiui, atlyginti žalą ar perduoti turtą ir pan.).

11Vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija mano, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai nustatė pareikšto reikalavimo pobūdį ir dėl to netinkamai taikė žyminio mokesčio apskaičiavimą reguliuojančias proceso teisės normas, nepagrįstai ieškovo ieškinyje pareikštą reikalavimą laikė turtiniu bei įpareigojo už jį primokėti proporcinį žyminį mokestį, todėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. lapkričio 15 d. nutarties dalis, kuria ieškovo reikalavimas pripažinti Mobiliojo ryšio (GSM), VPN, MPLS, GPRS paslaugų pirkimo atvirojo konkurso pagrindu sudarytas paslaugų teikimo sutartis dėl I-os pirkimo objekto „Mobiliojo ryšio (GSM) ir GPRS paslaugos“ dalies paslaugų teikimo niekinėmis ir negaliojančiomis laikytas turtiniu reikalavimu ir ieškovui nustatytas terminas už ji sumokėti proporcinį žyminį mokestį, naikintina.

12Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

13Vilniaus apygardos teismo 2007 m. lapkričio 15 d. nutarties dalį, kuria ieškovo reikalavimas, pripažinti Mobiliojo ryšio (GSM), VPN, MPLS, GPRS paslaugų pirkimo atvirojo konkurso pagrindu sudarytas paslaugų teikimo sutartis dėl I-os pirkimo objekto „Mobiliojo ryšio (GSM) ir GPRS paslaugos“ dalies paslaugų teikimo niekinėmis ir negaliojančiomis laikytas turtiniu reikalavimu ir nustatytas ieškovui terminas už šį reikalavimą sumokėti nustatyto dydžio žyminį mokestį, panaikinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai