Byla e2-28909-861/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Donata Kravčenkienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Skoleksa LT“ ieškinį atsakovui MB „Jalika“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 164,81 EUR skolos, 14,26 EUR delspinigių, 4,69 EUR palūkanų, 5 procentų dydžio metinių palūkanų bei patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinyje nurodė, kad 2015-06-26 UAB „TOI-TOI Lietuva“ su atsakovu MB „Jalika“ sudarė ilgalaikę nuomos sutartį Nr. VI-15/200, pagal kurią UAB „TOI-TOI Lietuva“ suteikė sutartyje nurodytą teisę laikinai už atlyginimą naudotis biotualetais, buitiniais ar sanitariniais vagonėliais, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka tinkamai ir laiku mokėti už turto nuomą. 2015-12-14 UAB „TOI-TOI Lietuva“ perleido savo reikalavimą ieškovui UAB „Skoleksa LT“. Atsižvelgiant į šias aplinkybes ieškovas prašo ieškinį tenkinti.

4Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų patvirtintos kopijos ir teismo pranešimai įteikti Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Per teismo nustatytą 14 dienų laikotarpį atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, priežasčių nenurodė, todėl sutinkamai su CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui teismas priima sprendimą už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.). Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad pradinis kreditorius UAB „TOI-TOI Lietuva“ su atsakovu UAB „Jalika“ 2015-06-26 sudarė ilgalaikę nuomos sutartį, pagal kurią UAB „TOI-TOI Lietuva“ suteikė sutartyje nurodytą teisę laikinai už atlyginimą naudotis biotualetais, buitiniais ar sanitariniais vagonėliais, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka laiku ir tinkamai mokėti už turto nuomą (b. l. 9-11). 2015-12-14 UAB „TOI-TOI Lietuva“ perleido savo reikalavimo teisę ieškovui UAB „Jalika“. 2015-12-31 buvo sudarytas Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas (b. l. 12). Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovas būtų visiškai atsiskaitęs su ieškovu pagal minėtą nuomos sutartį ar ginčiję paskaičiuotas ieškovo sumas ar nuomos sutarties nutraukimą (CPK 178 straipsnis).

7Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. Pagal CK 6.63 straipsnio 2 punktą skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 str. 1 d.). Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą. Įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, konstatuotina, kad atsakovas savo pareigos – atsiskaityti visiškai su pradiniu kreditoriumi neįvykdė, todėl pradiniam kreditoriui perleidus ieškovui turėtą reikalavimo teisę, iš atsakovo priteistinas 164,81 EUR įsiskolinimas (CK 6.38 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str., 6.361 str.).

8Ieškovas prašo priteisti 4,69 Eur palūkanas bei 14,26 Eur delspinigius. Iš ieškinio priedų matyti, kad prašomi priteisti 14,26 Eur delspinigiai yra minimalūs ieškovo patiriami nuostoliai už sutarties nevykdymą (Ilgalaikės nuomos sutarties 5.2 punktas), todėl tokie delspinigiai, atliekantys kompensavimo, o ne mokėjimo funkciją, iš esmės yra ne kas kita, o skolininko atsakomybės forma. Teismas atkreipia dėmesį, kad sprendžiant palūkanų ir netesybų santykį jų priteisimo atveju, vadovaujamasi bendrąja nuostata, jog neteisinga reikalauti priteisti ir palūkanas, ir netesybas, nes tai reikštų dvigubos atsakomybės taikymą skolininkui, o kreditorius nepagrįstai praturtėtų. Kasacinio teismo praktikoje suformuota taisyklė, kad kai palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo, pelno) funkciją, o nuostolių kompensavimo ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas, t. y. netesybos įskaitomos į nuostolius (Lietuvos A. T. 2007-10-12 nutartis c. b. Nr. 3K-7-304/2007 ir kt.). Nagrinėjamu atveju šalys susitarė dėl 0,05 proc. delspinigių, skaičiuojamų už kiekvieną uždelstą dieną, todėl priteistini 14,26 EUR dydžio delspinigiai, tačiau nepriteistinos 4,69 EUR dydžio palūkanos.

9Reikalavimas dėl procesinių palūkanų priteisimo tenkintinas CK 6.37 straipsnio 2 dalies ir 6.210 straipsnio 1 dalies pagrindu ir iš atsakovo priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2016-06-21) iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

10Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d.). Šioje byloje ieškovas sumokėjo 15 Eur žyminio mokesčio. Ieškovui proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (teismas patenkino 97,45 proc. reikalavimų) iš atsakovo priteistina 14,62 Eur žyminio mokesčio.

11Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovų nepriteistinos, kadangi neviršija 3 EUR dydžio (LR teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 str.).

12Vadovaudamasis CPK 93, 142, 285, 286, 287 straipsniais, teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovo MB „Jalika“, į. k. 303192740, 164,81 EUR (vieną šimtą šešiasdešimt keturis eurus 81 ct) skolos, 14,26 EUR (keturiolika eurų 26 ct) delspinigių, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (179,07 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-06-21) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 14,62 EUR bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Skoleksa LT“, į. k. 304080324, naudai.

15Nepriteisti 4,69 EUR palūkanų.

16Išaiškinti, kad per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos atsakovas turi teisę paduoti pareiškimą sprendimą priėmusiam teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi atitikti CPK 287 straipsnio reikalavimus. Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

17Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai