Byla 2-1092-392/2017
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir R. G. priešieškinį dėl sutarties nuginčijimo, tretysis asmuo antstolis D. T

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Virginijus Kairevičius, sekretorė Rūta Morkūnaitė, dalyvaujant ieškovo atstovams E. S. ir V. R., atsakovui R. G., jo atstovei E. M., išnagrinėjęs civilinę bylą pagal BUAB „Vilniaus statybos trestas“ ieškinį R. G. dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir R. G. priešieškinį dėl sutarties nuginčijimo, tretysis asmuo antstolis D. T.,

Nustatė

2Ieškovas pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo: Pripažinti niekiniu ir negaliojančiu Pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimą ir turto grąžinimą atsakovui R. G.; Taikyti restituciją piniginių ekvivalentu bei priteisti iš atsakovo R. G. 102 670,59 EUR sumą.

3Ieškinį grindė šiomis aplinkybėmis: 2013-03-20 tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta pirkimo pardavimo sutartis Nr. 20130320/01, kuria atsakovas įsipareigojo parduoti ir perduoti ieškovui nuosavybėn perdangos klojinių komplektą „Bauma“, kurių kiekis ir specifikacija pateikti priede Nr. 1 prie sutarties, o pirkėjas įsipareigojo nupirkti ir priimti prekes bei už jas sumokėti sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminu. 2013-03-20 tarp ieškovo ir atsakovo taip pat buvo pasirašytas priėmimo perdavimo aktas (Priedas Nr. 1 prie 2013 m. kovo 20 d. Pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 20130320/01). Pagal sutarties 2. p. nuosavybės teisė į prekes pereina pirkėjui, kai jis pasirašo šią sutartį. 2013-03-20 pasirašius sutartį, UAB „Vilniaus statybos trestas“ įgijo nuosavybės teises į prekes. Pagal sutarties 3 p. prekių kaina yra 354.501 Lt. 2013-03-20 UAB „Vilniaus statybos trestas“ išmokėjo R. G. 2.000 Lt avansą pagal sutartį. 2013-07-01 UAB „Vilniaus statybos trestas“ atliko mokėjimą į atsakovo R. G. sąskaitą 13.000 Lt sumai. 2013-11-26 pareiškimu R. G. pranešė UAB „Vilniaus statybos trestas“, kad remiantis sutarties Nr. 20130320/01 punktu 3.2. nutraukė sutarties galiojimą. 2013-12-19 Kasos pajamų orderiu R. G. grąžino 15.000 Lt UAB „Vilniaus statybos trestas“. Šiuo apmokėjimu R. G. patvirtino, kad ginčijamo sandorio nutraukimo pagrindu susigrąžintas turtas jam buvo grąžintas. Turto atsiėmimo metu atsakovo atsiimto durto dalis jau buvo areštuota, kaip priklausanti ieškovui, vadinasi turto atsiėmimas ir sutarties nutraukimas pripažintini negaliojančiais LR CK 1.80 str. pagrindu, nes buvo areštuotas. Esant areštuotam turtui, lėšų pervedimas nėra galimas, nes tai reikštų disponavimą uždrausta teise – tai prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ir dėl to toks sandoris yra niekinis. Kadangi 2013 m. gruodžio 27 d. galiojo antstolių uždėti areštai BUAB „Vilniaus statybos trestas“ turtui, darytina išvada, jog pirkimo pardavimo sutarties nutraukimas bei turto grąžinimas atsakovui, vadovaujantis LR CK 1.81 str. yra niekiniai sandoriai ir negalioja nuo sudarymo momento. Be to turto atsiėmimas pažeidė ieškovo kreditorių teises į jų kreditorinių reikalavimų patenkinimą, todėl pirkimo pardavimo sutarties nutraukimas yra neteisėtas, o ieškovui priteistina atsiimto turto vertė CK 6.66 str. pagrindu.

4Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 5 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Vilniaus statybos trestas“. Nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Vilniaus statybos trestas“ įsiteisėjo 2014 m. balandžio 22 d. BUAB „Vilniaus statybos trestas“ turto vertė 2013-09-30 dienai buvo 1 334 931 Lt, o įsipareigojimų vertė siekė 1 197 606 Lt. Darytina išvada, jog šiuo atveju 2013 m. gruodžio mėn. Pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimas bei turto grąžinimas atsakovui pažeidė kitų UAB „Vilniaus statybos trestas“ kreditorių teises bei interesus, nes UAB „Vilniaus statybos trestas“ turtinė padėtis jau buvo sunki, finansiniai sunkumai nebuvo laikino pobūdžio, įmonė turėjo skolinių įsipareigojimų kitiems kreditoriams, įmonei buvo pritaikyti turto areštai. Ieškovas UAB „Vilniaus statybos trestas“ vienu metu negalėdamas atsiskaityti su visais kreditoriais, grąžindamas turtą atsakovui, suteikė pirmenybę atsakovui, tenkindamas jo reikalavimą, ir taip pažeidė kitų kreditorių teises. BUAB „Vilniaus statybos trestas“ ne tik, kad neprivalėjo nutraukti sutarties bei grąžinti turto atsakovui, bet ir neturėjo teisės, kadangi turtas buvo areštuotas kitų kreditorių naudai. Skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditorių teises, kadangi atsakovas dirbo ieškovo komercijos direktoriumi, o nuo 2013-10-01 darbuotojams nebuvo mokami ir darbo užmokesčiai.

5Atsakovas R. G. su ieškiniu nesutiko ir pareiškė priešieškinį, kuriuo teismo prašė pripažinti ginčijamą pirkimo – pardavimo sutartį nuo jos sudarymo momento, kaip sudarytą suklydus (CK 1.91 str.). Panaikinti areštą apraše nurodytam turtui.

6Priešieškinyje nurodė, kad UAB „Galime“ kreipėsi su ieškiniu į Vilniaus rajono apylinkės teismą dėl 64.028,59 litų priteisimo iš ieškovo, Vilniaus rajono apylinkės teismas 2012 m. balandžio 3 d. nutartimi bei 2012 m. balandžio 16 d. papildoma nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1424-494/2012 ieškinio reikalavimų užtikrinimui areštavo ieškovo turtą. 2013 m. pradžioje ieškovo generalinis direktorius ir generalinio direktoriaus patarėjas kreipėsi į atsakovą dėl perdangos ir sieninių klojinių įsigijimo, kadangi atsakovas gyveno šalia ieškovo nuomojamo biuro adresu ( - ), ir ieškovas sužinojo apie atsakovo darbą UAB „RANGA-IV“ ir turimas galimybes aprūpinant statybine įranga bei medžiagomis. Ieškovas paaiškino, kad klojiniai yra skubiai reikalingi ieškovo veiklos vykdymui, todėl sutinka mokėti už klojinius labai didelę kainą, jei atsakovas galės juos greitai surasti ir parduoti ieškovui. Atsakovas surado klojinių pardavėją bei informavo ieškovą, kad turi galimybę parduoti jam reikalingus klojinius, bei suderino klojinių komplektaciją, kiekį, kainą bei atsiskaitymo terminus. Ieškovas prašė išdėstyti atsiskaitymo terminą 9 mėnesiams bei pasiūlė mokėti 354.501 litus, nors tokia kaina ženkliai viršijo turto rinkos kainą. Atsakovas pagal 2013 m. kovo 18 d. įrangos pirkimo-pardavimo sutartį už 20.000 litų nupirko klojinius bei kitą turtą iš V. D., kurį pastarasis įsigijo 2012 m. gegužės 30 d. pirkimo - pardavimo sutarties Nr. 3 pagrindu iš BUAB „Statrentus“. 2013 m. kovo 20 d. atsakovas atvyko pas ieškovą ir pasirašė ieškovo parengtą sutartį, o taip pat perdavė klojinius ieškovui pagal priėmimo-perdavimo aktą ir gavo iš ieškovo 2.000 litų kaip pirmąjį mokėjimą pagal sutartį. 2013 m. liepos 10 d. ieškovas kreipėsi į antstolį D. T., prašydamas areštuoti turtą bei nuimti areštą nuo ieškovo sąskaitų. 2013 m. liepos 25 d. ieškovas pateikė antstoliui turto įsigijimo dokumentus. 2013 m. rugpjūčio 6 d. antstolis, vykdydamas Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012 m. balandžio 3 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1424-494/2012, pagal turto aprašą areštavo dalį turto. 2013 m. liepos 1 d. atsakovas gavo iš ieškovo 13.000 litų kaip antrąjį mokėjimą pagal sutartį. 2013 m. spalio mėnesį pinigai iš ieškovo gauti nebuvo, todėl atsakovas informavo ieškovą apie sutarties pažeidimą ir galimą nutraukimą. 2013 m. lapkričio mėnesį ieškovas informavo atsakovą, kad neketina pirkti turto, bei paprašė grąžinti sumokėtus pinigus. Atsakovas vienašališkai nutraukė sutartį. 2013 m. gruodžio 31 d. grąžino ieškovui visus jo pagal sutartį sumokėtus pinigus. Apibendrinęs išdėstytas aplinkybes, atsakovas daro išvadą, kad sutartis buvo sudaryta atsakovo atžvilgiu panaudojus apgaulę ir atsakovui iš esmės suklydus. Gavęs ieškinį atsakovas suprato, kad ieškovas sudarydamas sutartį neturėjo ketinimų pirkti turto. Iš ieškovo 2013 m. liepos 25 d, prašymo - pranešimo Nr. 20130725/R-02, kuris yra pridėtas prie ieškinio, darytina išvada, kad ieškovas sudarė su atsakovu sutartį tik tam, kad būtų nuimtas areštas nuo ieškovo banko sąskaitų. Apgaulę patvirtina ieškovo veiksmai prieš sandorio sudarymą ir sutarties vykdymo metu. Ieškovas aktyviais veiksmais klaidino atsakovą, siūlydamas jam kelis kartus didesnės nei rinkos kainą už turtą, bei aiškindamas, kad turtas yra reikalingas ieškovo tiesioginės veiklos vykdymui (statybos darbų atlikimui), nors iš tiesų ieškovas neketino atsiskaityti už turtą, kuris buvo perkamas siekiant nuimti areštą nuo banko sąskaitų. Ieškovas nutylėjo, kad turtui bus uždėtas areštas iki atsiskaitymo su atsakovu, o taip pat, kad ieškovas turėjo teisminių ginčų. Ieškovas atliko pirmus du mokėjimus pagal sutartį tik tam, kad antstolis aprašytų turtą ir nuimtų areštą nuo banko sąskaitų. Apie tai, kad neketina pirkti turto, ieškovas informavo atsakovą tik po to, kai atsakovas įspėjo apie sutarties nutraukimą. Atsakovas nebūtų sudaręs sutarties su ieškovu, jei būtų žinojęs, kad ieškovas neketina pirkti turto, juo labiau, jei būtų žinojęs, kad ieškovas turi teisminių ginčų, o turtui yra siekiama uždėti areštą už jį neatsiskaičius. Be to, aprašu buvo areštuotas ieškovui nepriklausantis turtas, už kurį nebuvo atsiskaityta, todėl areštas turtui turi būti panaikintas.

7Tretysis asmuo antstolis D. T. į teismo posėdį neatvyko ir savo pozicijos nagrinėjamu klausimu neišreiškė.

8Ieškinys tenkintinas iš dalies. Priešieškinis atmestinas.

9Byloje nustatyta, kad 2013-03-20 tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta pirkimo pardavimo sutartis Nr. 20130320/01, kuria atsakovas įsipareigojo parduoti ir perduoti ieškovui nuosavybėn perdangos klojinių komplektą „Bauma“, kurių kiekis ir specifikacija pateikti priede Nr. 1 prie sutarties, o pirkėjas įsipareigojo nupirkti ir priimti prekes bei už jas sumokėti sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminu. 2013-03-20 tarp ieškovo ir atsakovo taip pat buvo pasirašytas priėmimo perdavimo aktas (Priedas Nr. 1 prie 2013 m. kovo 20 d. Pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 20130320/01). Pagal sutarties 2. p. nuosavybės teisė į prekes pereina pirkėjui, kai jis pasirašo šią sutartį. 2013-03-20 pasirašius sutartį, UAB „Vilniaus statybos trestas“ įgijo nuosavybės teises į prekes. Pagal sutarties 3 p. prekių kaina yra 354.501 Lt. 2013-03-20 UAB „Vilniaus statybos trestas“ išmokėjo R. G. 2.000 Lt avansą pagal sutartį. 2013 m. birželio mėnesį R. G. įsidarbino ieškovo komercijos direktoriumi. 2013-07-01 UAB „Vilniaus statybos trestas“ atliko mokėjimą į atsakovo R. G. sąskaitą 13.000 Lt sumai. 2013-11-26 pareiškimu R. G. pranešė UAB „Vilniaus statybos trestas“, kad remiantis sutarties Nr. 20130320/01 punktu 3.2. nutraukė sutarties galiojimą. 2013-12-19 Kasos pajamų orderiu R. G. grąžino 15.000 Lt UAB „Vilniaus statybos trestas“. Šiuo apmokėjimu R. G. patvirtino, kad ginčijamo sandorio nutraukimo pagrindu susigrąžintas turtas jam buvo grąžintas. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 5 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Vilniaus statybos trestas“. Nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Vilniaus statybos trestas“ įsiteisėjo 2014 m. balandžio 22 d.

10Dėl ieškinio. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išskyręs tokias būtinas actio Pauliana ieškinio taikymo sąlygas: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 4) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 5) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas. Sandoriui pripažinti negaliojančiu CK 6.66 straipsnio pagrindu būtinas visų nurodytų sąlygų visetas. Nenustačius bent vienos iš nurodytų sąlygų, nėra pagrindo sandorio pripažinti negaliojančiu. Ginčijamas sandoris pažeidžia kreditoriaus teises, nes dėl jo įmonė prarado galimybę atsiskaityti su kreditoriais. Teismų praktikoje pripažinta, kad įmonės nemokumas neturi būti konstatuotas teisiškai, kad būtų pagrindas actio Pauliana taikyti, kadangi jau pats įmonės neatsiskaitymas su kreditoriais, turto, kurio verte galima būtų padengti įsipareigojimus, neturėjimas vertinamas kaip nemokumas CK 6.66 str. prasme (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2013 m. kovo 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-20/2013 bei 2013 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2013). 2013-09-30 dienai BUAB „Vilniaus statybos trestas“ nevykdė savo įsipareigojimų ir jo įsipareigojimai viršijo pusę į balansą įrašyto turto vertės. Nuo 2012-03-21 ieškovas nebemokėjo privalomų mokesčių valstybei, nuo 2012-06-05 taikyti turto areštai turtinėms teisėms ir lėšoms, nuo 2012-11-20 priimami teismo įsakymai dėl skolų iš UAB „Vilniaus statybos trestas“ priteisimo, nuo 2013-10-01 darbuotojams nebemokėjo darbo užmokesčio, pradėti priverstiniai išieškojimai. Vadinasi ginčijamo sandorio sudarymo dieną ieškovas buvo nemokus. Ieškovo bankroto byloje patvirtinti 361.306 eurų. dydžio kreditoriniai reikalavimai. Vadinasi administratorius turi neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę. Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2015 m. gruodžio 28 d. nutartyje c. b. Nr. 3K-3-697-248/2015 yra nurodęs, kad tuo atveju, kai ieškinį actio Pauliana pagrindu pareiškia įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, administratorius, tai ieškiniu siekiama apginti ne tik jos kreditorių, bet ir bankrutuojančios įmonės teises, kuri yra ginčijamo sandorio šalis. Dėl to atkuriant skolininko sudarytu sandoriu pažeistą jo mokumą ir sugrąžinant skolininką į ankstesnę turtinę padėtį turi būti atsižvelgiama ne tik į kreditorių, bet ir į sandorio šalies – skolininko interesus. Turto, nuosavybė į kurį jau buvo perėjusi ieškovui, atsiėmimas pažeidžia kreditorių lygiateisiškumą dengiant jų reikalavimus, nes įmonėje nėra turto, kurio vertės pakaktų atsiskaityti su kreditoriais. Byloje nėra įrodymų ir apie ginčijamų sandorių sudarymo privalomumą. Tiek atsakovas, tiek ir ieškovas UAB „Vilniaus statybos trestas“ buvo nesąžiningi, kadangi abu žinojo (turėjo žinoti) apie BUAB „Vilniaus statybos trestas“ sunkią finansinę padėtį, skolas kitiems kreditoriams, turto bei lėšų areštus. Atsakovas UAB „Vilniaus statybos trestas“ dirbo komercijos direktoriumi, o tai tik patvirtina šalių nesąžiningumą. Vadinasi sandorio šalys buvo nesąžiningos. Tai reiškia jog yra visos sąlygos pripažinti ginčijamus sandorius negaliojančiais CK 6.66 str. pagrindu. Be to dalis atsiimto turto, kaip priklausančio UAB „Vilniaus statybos trestas“ buvo areštuota antstolio, todėl šios turto dalies atsiėmimas prieštarauja įstatymo imperatyvui dėl areštuoto turto perėmimo, kadangi juo atsakovas disponuoti negalėjo, vadinasi sandoriai naikintini ir CK 1.80 bei 1.81 str. pagrindu.

11Dėl ieškinio senaties. Atsakovas nurodo, kad Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 8 punkte administratoriui įtvirtintas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas. Administratorius dokumentus apie ginčijamą sandorį iš atsakovo gavo 2015 m. kovo 10 d. Tai patvirtina pats administratorius ieškinyje. Todėl laikytina, kad 6 mėnesio ieškinio senaties terminas suėjo 2015 m. rugsėjo 10 d. Administratorius ieškinį surašė 2015 m. spalio 22 d., o teismui pateikė 2015 m. spalio 22 d. , t. y. praleidęs ieškinio senaties terminą, todėl atsakovas reikalauja taikyti ieškinio senaties terminą, kas sudaro pagrindą ieškinį atmesti. Teismas su tokia atsakovo pozicija nesutinka. ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 8 punkte nurodytas reglamentavimas nėra ieškinio senaties terminas. ĮBĮ 11 straipsnis išvis nereglamentuoja ieškinio senaties terminų, o nustato tik procedūrinius terminus. Actio Pauliana ieškiniams taikomas vienerių metų ieškinio senaties terminas (CK 6.66 str. 3 d.), o sandorių ginčijimui CK 1.80 bei 1.81 str. pagrindu – 10 metų senaties terminas, kuris taikomas ir bankroto administratoriui.

12Dėl priešieškinio. Atsakovas priešieškiniu prašė pripažinti ginčijamą pirkimo – pardavimo sutartį nuo jos sudarymo momento, kaip sudarytą suklydus (CK 1.91 str.). Tačiau teismas nemato pagrindo priešieškinio tenkinimui. Pagal LR CK 1.90 str. 2 d. suklydimu laikoma klaidinga prielaida apie egzistavusius esminius sandorio faktus sandorio sudarymo metu. LR CK 1.90 str. 3 d. numato, kad suklydimas turi esminės reikšmės, kai buvo suklysta dėl paties sandorio esmės, jo dalyko ar kitų esminių sąlygų arba dėl kitos sandorio šalies civilinio teisinio statuso ar kitokių aplinkybių, jeigu normaliai atidus ir protingas asmuo, žinodamas tikrąją reikalų padėtį, panašioje situacijoje sandorio nebūtų sudaręs arba būtų jį sudaręs iš esmės kitokiomis sąlygomis. Suklydimas taip pat laikomas esminiu, jeigu klydo abi šalys arba vieną šalį suklaidino kita šalis, neturėdama tikslo apgauti, taip pat kai viena šalis žinojo ar turėjo žinoti, kad kita šalis suklydo, o reikalavimas, kad suklydusi šalis įvykdytų sutartį, prieštarautų sąžiningumo, teisingumo ar protingumo principams. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad dėl suklydimo sudarytas sandoris pripažįstamas negaliojančiu, jeigu konstatuojama, jog suklydimas buvo esminis. Tačiau nagrinėjamu atveju tokių aplinkybių nenustatyta. Atsakovas nuo 2013 m. birželio 20 d. dirbo pas ieškovą komercijos dirktoriumi, vadinasi yra statybų profesionalas ir puikiai žinojo situaciją įmonėje. Neabejotina, jog UAB „Vilniaus statybos trestas“ išlikus mokiai, R. G. nebūtų atsisakęs finansinių reikalavimų, kylančių iš 2013-03-20 turto pirkimo pardavimo sutarties, t. y. visos sutartyje nustatytos 354 501 litų kainos apmokėjimo. 2017-09-28 teismo posėdžio metu jis nurodė, jog jo suklydimas pasireiškė tuo, kad ieškovas už įsigytą turtą neatsiskaitė ir neketino atsiskaityti.

13Pripažinus negaliojančiu pirkimo - pardavimo sutarties nutraukimą taikytina restitucija. Tačiau ginčo turtas yra parduotas sąžiningam įgijėjui, todėl ieškovui priteistina turto vertė. Nustatant turto vertę vadovautinasi ne nutrauktoje ginčo sutartyje nurodyta kaina, o eksperto, byloje atlikus ekspertizę, nustatyta tikrąja turto susigrąžinimo metu buvusia jo verte – 33 300 Eur. Atsakovas iš jo priteistai 33 300 Eur sumai turi būti įtrauktas kreditoriumi ieškovo bankroto byloje.

14Ieškinį patenkinus iš dalies, ieškovui priteistina – 32,43 proc. išlaidų ekspertizei apmokėti – 470,88 eurai. Taip pat iš atsakovo priteistini 966 eurai bylinėjimosi išlaidų valstybei.

15Vadovaudamasis LR CPK 268-270 str. teismas

Nutarė

16Ieškinį tenkinti iš dalies.

17Pripažinti negaliojančiu 2013-03-20 pirkimo pardavimo sutarties Nr. 20130320/01, sudarytos tarp UAB „Vilniaus statybos trestas“ ir R. G., nutraukimą atliktą 2013-11-26 R. G. pareiškimu.

18Priteisti iš R. G. (a.k. ( - ) 33 300 Eur ir 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo 2015-10-30 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taip pat 470,88 Eur bylinėjimosi išlaidas BUAB „Vilniaus statybos trestas“ (į.k. 302416573) ir 966 Eur žyminio mokesčio valstybei.

19Priešieškinį atmesti.

20Sprendimas per 30 d. nuo jo paskelbimo dienos, gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Virginijus Kairevičius, sekretorė Rūta... 2. Ieškovas pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo: Pripažinti niekiniu ir... 3. Ieškinį grindė šiomis aplinkybėmis: 2013-03-20 tarp ieškovo ir atsakovo... 4. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 5 d. nutartimi iškėlė bankroto... 5. Atsakovas R. G. su ieškiniu nesutiko ir pareiškė priešieškinį, kuriuo... 6. Priešieškinyje nurodė, kad UAB „Galime“ kreipėsi su ieškiniu į... 7. Tretysis asmuo antstolis D. T. į teismo posėdį neatvyko ir savo pozicijos... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies. Priešieškinis atmestinas.... 9. Byloje nustatyta, kad 2013-03-20 tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta... 10. Dėl ieškinio. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išskyręs tokias... 11. Dėl ieškinio senaties. Atsakovas nurodo, kad Įmonių bankroto įstatymo 11... 12. Dėl priešieškinio. Atsakovas priešieškiniu prašė pripažinti ginčijamą... 13. Pripažinus negaliojančiu pirkimo - pardavimo sutarties nutraukimą taikytina... 14. Ieškinį patenkinus iš dalies, ieškovui priteistina – 32,43 proc.... 15. Vadovaudamasis LR CPK 268-270 str. teismas... 16. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Pripažinti negaliojančiu 2013-03-20 pirkimo pardavimo sutarties Nr.... 18. Priteisti iš R. G. (a.k. ( - ) 33 300 Eur ir 5 proc. dydžio metines... 19. Priešieškinį atmesti.... 20. Sprendimas per 30 d. nuo jo paskelbimo dienos, gali būti skundžiama Lietuvos...