Byla S-575-432-12
Dėl nutarimų panaikinimo, priėmimo klausimą

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio, Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas) ir Ričardo Piličiausko (pranešėjas), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Žalgirio loto“ apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. balandžio 10 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Žalgirio loto“ skundą atsakovui Valstybinei lošimų priežiūros komisijai dėl nutarimų panaikinimo, priėmimo klausimą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. balandžio 10 d. sprendimu pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Žalgirio loto“ skundą, kuriuo jis prašė: 1) panaikinti Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2010 m. gruodžio 23 d. nutarimus Nr. 312, Nr. 313, Nr. 314, kuriais buvo atsisakyta suderinti didžiosios loterijos „EXTRA LOTTO-2“ taisykles, didžiosios loterijos „EXTRA LOTTO-3“ taisykles, didžiosios loterijos „EXTRA LOTTO-4“ taisykles ir priskirti loterijas momentinės internetinio ryšio loterijos rūšiai, taip pat panaikinti Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2010 m. gruodžio 30 d. nutarimus Nr. 318, Nr. 319, Nr. 320, Nr. 321, kuriais buvo atsisakyta suderinti didžiosios loterijos „MULTI LOTTO-2“ taisykles, didžiosios loterijos „MULTI LOTTO-3“ taisykles, didžiosios loterijos „MULTI LOTTO-4“ taisykles, didžiosios loterijos „MULTI LOTTO-5“ taisykles, ir priskirti loterijas momentinės internetinio ryšio loterijos rūšiai; 2) įpareigoti Valstybinę lošimų priežiūros komisiją per 10 kalendorinių dienų patvirtinti didžiosios loterijos „MULTI LOTTO-2“ taisykles, didžiosios loterijos „MULTI LOTTO-3“ taisykles, didžiosios loterijos „MULTI LOTTO-4“ taisykles, didžiosios loterijos „MULTI LOTTO-5“ taisykles, didžiosios loterijos „EXTRA LOTTO-2“ taisykles, didžiosios loterijos „EXTRA LOTTO-3“ taisykles, didžiosios loterijos „EXTRA LOTTO-4“ taisykles, atmetė kaip nepagrįstą.

5Uždaroji akcinė bendrovė „Žalgirio loto“ 2012 m. balandžio 26 d. (pagal pašto spaudą ant voko) padavė teismui apeliacinį skundą, prašydama panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. balandžio 10 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą.

6Teisėjų kolegija

konstatuoja:

7II.

8Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 127 straipsnyje numatyta, kad apygardų administracinių teismų sprendimai, priimti nagrinėjant bylas pirmąja instancija, apeliacine tvarka per keturiolika dienų nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiami Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Praleidus terminą apeliaciniam skundui paduoti, apelianto prašymu apeliacinis teismas skundo padavimo terminą gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas ginčijamą sprendimą priėmė ir paskelbė 2012 m. balandžio 10 d., todėl paskutinė apeliacinio skundo dėl šio sprendimo pateikimo teismui diena, vadovaujantis minėto ABTĮ 127 straipsnio 1 dalimi, buvo 2012 m. balandžio 24 d. uždaroji akcinė bendrovė „Žalgirio loto“ savo apeliacinį skundą teismui padavė 2012 m. balandžio 26 d. (pagal pašto spaudą ant voko), tai yra praleidusi įstatyme numatytą apeliacinio skundo padavimo terminą.

10ABTĮ 127 straipsnio 2 dalyje prašymas atnaujinti praleistą apeliacinio skundo padavimo terminą numatytas kaip būtina sąlyga tam, kad teismas galėtų įstatymo nustatyta tvarka spręsti praleisto termino atnaujinimo klausimą. Uždaroji akcinė bendrovė „Žalgirio loto“ prašymo atnaujinti praleistą terminą apeliaciniam skundui paduoti nepareiškė, todėl jo apeliacinis skundas yra nepriimamas ir kartu su priedais grąžinamas jį padavusiam asmeniui.

11Pažymėtina, kad ši nutartis neužkerta galimybės uždarajai akcinei bendrovei „Žalgirio loto“ pakartotinai pateikti teismui apeliacinį skundą kartu su prašymu atnaujinti praleistą terminą jam paduoti, prašyme nurodant ir įrodymais pagrindžiant termino praleidimo priežastis iki skundo pateikimo dienos.

12Iš kartu su apeliaciniu skundu pateikto AB „Swedbank“ 2012 m. balandžio 26 d. mokėjimo kvito matyti, kad teikiant uždarosios akcinės bendrovės „Žalgirio loto“ apeliacinį skundą, buvo sumokėtas 100 litų žyminis mokestis. Vadovaujantis ABTĮ 133 straipsniu, apeliacinis procesas vyksta pagal tas pačias taisykles kaip ir procesas pirmosios instancijos teisme, išskyrus ABTĮ nustatytas išimtis, todėl vadovaujantis ABTĮ 42 straipsnio 1 dalies 7 punktu, kai atsisakoma priimti teismui paduotą apeliacinį skundą, žyminis mokestis jį sumokėjusiam asmeniui grąžintinas.

13Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 134 straipsnio 3 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

14Atsisakyti priimti uždarosios akcinės bendrovės „Žalgirio loto“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. balandžio 10 d. sprendimo ir kartu su priedais grąžinti jį padavusiam asmeniui.

15Grąžinti sumokėtą 100 (vieno šimto) litų žyminį mokestį jį sumokėjusiam asmeniui.

16Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai