Byla 2S-561-264/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Aušros Baubienės, kolegijos teisėjų Dalės Burdulienės ir Neringos Venckienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi suinteresuoto asmens I. B. atskirąjį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 26 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos antstolės Astos Lukšienės pareiškimą dėl baudos skyrimo suinteresuotam asmeniui I. B., kitas suinteresuotas asmuo UAB „Medonos mėsa“,

Nustatė

2Antstolė Asta Lukšienė kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašė už antstolio reikalavimų nevykdymą UAB „Medonos mėsa“ darbuotojai I. B. skirti baudą iki 1 000 Lt (b.l.1). Nurodė, kad jos kontoroje užvesta vykdomoji byla Nr. 140/09/0767 dėl 3626,78 Lt skolos išieškojimo iš skolininko UAB „Medonos mėsa“ išieškotojai R. J. pagal 2009-09-29 Marijampolės rajono apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-512-802 ir vykdomoji byla Nr. 140/09/00023 dėl 266,02 Lt išieškojimo antstolės Astos Lukšienės naudai pagal 2009-09-22 Marijampolės rajono apylinkės teismo nutartį Nr. 2-6139-399. Vykdydama priverstinį išieškojimą, antstolė 2010-02-23 16 val. 30 min. atvyko į UAB „Medonos mėsa“ priklausančią parduotuvę, esančią ( - ), su tikslu areštuoti pinigines lėšas, esančias parduotuvės kasoje. Parduotuvėje dirbusi UAB „Medonos mėsa“ pardavėja I. B. atsisakė išduoti pinigines lėšas. Paskambino UAB "Medonos mėsa" direktoriui G. M., kuris jai davė tokį įsakymą. Antstolė perspėjo pardavėją, kad už antstolio teisėtų reikalavimų nevykdymą jai gali būti paskirta bauda, tačiau pardavėja atsisakė vykdyti antstolės reikalavimą.

3Marijampolės rajono apylinkės teismas 2010 m. lapkričio 26 d. nutartimi skyrė UAB „Medonos mėsa“ pardavėjai I. B. 30 Lt dydžio baudą; priteisė iš I. B. valstybės naudai 12,40 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu. Teismas nurodė, kad Liteko duomenų bazės duomenys liudija, jog laikotarpyje nuo 2009-09-23 iki 2010-06-09 imtinai skolininko UAB „Medonos mėsa“ direktorius G. M. 5 kartus teismo nutartimis yra baustas baudomis pagal antstolių pareiškimus dėl antstolio reikalavimų nevykdymo, tai yra dėl nepateikimo duomenų apie įmonės turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą ir kt. Antstolės Astos Lukšienės 2009-12-14 patvarkymu areštuoti lėšas ir jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą vykdomojoje byloje Nr. 0140/09/02767 buvo areštuotos lėšos, priklausančios UAB „Medonos mėsa“, esančios ir ateityje būsiančios įmonės žinioje, esančios ir ateityje būsiančios įmonės kasoje, taip pat lėšos, priklausančios įmonei iš trečiųjų asmenų. Lėšų arešto mastas 5357,28 Lt, tame tarpe 1730,50 Lt vykdymo išlaidų. 2009-12-14 patvarkymas kartu su 2009-12-14 raštu dėl informacijos pateikimo 2009-12-15 buvo išsiųstas per Z. S. paslaugų įmonę registruota siunta UAB „Medonos mėsa“ direktoriui G. M. ir 2009-12-17 įteiktas pasirašytinai. Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus ir išklausęs šalių paaiškinimus, sprendė, kad skolininko UAB „Medonos mėsa“ parduotuvėje dirbusi pardavėja I. B. nevykdė teisėto antstolės reikalavimo išduoti skolininko - įmonės (parduotuvės) kasoje esančias pinigines lėšas (5000 litų) ir taip kliudė antstolei vykdyti vykdomuosius dokumentus, todėl pardavėjai skyrė baudą ( CPK 585 str. 2 d.).

4Suinteresuotas asmuo I. B. atskiruoju skundu (b.l.77-78) prašo panaikinti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010-11-26 nutartį. Apeliantė nurodo, kad teismas jai baudą skyrė nepagrįstai, kadangi antstolė nepateikė savo pažymėjimo, patvarkymo dėl lėšų arešto. Pardavėja neturi teisės savarankiškai už bendrovę atlikti jokių mokėjimų, todėl apeliantė atsisakė duoti pinigines lėšas iš kasos. Nutartis prieštarauja LR teisingumo, protingumo, sąžiningumo principams, CPK 670 str. 2 d., nes už antstolių reikalavimų nevykdymą yra atsakingas įmonės vadovas, o ne pardavėja. Antstolės neteisėtų veiksmų nevykdymas negali sukelti jokios atsakomybės (CPK 677 str.),.

5Atsiliepimai į atskirąjį skundą negauti.

6Atskirasis skundas tenkintinas. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Kolegija konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl atskirojo skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

7Antstolių įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisų ir teisėtų interesų. Antstolio veiksmai vykdymo procese reglamentuojami ir jo įgalinimai nustatyti CPK VI dalies normose bei Sprendimų vykdymo instrukcijoje. Antstoliui suteikti įgaliojimai veikti vykdymo procese reiškia ir tai, kad jis privalo užtikrinti atskirų procesinių veiksmų ir visos vykdymo procedūros teisėtumą. Taigi antstolis vykdymo procese privalo veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus, bet koks veikimas viršijant kompetenciją (ultra vires) vertinamas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas.

8CPK bendrosiose vykdymo proceso nuostatose įtvirtinta taisyklė, kad asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki vieno tūkstančio litų dydžio baudą (CPK 585 straipsnio 2 dalis).

9Iš byloje pateiktos vykdomosios bylos Nr. 0140/09/02767 (dėl 3626, 78 Lt skolos išieškojimo iš skolininko UAB „Medonos mėsa“ išieškotojai R. J.) matyti, kad 2009-12-14 antstolės A. Lukšienės patvarkymu areštuotos lėšos, priklausančios skolininkui UAB „Medonos mėsa“, esančios ir ateityje būsiančios skolininko kasoje, taip pat lėšos, priklausančios skolininkui iš trečiųjų asmenų, lėšų arešto mastas – 5357, 28 Lt, tame tarpe 1730, 50 Lt vykdymo išlaidos, reikalaujant areštuotas lėšas pervesti į antstolės depozitinę sąskaitą, patvarkymas galioja iki visiško jo įvykdymo. Iš civ. bylos medžiagos matyti, kad antstolė 2010-02-23 16 val. 30 min. nuvyko į skolininkui UAB „Medonos mėsa“ priklausančią parduotuvę, esančią ( - ), turėdama tikslą paimti pinigines lėšas, tuo metu surastas parduotuvės kasoje. Parduotuvėje dirbusi UAB „Medonos mėsa“ pardavėja I. B., atsisakė jas išduoti, dėl ko antstolė kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl baudos skyrimo skolininko darbuotojai I. B. už antstolės reikalavimo nevykdymą. Skolininko turto areštas yra priverstinis nuosavybės teisės į skolininko turtą – laikinas uždraudimas ar ribojimas. Antstolio patvarkymas areštuoti pinigines lėšas prilyginamas turto arešto aktui. Rastas pas skolininką sumas, reikalingas išieškomai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti, antstolis iš skolininko paima išduodamas Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos kvitą ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną įmoka į antstolio depozitinę sąskaitą (CPK 685 str.). Iš pirmosios instancijos 2010-11-18 teismo posėdyje duotų šalių paaiškinimų matyti, kad antstolė, atvykusi į parduotuvę, pardavėjai nepateikė savo darbo pažymėjimo, tiksliai nepaaiškino savo atvykimo tikslo, antstolė teismui nepateikė jokių įrodymų, kurie patvirtintų, kad ji pardavėjai įteikė ar bent supažindino ją su 2009-12-14 patvarkymu dėl lėšų, esančių skolininko kasoje arešto, kurio pagrindu ji ketino atlikti priverstinio vykdymo veiksmus. Skundžiamoje nutartyje nurodytos aplinkybės, jog skolininko direktoriui G. M. 2009-12-15 buvo išsiųstas paštu ir 2009-12-17 įteiktas pasirašytinai 2009-12-14 patvarkymas dėl piniginių lėšų arešto skolininko kasoje, todėl už jo tinkamą įvykdymą atsakingas yra pats direktorius ( CPK 670 str. 2 d.). Be to 2009-12-14 patvarkymas dėl piniginių lėšų arešto skolininko kasoje nėra aiškus ir netapatus reikalavimui paimti pinigus iš skolininkui priklausančios parduotuvės kasos, nes skolininko buveinės adresas nesutampa su parduotuvės adresu. Pažymėtina ir tai, kad piniginių lėšų, esančių pas kitus asmenis arešto tvarka yra numatyta CPK 689 str.. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad tokie antstolės veiksmai negali būti pripažįstami teisėtais, todėl vertintini kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas. Šios aplinkybės skundžiamoje nutartyje nebuvo tinkamai ištirtos bei įvertintos. Teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo motyvais dėl antstolės veiksmų neteisėtumo, iš kurių negali kilti neigiamų pasekmių apeliantei. Teisėjų kolegija sprendžia, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina dėl netinkamo procesinių teisės normų pritaikymo, netinkamo įrodymų vertinimo, klausimas išspręstinas iš esmės – antstolės Astos Lukšienės pareiškimas dėl baudos skyrimo atmestinas (CPK 185 str., 329 str. 1 d., 330 str., 337 str. 2 p.).

10Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

11Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 26 d. nutartį panaikinti.

12Klausimą išspręsti iš esmės - antstolės Astos Lukšienės pareiškimą dėl baudos skyrimo UAB „Medonos mėsa“ pardavėjai I. B. atmesti.

13

14

Proceso dalyviai