Byla AS-442-198-08

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas), Birutės Janavičiūtės ir Dainiaus Raižio (pranešėjas),

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo V. G. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. sausio 29 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo V. G. skundą atsakovams Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto, Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui dėl sprendimo panaikinimo ir neturtinės žalos atlyginimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas V. G. (toliau – ir pareiškėjas) 2007 m. sausio 18 d. teismui išsiųstu skundu prašė panaikinti Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto (toliau – ir Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto) 2007 gruodžio 12 d. sprendimą Nr. S-2007-11418 (G-2007-12453,12811) ir priteisti jo naudai iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Teisės ir teisėtvarkos komiteto, 100 000 litų neturtinei žalai atlyginti.

6II.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. sausio 29 d. nutartimi pareiškėjo skundą atsisakė priimti (ABTĮ 37 str. 2 d. 2 p.). Teismas nurodė, jog ABTĮ 16 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad administracinių teismų kompetencijai nepriskiriama tirti Respublikos Prezidento, Seimo, Seimo narių, Ministro Pirmininko, Vyriausybės (kaip kolegialios institucijos), Konstitucinio Teismo, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų veiklos, kitų teismų teisėjų, taip pat prokurorų, ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir antstolių procesinių veiksmų, susijusių su teisingumo vykdymu ar bylos tyrimu, taip pat sprendimų vykdymu. V. G. skunde pareikšti reikalavimai kyla iš Lietuvos Respublikos Seimo nario Juliaus Sabatausko priimto 2007-12-12 sprendimo Nr. S-2007-11418 (G-2007-12453,12811), todėl teismas skundą atsisakė priimti kaip nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai.

8IV.

9Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, įpareigoti teismą priimti jo skundą bei nagrinėti jį iš esmės. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

101. Skundas nėra susijęs su teisingumo vykdymu ar bylos tyrimu, jis kreipiasi dėl neveikimo, įstatymo nevykdymo, t.y. LR Seimo Statuto 67 str. nustatytų veiksmų nevykdymo.

112. Analogiškas skundas buvo priimtas ir nagrinėjamas iš esmės adm. byloje Nr.A8-403/2007.

12Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13V.

14Atskirasis skundas atmestinas.

15Pareiškėjas skundu prašė teismo panaikinti Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto 2007 gruodžio 12 d. sprendimą Nr. S-2007-11418 (G-2007-12453,12811) ir priteisti pareiškėjo naudai iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Teisės ir teisėtvarkos komiteto 100 000 litų neturtinei žalai atlyginti. Iš pareiškėjo teismui pateiktų skundų matyti, jog pareiškėjas nesutinka su Teisės ir teisėtvarkos komiteto atsakymu, kuriame nurodoma, jog komitetas nėra subjektas priimantis sprendimus dėl prokurorų veiksmų.

16Bylos, priskirtinos administracinių teismų kompetencijai, išvardintos Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnyje. Ginčai, kurių administraciniai teismai nesprendžia, nurodyti to paties įstatymo 16 straipsnyje. Administracinių bylų teisenos įstatymo 16 straipsnio 2 dalis administracinių teismų kompetencijai nepriskiria tirti Lietuvos Respublikos Seimo veiklos, o būtent dėl su Seimo veikla yra susijęs pareiškėjo administraciniam teismui paduoto skundo išnagrinėjimas. Seimas, įgyvendindamas savo konstitucinius įgaliojimus, vykdo demokratinės teisinės valstybės parlamento funkcijas: leidžia įstatymus (įstatymų leidybos funkcija), vykdo vykdomosios valdžios ir kitų valstybės institucijų (išskyrus teismus) parlamentinę kontrolę (kontrolės funkcija), steigia valstybės institucijas, skiria ir atleidžia jų vadovus bei kitus valstybės pareigūnus (steigiamoji funkcija) ir kt. Įstatymų projektams nagrinėti bei kitiems klausimams, Konstitucijos priskirtiems Seimo kompetencijai, rengti iš savo narių sudaro komitetus, tarp jų ir Teisės ir teisėtvarkos komitetą. Iš pareiškėjo skundo, paduoto pirmosios instancijos teismui matyti, kad pareiškėjas kelia ginčą būtent dėl Lietuvos Respublikos Seimo veiklos, nurodydamas, jog ginčijamu sprendimu nepagrįstai atsisakoma, įgyvendinant parlamentinę kontrolę, atlikti tyrimą, kad būtų peržiūrėta jo baudžiamoji byla. Todėl, nagrinėjant pareiškėjo skundą, administracinis teismas neišvengiamai turėtų vertinti Lietuvos Respublikos Seimo veiklą.

17Be to, atsižvelgiant į ABTĮ 16 straipsnyje įtvirtintas nuostatas, įvardijančias bylas, nepriskirtas administracinių teismų kompetencijai, teisėjų kolegijos nuomone, ginčas dėl neteisėtais Lietuvos Respublikos Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto veiksmais padarytos žalos atlyginimo irgi nepriskirtinas administracinių teismų kompetencijai.

18Pareiškėjo atskirajame skunde nurodytoje administracinėje byloje Nr. A8-403/2007 buvo sprendžiamas ginčas dėl prokuroro priimtos išvados nutraukti susirašinėjimą su piliečiu teisėtumo, todėl minėtoje byloje suformuota teismų praktika nėra aktuali nagrinėjamai bylai.

19Remiantis išdėstytais motyvais, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjo skundą. Todėl naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį nėra pagrindo.

20Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

21Pareiškėjo V. G. atskirąjį skundą atmesti.

22Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. sausio 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

23Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai