Byla I-551-609/2012
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Eglės Kiaurakytės (pirmininkaujanti ir pranešėja), Dalios Gumuliauskienės, Laimutės Jokubauskaitės, sekretoriaujant Vidai Rutkauskienei, dalyvaujant pareiškėjui T.P., jo atstovui advokato padėjėjui Giedriui Skrinskai, atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilutės skyriaus atstovui Andrej Pavlovskij nagrinėjant administracinę bylą pagal pareiškėjo T.P. skundą atsakovui Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio inisterijos Šilutės skyriui dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2pareiškėjas T.P. skundu prašo panaikinti atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilutės skyriaus 2012 06 04 sprendimą Nr. 17SD-(14.17.32)-1964 ir atsakovą įpareigoti patenkinti 2012 05 07 pareiškėjo prašymą jį įtraukti į asmenų valstybinei žemei įsigyti ar nuomoti sąrašą L.B.B., mirusios 2011 12 23, prašymų pagrindu.

3Skunde nurodyta, jog pareiškėjo senolė L.B.B. nuosavybės teise valdė ūkininko ūkį ( - ). 2011 12 23 Liucija Birutė Bartkienė mirė. Visą jos turtą ir turtinių teisių ir prievolių visumą pagal testamentą paveldėjo pareiškėjas.

42011 05 02 L.B.B. buvo pateikusi prašymus Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkioo ministerijos Šilutės skyriui dėl valstybinės žemės pirkimo ir nuomos. Po L.B.B. mirties, kaip mirusiosios testamentinis įpėdinis, 2012 05 07 pareiškėjas T.P. kreipėsi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilutės skyrių, prašydamas jį įtraukti į asmenų valstybinei žemei įsigyti ir nuomoti sąrašą L.B.B. prašymo pagrindu.

5Nors nagrinėjamu atveju ginčijamas viešojo administravimo subjekto sprendimas, tačiau matyti, jog keliamas ginčas susijęs su paveldėjimo teisiniais santykiais, kuriuos reglamentuoja civilinės teisės normos. Byloje ginčas kyla dėl to, ar teisė įsigyti valstybinės žemės sklypus yra paveldima ir ar pareiškėjas, kaip mirusio asmens įpėdinis, gali baigti realizuoti dabar jau mirusio asmens raštu išreikštą valią įsigyti žemės sklypus.

6Spręsdama dėl panašaus pobūdžio ginčo rūšinio teismingumo, Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti yra pasisakiusi, kad panašaus pobūdžio byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui (Specialiosios teisėjų kolegijos ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti 2011 09 08 nutartis, teisminio proceso Nr. 3-61-3-01170-2011-6).

7Kadangi būtina išspręsti kilusio ginčo rūšinio teismingumo klausimą, teismas kreipiasi į Specialiąją teisėjų kolegiją ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti.

8Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsniu, 105,106 straipsniais teisėjų kolegija

Nutarė

9kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti dėl bylos rūšinio teismingumo išspręsti.

10Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai