Byla 2A-1502-253/2016
Dėl iškeldinimo iš buto

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kristinos Domarkienės, Albinos Pupeikienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Alonos Romanovienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo S. S. apeliacinį skundą dėl Šilutės rajono apylinkės teismo 2016-03-07 sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo D. S. ieškinį atsakovams S. S. ir L. S. S. dėl iškeldinimo iš buto.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3

 1. Ieškovas prašė iškeldinti atsakovus su visais jiems priklausančiais daiktais iš gyvenamojo buto su rūsiu, esančio ( - ). Ieškovas nurodė, kad 2013-11-15 jis iš varžytinių nusipirko minėtą butą su rūsiu ir 2013-11-18 už nupirktą turtą sumokėjo visą sumą. Ieškovas 2013-12-17 nurodytą turtą t. y. butą su rūsiu įregistravo VĮ Registrų centre. Šiame bute gyveno buvęs šio buto savininkas S. S. ir jo mama L. S. S.. S. S. žadėjo atlaisvinti butą geruoju, tačiau, įregistravus minėtą turtą, atsakovas atsisako su ieškovu bendrauti, į skambučius neatsako ir į butą neįleidžia. Paaiškėjus, kad atsakovai nesutinka atlaisvinti ieškovui nuosavybės teise priklausančio turto, ieškovas išsiuntė atsakovams įspėjimą išsikelti iš patalpų, tačiau iš atsakovų jokio atsakymo negavo.
 2. Šilutės rajono apylinkės teismas 2016-03-07 sprendimu ieškinį tenkino ir nusprendė iškeldinti atsakovus S. S. ir L. S. S. su visu jiems priklausančiu turtu iš D. S. nuosavybės teise priklausančio buto, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ). Taip pat teismas priteisė iš atsakovų solidariai 41,99 Eur (145 Lt) žyminio mokesčio ieškovui bei priteisė iš atsakovų po 8,37 Eur bylinėjimosi išlaidų valstybei. Teismas nustatė, kad minėtas butas priklauso ieškovui. Šį butą ieškovas įsigijo iš varžytinių ir nuosavybę įregistravo VĮ Registrų centre. Kitoje civilinėje byloje, kurioje atsakovai ginčijo Turto pardavimo iš varžytinių aktą, kurio pagrindu atsakovams priklausęs butas buvo parduotas ieškovui, ieškinys buvo atmestas ir taip konstatuota, kad ieškovas butą įsigijo teisėtai. Teismas konstatavo, kad atsakovai neišsikeldami iš ieškovo buto, pažeidžia ieškovo, kaip teisėto buto savininko, teisę savo nuožiūra valdyti, naudoti nuosavybės teise įgytą butą ir juo disponuoti.
 3. Apeliaciniu skundu atsakovas S. S. prašo panaikinti Šilutės rajono apylinkės teismo 2016-03-07 sprendimą ir grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo bei priteisti apeliantui iš ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Pateikdamas atsiliepimą į ieškinį atsakovas nurodė savo gyvenamąją vietą – ( - ), todėl teismo sprendimas iškeldinti atsakovą iš buto, esančio ( - ), nepagrįstas, kadangi atsakovas šiuo adresu negyvena ir toks sprendimo įvykdymas yra neįmanomas. Nėra duomenų, kad teismas būtų aiškinęsis, kas realiai bute gyvena, ir/ar siūlęs ieškovui tikslinti atsakovus. Nurodo, kad apeliantas negavo pranešimų apie bylos nagrinėjimą ir į jį neatvyko, todėl negalėjo tinkamai apginti savo interesų ir pareikšti prašymą dėl netinkamo atsakovo pakeitimo tinkamu. Teismas dėl nesuprantamų priežasčių pasirinko viešo paskelbimo būdą, neatsižvelgdamas į atsakovo atsiliepime pateiktą adresą, todėl atsakovas nebuvo tinkamai informuotas apie bylos proceso eigą ir mano, kad CPK 329 str. 3 d. 1 p. pagrindu sprendimas yra absoliučiai negaliojantis.
 4. Atsiliepimu ieškovas visiškai sutinka su Šilutės rajono apylinkės teismo išvadomis ir priimtu sprendimu, todėl prašo atmesti atsakovo apeliacinį skundą ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

4Apeliacinis skundas netenkintinas.

 1. Vadovaujantis CPK 321 str. 1 d., apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Teisėjų kolegija, įvertinusi apeliacijos dalyką, apeliacinio skundo argumentus bei tai, kad jie iš esmės grindžiami rašytinių duomenų vertinimo tinkamumu, konstatuoja, jog nenustatyta būtinybė skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka, o rašytinis šios bylos nagrinėjimas nepažeis šalių teisių ir užtikrins civilinio proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų įgyvendinimą (CPK 321 str., 322 str.).
 2. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.).
 3. Apelianto skundžiamu pirmosios instancijos teismo sprendimu buvo patenkintas ieškovo D. S. ieškinys dėl iškeldinimo iš patalpų, nusprendžiant iškeldinti atsakovus S. S. ir L. S. S. su visu jiems priklausančiu turtu iš D. S. nuosavybės teise priklausančio buto, esančio ( - ). Apelianto S. S. nuomone, byloje neatskleistos esminės faktinės aplinkybės bei yra CPK 329 str. 3 d. 1 p. numatytas pagrindas sprendimą pripažinti absoliučiai negaliojančiu.
 4. CPK 329 str. 3 d. 1 p. numato, kad absoliučiu sprendimo negaliojimo pagrindu yra pripažįstamas ir atvejis, jeigu pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo bylą, kai nebuvo nors vieno iš dalyvaujančių byloje asmenų, kuriam nebuvo pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, jeigu toks asmuo remdamasis šia aplinkybe grindžia savo apeliacinį skundą. Atsakovas nurodo, kad jis nebuvo tinkamai informuotas apie bylos proceso eigą. Nustatyta, kad ieškinys dėl iškeldinimo iš patalpų atsakovui S. S. ir atsakovei L. S. S. siųstas ieškinyje nurodytu atsakovų adresu, t. y. ( - ). Minėtu adresu siųsti procesiniai dokumentai atsakovui S. S. įteikti asmeniškai 2014‑02‑03 (b. l. 11). Atsiliepime į ieškinį atsakovas nurodė, kad jo adresas yra ( - ). Teismo šaukimas į 2014-03-27 vyksiantį parengiamąjį teismo posėdį atsakovui siųstas adresu ( - ), tačiau grąžintas su žyma „neatsiėmė“ (b. l. 19). Teismo šaukimas į 2014-05-12 vyksiantį parengiamąjį teismo posėdį S. S., adresu ( - ), įteiktas asmeniškai 2014-04-02 (b. l. 22).
 5. Pirmosios instancijos teismui tenkinus atsakovų pareikštą prašymą, Šilutės rajono apylinkės teismo 2014-05-12 nutartimi civilinės bylos nagrinėjimas sustabdytas iki bus išnagrinėta kita civilinė byla dėl turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo. Minėta teismo nutartis atsakovui siųsta ir 2014-05-14 asmeniškai įteikta adresu ( - ). Šilutės rajono apylinkės teismo 2015-12-08 nutartimi civilinės bylos nagrinėjimas atnaujintas. Procesiniai dokumentai atsakovui adresu ( - ) neįteikti, neatsiėmus pašte, tačiau minėtu adresu teismo procesiniai dokumentai 2015-12-17 įteikti atsakovei L. S. S. (b. l. 34, 36). 2016-01-11 atsakovė L. S. S. pateikė teismui prašymą atidėti bylos nagrinėjimą ir nurodė, kad atsakovas dirba užsienyje ir nėra informuotas apie posėdį (b. l. 37). 2016-01-13 teismo posėdis buvo atidėtas. Teismo procesiniai dokumentai atsakovui adresu ( - ), neįteikti, neatsiėmus pašte (b. l. 41). Nustatyta, kad šalys į 2016-02-02 teismo posėdį neatvyko, bylos nagrinėjimas buvo atidėtas 2016-02-29 dienai ir Šilutės rajono apylinkės teismo 2016‑02-02 nutartimi nutarta įteikti atsakovams S. S. ir L. S. S. teismo šaukimą viešo paskelbimo būdu ir specialiame interneto tinklapyje paskelbtas teismo pranešimas (b. l. 47). Be to, teismo šaukimas į 2016-02-29 teismo posėdį, atsakovui siųstas adresu ( - ), neįteiktas, neatsiėmus pašte (b. l. 48).
 6. Kartu su apeliaciniu skundu atsakovas S. S. pateikė duomenis, kad jo deklaruota gyvenamoji vieta yra ( - ). CK 2.16 str. 1 d. nustatyta, kad fizinio asmens gyvenamąja vieta laikoma vieta, kurioje jis faktiškai dažniausiai gyvena. Atsižvelgiant į CK 2.17 str. 1 d. nurodytus fizinio asmens gyvenamosios vietos nustatymo kriterijus, asmens deklaruota gyvenamoji vieta gali būti vienu iš jo gyvenamosios vietos nustatymo kriterijų, bet ne vieninteliu ir vienareikšmiškai lemiančiu asmens gyvenamosios vietos nustatymą.
 7. Iš nustatytų faktinių aplinkybių apie procesinių dokumentų įteikimą atsakovui matyti, kad nors atsakovas teismui tiekiamuose savo procesiniuose dokumentuose nurodė kitą savo adresą, nei nurodyta ieškinyje, tačiau inicijavus civilinę bylą procesiniai dokumentai jam net du kartus buvo įteikti adresu ( - ). Atskiro prašymo pakeisti įteikimo adresą atsakovas byloje nepareiškė. Taip pat svarbu pažymėti, kad po to, kai bylos nagrinėjimas buvo atnaujintas, nepavykus įteikti atsakovui procesinių dokumentų, atsakovė L. S. S. 2016-01-11 teismui pateiktą prašymą atidėti bylos nagrinėjimą grindė aplinkybe, jog atsakovas dirba užsienyje ir nėra informuotas apie posėdį. CPK 121 str. 1 d. numatyta dalyvaujančių byloje asmenų pareiga nedelsiant pranešti teismui ir kitiems dalyvaujantiems byloje asmenims apie kiekvieną procesinių dokumentų įteikimo būdo, adreso pašto korespondencijos siuntoms pasikeitimą. Atsakovas apie išvykimą į užsienį ir procesinių dokumentų įteikimo vietos pasikeitimą teismo neinformavo (CPK 121 str.).
 8. Nagrinėjamu atveju atsakovas S. S. buvo tinkamai informuotas apie prieš jį inicijuotą civilinį procesą bei apie jam pareikštą ieškinį. Atsakovas byloje teikė procesinius dokumentus: pateikė atsiliepimą į ieškinį, taip pat teikė papildomą prašymą sustabdyti bylą. Taip pat atsakovas byloje buvo tinkamai informuotas apie bylos nagrinėjimo sustabdymą dėl kitos civilinės bylos. Atkreiptinas dėmesys, kad civilinio proceso principai numato byloje dalyvaujantiems asmenims pareigą sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis, CPK nustatyta tvarka bendradarbiauti su teismu, ne tik informuoti apie adreso korespondencijai gauti pasikeitimą bet ir bendrą pareigą domėtis nagrinėjamos bylos eiga, rūpinantis greitu bylos išnagrinėjimu (CPK 7 str. 2 d., 8 str., 42 str. 4‑5 d., 121 str. 1 d.). Byloje esant duomenims apie atsakovo išvykimą į užsienį bei atsakovui apie tai neinformavus teismo, procesiniai dokumentai atsakovui pagrįstai įteikti viešo paskelbimo būdu (CPK 130 str. 1 d.). Papildomai atkreiptinas dėmesys, kad po skundžiamo sprendimo priėmimo atsakovui S. S. tiek adresu ( - ), tiek ir adresu ( - ), siųsti teismo procesiniai dokumentai byloje grąžinti neįteikti, jų neatsiėmus pašte (b. l. 73-74).
 9. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad šiuo atveju atsakovas buvo tinkamai informuotas apie civilinį procesą. Nors atsakovas nedavė paaiškinimų teismo posėdžio metu, tačiau savo atsikirtimus, poziciją dėl ieškinio bei reikalavimus pateikė kitomis įrodinėjimo priemonėmis. Atsakovas naudojosi procesine teise teikti atsikirtimus į pareikštus ieškinio reikalavimus, taip pat jam buvo tinkamai pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą viešo paskelbimo būdu. Esant anksčiau nurodytų aplinkybių visumai, teisėjų kolegijos vertinimu, nėra pagrindo konstatuoti CPK 329 str. 3 d. 1 p. numatytą absoliutų pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindą. Dėl to šie apeliacinio skundo argumentai atmestini kaip nepagrįsti.
 10. Apeliantas taip pat teigia, kad yra CPK 327 str. 1 d. 2 p. numatytas pagrindas perduoti bylą nagrinėti iš naujo, kadangi neatkleista bylos esmė. Atsakovas nurodo, jog teismo sprendimas iškeldinti atsakovą iš buto, esančio adresu ( - ), yra nepagrįstas, nes nurodytu adresu ieškovas negyvena. Visų pirma pažymėtina, kad atsiliepime į ieškinį atsakovai S. S. ir L. S. S. nesutikimą su ieškinio reikalavimais iš esmės grindė motyvais, jog yra pagrindas sustabdyti šios bylos nagrinėjimą iki bus išnagrinėta kita civilinė byla, ir be papildomų motyvų ieškinį dėl iškeldinimo prašė atmesti. Taigi aplinkybių, jog atsakovas negyvena minėtame bute, bei argumentų dėl ieškinio pareiškimo netinkamam atsakovui S. S. pirmosios instancijos teisme pateiktuose procesiniuose dokumentuose nereiškė. Tokias aplinkybes atsakovas nurodė tik apeliaciniame skunde. CPK 306 str. 2 d. numato, kad apeliacinis skundas negali būti grindžiamas aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme. Apeliantas nenurodė argumentų, kodėl minėtų duomenų apie deklaruotą gyvenamąją vietą negalėjo pateikti pirmosios instancijos teisme.
 11. Teisėjų kolegija pažymi, kad rašytiniai įrodymai byloje patvirtina, jog atsakovas S. S. gyvenamąją vietą ( - ) deklaravo 2008-04-04. Kita vertus, šiuo atveju svarbi aplinkybė, kad 2013-11-28 turto pardavimo iš varžytinų aktu ieškovui D. S. perduotas iš varžytynių parduotas butas su rūsiu, esantis adresu ( - ), nuosavybės teise priklausė būtent atsakovui S. S.. Jam ieškovas siuntė ir 2014-01-10 įspėjimą dėl varžytynėse įsigyto buto atlaisvinimo (b. l. 6). Be to, kaip minėta anksčiau, iš bylos medžiagos matyti, kad nurodytu adresu atsakovas S. S. kelis kartus asmeniškai priėmė ir teismo siunčiamus procesinius dokumentus. Skundžiamame sprendime nustatyta iš nurodyto buto atsakovus iškeldinti su visu jiems priklausančiu turtu. Atsakovas nurodo, kad minėtame bute negyvena, tačiau nenurodė, kad jame nėra atsakovo turto. Be to, mažai tikėtina, jog atsakovui nuosavybės teise priklausiusiame bute būtų turto be atsakovo žinios, todėl ir jis, sprendimą vykdant geruoju, turi pasirūpinti, kad būtų pašalintas iškeldintinas turtas. Esant tokioms aplinkybėms, šiuo aspektu reiškiamus apeliacinio skundo argumentus teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo ieškovo, kaip buto savininko, teisių pažeidimą (CK 4.37 str. 1 d.) ir pažeistoms teisėms ginti taikė ir atsakovo iškeldinimą (CK 4.98 str.).
 12. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino ir taikė materialinės bei proceso teisės normas, priimtas sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas. Apeliaciniame skunde nurodomų proceso teisės normų pažeidimų, įvertinus bylos medžiagą, nenustatyta. Esant tokioms aplinkybėms, nėra pagrindo skundžiamą sprendimą naikinti ir bylą perduoti nagrinėti iš naujo, dėl to pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmestinas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).
 13. Atsakovo S. S. apeliacinį skundą atmetus, atsakovo už apeliacinį skundą sumokėtas žyminis mokestis iš priešingos šalies nepriteistinas (CPK 79 str. 1 d., 93 str. 1 d.). Duomenų apie ieškovo bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme nepateikta, dėl to jų paskirstymo klausimas nespręstinas.

5Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

6Šilutės rajono apylinkės teismo 2016-03-07 sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai