Byla 2-1203-305/2012
Dėl įsiskolinimo už parduotas prekes, delspinigių, metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Vilkaviškio rajono apylinkės teismo teisėjas Laimutis Vaitkus, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą Nr. 2-1203-305/2012 pagal ieškovo UAB „Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“ ieškinį atsakovui R. S. įmonei dėl įsiskolinimo už parduotas prekes, delspinigių, metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2UAB „Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl 10136,59 Lt įsiskolinimo, 3910,74 Lt delspinigių, 7,75 proc. metinių procesinių palūkanų už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, skaičiuojant nuo įsiskolinimo sumos, ir bylinėjimosi išlaidų – 220 Lt sumokėto žyminio mokesčio ir 2420 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti priteisimo iš atsakovo R. S. įmonės. Ieškinį prašoma nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

3Kadangi ieškinio dalykas yra piniginis reikalavimas ir jis pagrįstas leistinais rašytiniais įrodymais – 2005-03-30 sutartimi Nr. 64, PVM sąskaitomis faktūromis: 2007-12-21 Nr. 2693, 2008-01-16 Nr. 2711, 2008-01-16 Nr. 2712, 2009-04-29 Nr. 3147, 2009-10-13 Nr. 3268, 2011-04-19 Nr. 33378, 2011-02-22 Nr. 33343, 2011-03-24 aktu dėl skolų suderinimo, 2012-05-10 aktu dėl skolų suderinimo, 2012-08-08 Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi Nr. 2012/08/8_Tamulas-RS, pranešimu dėl reikalavimo teisių perleidimo ir jo išsiuntimą patvirtinančiu pašto kvitu, 2012-06-29 Lietuvos banko statistikos išrašu, UAB „Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“ registravimo pažymėjimu, UAB „Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“ įstatais, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro trumpuoju išrašu, išrašu iš 2009-04-08 sutarties Nr. RS-24 dėl teisinių paslaugų teikimo, 2012-08-16 PVM sąskaita faktūra Nr. 00350, 2012-08-21 mokėjimo nurodymu Nr. 8210820, – esant ieškovo prašymui, ieškinys išnagrinėtinas dokumentinio proceso tvarka (CPK 424 str. 1 d.).

4Teismas, remdamasis minėtais ieškovo pateiktais rašytiniais įrodymais, Nustatė

52005-03-30 atsakovas su pradiniu kreditoriumi UAB „Tamulas“ sudarė sutartį Nr. 64, pagal kurią UAB „Tamulas“ įsipareigojo parduoti atsakovui pasirinktas prekes pagal išankstinį užsakymą ar susitarimą, o atsakovas įsipareigojo jas priimti ir už jas sumokėti sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Remiantis šia sutartimi, UAB „Tamulas“ pardavė atsakovui laidojimo apeigoms skirtų prekių (karstų, laikinų paminklų) iš viso už 10743,80 Lt. Prekių apmokėjimui buvo išrašytos PVM sąskaitos – faktūros – 2007-12-21 Nr. 2693, 2008-01-16 Nr. 2711, 2008-01-16 Nr. 2712, 2009-04-29 Nr. 3147, 2009-10-13 Nr. 3268, 2011-04-19 Nr. 33378, 2011-02-22 Nr. 33343, kurios turėjo būti apmokėtos per 15 dienų. Apmokėjimo terminai pagal visas PVM sąskaitas faktūras yra pasibaigę, tačiau atsakovas savo pareigą sumokėti už prekes yra įvykdęs tik dalinai, t.y. už prekes sumokėjęs tik 607,21 Lt, todėl yra likusi 10136,59 Lt skola už minėtas prekes.

6UAB „Tamulas“ savo sutartinius įsipareigojimus pagal 2005-03-30 sutartį Nr. 64 yra įvykdęs tinkamai. Atsakovų atstovų parašai PVM sąskaitų faktūrų skiltyje „Prekes gavau“ patvirtina, kad atsakovui PVM sąskaitose faktūrose nurodytos prekės buvo perduotos (CK 6.317 str. 4 d.). Duomenų, kad atsakovas, priėmęs prekes, per protingą terminą būtų pareiškęs kokias nors pretenzijas UAB „Tamulas“ dėl parduotų prekių, nėra.

7Atsakovo pareigą sumokėti už nuosavybėn perduotas prekes numato CK 6.305 str. 1 d., 6.314 str., 2005-03-30 sutarties Nr. 64 3 punktas, kuriame numatyta, kad atsakovas įsipareigoja už prekes apmokėti 15-os dienų laikotarpyje. CK 6.38 str. nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kiekviena iš šalių sutartį (sandorį) privalo vykdyti tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str.), nes teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis turi jos šalims įstatymo galią (CK 6.189 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 str.). Kadangi UAB „Tamulas“ savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė tinkamai, atsakovas neturi pagrindo atsisakyti vykdyti savo įsipareigojimus pagal 2005-03-30 sutartį Nr. 64.

8Vadovaujantis CK 6.258 str. 1 d., 6.71 str. 1 d., 6.73 str. 1 d. bei 2005-03-30 sutarties Nr. 64 5 punktu, atsakovas už savo pinginės prievolės neįvykdymą nustatytu laiku privalo mokėti 0,2 proc. delspinigius nuo įsiskolinimo sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Todėl atsakovui yra paskaičiuota 3910,74 Lt delspinigių.

92012-08-08 UAB „Tamulas“ ir ieškovas UAB „Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“ sudarė Reikalavimo teisių perleidimo sutartį Nr. 2012/08/8_Tamulas-RS, pagal kurią UAB „Tamulas“ perleido visas reikalavimo ir papildomas teises UAB „Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“ į skolininką – R. S. įmonę. 2012-08-13 skolininkui R. S. įmonei buvo išsiųstas pranešimas apie sudarytą Reikalavimo teisių perleidimo sutartį su jos patvirtinta kopija bei pakartotinai reikalaujant apmokėti PVM sąskaitas faktūras. Vadovaujantis minėta reikalavimo teisių perleidimo sutartimi ir CK 6.101 str. 1 d., UAB „Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“ yra naujasis dabartinis skolininko R. S. įmonės kreditorius, kuris turi visas reikalavimo teises į R. S. įmonės skolą.

10CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Vadovaujantis 2003-12-09 Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 str. 3 d., 3 str. 4 d., bei atsižvelgiant, kad ieškinys teikiamas antrąjį kalendorinių metų pusmetį, o 1 mėnesio VILIBOR palūkanų norma, paskelbta prieš antrojo pusmečio pirmąją kalendorinę dieną (2012-06-29) pagal Lietuvos banko oficialiai skelbiamą statistiką (www.lb.lt), buvo lygi 0,75 procento, todėl atsakovas privalo mokėti ieškovui 7,75 % dydžio palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, skaičiuojant nuo priteistinos įsiskolinimo sumos.

11Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškinys pripažintinas pagrįstu ir tenkintinas visiškai, iš atsakovo ieškovui priteistina 10136,59 Lt įsiskolinimas, 3910,74 Lt delspinigiai, iš viso 14047,33 Lt, 7,75 % dydžio metinės palūkanos nuo įsiskolinimo sumos (10136,59 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2012-08-27) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Be to, kadangi ieškinys tenkintinas visiškai, ieškovui priteistinos iš atsakovo visos jo turėtos pagrįstos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 1 d.). Ieškovas dėl savo pažeistų interesų teisminės gynybos turėjo šias bylinėjimosi išlaidas – sumokėjo 220 Lt žyminį mokestį valstybei bei 2420 Lt advokatui už ieškinio teismui parengimą. Tačiau vadovaujantis CPK 80 str. 1 d. 1 p. ir 7 p. bei atsižvelgiant į ieškinio sumą – 14047,33 Lt, konstatuotina, kad ieškinys turėjo būti apmokėtas 211 Lt žyminiu mokesčiu. Todėl iš atsakovo ieškovui priteisina 211 Lt žyminio mokesčio ir 2420 Lt advokatui už ieškinio teismui parengimą, iš viso 2631 Lt bylinėjimosi išlaidų.

13Taip pat priteistina iš atsakovo bylinėjimosi išlaidos valstybei – 11,02 Lt teismo turėtų bylos nagrinėjimo išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 96 str.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 262 str., 424 str., 428 str., teismas

Nutarė

15Ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovo R. S. įmonės (įmonės kodas 185477449, buveinės adresas Gedimino g. 12-8, Vilkaviškis) 10136,59 Lt (dešimt tūkstančių vieną šimtą trisdešimt šešis litus ir 59 ct) įsiskolinimo už parduotas prekes, 3910,74 Lt (tris tūkstančius devynis šimtus dešimt litų ir 74 ct) delspinigių, 7,75 % (septynių ir septyniasdešimt penkių šimtųjų procentų) dydžio metines palūkanas nuo įsiskolinimo sumos – 10136,59 Lt (dešimt tūkstančių vieno šimto trisdešimt šešių litų ir 59 ct) – nuo bylos iškėlimo teisme 2012-08-27 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 2631 Lt (du tūkstančius šešis šimtus trisdešimt vieną litą) bylinėjimosi išlaidų ieškovui UAB „Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“ (juridinio asmens kodas 302251068, buveinės adresas A. T. g. 4-32, Vilnius, a.s. Nr. ( - ), AB „Citadele“ bankas, banko kodas 72900).

17Priteisti iš atsakovo R. S. įmonės (įmonės kodas 185477449, buveinės adresas Gedimino g. 12-8, Vilkaviškis) 11,02 Lt (vienuolika litų ir 2 ct) bylinėjimosi išlaidų – teismo turėtų bylos nagrinėjimo išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai (Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

18Atsakovas per 20 dienų nuo sprendimo kopijos įteikimo jam dienos privalo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

19Jeigu per 20 dienų nuo sprendimo kopijos įteikimo jam dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui galės būti išduotas vykdomasis raštas.

20Atsakovas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo pagal Civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai.

21Preliminarus sprendimas yra neskundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundais.

Proceso dalyviai
1. Vilkaviškio rajono apylinkės teismo teisėjas Laimutis Vaitkus, dokumentinio... 2. UAB „Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“ kreipėsi į teismą su... 3. Kadangi ieškinio dalykas yra piniginis reikalavimas ir jis pagrįstas... 4. Teismas, remdamasis minėtais ieškovo pateiktais rašytiniais įrodymais,... 5. 2005-03-30 atsakovas su pradiniu kreditoriumi UAB „Tamulas“ sudarė... 6. UAB „Tamulas“ savo sutartinius įsipareigojimus pagal 2005-03-30 sutartį... 7. Atsakovo pareigą sumokėti už nuosavybėn perduotas prekes numato CK 6.305... 8. Vadovaujantis CK 6.258 str. 1 d., 6.71 str. 1 d., 6.73 str. 1 d. bei 2005-03-30... 9. 2012-08-08 UAB „Tamulas“ ir ieškovas UAB „Žvilgsnis iš arčiau ir... 10. CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų... 11. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškinys pripažintinas pagrįstu ir... 12. Be to, kadangi ieškinys tenkintinas visiškai, ieškovui priteistinos iš... 13. Taip pat priteistina iš atsakovo bylinėjimosi išlaidos valstybei – 11,02... 14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 262 str., 424 str., 428 str., teismas... 15. Ieškinį tenkinti visiškai.... 16. Priteisti iš atsakovo R. S. įmonės (įmonės kodas 185477449, buveinės... 17. Priteisti iš atsakovo R. S. įmonės (įmonės kodas 185477449, buveinės... 18. Atsakovas per 20 dienų nuo sprendimo kopijos įteikimo jam dienos privalo... 19. Jeigu per 20 dienų nuo sprendimo kopijos įteikimo jam dienos prieštaravimai... 20. Atsakovas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško... 21. Preliminarus sprendimas yra neskundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu...