Byla 2-4851-160/2013
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki prevencinio ieškinio pareiškimo dienos

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Zita Smirnovienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi UAB „Baltic Bicycle Trade“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki prevencinio ieškinio pareiškimo dienos,

Nustatė

2UAB „Baltic Bicycle Trade“ padavė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki prevencinio ieškinio Vilniaus komercinio arbitražo teismui pareiškimo, kuriame prašo uždrausti KŪB Litcapital I ir ASGAARD A/S pateikti vekselius, išduotus UAB „Baltic Bicycle Trade“ 2013-03-05 pagal 2013-03-05 investicijų sutartį, UAB „Baltic Bicycle Trade“ apmokėjimui, taip pat uždrausti išduoti vykdomuosius dokumentus pagal juos ir atlikti bet kokius vykdymo veiksmus pagal vykdomuosius dokumentus, jei tokie išduoti. Paaiškino, kad 2013-03-05 UAB „Baltic Bicycle Trade“, Panther International GmbH, G. S., UAB Baltik Vairas bei KŪB Litcapital I ir ASGAARD A/S sudarė investicijų sutartį, pagal kurią ŪB Litcapital I ir ASGAARD A/S siekė investuoti į UAB „Baltic Bicycle Trade“, o įvykus užbaigimui pagal investicijų sutartį įgyti 66,364 % UAB „Baltic Bicycle Trade“ akcijų. Investuotojams UAB „Baltic Bicycle Trade“ investuotai sumai išdavė po neprotestuotiną vekselį. KŪB Litcapital I ir ASGAARD A/S iš viso investavo 6905600 Lt. Pagal sutartį iki 2013-06-05 turėjo būti atliktas sandorio užbaigimas, tačiau užbaigimas neįvyko dėl nuo šalių nepriklausančių priežasčių. Jei užbaigimas neįvyksta ir investicijų sutartis nutraukiama UAB „Baltic Bicycle Trade“ turi grąžinti investicijų sumą ne vėliau kaip per 90 dienų po investicijų sutarties nutraukimo dienos. Neįvykdžius užbaigimo investuotojai turėjo pranešti dėl sutarties nutraukimo. Investicijų sutartis šiuo metu nėra nutraukta, terminas grąžinti investicijų sumą nėra suėjęs, tačiau KŪB Litcapital I ir ASGAARD A/S 2013-06-26 pateikė reikalavimą grąžinti investicijų sumą ir 15 % metines palūkanas per 3 darbo dienas nuo pareikalavimo pateikimo dienos bei sumokėti jiems 50000 EUR kompensaciją už sandorio sudarymo išlaidas. 2013-07-02 investuotojų atstovas pareikalavo greitai grąžinti investicijų sumą, grasindamas pateikti vekselius apmokėjimui. Šie neteisėti veiksmai rodo, kad investuotojai neketina laikytis investicijų sutarties nuostatų ir gali padaryti neatstatomą žalą UAB „Baltic Bicycle Trade“, kadangi beveik 7 mln. Lt sumokėjimas gali žymiai pabloginti įmonės finansinę padėtį. UAB „Baltic Bicycle Trade“ skubiai pareikšti ieškinio negali dėl teiktinų įrodymų gausos bei tarptautinio ginčo elemento, lemiančio ilgesnį sprendimų priėmimą bei dokumentų vertimo būtinybę.

3Prašymas tenkintinas.

4Pagal Komercinio arbitražo įstatymo 27 str. 1 d. šalis turi teisę prašyti Vilniaus apygardos teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki arbitražinio nagrinėjimo pradžios arba iki arbitražo teismo sudarymo. Pagal CPK 147 str. 2 d. teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, remdamasis pagrįstu rašytiniu suinteresuoto asmens prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, iki ieškinio teismui pareiškimo dienos. Paduodamas šį prašymą, pareiškėjas turi nurodyti priežastis, dėl kurių ieškinys nebuvo pareikštas kartu su šiuo prašymu, pateikti įrodymus, patvirtinančius grėsmę pareiškėjo interesams. Teismas, pritaikęs laikinąsias apsaugos priemones, nustato terminą, per kurį turi būti pareikštas ieškinys. Šis terminas negali būti ilgesnis kaip keturiolika dienų. Nepareiškus per teismo nustatytą terminą ieškinio, laikinosios apsaugos priemonės panaikinamos. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti draudimas atsakovui dalyvauti tam tikruose sandoriuose arba imtis tam tikrų veiksmų (CPK 145 str. 1 d. 6 p.).

5Prie prašymo pridėtoje 2013-03-05 investicijų sutarties 3.4 p. nustatyta, kad jeigu sandoris neužbaigiamas ir sutartis nutraukiama, nuo sutarties nutraukimo dienos UAB „Baltic Bicycle Trade“ už laikotarpį, kol investicijų suma bus perduota fondui (KŪB Litcapital) bei bendrai veikiančiam investuotojui (ASGAARD A/S), turi sumokėti 15 % metinių palūkanų nuo atitinkamos jų investicijos sumos dalies. UAB „Baltic Bicycle Trade“ investicijų sumą ir susikaupusias palūkanas turi grąžinti ne vėliau negu po 90 dienų nuo sutarties nutraukimo arba vėliau, jeigu grąžinimas atidėtas pagal užtikrinimo ir apsikeitimo akcijomis sutartį. Per 2 darbo dienas nuo investicijų sumos ir susikaupusių palūkanų perdavimo fondui ir (arba) bendrai veikiančiam investuotojui, fondas ir (arba) bendrai veikiantis investuotojas (jeigu taikoma) įsipareigoja turi grąžinti UAB „Baltic Bicycle Trade“ vekselių originalus. Fondas ir bendrai veikiantis investuotojas įsipareigoja nenaudoti vekselių ar kitų su jais susijusių teisių kitaip negu nustatyta sutartyje (įskaitant (bet neapsiribojant) vekselių pateikimą apmokėjimui). Prie prašymo pridėtas 2013-06-26 investuotojų raštas (priedas Nr. 4) ir KŪB Litcapital I atstovo elektroninis laiškas (priedas Nr. 5) tvirtina, kad investuotojai KŪB Litcapital I ir ASGAARD A/S ketina pateikti apmokėjimui UAB „Baltic Bicycle Trade“ išduotus paprastuosius vekselius. Tačiau UAB „Baltic Bicycle Trade“ teigimu, įmonė nepažeidė jokių investicijų sutarties sąlygų, todėl investuotojų siekis pateikti vekselius apmokėjimui nenutraukus sutarties, yra neteisėtas. Esant tokiam susitarimui bei siekiant užtikrinti šalių interesų pusiausvyrą, pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra.

6Investicijų sutarties 19.2 p. šalys sutarė visus ginčus spręsti Vilniaus komercinio arbitražo teisme. Nors ieškovas prašo nustatyti 30 dienų terminą ieškiniui pareikšti, tačiau šiuo atveju (ketinama kreiptis į nacionalinį arbitražą) įstatymu leidžiamas ne ilgesnis nei 14 dienų terminas ieškiniui pareikšti. Todėl ieškovui nustatytinas maksimalus leistinas 14 dienų terminas ieškiniui Vilniaus komercinio arbitražo teisme pareikšti. Nepareiškus ieškinio per 14 dienų nuo nutarties paskelbimo dienos, pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės bus naikinamos.

7Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 290-291 str.,

Nutarė

8UAB „Baltic Bicycle Trade“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkinti.

9Uždrausti KŪB Litcapital I (j. a. k. 302543446) ir ASGAARD A/S (j. a. k. 10590973, Aertebjergvej 36, Hovheden, 9530 Stovring, Danija) pateikti vekselius, išduotus UAB „Baltic Bicycle Trade“ (j. a. k. 145865732) 2013-03-05 pagal 2013-03-05 investicijų sutartį, UAB „Baltic Bicycle Trade“ apmokėjimui, taip pat uždrausti išduoti vykdomuosius dokumentus pagal juos ir atlikti bet kokius vykdymo veiksmus pagal vykdomuosius dokumentus, jei tokie išduoti.

10Nustatyti UAB „Baltic Bicycle Trade“ terminą iki 2013-07-19 ieškiniui Vilniaus komercinio arbitražo teisme pareikšti ir pateikti apie tai informaciją Vilniaus apygardos teismui. Nepareiškus ieškinio iki teismo nustatyto termino, laikinosios apsaugos priemonės bus panaikinamos, sumokėtas užstatas negrąžinamas.

11Nutartis dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui paduodant atskirąjį skundą Vilniaus apygardos teisme.

Proceso dalyviai