Byla 2A-32-302/2019
Dėl atlikimo laidavimo draudimo išmokos priteisimo, trečiasis asmuo bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Uzvarė“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko, Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Gintaro Pečiulio,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato ieškinį atsakovei ERGO Insurance SE, Lietuvoje veikiančiai per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą, dėl atlikimo laidavimo draudimo išmokos priteisimo, trečiasis asmuo bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Uzvarė“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovas Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas patikslintu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės ERGO Insurance SE, Lietuvoje veikiančios per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą, 103 175,10 Eur atlikimo laidavimo draudimo išmoką pagal išduotą atlikimo laidavimo draudimo raštą Nr. AT 55477 ir 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

82.

9Ieškovas nurodė, kad 2012 m. liepos 27 d. su bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė (toliau – BUAB) „Uzvarė“ (buvusi UAB ,,Vėtrūna“) pasirašė Rangos (darbų pirkimo) sutartį Nr. 30-4-ST2-12-101, pagal kurią UAB ,,Vėtrūna“ įsipareigojo atlikti Klaipėdos apskrities VPK Palangos miesto policijos komisariato, esančio adresu Ganyklų g. 30, Palanga, rekonstrukcijos darbus (Sutarties 2.1 papunktis). UAB ,,Vėtrūna“ 2012 m. rugpjūčio 3 d. su ERGO Insurance SE Lietuvos filialu sudarė atlikimo laidavimo draudimo sutartį Nr. 710-451-55477, kurios pagrindu ADB ,,ERGO Lietuva“ išdavė UAB ,,Vėtrūna“ atlikimo laidavimo draudimo raštą Nr. AT 55477 (toliau – ir Laidavimo draudimas raštas). Šiuo raštu atsakovė įsipareigojo UAB ,,Vėtrūna“ nevykdant Rangos sutartyje numatytų įsipareigojimų sumokėti ieškovui ne didesnę nei 371 900 Lt sumą, atitinkančią patirtų tiesioginių nuostolių dydį, patirtų dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo. Rekonstrukcijos darbai turėjo būti baigti iki 2012 m. gruodžio 31 d., tačiau iki nurodytos datos darbai nebuvo baigti.

103.

11Ieškovo teigimu, nagrinėjamu atveju žala yra statybos darbų kainų skirtumas, t. y. darbų pabrangimas, kuris atsirado dėl trečiojo asmens netinkamo sutarties sąlygų vykdymo, taip pat didesnės eksploatavimo išlaidos savo veiklai naudojant nemodernizuotus statinius. Ieškovas nurodė, kad trečiajam asmeniui neįvykdžius Sutarties sąlygų, jis buvo priverstas atlikti naujas viešojo pirkimo procedūras sutartyje numatytiems ir trečiojo asmens neatliktiems darbams. Atlikus naujas viešojo pirkimo procedūras, 2013 m. gruodžio 5 d. su UAB ,,Irdaiva“ buvo pasirašyta rangos sutartis Nr. 30-4-ST2-13-18 trečiojo asmens pagal sutartį neatliktų darbų rekonstrukcijos atlikimui už 5 298 000 Lt. UAB ,,Irdaiva“ darbus sutiko atlikti 798 020,82 Lt brangiau, nei pagal Sutartį turėjo atlikti trečiasis asmuo. Ieškovo teigimu, šis statybos darbų kainų skirtumas turėtų būti pripažintas tiesioginiais nuostoliais dėl trečiojo asmens netinkamo Rangos sutarties sąlygų vykdymo.

12II.

13Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

144.

15Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimu ieškinį atmetė ir paskirstė bylinėjimosi išlaidas.

165.

17Teismas sprendė, kad nėra pagrindo išvadai, jog dėl trečiojo asmens BUAB ,,Uzvarė“ veiksmų ieškovas patyrė nuostolių, kas sudarytų pagrindą spręsti klausimą dėl atsakovės atsakomybės pagal 2012 m. rugpjūčio 3 d. sudarytą atlikimo laidavimo draudimo sutartį Nr. 710-451-55477, kuria remiantis buvo išduotas atlikimo laidavimo draudimo raštas Nr. AT 55477.

186.

19Nors ieškovas patikslino, jog jo patirti tiesioginiai nuostoliai pasireiškia statybos darbų kainos skirtumu ir didesnėmis eksploatavimo išlaidomis ieškovo veiklai naudojant nemodernizuotus statinius, tačiau, teismo nuomone, pastarai aplinkybei įrodyti ieškovas nepateikė jokių įrodymų, todėl teismas sprendė, kad aplinkybės, susijusios su didesnėmis eksploatavimo išlaidomis, yra neįrodytos.

207.

21Teismas nurodė, kad ieškovo į bylą pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, jog UAB ,,Irdaiva“ Palangos PK rekonstrukcijos darbus atliko ne pagal TP ,,0“ laidą, kuri buvo pasirašant 2013 m. gruodžio 5 d. rangos darbų sutartį, o pagal 2014 m. gruodžio mėn. išleistą naujos ,,A“ laidos Techninį projektą, kuris pakeitė TP ,,0“ laidą. Šią aplinkybę, teismo nuomone, patvirtina ir ieškovo 2014 m. lapkričio 28 d. papildoma projektavimo užduotis pakeisti Techninį projektą parengiant naują ,,A“ laidos Techninį projektą bei UAB ,,Irdaiva“ darbo projektas parengtas pagal TP ,,A“ laidą. Į bylą pateiktas 2017 m. gegužės 10 d. UAB ,,Archiplanas“ atliktas pateiktos projektinės dokumentacijos tyrimo aktas, teismo vertinimu, taip pat patvirtina, kad ieškovas po sutarties pasirašymo su UAB ,,Irdaiva“ pakeitė (modifikavo) TP ,,0“, t. y. išleido naujos laidos TP ,,A“, kuriuo dalis TP ,,0“ sprendinių buvo apskritai panaikinta, dalis pakeista kitokiais, taip pat statybos darbų apimtis modifikuota įtraukiant naujus papildomus sprendinius TP pritaikant (keičiant) pagal UAB ,,Irdaiva“ darbo projektą. Teismas pažymėjo, kad tai, jog TP ,,0“ sprendiniai pakeisti kitais TP ,,A“ laidoje numatytais sprendiniais patvirtina ir Tyrimo akto duomenys bei ekspertizės akte padarytos išvados.

228.

23Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas nurodė, kad ieškovo 2014 m. lapkričio 28 d. papildoma projektavimo užduotis pakeisti Techninį projektą parengiant naują ,,A“ laidos Techninį projektą patvirtina, jog ieškovas priėmė sprendimą pakeisti technines sąlygas, pagal kurias UAB ,,Irdaiva“ turėjo atlikti Palangos PK rekonstrukcijos darbus. Teismo nuomone, aplinkybė, kai techninio projekto dokumentams suteikiama nauja laida, reiškia, kad konkretūs techninio projekto sprendiniai apskritai panaikinimai arba konkretūs sprendiniai pakeičiami kitais atitinkamais sprendiniais arba į projektą įtraukiami nauji prieš tai nenumatyti sprendiniai ir tai atliekama statytojo / užsakovo nurodymu ar sutikimu. Taigi, naujos laidos projekto išleidimas reiškia, kad statybos darbų apimtis yra keičiama lyginant su ta, kuri numatyta pirminiame techniniame projekte

249.

25Teismas pažymėjo, kad ir 2017 m. rugpjūčio 21 d. teismo ekspertizės akte nurodyta, jog UAB „Irdaiva“ parengto darbo projekto sprendinių 26 pozicijos neatitinka nei TP „0“, nei TP „A“ sprendinių, o tai reiškia, kad pats ieškovas sutiko, jog UAB „Irdaiva“ darbus atliktų ne pagal techninio projekto sprendinius, todėl darė išvadą, kad ieškovas pats turi mokėti už šiuos darbus.

26III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

2710.

28Ieškovas Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, priimti naują įrodymą – UAB „Projektų rengimo centras“ 2017 m. lapkričio 27 d. raštą Nr. 17-296, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos esminius argumentus:

2910.1.

30Teismas neteisingai aiškino ir taikė procesinės teisės normas, t. y. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 212 straipsnio 1 dalį, ir 217 straipsnio 1 bei 3 dalis, 291 straipsnio 1 dalies 5 punktą, taip pažeisdamas ieškovo teisę į lygias teises nagrinėjant ginčą teisme. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 5 d. nutartimi buvo paskirta statybos techninės veiklos ir statybos darbų skaičiuojamos kainos ekspertizė, pavedant ją atlikti trečiojo asmens pasiūlytam teismo ekspertui S. M., jokie argumentai, kodėl nebuvo paskirtas ieškovo siūlomas ekspertas nenurodyti. Ekspertizės akte buvo konstatuota, kad UAB „Irdaiva“ turėjo atlikti dalį tokių darbų, kuriuos turėjo atlikti, bet neatliko UAB „Vėtrūna“ pagal nutrauktą Rangos sutartį, tačiau ieškovo prašytos statybos darbų skaičiuojamosios kainos ekspertizės neatliko ir tai motyvavo tuo, kad nėra aišku, kokiu būdu UAB „Irdaiva“ pasiūlyme yra išskirti darbai į darbų grupes. Ieškovui paprašius atlikti pakartotinę statybos darbų skaičiuojamosios kainos ekspertizę, pirmosios instancijos teismas nemotyvuodamas šį prašymą atmetė. Suabejojus teisėjos nešališkumu dėl teisėjos padarytų CPK 212 straipsnio 1 dalyje ir 217 straipsnio 1 bei 3 dalyse įtvirtintų procesinių normų pažeidimų, pareiškimas dėl teisėjos nušalinimo, taip pat nemotyvuojant dėl pareiškime nurodytų argumentų, buvo atmestas, taip pažeidžiant ieškovo teises.

3110.2.

32Priimdamas skundžiamą sprendimą, pirmosios instancijos teismas neįvertino visų į bylą pateiktų rašytinių įrodymų reikšmės.

3310.3.

34Teismas neteisingai aiškino ir taikė žalos atlyginimą reglamentuojančias teisės normas, taip pažeisdamas ieškovo teisę į visišką nuostolių atlyginimą.

3510.4.

36Teismas nepagrįstai netaikė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.258 straipsnio 5 dalies, nes su trečiuoju asmeniu nutrauktos Rangos sutarties, kuri buvo sudaryta dėl TP „0“ laidą sudariusių sprendinių, sąlygas lygino su TP „A“ laidą sudariusių sprendinių įgyvendinimu. TP „A“ laidą sudariusius sprendinius apeliantas įgyvendino sudarydamas naujas sutartis su UAB „Irdaiva“, t. y. 2014 m. gruodžio 15 d. sutartį Nr. 30-4-ST2-14-221 ir 2015 m. kovo 9 d. sutartį Nr. 30-4-ST2-15-34, o nutrauktą Rangos sutartį Nr. 30-4-ST2-12-101 pakeičianti sutartis yra Nr. 30-4-ST2-13-187. Į bylą buvo pateikti įrodymai apie nutrauktos su trečiuoju asmeniu ir šią sutartį pakeitusios sutarties kainų skirtumus, taip pat apie realias ieškovo patirtas išlaidas, todėl nepagrįsta teigti, kad dėl trečiojo asmens veiksmų ieškovas nepatyrė nuostolių. Aplinkybė, kad realiai patirtos išlaidos yra didesnės nei prašoma priteisti ieškiniu, nereiškia, jog nuostolių dydis yra nepagrįstas. Teismo ekspertui neatlikus skaičiuojamosios kainos ekspertizės, ieškovas negalėjo įrodyti tikslaus kainų skirtumo ir nuostolių dydžio, todėl šiuo atveju nuostolių dydį turėjo nustatyti teismas (CK 6.249 straipsnio 1 dalis, 6.251 straipsnio 1 dalis).

3711.

38Atsakovė ERGO Insurance SE, Lietuvoje veikianti per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą, atsiliepime į apeliacinį skundą prašo skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Taip pat prašo prie bylos neprijungti apelianto teikiamo naujo rašytinio įrodymo. Nurodo šiuos esminius nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:

3911.1.

40Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 5 d. nutartimi byloje buvo paskirta teismo ekspertizė, kurią atlikti buvo pavesta teismo ekspertui S. M.. Ekspertas išsamiai atsakė į suformuluotus klausimus, o ieškovas nepagrindė pakartotinės ekspertizės poreikio, todėl jokio teisinio pagrindo skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę nebuvo. Nepagrįsti ir apeliacinio skundo argumentai dėl teismo eksperto kandidatūros, teisėjos šališkumo ar kitų procesinių normų pažeidimų.

4111.2.

42Tai, kad pirmosios instancijos teismo sprendimo išvados yra nepalankios apeliantui, savaime nereiškia, jog buvo pažeistos įrodymų vertinimo taisyklės. Įrodymų vertinimo taisyklės nelaikomos pažeistomis, jeigu bylos metu tirti įrodymai sprendimo motyvuojamojoje dalyje nėra aprašyti. Priimdamas skundžiamą sprendimą, pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino į bylą pateiktus įrodymus ir priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

4311.3.

44Dėl rangos darbų skirtumo trečiasis asmuo gali būti laikomas atsakingu tik tuo atveju, jeigu būtų nustatyta, kad UAB „Irdaiva“ rekonstrukcijos darbus atliko pagal tą pačią techninio projekto „0“ laidą, kuri buvo pateikta trečiajam asmeniui, be jokių modifikacijų. UAB „Irdaiva“ Palangos miesto policijos komisariato rekonstrukcijos darbams atlikti buvo nustatytos iš esmės kitokios techninės sąlygos, pagal kurias darbai ir buvo atlikti, o ne tokios sąlygos, kurios buvo nustatytos trečiajam asmeniui Rangos sutartyje. Aplinkybė, kad ieškovas nusprendė keisti ar nekeisti sutarties kainą ar papildomai mokėti UAB „Irdaiva“ už rekonstrukcijos darbus, teisiškai yra nereikšminga, nes statybos rangos darbų rezultatas, kurį buvo įsipareigojęs sukurti trečiasis asmuo, iš esmės skiriasi nuo to, kurį sukūrė UAB „Irdaiva“. Apeliacinio skundo argumentai, kad buvo netinkamai pritaikyta CK 6.258 straipsnio 5 dalis, 6.249 straipsnio 1 dalis ir 6.251 straipsnio 1 dalis, nepagrįsti.

4512.

46Trečiasis asmuo BUAB „Uzvarė“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo šiuos esminius argumentus:

4712.1.

48Ieškovo prašymas skirti pakartotinę ekspertizę buvo grįstas vien tik subjektyviais samprotavimais, todėl teismas pagrįstai netenkino ieškovo prašymo skirti pakartotinę ekspertizę. Taip pat nėra pagrindo sutikti ir su ieškovo apeliacinio skundo teiginiais dėl teismo ekspertų kandidatūrų, teismo šališkumo ir kitų procesinių pažeidimų.

4912.2.

50Esminis klausimas, į kurį turėjo būti atsakyta bylos nagrinėjimo metu yra tas, ar UAB „Irdaiva“ statybos rangos darbus atliko pagal tas pačias technines sąlygas, pagal kurias darbus turėjo atlikti trečiasis asmuo. Trečiasis asmuo darbo projektą rengė ir darbus privalėjo atlikti pagal 2011 metų techninio projekto „0“ laidą, o UAB „Irdaiva“ darbo projektas parengtas 2015 metais ir darbai atlikti pagal naują techninio projekto „A“ laidą, parengtą pagal paties apelianto 2014 m. gruodžio 28 d. patvirtintą papildomą projektavimo užduotį, kuria pakeistas 2011 m. „0“ laidos techninis projektas. Taigi UAB „Irdaiva“ darbus atliko ir jai pinigai sumokėti pagal visai kitas technines sąlygas nei buvo nustatytos trečiajam asmeniui, todėl nagrinėjamu atveju negali būti taikoma CK 6.258 straipsnio 5 dalis.

5112.3.

52Pirmosios instancijos teismas nepadarė CPK 185 straipsnio 1 dalies pažeidimų, kadangi visos esminės ir teisingam bylos išsprendimui svarbios faktinės aplinkybės yra objektyviai nustatytos, o teisinės išvados tinkamai motyvuotos ir pagrįstos byloje esančiais įrodymais. Vien tik tai, kad teismo išvados nėra palankios ieškovui, negali reikšti, jog buvo pažeistos įrodymų vertinimo taisyklės. Trečiasis asmuo galėtų būti laikomas atsakingu dėl rangos darbų kainų skirtumo tik tuo atveju, jeigu būtų nustatyta, kad Palangos miesto policijos komisariato rekonstrukcijos darbus UAB „Irdaiva“ atliko pagal tą pačią techninio projekto „0“ laidą, kuri buvo pateikta trečiajam asmeniui, be jokių modifikacijų. Tačiau bylos duomenys patvirtina, kad UAB „Irdaiva“ rekonstrukcijos darbus atliko iš esmės pagal kitokias technines sąlygas, o ne pagal tas, kurios buvo nustatytos 2012 m. liepos 27 d. rangos sutartyje.

5312.4.

54Apeliantas įrodinėja savo nuostolius remdamasis sutarčių kainų skirtumu, kurio kaip draudiminio įvykio nenumato draudimo liudijimas Nr. 710-451-55477 ir ERGO patvirtintos pasiūlymo, išankstinio apmokėjimo, atlikimo ir garantinio laikotarpio laidavimo draudimo taisyklių Nr. 029 aktuali redakcija, todėl vien dėl to galima daryti išvadą, kad ieškinys nepagrįstas.

55IV.

56Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5713.

58Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nagrinėjamu atveju nenustatė absoliučių šioje byloje apskųsto sprendimo negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis). Taigi teisėjų kolegija apeliacine tvarka peržiūri pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, atsižvelgdama į apeliaciniame skunde išdėstytus faktinius bei teisinius aspektus Dėl naujų rašytinių įrodymų

5914.

60Ieškovė su apeliaciniu skundu pateikė naują rašytinį įrodymą - UAB „Projektų rengimo centras“ 2017 m. lapkričio 27 d. raštą Nr. 17-296, kuriame yra duomenys apie tai, kokiu būdu UAB „Irdaiva“ pasiūlyme darbai yra išskaidyti į darbų grupes. Ieškovės teigimu, remiantis šiuo rašytiniu įrodymu būtų galima atlikti skaičiuojamosios kainos ekspertizę.

6115.

62CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui, tačiau yra dvi išimtys: 1) kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus; 2) kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau. Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, kad įrodymų teikimas byloje negali būti savitikslis, t. y. įrodymas turi paneigti ar patvirtinti turinčias reikšmės bylai aplinkybes. Naujų įrodymų priėmimas yra apeliacinės instancijos teismo diskrecija (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. sausio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-9-684/2017).

6316.

64Teisėjų kolegijos nuomone, atsižvelgiant į tai, kad bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme buvo atlikta pakartotinė ekspertizė, apelianto pateiktas rašytinis neturi esminės reikšmės nagrinėjamo ginčo baigčiai, todėl jį, kaip neturintį įtakos skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo vertinimui, atsisakytina prijungti prie bylos. Dėl esminių faktinių bylos aplinkybių

6517.

66Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas ir trečiasis asmuo BUAB ,,Uzvarė“ (buvusi UAB ,,Vėtrūna“) 2012 m. liepos 27 d. sudarė Rangos sutartį Nr. 30-4-ST2-12-101, kurios 2.1 papunktyje trečiasis asmuo įsipareigojo atlikti Klaipėdos apskrities VPK Palangos miesto policijos komisariato, esančio Ganyklų g. 30, Palangoje, rekonstrukcijos darbus. Sutartis sudaryta atlikus supaprastinto atviro konkurso ,,Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Palangos miesto policijos komisariato pastato Palangoje, Ganyklų g. 30, rekonstrukcijos darbų pirkimas“ pirkimo procedūras (t. 1, b. l. 5 – 19, 24 – 25). Atsakovas ERGO Insurance SE, Lietuvoje veikiantis per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą (buvęs ADB ,,ERGO Lietuva“), su trečiuoju asmeniu BUAB ,,Uzvarė“ 2012 m. rugpjūčio 3 d. sudarė atlikimo laidavimo draudimo sutartį Nr. 710-451-55477, kuria remiantis buvo išduotas atlikimo laidavimo draudimo raštas Nr. AT 55477 (t. 1, b. l. 20). Pagal Rangos sutarties 6.1 papunktį trečiasis asmuo BUAB ,,Uzvarė“ statybos darbus turėjo atlikti iki 2012 m. gruodžio 31 d., tačiau šie darbai laiku atlikti nebuvo. Viešųjų pirkimų tarnybai nesutikus pratęsti Rangos sutartyje numatytų darbų atlikimo terminą iki 2013 m. gruodžio 31 d.(t. 1, b. l. 24–26), ieškovas 2013 m. rugpjūčio 8 d. raštu Nr. 30-S-8919 ,,Dėl rangos (darbų pirkimo) sutarties nutraukimo“, remdamasis Rangos sutarties 11.3 ir 11.6 papunkčiais, nuo 2013 m. rugpjūčio 16 d. vienašališkai nutraukė Rangos sutartį (t. 1, b. l. 27 – 28).

6718.

682012 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. 30-S-15328 ,,Dėl draudėjo UAB ,,Vėtrūna“ ieškovas pareikalavo, kad atsakovė ERGO Insurance SE, Lietuvoje veikianti per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą, sumokėtų laidavimo sumą (t. 1, b. l. 21). Atsakovė 2013 m. vasario 12 d. raštu Nr. 13-06/173 ,,Dėl reikalavimo mokėti pagal išduotą atlikimo laidavimo draudimo raštą Nr. AT 55477“ ieškovui nurodė, kad tolimesniam pateiktos pretenzijos nagrinėjimui reikalinga pateikti papildomus duomenis (t. 1, b. l. 22 – 23). 2013 m. spalio 24 d. raštu Nr. 13-06/1143 ,,Atsakymas į 2013-09-25 raštą Nr. 30-S-10583“ atsakovė informavo ieškovą, jog tikslinga sulaukti tarp sutarties šalių kilusių teisminių ginčų pabaigos (t. 1, b. l. 33–34).

6919.

70Atlikus naujas viešojo pirkimo procedūras, ieškovas 2013 m. gruodžio 5 d. su UAB ,,Irdaiva“ pasirašė Rangos sutartį Nr. 30-4-ST2-13-18 trečiojo asmens pagal sutartį neatliktų darbų rekonstrukcijos atlikimui už 5 298 000 Lt (t. 1, b. l. 82–95). 2013 m. gruodžio 16 d. ieškovas teismui pateikė ieškinį, kuriuo prašė iš atsakovės priteisti 103 175,10 Eur draudimo išmoką pagal Laidavimo draudimo raštą Nr. AT 55477. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad nėra pagrindo išvadai, jog dėl trečiojo asmens BUAB ,,Uzvarė“ veiksmų ieškovas patyrė nuostolių, kas sudarytų pagrindą spręsti klausimą dėl atsakovės atsakomybės pagal 2012 m. rugpjūčio 3 d. sudarytą atlikimo laidavimo draudimo sutartį Nr. 710-451-55477, kuria remiantis buvo išduotas atlikimo Laidavimo draudimo raštas. Ieškovas su tokiu pirmosios instancijos teismo sprendimu nesutinka, apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Dėl proceso teisės normų pažeidimų

7120.

72Apeliantas skunde tvirtina, kad pirmosios instancijos pažeidė CPK 212 straipsnio 1 dalį, ir 217 straipsnio 1 bei 3 dalis, 185 straipsnio 1 dalį, 291 straipsnio 1 dalies 5 punktą. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas visiškai nevertino jo siūlytos teismo eksperto kandidatūros, teismo posėdžio metu nepaisė CPK 217 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto reikalavimo eksperto išvadą teismo posėdyje perskaityti balsu, per eksperto apklausą leido į dalį ieškovo ekspertui užduodamų klausimų atsakinėti trečiajam asmeniui, dalyvaujančiam byloje atsakovės pusėje, nepagrįstai netenkino prašymo skirti pakartotinę ekspertizę, o tai sudaro pagrindą išvadai apie pirmosios instancijos teismo nešališkumą. Pareiškus nušalinimą pirmosios instancijos teismo teisėjai, pareiškimas dėl nušalinimo, nevertinant nurodytų procesinių pažeidimų, nemotyvuotai buvo atmestas.

7321.

74Bylos duomenys patvirtina, kad apeliantas, bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, kilus abejonių dėl teisėjos šališkumo, pasinaudojo CPK 66 ir 68 straipsniuose numatyta teise pareikšti bylą nagrinėjančiai teisėjai nušalinimą, tačiau pareiškimas dėl teisėjos nušalinimo 2017 m. lapkričio 2 d. nutartimi nebuvo tenkintas. Iš apeliacinio skundo turinio matyti, kad ieškovas nesutinka su 2017 m. lapkričio 2 d. nutartimi, tvirtindamas, kad pareiškimas dėl nušalinimo atmestas buvo nemotyvuotai.

7522.

76Iš 2017 m. lapkričio 2 d. turinio matyti, kad, sprendžiant klausimą dėl bylą pirmosios instancijos teisme nagrinėjusios teisėjos šališkumo, buvo įvertinti visi ieškovo nurodyti tariami proceso teisės pažeidimai, be to, buvo išaiškinta, kad teisėjo byloje priimami tam tikri procesiniai sprendimai savaime nereiškia teisėjo šališkumo. Teisėjų kolegija neįžvelgia pagrindo sutikti su prielaidomis grindžiamomis apelianto abejonėmis dėl bylą pirmosios instancijos teisme nagrinėjusios teisėjos šališkumo, kurios, nesant konkrečių šią abejonę galinčių patvirtinti aplinkybių, niekaip negali paneigti preziumuojamo asmeninio teisėjo nešališkumo principo ir nesudaro pagrindo išvadai, jog objektyviąja prasme teisėja, nagrinėdama šią bylą, buvo šališka.

7723.

78Pakarotinai atkreiptinas apelianto dėmesys, kad Lietuvos apeliacinis teismas ne kartą yra pasisakęs, kad procesinių veiksmų atlikimas bei atitinkamų procesinių sprendimų priėmimas negali būti vertinamas kaip teisėjo šališkumo bei suinteresuotumo bylos baigtimi įrodymas bei teisėjo nušalinimo pagrindas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2KT-18/2014, 2015 m. lapkričio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2KT-110-943/2015).

7924.

80Ieškovas skunde kelia klausimą dėl proceso teisės normų, susijusių su ekspertizės skyrimu, pakartotinės ekspertizės neskyrimu ir eksperto apklausa, taikymu. Atsižvelgiant į tai, kad bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, tenkinus ieškovo prašymą, buvo atlikta pakartotinė ekspertizė, ją pavedant atlikti paties ieškovo siūlytam ekspertui, teisėjų kolegijos nuomone, minėti apelianto argumentai dėl pirmosios instancijos teisme atliktos ekspertizės išvadų trūkumų, teismo eksperto apklausos ir prašymo skirti pakartotinę ekspertizę, tampa teisiškai nereikšmingi, todėl dėl jų plačiau nepasisakytina. Bet kuriuo atveju pažymėtina, kad, jeigu ir būtų nustatyti tam tikri proceso normų pažeidimai, tai jie galėtų sudaryti pagrindą sprendimui panaikinti tik tokiu atveju, jeigu dėl šių pažeidimų būtų neteisingai išspręsta byla (CPK 329 straipsnio 1 dalis).

81Dėl įrodymų vertinimo, žalos atlyginimą reglamentuojančių teisės normų bei CK 6.258 straipsnio 5 dalies taikymo

8225.

83Nagrinėjamu atveju ginčas tarp šalių iš esmės yra kilęs dėl to, ar egzistuoja pagrindas ieškovui reikalauti išmokėti draudimo išmoką pagal atsakovės 2012 m. rugpjūčio 3 d. išduotą Laidavimo draudimo raštą Nr. AT 55477.

8426.

85Bylos duomenys patvirtina, kad trečiojo asmens BUAB „Uzvarė“ (buvusi UAB ,,Vėtrūna“) prievolių neįvykdymas ar netinkamas įvykdymas buvo užtikrintas laidavimo draudimo sutartimi. Laidavimo draudimas yra savarankiška draudimo grupė (Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 15 punktas). Laidavimo draudimo teisiniai santykiai yra draudimo teisiniai santykiai, atsirandantys draudimo sutarties pagrindu. Draudimo sutartį sudaro 2012 m. rugpjūčio 3 d. Atlikimo laidavimo draudimo raštas Nr. AT 55477 (prie draudimo liudijimo Nr. 710-451-55477) (t. 1, b. l. 20) ir draudimo taisyklės. Atlikimo laidavimo draudimo raštas yra neatskiriama draudimo sutarties sudėtinė dalis, kurioje išdėstytos draudiko ir draudėjo individualiai aptartos sutarties sąlygos. Tuo tarpu draudimo taisyklės yra draudiko vienvaldiškai parengtos standartinės sutarčių sąlygos.

8627.

87Draudimo sutartis yra rizikos sutartis. Draudimo rizika pripažįstama esmine draudimo sutarties sąlyga, todėl draudimo sutarties sąlygas nulemia rizika, jos pobūdis. Įvertinti, ar rizika yra draudžiama, bei nustatyti rizikos draudimo sąlygas yra draudiko teisė (Draudimo įstatymo 95 straipsnio 1 dalis, CK 6.994 straipsnis). Su draudimo rizika susijusios sąlygos yra draudžiamuosius ir nedraudžiamuosius įvykius apibrėžiančios sąlygos. Draudžiamasis įvykis yra draudimo sutartyje nurodytas su draudimo rizika priežastiniu ryšiu susijęs atsitikimas, kuriam įvykus ir esant draudimo interesui (Draudimo įstatymo 2 straipsnio 14 dalis) atsiranda draudiko pareiga mokėti draudimo išmoką.

8828.

89ERGO Insurance SE Lietuvos filialo Pasiūlymo, išankstinio apmokėjimo, atlikimo ir garantinio laikotarpio laidavimo draudimo taisyklių Nr. 029 (redakcija, galiojusi nuo 2013 m. balandžio 1 d.) 5.2 papunktyje įtvirtinti draudiminiai įvykiai, išduodant atlikimo draudimo polisą ir atsakomybės dokumentą: draudėjo atliktų darbų neatitikimas rangos sutartyje iškeltiems reikalavimams; draudėjo rangos sutartyje nustatytų terminų pažeidimas; draudėjo neteisėtas atsisakymas toliau vykdyti pradėtus darbus pagal pasirašytą rangos sutartį.

9029.

912012 m. rugpjūčio 3 d. Atlikimo laidavimo draudimo rašte Nr. AT 55477 nustatyta, kad draudėjai UAB „Vėtrūna“ (BUAB „Uzvarė) tinkamai nevykdant 2012 m. liepos 27 d. Rangos sutartyje Nr. 30-4-ST2-12-101 numatytų įsipareigojimų, draudikas, gavęs raštišką pagrįstą reikalavimą, įsipareigoja sumokėti pinigų sumą, atitinkančią patirtų tiesioginių nuostolių dydį dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, tačiau ne didesnę nei draudėjos pagal 2012 m. liepos 27 d. Rangos sutartį neįvykdytų prievolių dėl objekto „Klaipėdos apskrities VPK Palangos miesto PK, adresu Ganyklų g. 30, Palanga rekonstrukcijos darbai“ darbų atlikimo, neviršijant bendro 371 900 Lt limito.

9230.

932012 m. liepos 27 d. Rangos sutarties 8.4.1 ir 8.4.2 papunkčiuose taip pat numatyta, kad rangovas, neįgijęs teisės į terminų pratęsimą ir neužbaigęs sutartyje numatytu laiku arba kalendorinių darbų vykdymo grafiko terminu, arba neperdavęs užsakovui objekto ilgiau negu 3 kalendorines dienas, užsakovui pareikalavus, sutarties įvykdymo užtikrinimo davėjas (atsakovas) sumokės užsakovui sumą, nurodytą užtikrinime.

9431.

95Taigi, nagrinėjamu atveju draudimo objektas yra tiesioginiai nuostoliai, susiję su draudėjo 2012 m. liepos 27 d. Rangos sutartimi Nr. 30-4-ST2-12-101 prisiimtų prievolių, už kurias draudikas laidavo, neįvykdymu ir netinkamu įvykdymu, neviršijant nustatytos sumos (371 900 Lt).

9632.

97Tarp šalių nėra ginčo, jog Laidavimo draudimo sutarties objektas yra tik tiesioginiai nuostoliai. Atlikimo laidavimo draudimo rašte Nr. AT 55477 yra vartojama tiesioginių nuostolių sąvoka, tačiau nėra pateiktas šios sąvokos apibrėžimas, todėl, teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju tiesioginių nuostolių sąvoka turi būti suprantama taip, kaip ji suprantama Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau – CK).

9833.

99CK 6.249 straipsnio 1 dalis nustato, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Taigi, pagal CK tiesioginiai nuostoliai yra asmens turto netekimas arba sužalojimas bei turėtos išlaidos. Kasacinio teismo praktikoje taip pat ne kartą yra pažymėta, kad tiesioginiai nuostoliai yra suprantami kaip realiai patirti nuostoliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-6/2011). Priteisiant nuostolių atlyginimą, siekiama jų patyrusią šalį grąžinti į padėtį, kurioje ji būtų buvusi tuo atveju, jei už nuostolius atsakingos šalies neteisėtų veiksmų nebūtų buvę. Pareiga įrodyti realiai patirtų tiesioginių nuostolių aplinkybę bei priežastinį ryšį tarp patirtų nuostolių ir trečiojo asmens sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo tenka būtent ieškovei.

10034.

101Įrodinėjimo, įrodymų tyrimo ir vertinimo taisyklės įtvirtintos CPK 176–185 straipsnių nuostatose bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje. Kasacinis teismas ne kartą yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. sausio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-78-686/2017 28 punktas).

10235.

103Ieškovas pareikštu ieškiniu reikalavimo priteisti draudimo išmoką iš draudikės (atsakovės) pagrįstumą įrodinėja tuo, kad trečiasis asmuo BUAB „Uzvarė“ (buvusi UAB ,,Vėtrūna“) netinkamai vykdė 2012 m. liepos 27 d. Rangos sutartimi Nr. 30-4-ST2-12-101 prisiimtus įsipareigojimus. Neatlikus 2012 m. liepos 27 d. Rangos sutartyje numatytų rekonstrukcijos darbų nustatytu terminu, ieškovas nuo 2013 m. rugpjūčio 16 d. vienašališkai nutraukė Rangos sutartį ir buvo priverstas atlikti naujas viešojo pirkimo procedūras trečiojo asmens neatliktiems darbams atlikti. Ieškovas tiesioginiais savo nuostoliais laiko darbų pabrangimą, atsiradusį dėl trečiojo asmens netinkamo Rangos sutarties vykdymo.

10436.

105Byloje nustatyta, kad 2012 m. liepos 27 d. su BUAB „Uzvarė“ (buvusi UAB ,,Vėtrūna“) pasirašė Rangos sutartį Nr. 30-4-ST2-12-101, pagal kurią įsipareigojo atlikti Klaipėdos apskrities VPK Palangos miesto policijos komisariato, esančio adresu Ganyklų g. 30, Palanga, rekonstrukcijos darbus. Rekonstrukcijos darbų projektas turėjo būti parengtas ir darbai atlikti pagal 2011 m. Techninio projekto „0“ laidą. Bendra sutarties kaina – 4 499 979, 18 Lt (įskaitant 780 988,12 Lt PVM). Trečiasis asmuo iki Rangos sutartyje numatyto termino pabaigos, t. y. 2012 m. gruodžio 31 d., nebaigė atlikti rangos darbų (ginčo dėl šio fakto tarp šalių nėra).

10637.

107Kaip matyti iš Viešųjų pirkimų tarnybos 2013 m. rugpjūčio 5 d. rašto Nr. 4S-3415 ,,Dėl prašymo sutikti, kad būtų pakeistos pirkimo sutarties sąlygos“, ieškovas kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą, prašydamas sutikimo pakeisti 2012 m. liepos 27 d. Rangos sutarties sąlygas, t. y. pratęsti sutartyje numatytų darbų atlikimo terminą iki 2013 m. gruodžio 31 d., tačiau Viešųjų pirkimų tarnyba nesutiko tenkinti ieškovo prašymo dėl sutartyje numatytų darbų atlikimo termino pratęsimo iki 2013 m. gruodžio 31 d. Negavęs leidimo pratęsti darbų atlikimo termino, ieškovas 2013 m. rugpjūčio 8 d. raštu Nr. 30-S-8919 ,,Dėl rangos (darbų pirkimo) sutarties nutraukimo“ nuo 2013 m. rugpjūčio 16 d. vienašališkai nutraukė Rangos sutartį ir buvo priverstas skelbti naują viešąjį konkursą trečiojo asmens neatliktų darbų užbaigimui. Atlikus viešojo pirkimo procedūras, konkurso laimėtoju buvo išrinktas UAB „Irdaiva“, pasiūliusios mažiausią siekiamų įsigyti darbų kainą (5 298 000 Lt), pasiūlymas. Atkreiptinas dėmesys, kad nagrinėjamu atveju rekonstrukcijos darbai buvo įsigyjami organizuojant viešuosiuos pirkimus, kurių specifika ta, jog ieškovas negalėjo daryti įtakos tiekėjo siūlomai kainai. Viešųjų pirkimų tvarka, pasiūlymų vertinimas ir laimėtojo išrinkimas yra griežtai reglamentuojami. 2013 m. gruodžio 5 d. ieškovas su UAB ,,Irdaiva“ pasirašė Rangos sutartį Nr. 30-4-ST2-13-18 trečiojo asmens pagal sutartį neatliktų darbų rekonstrukcijos atlikimui už 5 298 000 Lt.

10838.

109Ieškovas tiesioginiais nuostoliais laiko statybos darbų kainų skirtumą, t. y. darbų pabrangimą, atsiradusį dėl trečiojo asmens netinkamo sutartinių įsipareigojimų vykdymo. Tiek trečiasis asmuo, tiek atsakovė su ieškiniu nesutinka, tvirtindami, kad trečiasis asmuo darbo projektą rengė ir darbus privalėjo atlikti pagal 2011 metų techninio projekto „0“ laidą, o UAB „Irdaiva“ darbus atliko pagal naują Techninio projekto „A“ laidą, todėl trečiasis asmuo negali būti laikomas atsakingu už rangos darbų kainų skirtumą.

11039.

111Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovas kaip ieškinio pagrindą nurodė tik pagal 2013 m. gruodžio 5 d. Rangos sutartį Nr. 30-4-ST2-13-187 atliktus darbus, todėl šiuo atveju teisinga ir pagrįsta lyginti būtent 2012 m. liepos 27 d. Rangos sutartį ir 2013 m. gruodžio 5 d. Rangos sutartį.

11240.

113Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamo klausimo kontekste svarbu tai, kad 2013 m. gruodžio 5 d. Rangos sutartis Nr. 30-4-ST2-13-18 buvo sudaryta pagal Techninio projekto „0“ laidą, pagal kurią buvo sudaryta ir 2012 m. liepos 27 d. Rangos sutartis, o Techninio projekto Nr. PRC-11-112-TP „A“ laida buvo patvirtinta tik 2014 m. lapkričio mėn., t. y. po 2013 m. gruodžio 5 d. Rangos sutarties Nr. 30-4-ST2-13-187 pasirašymo. 2013 m. gruodžio 5 d. rangos sutarties Nr. 30-4-ST2-13-18 pagrindu darbai buvo atlikti pagal Techninio projekto „0“ laidą sudariusius sprendinius, priimti atliktų darbų aktais (t. 2, b. l. 75–88) ir apmokėti. Iš pagal 2013 m. gruodžio 5 d. sutartį Nr. 30-4-ST2-13-187 pasirašyto akto Nr. 13 matyti, kad 2014 m. gruodžio mėnesį pagal 2013 m. gruodžio 5 d. Rangos sutartį Nr. 30-4-ST2-13-187 buvo atlikta ir priimta darbų už 4 951 844 Lt (1 434 153,15 Eur) (t. 2, b. l. 86). Tiek prof. dr. S. M. Teismo ekspertizės akte Nr. 17-24 (t. 4, b. l. 1–96), tiek teismo eksperto S. Š. ekspertizės akte (t. 6, b. l. 40–48), nedetalizuojant konkrečių darbų, taip pat buvo patvirtintas pats faktas, kad UAB „Irdaiva“ 2013 m. gruodžio 5 d. Rangos sutarties pagrindu atliko darbus, kuriuos turėjo atlikti trečiasis asmuo BUAB „Uzvarė“ (buvusi UAB ,,Vėtrūna“).

11441.

115Bylos duomenys patvirtina, kad 2014 m. gruodžio 12 d. tarp ieškovo ir UAB „Irdaiva“ buvo pasirašytas papildomas susitarimas Nr. 1 dėl 2013 m. gruodžio 5 d. Rangos sutarties Nr. 30-4-ST2-13-187 pakeitimo, kuriame buvo atsisakyta dalies Rangos sutartyje numatytų darbų pagal pridėtas lokalines sąmatas ir atitinkamai sumažinta bendra sutarties kaina. Sumažintų darbų kaina po šio susitarimo sudarė 5 012 432,66 Lt (1 451 700,84 Eur) (t. 2, b. l. 89). Sumažintiems darbams pakeisti ir naujiems darbams atlikti 2014 m. lapkričio 28 d. buvo parengta papildoma projektavimo užduotis, kuria buvo pakeista Techninio projekto „0“ laida, parengiant naują ,,A“ laidos Techninį projektą Nr. PRC-11-112-TP. Techninio projekto „A“ laidos sprendiniams įgyvendinti buvo sudarytos naujos sutartys – ieškovas ir UAB „Irdaiva“ 2014 m. gruodžio 15 d. ir 2015 m. kovo 9 d. pasirašė papildomus susitarimus Nr. 30-4-ST2-14-221 ir Nr. 30-4-ST2-15-34 dėl papildomų darbų pagal „A“ laidos techninį projektą (TP Nr. PRC-11-112-TP), kuriais įsipareigojo atlikti papildomus darbus pagal UAB „Projektų rengimo centras“ parengtus Techninio projekto pakeitimus (t. 3, b. l. 56–71; 72–83). Dėl darbų atlikimo ir jų kainos pagal minėtas papildomas sutartis ginčo šioje byloje nėra.

11642.

117Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai Techninio projekto „0“ laidą, pagal kurią buvo sudaryta 2013 m. gruodžio 5 d. Rangos sutartis Nr. 30-4-ST2-13-18, lygino su A“ laidos Techninio projekto Nr. PRC-11-112-TP sprendiniais, kurie, kaip minėta, buvo įgyvendinti sudarant naujus papildomus susitarimus.

11843.

119CK 6.258 straipsnio 5 dalis nustato reikalavimus, keliamus pakeičiančiai sutarčiai, ir kriterijus, kvalifikuojančius šią sutartį. Pagal šią materialiosios teisės normą, jeigu šalis nutraukė sutartį dėl to, kad kita šalis ją pažeidė, ir per protingą terminą sudarė nutrauktą sutartį pakeičiančią sutartį, tai ji turi teisę reikalauti iš sutartį pažeidusios šalies kainų skirtumo bei kitų vėliau atsiradusių nuostolių atlyginimo.

12044.

121Teisei į nuostolių, atsiradusių dėl pakeičiančios sutarties sudarymo, atlyginimą įgyti, ką tiesiogiai nustato pirmiau nurodyta materialiosios teisės norma, yra būtinos šios sąlygos: 1) pradinė sutartis turi būti nutraukta nukentėjusios šalies; 2) ši sutartis turi būti nutraukta dėl kitos šalies padaryto pažeidimo (neįvykdymo); 3) nukentėjusi šalis turi sudaryti pakeičiančią sutartį su trečiuoju asmeniu; 4) pakeičianti sutartis turi būti sudaryta per protingą terminą. Esant šių sąlygų visetui, nukentėjusi šalis gali reikalauti iš pradinio kontrahento (sutartį pažeidusios šalies) tarp pradinės ir pakeičiančios sutarties esančio kainų skirtumo bei kitų vėliau atsiradusių nuostolių atlyginimo. Nors CK 6.258 straipsnio 5 dalyje nėra atskleistas pakeičiančios sutarties santykis su nutraukta sutartimi, tačiau teisės doktrinoje pažymima, kad pakeičianti sutartis neturi privalomai būti identiška nutrauktai savo sąlygomis, kiek tai susiję, be kita ko, su paslaugų kiekiu, svarbiausia, kad pakeičianti sutartis ekonominiu požiūriu pakeistų pirmąją (Chengwei, Lui. Remedies for non-performance Perspective from CISG, UNIDROIT Principles & PECL, 2003) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gruodžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-464-687/2017).

12245.

123Teisėjų kolegijos įsitikinimu, nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, kad 2013 m. gruodžio 5 d. Rangos sutartis Nr. 30-4-ST2-13-18 ekonominiu požiūriu pakeitė 2012 m. liepos 27 d. Rangos sutartį Nr. 30-4-ST2-12-101, todėl ieškovas pagrįstai remiasi CK 6.258 straipsnio 5 dalimi.

12446.

125Jeigu trečiasis asmuo 2012 m. liepos 27 d. Rangos sutartyje numatytus darbus būtų tinkamai ir laiku atlikęs, ieškovas nebūtų turėjęs organizuoti naują viešąjį pirkimą darbams užbaigti ir nebūtų patyręs nuostolių, kuriuos sudaro darbų kainų skirtumas (CK 6.246–6.249 straipsniai).

12647.

127Kaip jau buvo minėta, Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas ir trečiasis asmuo BUAB ,,Uzvarė“ (buvusi UAB ,,Vėtrūna“) 2012 m. liepos 27 d. sudarė Rangos sutartį, kurios 2.1 papunktyje trečiasis asmuo įsipareigojo atlikti Klaipėdos apskrities VPK Palangos miesto policijos komisariato, esančio Ganyklų g. 30, Palangoje, rekonstrukcijos darbus. Bendra Sutarties kaina – 4 499 979,18 Lt (1 303 284, 05 Eur) (Sutarties 3.1 papunktis) (t. 1, b. l. 5 – 19, 24 – 25). 2013 m. gruodžio 5 d. su UAB ,,Irdaiva“ pasirašė Rangos sutartį Nr. 30-4-ST2-13-18 trečiojo asmens pagal sutartį neatliktų darbų rekonstrukcijos atlikimui už 5 298 000 Lt (1 534 406,86 Eur) (t. 1, b. l. 82–95). Taigi UAB ,,Irdaiva“ darbus, kuriuos 2012 m. liepos 27 d. Rangos sutarties pagrindu turėjo atlikti trečiasis asmuo BUAB ,,Uzvarė“ (buvusi UAB ,,Vėtrūna“), pasiūlė atlikti 798 020,82 Lt (231 122,80 Eur) brangiau, nei turėjo atlikti trečiasis asmuo. Iš pagal 2013 m. gruodžio 5 d. sutartį Nr. 30-4-ST2-13-187 pasirašyto akto Nr. 13 matyti, kad 2014 m. gruodžio mėnesį pagal 2013 m. gruodžio 5 d. Rangos sutartį, kurios pagrindu darbai atlikti remiantis Techninio projekto „0“ laida, faktiškai buvo atlikta ir priimta darbų už 4 951 844 Lt (1 434 153,15 Eur) (t. 2, b. l. 86). Skirtumas tarp kainos, už kurią darbus turėjo atlikti trečiasis asmuo, ir pinigų sumos, kurią ieškovas faktiškai sumokėjo UAB „Irdaiva“, sudaro daugiau nei 130 000 Eur. Ieškovas dėl to, jog trečiasis asmuo BUAB ,,Uzvarė“ (buvusi UAB ,,Vėtrūna“) laiku neįvykdė 2012 m. liepos 27 d. Rangos sutarties, privalėjo sudaryti 2013 m. gruodžio 5 d. Rangos sutartį Nr. 30-4-ST2-13-18 su UAB ,,Irdaiva“, dėl ko patyrė nuostolius lygius nurodytai sumai.

12848.

129Pažymėtina, kad draudiko atsakomybė šiuo atveju yra ribota, kadangi atsakovė ERGO Insurance SE, Lietuvoje veikianti per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą, 2012 m. rugpjūčio 3 d. Atlikimo laidavimo draudimo rašte Nr. AT 55477 įsipareigojo sumokėti pinigų sumą, atitinkančią patirtų tiesioginių nuostolių dydį dėl trečiojo asmens sutartinių įsipareigojimų pagal 2012 m. liepos 27 d. Rangos sutartį nevykdymo, neviršijant bendros 371 900 Lt (107 709,68 Eur) sumos. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovo patirti tiesioginiai nuostoliai nėra mažesni už ieškovo prašomą iš atsakovės pagal Laidavimo draudimo raštą priteisti sumą, t. y. 107 709,68 Eur, todėl yra pagrindas ieškinį dėl draudimo išmokos priteisimo tenkinti visa apimtimi. Dėl bylos procesinės baigties

13049.

131Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, spręstina, jog, netinkamai įvertinęs į bylą pateiktus įrodymus ir netinkamai aiškindamas žalos atlyginimą reglamentuojančias teisės normas bei atsakovės pareigą atlyginti tiesioginius ieškovės nuostolius pagal 2012 m. rugpjūčio 3 d. Atlikimo laidavimo draudimo raštą Nr. AT 55477, pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad nėra pagrindo spręsti, jog dėl trečiojo asmens BUAB ,,Uzvarė“ veiksmų ieškovas patyrė nuostolių, kuriuos pagal Laidavimo draudimo raštą Nr. AT 55477, turi pareigą atlyginti atsakovė, todėl ieškovo apeliacinis skundas tenkintinas, o Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas, kuriuo ieškinys tenkinamas. Dėl bylinėjimosi išlaidų

13250.

133Pagal CPK 93 straipsnio 5 dalį, panaikinus pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą, turi būti perskirstytos ir bylinėjimosi išlaidos. CPK 93 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies.

13451.

135Kaip matyti iš bylos medžiagos, nagrinėjamu atveju, bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, šalys neturėjo išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti. Bylinėjimosi išlaidas sudarė tik ekspertizės atlikimo išlaidos - 4 840 Eur (t. 3, b. l. 158), kurios, atsižvelgiant į bylos procesinę baigtį, priteistinos ieškovui iš atsakovės ERGO Insurance SE, Lietuvoje veikiančios per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą. Taip pat iš atsakovės valstybei priteistina 31,08 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

13652.

137Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas už apeliacinį skundą sumokėjo 2 332 Eur žyminį mokestį ir už pakartotinės ekspertizės atlikimą sumokėjo 2 500 Eur (t. 5, b. l. 214; t. 6, b. l. 31). Duomenų apie kitas apeliacinės instancijos teisme šalių patirtas bylinėjimosi išlaidas, byloje nėra.

13853.

139Kadangi šiuo procesiniu sprendimu ieškovo apeliacinis skundas tenkinamas, tai ieškovės bylinėjimosi išlaidos, patirtos bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme (4 832 Eur), priteistinos ieškovui iš atsakovės ERGO Insurance SE, Lietuvoje veikiančios per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą.

14054.

141Taigi iš viso ieškovui iš atsakovės ERGO Insurance SE, Lietuvoje veikiančios per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą, priteistina 9 672 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismuose.

142Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 331 straipsniu,

Nutarė

143Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

144Ieškovo Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato ieškinį atsakovei ERGO Insurance SE, Lietuvoje veikiančiai per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą, dėl atlikimo laidavimo draudimo išmokos priteisimo tenkinti.

145Priteisti ieškovui Klaipėdos apskrities vyriausiajam policijos komisariatui (įmonės kodas 191008577) iš atsakovės ERGO Insurance SE, Lietuvoje veikiančios per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą (įmonės kodas 302912288), 103 175,10 Eur (vieną šimtą tris tūkstančius vieną šimtą septyniasdešimt penkis Eur 10 ct) atlikimo laidavimo draudimo išmoką pagal išduotą atlikimo laidavimo draudimo raštą Nr. AT 55477 ir 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

146Priteisti ieškovui Klaipėdos apskrities vyriausiajam policijos komisariatui (įmonės kodas 191008577) iš atsakovės ERGO Insurance SE, Lietuvoje veikiančios per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą (įmonės kodas 302912288), 9 672 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovas Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas patikslintu... 8. 2.... 9. Ieškovas nurodė, kad 2012 m. liepos 27 d. su bankrutavusi uždaroji akcinė... 10. 3.... 11. Ieškovo teigimu, nagrinėjamu atveju žala yra statybos darbų kainų... 12. II.... 13. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 14. 4.... 15. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimu ieškinį atmetė... 16. 5.... 17. Teismas sprendė, kad nėra pagrindo išvadai, jog dėl trečiojo asmens BUAB... 18. 6.... 19. Nors ieškovas patikslino, jog jo patirti tiesioginiai nuostoliai pasireiškia... 20. 7.... 21. Teismas nurodė, kad ieškovo į bylą pateikti rašytiniai įrodymai... 22. 8.... 23. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas nurodė, kad ieškovo 2014 m.... 24. 9.... 25. Teismas pažymėjo, kad ir 2017 m. rugpjūčio 21 d. teismo ekspertizės akte... 26. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 27. 10.... 28. Ieškovas Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas... 29. 10.1.... 30. Teismas neteisingai aiškino ir taikė procesinės teisės normas, t. y.... 31. 10.2.... 32. Priimdamas skundžiamą sprendimą, pirmosios instancijos teismas neįvertino... 33. 10.3.... 34. Teismas neteisingai aiškino ir taikė žalos atlyginimą reglamentuojančias... 35. 10.4.... 36. Teismas nepagrįstai netaikė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau... 37. 11.... 38. Atsakovė ERGO Insurance SE, Lietuvoje veikianti per ERGO Insurance SE Lietuvos... 39. 11.1.... 40. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 5 d. nutartimi byloje buvo paskirta... 41. 11.2.... 42. Tai, kad pirmosios instancijos teismo sprendimo išvados yra nepalankios... 43. 11.3.... 44. Dėl rangos darbų skirtumo trečiasis asmuo gali būti laikomas atsakingu tik... 45. 12.... 46. Trečiasis asmuo BUAB „Uzvarė“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo... 47. 12.1.... 48. Ieškovo prašymas skirti pakartotinę ekspertizę buvo grįstas vien tik... 49. 12.2.... 50. Esminis klausimas, į kurį turėjo būti atsakyta bylos nagrinėjimo metu yra... 51. 12.3.... 52. Pirmosios instancijos teismas nepadarė CPK 185 straipsnio 1 dalies... 53. 12.4.... 54. Apeliantas įrodinėja savo nuostolius remdamasis sutarčių kainų skirtumu,... 55. IV.... 56. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 57. 13.... 58. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 59. 14.... 60. Ieškovė su apeliaciniu skundu pateikė naują rašytinį įrodymą - UAB... 61. 15.... 62. CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus... 63. 16.... 64. Teisėjų kolegijos nuomone, atsižvelgiant į tai, kad bylą nagrinėjant... 65. 17.... 66. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas Klaipėdos apskrities vyriausiasis... 67. 18.... 68. 2012 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. 30-S-15328 ,,Dėl draudėjo UAB... 69. 19.... 70. Atlikus naujas viešojo pirkimo procedūras, ieškovas 2013 m. gruodžio 5 d.... 71. 20.... 72. Apeliantas skunde tvirtina, kad pirmosios instancijos pažeidė CPK 212... 73. 21.... 74. Bylos duomenys patvirtina, kad apeliantas, bylą nagrinėjant pirmosios... 75. 22.... 76. Iš 2017 m. lapkričio 2 d. turinio matyti, kad, sprendžiant klausimą dėl... 77. 23.... 78. Pakarotinai atkreiptinas apelianto dėmesys, kad Lietuvos apeliacinis teismas... 79. 24.... 80. Ieškovas skunde kelia klausimą dėl proceso teisės normų, susijusių su... 81. Dėl įrodymų vertinimo, žalos atlyginimą reglamentuojančių teisės normų... 82. 25.... 83. Nagrinėjamu atveju ginčas tarp šalių iš esmės yra kilęs dėl to, ar... 84. 26.... 85. Bylos duomenys patvirtina, kad trečiojo asmens BUAB „Uzvarė“ (buvusi UAB... 86. 27.... 87. Draudimo sutartis yra rizikos sutartis. Draudimo rizika pripažįstama esmine... 88. 28.... 89. ERGO Insurance SE Lietuvos filialo Pasiūlymo, išankstinio apmokėjimo,... 90. 29.... 91. 2012 m. rugpjūčio 3 d. Atlikimo laidavimo draudimo rašte Nr. AT 55477... 92. 30.... 93. 2012 m. liepos 27 d. Rangos sutarties 8.4.1 ir 8.4.2 papunkčiuose taip pat... 94. 31.... 95. Taigi, nagrinėjamu atveju draudimo objektas yra tiesioginiai nuostoliai,... 96. 32.... 97. Tarp šalių nėra ginčo, jog Laidavimo draudimo sutarties objektas yra tik... 98. 33.... 99. CK 6.249 straipsnio 1 dalis nustato, kad žala yra asmens turto netekimas arba... 100. 34.... 101. Įrodinėjimo, įrodymų tyrimo ir vertinimo taisyklės įtvirtintos CPK... 102. 35.... 103. Ieškovas pareikštu ieškiniu reikalavimo priteisti draudimo išmoką iš... 104. 36.... 105. Byloje nustatyta, kad 2012 m. liepos 27 d. su BUAB „Uzvarė“ (buvusi UAB... 106. 37.... 107. Kaip matyti iš Viešųjų pirkimų tarnybos 2013 m. rugpjūčio 5 d. rašto... 108. 38.... 109. Ieškovas tiesioginiais nuostoliais laiko statybos darbų kainų skirtumą, t.... 110. 39.... 111. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovas kaip ieškinio pagrindą nurodė tik pagal... 112. 40.... 113. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamo... 114. 41.... 115. Bylos duomenys patvirtina, kad 2014 m. gruodžio 12 d. tarp ieškovo ir UAB... 116. 42.... 117. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad pirmosios... 118. 43.... 119. CK 6.258 straipsnio 5 dalis nustato reikalavimus, keliamus pakeičiančiai... 120. 44.... 121. Teisei į nuostolių, atsiradusių dėl pakeičiančios sutarties sudarymo,... 122. 45.... 123. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, nagrinėjamu atveju bylos duomenys... 124. 46.... 125. Jeigu trečiasis asmuo 2012 m. liepos 27 d. Rangos sutartyje numatytus darbus... 126. 47.... 127. Kaip jau buvo minėta, Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos... 128. 48.... 129. Pažymėtina, kad draudiko atsakomybė šiuo atveju yra ribota, kadangi... 130. 49.... 131. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, spręstina, jog, netinkamai įvertinęs į... 132. 50.... 133. Pagal CPK 93 straipsnio 5 dalį, panaikinus pirmosios instancijos teismo... 134. 51.... 135. Kaip matyti iš bylos medžiagos, nagrinėjamu atveju, bylą nagrinėjant... 136. 52.... 137. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas už apeliacinį skundą sumokėjo 2... 138. 53.... 139. Kadangi šiuo procesiniu sprendimu ieškovo apeliacinis skundas tenkinamas, tai... 140. 54.... 141. Taigi iš viso ieškovui iš atsakovės ERGO Insurance SE, Lietuvoje... 142. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 143. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimą panaikinti ir... 144. Ieškovo Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato ieškinį... 145. Priteisti ieškovui Klaipėdos apskrities vyriausiajam policijos komisariatui... 146. Priteisti ieškovui Klaipėdos apskrities vyriausiajam policijos komisariatui...