Byla 1S-50-417/2008

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Eduardas Maškevičius, sekretoriaujant Irinai Fiodorovai, dalyvaujant prokurorei Ginai Skersinskytei, teismo posėdyje išnagrinėjo Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo Viktoro Kičiatovo skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjos 2008-02-07 nutarties, kuria tenkintas V. G. skundas dėl Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros prokuroro 2007-09-13 nutarimo, ir

Nustatė

2Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros prokurorės G. Skersinskytės 2007-09-13 nutarimu buvo nutrauktas ikiteisminis tyrimas dėl turto pardavimo iš varžytynių protokolo suklastojimo, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

32007-10-31 V. G. skundu prašė panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros prokurorės G. Skersinskytės 2007-09-13 nutarimą.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjos 2008-02-07 nutartimi V. G. skundas patenkintas, prokurorų nutarimai nutraukti ikiteisminį tyrimą ir atmesti V. G. skundą panaikinti. Nurodyta, kad ikiteisminis tyrimas atliktas neišsamiai: neapklausti liudytojai, kurių parodymai turėtų reikšmės ikiteisminiam tyrimui, neišaiškintos aplinkybės, kodėl ant varžytynių protokolo nėra antstolio parašo, kodėl negali būti pateiktas varžytynių metu darytas vaizdo įrašas.

5Prokuroras skundu prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjos 2008-02-07 nutartį. Nurodo, kad ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatytos prierašų, taisymų, braukymų aplinkybės, jų atsiradimo priežastys. Teigia, kad buvo apklausti dalyvavę varžytynėse asmenys, tarp kurių buvo kilęs ginčas, jie nurodė vienodas aplinkybes. Tai rodo, kad nors protokole yra taisymų, prierašų, dokumento turinys atitinka tikrovę, jame įtvirtinti juridiniai faktai nėra iškreipti, o taisymai ir prierašai atsirado dėl objektyvių priežasčių. Mano, kad niekas negali geriau paaiškinti protokolo surašymo, taisymų ir prierašų atsiradimo aplinkybių kaip asmenys, tarp kurių kilo ginčas dėl galutinių varžytynių rezultatų, todėl netikslinga apklausti kitus liudytojus. Parašo nebuvimas neiškreipia dokumento turinio, jame įtvirtintų faktų, kartu nėra dokumento klastojimo požymis. Surinkus pakankamai neginčijamų duomenų apie protokolo surašymo, jo taisymo aplinkybes, nėra būtinybės ieškoti vaizdo medžiagos, nes byloje yra duomenų, kad jis neišlikęs, o įstatymai antstolio neįpareigoja šią medžiagą saugoti.

6Skundas atmestinas.

7Apygardos teismas sutinka su ikiteisminio tyrimo teisėjos padaryta išvada, kad ikiteisminio tyrimo metu neatlikti visi veiksmai, būtini tam, kad būtų išsiaiškinta, ar tikrai nėra padaryta nusikalstama veika.

8Ikiteisminio tyrimo teisėja teisingai pastebėjo, kad nebuvo apklausta pakankamai liudytojų, kad neabejotinai būtų išaiškintos visos V. G. turto pardavimo iš varžytynių aplinkybės. Nebuvo apklaustas net varžytynių protokolą surašęs asmuo E. T. Būtent jis yra tiesiogiai susijęs su protokolo surašymu ir galėtų paaiškinti jo surašymo aplinkybes.

9Prokuroro argumentas, kad antstolis neprivalo saugoti šios medžiagos, neatitinka įstatymo. Šių varžytynių vykdymo metu galiojusios Sprendimų vykdymo instrukcijos 47 p. numato, kad varžytynių eigai fiksuoti gali būti daromas garso ar vaizdo įrašas, tai turi būti pažymėta protokole, taip pat nurodyta, kad garso ar vaizdo įrašas saugomas antstolio kontoroje. Ši poįstatyminio teisės akto nuostata įtvirtina, kad vaizdo įrašas yra neatsiejama varžytynių fiksavimo dalis ir turi būti saugoma tiek pat laiko kaip ir turto pardavimo iš varžytynių protokolas.

10Be to, nesiaiškintos aplinkybės, kodėl protokole nepažymėta, kad varžytynių metu buvo daromas vaizdo įrašas, kodėl šis įrašas neišliko, kodėl protokolas nepasirašytas antstolio ir pan. Tai svarbios varžytynių eigos aplinkybės, kurios privalo būti išaiškintos, norint nustatyti, ar nepadaryta nusikalstama veika. Pažymėtina, kad prokuroras privalo aiškintis ne tik konkrečią nusikalstamą veiką, kurią nurodė pareiškėjas, tačiau kiekvienu atveju, kai paaiškėja bet kokios nusikalstamos veikos požymių, jis privalo pagal savo kompetenciją imtis visų įstatymų numatytų priemonių, kad per trumpiausią laiką būtų atliktas tyrimas ir atskleista nusikalstama veika (BPK 2 str.).

11Esant šioms aplinkybėms ikiteisminio tyrimo teisėja pagrįstai panaikino prokurorų nutarimus nutraukti ikiteisminį tyrimą ir atmesti V. G. skundą dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 442 str. 1 d. 1 p., teisėjas

Nutarė

13atmesti prokuroro skundą ir palikti galioti Klaipėdos miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjos 2008-02-07 nutartį.

14Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai