Byla 2-466-154/2012
Dėl skolos, palūkanų, baudos, procesinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Matiukienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Strėlė logistics“ (įmonės kodas 301843679, buveinė – Montuotojų g. 5, LT-89101 Mažeikiai) ieškinį atsakovui OKZ HOLDING a. s. (įmonės kodas 26209012, adresas – Vrchlickeho 58/88, CZ-150 00 Praha 5, Čekija), trečiajam asmeniui bankrutuojančiai UAB „OKZ HOLDING Baltija“ (įmonės kodas 166664273, buveinė – Melioratorių g. 1, Mažeikiai) atstovaujamam bankroto administratoriaus UAB „Jonvita“, įmonės kodas 180154239, buveinė – Žemaitės g. 17 A-1, Telšiai) dėl skolos, palūkanų, baudos, procesinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Strėlė logistics“ prašo priteisti iš atsakovo OKZ HOLDING a.s. 198787,00 Lt skolą, 4822,11 Lt palūkanas, 57112 Lt baudą, iš viso: 260 812,11 Lt, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Atsakovui nepateikus atsiliepimo, prašo priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys ir teismo pranešimas dėl atsiliepimo pateikimo atsakovui OKZ HOLDING a.s. įteiktas 2011 m. lapkričio 18 d. (66 b. l.), tačiau atsakovas iki nustatyto termino nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį.

5Trečiasis asmuo bankrutuojanti UAB „OKZ HOLDING Baltija“ 2012 m. vasario 15 d. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo nurodė, kad yra gavusi ieškovo prašymą dėl 198 878,73 Lt kreditorinio reikalavimo patvirtinimo. Su šiuo kreditoriniu reikalavimu bankroto administratorius sutinka, todėl artimiausiu metu pateiks jį tvirtinti bankroto bylą nagrinėjančiam Klaipėdos apygardos teismui.

6Ieškovui UAB „Strėlė logistics“ prašant, priimtinas spendimas už akių (LR CPK 285 str.).

7Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Iš pateikto ieškinio ir pridėtų dokumentų matyti, kad 2011 m. balandžio 12 d. tarp ieškovo UAB „Strėlė logistics“, trečiojo asmens UAB „OKZ HOLDING Baltija“ (dabar bankrutuojanti UAB „OKZ HOLDING Baltija“) ir atsakovo OKZ HOLDING a.s. buvo sudaryta trišalė „Atsiskaitymo ir apmokėjimo sutartis“ Nr. OKZ/SL/01 (toliau „Sutartis“) (12, 13 b. l.). Šia Sutartimi šalys patvirtino, kad trečiojo asmens UAB „OKZ HOLDING Baltija“ (dabar bankrutuojanti UAB „OKZ HOLDING Baltija“) skola ieškovui UAB „Strėlė logistics“ yra 198878,00 litų. Visos skolos apmokėjimo terminas baigėsi 2011 m. gegužės 31 dieną. Sutarties 1 punktu šalys susitarė dėl 5 proc. dydžio metinių palūkanų, skaičiuojamų nuo Sutarties sudarymo dienos, kurios pagal ieškovo pateiktą paskaičiavimą sudaro 4822,11 Lt (42, 43 b. l.). Šalys sutarė, kad už Sutartyje nustatytų skolos mokėjimo terminų praleidimą bus mokama 0,2 proc. dydžio bauda, skaičiuojama už kiekvieną pavėluotą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos, kuri pagal ieškovo paskaičiavimą ieškinio surašymo dienai, t. y. 2011-10-07, yra 57 112,00 Lt (42, 43 b. l.).

9Ta pačia 2011 m. balandžio 12 d. „Atsiskaitymo ir apmokėjimo sutartimi“ Nr. OKZ/SL/01 už UAB „OKZ HOLDING Baltija“ (dabar bankrutuojanti UAB „OKZ HOLDING Baltija“) prievolių įvykdymą ieškovui UAB „Strėlė logistics“ laidavo atsakovas OKZ HOLDING a.s.

10Trečiasis asmuo UAB „OKZ HOLDING Baltija“ (dabar bankrutuojanti UAB „OKZ HOLDING Baltija“) „Atsiskaitymo ir apmokėjimo sutartimi“ Nr. OKZ/SL/01 prisiimtus įsipareigojimus vykdė netinkamai, nustatytais terminais skolos nemokėjo. Ieškovas (kreditorius) UAB „Strėlė logistics“ 2011-09-12 raštu (14 b. l.) įspėjo atsakovą (laiduotoją) OKZ HOLDING a.s. ir trečiąjį asmenį (skolininką) UAB „OKZ HOLDING Baltija“ (dabar bankrutuojanti UAB „OKZ HOLDING Baltija“) apie neįvykdytus įsipareigojimus pagal Sutartį ir informavo, kad per nustatytą terminą skolos negrąžinus, ieškovas įstatymų nustatyta tvarka kreipsis dėl priverstinio skolos išieškojimo. Įsiskolinimas nebuvo padengtas.

11Vadovaujantis LR Civilinio kodekso (CK) 6.81 str. 1 dalimi, kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, o vadovaujantis LR CK 6.6 str. 4 dalimi, jeigu skolininkų pareiga yra solidari, tai kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį. Todėl ieškovas (kreditorius) UAB „Strėlė logistics“ turėjo pagrindą pareikšti šį ieškinį atsakovui (laiduotojui) OKZ HOLDING a.s.

12Prievolės turi būti vykdomos tinkamai, sąžiningai, nustatytais terminais pagal įstatymų ir sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str. 1 d., 6.200 str. 1 d.). Bet koks iš sutarties atsiradusios prievolės nevykdymas, įskaitant įvykdymo termino praleidimą, laikomas sutarties nevykdymu (LR CK 6.63 str.1 d. 2 p., 6.205 str.). Todėl iš atsakovo ieškovui priteistina 198787,00 Lt skola ir 4822,11 Lt palūkanos.

13„Atsiskaitymo ir apmokėjimo sutartyje“ Nr. OKZ/SL/01 nurodyta, kad už Sutartyje nustatytų skolos mokėjimo terminų praleidimą mokama 0,2 proc. dydžio bauda, skaičiuojama už kiekvieną pavėluotą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos. Pagal ieškovo paskaičiavimą bauda yra 57112,00 Lt (42, 43 b. l.).

14Teismas daro išvadą, kad 0,2 proc. bauda yra neprotingai didelė ir vertintina kaip lupikavimas. Sandorio šalys turi elgtis sąžiningai (LR CK 6.38 str.). Nepriklausomai nuo to, kad Sutarties šalys įsipareigojo mokėti 0,2 procentų baudą, teismas turi teisę vertinti, kiek sąžiningas yra ieškovas, reikalaudamas iš atsakovo baudą, kuri, atsižvelgiant į skolos sumą, yra labai didelė. LR CK 6.73 str. 2 dalyje nustatyta, kad jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Analogiškai netesybų sumažinimas reglamentuojamas ir LR CK 6.258 str. 3 d. Šiomis teisės normomis teismui suteikta teisė sumažinti priteistinų netesybų sumas. Netesybos gali būti mažinamos tik tiek, kad netaptų mažesnės už kreditoriaus patirtus nuostolius. Šioje byloje ieškovas patirtų nuostolių neįrodinėjo, t.y. nepateikė įrodymų, kad 0,2 proc. netesybos yra mažesnės už jo patirtus nuostolius, atsiradusius dėl to, kad atsakovas ir trečiasis asmuo praleido piniginės prievolės įvykdymo terminą. LR CK 6.71–6.75 straipsniuose, reglamentuojančiuose netesybas, baudinių netesybų nenumatyta, netesybos šiuo atveju atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius. Teismas sprendžia, kad bauda turi būti sumažinta iki 0,02 proc. už kiekvieną pradelstą dieną. Tokiu atveju priteistina bauda sudaro 5711,20 Lt. Mažindamas priteistiną baudos dydį, teismas atsižvelgia ir į šiuo metu susidariusią sunkią ekonominę padėtį visos Europos Sąjungos mastu, o tuo pačių sunkią atsakovo finansinę padėtį, kuri susidarytų priteisus visas ieškovo reikalaujamas netesybas.

15Kadangi atsakovas praleido piniginės prievolės įvykdymo terminą, todėl, vadovaujantis LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d., atsakovas privalo mokėti ieškovui 6 procentų metines palūkanas nuo teismo priteistos 209 320,31 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2011 m. spalio 27 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

16Kadangi ieškinys tenkintinas iš dalies, t. y. patenkinta 80 proc. ieškinio reikalavimų, o ieškovas yra sumokėjęs 6216,00 Lt žyminį mokestį (7, 8 b. l.), todėl proporcingai patenkintiems ieškinio reikalavimams, iš atsakovo priteistina ieškovui 4972,80 Lt žyminio mokesčio (LR CPK 93 str. 2 d.).

17Ieškovas į Šiaulių apygardos teismo depozitinę sąskaitą yra sumokėjęs 300,00 Lt užstatą bylinėjimosi išlaidoms padengti. Iš šios sumos yra sumokėti 27,20 Lt už procesinių dokumentų vertimą į anglų kalbą (49 b. l.), todėl ši suma nepriklausomai nuo patenkintų reikalavimų dalies priteistina ieškovui iš atsakovo (LR CPK 88 str. 1 d. 9 p., 93 str. 1 d.). Teismas šiuo atveju netaiko bylinėjimosi išlaidų priteisimui nustatytų proporcingumo taisyklių, nes 27,20 Lt bylinėjimosi išlaidų suma susidarė už procesinių dokumentų vertimą į anglų kalbą, kadangi atsakovo buveinė yra Čekijoje. Pažymėtina, kad ieškovo sumokėtas ir nepanaudotas užstatas bus grąžintas vėliau, atskira nutartimi, baigus visų procesinių dokumentų vertimus.

18Apie turėtas advokato pagalbos išlaidas ieškovas įrodymų nėra pateikęs, todėl jos iš atsakovo nepriteistinos.

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285-287 str., teismas

Nutarė

20Ieškinį patenkinti iš dalies.

21Priteisti ieškovui UAB „Strėlė logistics“ (įmonės kodas 301843679, buveinė – Montuotojų g. 5, LT-89101 Mažeikiai, a. s. Nr. ( - ), AB Šiaulių bankas) iš atsakovo OKZ HOLDING a.s. (įmonės kodas 26209012, adresas – Vrchlickeho 58/88, CZ-150 00 Praha 5, Čekija, a. s. ( - ), HVB Banka Praha CZ) 198787,00 Lt (šimtą devyniasdešimt aštuonis tūkstančius septynis šimtus aštuoniasdešimt septynis litus) skolą, 4822,11 Lt (keturis tūkstančius aštuonis šimtus dvidešimt du litus 11 ct) palūkanas, 5711,20 Lt (penkis tūkstančius septynis šimtus vienuolika litų 20 ct) baudą, 6 procentų dydžio metines palūkanos nuo priteistos 209 320,31 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2011 m. spalio 27 d., iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 5000,00 Lt (penkis tūkstančius litų) bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 4972,80 Lt žyminis mokestis ir 27,20 Lt procesinių dokumentų vertimo išlaidos.

22Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

23Nurodyti, kad atsakovas OKZ HOLDING a.s. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šiaulių apygardos teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

24Ieškovas ir trečiasis asmuo per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Šiaulių apygardos teisme.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. Ieškovas UAB „Strėlė logistics“ prašo priteisti iš atsakovo OKZ... 4. Ieškinys ir teismo pranešimas dėl atsiliepimo pateikimo atsakovui OKZ... 5. Trečiasis asmuo bankrutuojanti UAB „OKZ HOLDING Baltija“ 2012 m. vasario... 6. Ieškovui UAB „Strėlė logistics“ prašant, priimtinas spendimas už akių... 7. Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškinys tenkintinas iš... 8. Iš pateikto ieškinio ir pridėtų dokumentų matyti, kad 2011 m. balandžio... 9. Ta pačia 2011 m. balandžio 12 d. „Atsiskaitymo ir apmokėjimo sutartimi“... 10. Trečiasis asmuo UAB „OKZ HOLDING Baltija“ (dabar bankrutuojanti UAB „OKZ... 11. Vadovaujantis LR Civilinio kodekso (CK) 6.81 str. 1 dalimi, kai prievolė... 12. Prievolės turi būti vykdomos tinkamai, sąžiningai, nustatytais terminais... 13. „Atsiskaitymo ir apmokėjimo sutartyje“ Nr. OKZ/SL/01 nurodyta, kad už... 14. Teismas daro išvadą, kad 0,2 proc. bauda yra neprotingai didelė ir... 15. Kadangi atsakovas praleido piniginės prievolės įvykdymo terminą, todėl,... 16. Kadangi ieškinys tenkintinas iš dalies, t. y. patenkinta 80 proc. ieškinio... 17. Ieškovas į Šiaulių apygardos teismo depozitinę sąskaitą yra sumokėjęs... 18. Apie turėtas advokato pagalbos išlaidas ieškovas įrodymų nėra pateikęs,... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d.,... 20. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 21. Priteisti ieškovui UAB „Strėlė logistics“ (įmonės kodas 301843679,... 22. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 23. Nurodyti, kad atsakovas OKZ HOLDING a.s. negali šio sprendimo skųsti nei... 24. Ieškovas ir trečiasis asmuo per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos...