Byla 2-3644-802/2011
Dėl juridinę reikšmę turinčio tėvystės fakto nustatymo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Eridana Paltanavičienė, sekretoriaujant Jolitai Šilinskienei, dalyvaujant pareiškėjai R. T., suinteresuotam asmeniui L. K., institucijos teikiančios išvadą byloje Marijampolės savivaldybės VTAS atstovui Vaidui Zabilevičiui, žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje iš esmės išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos R. T. pareiškimą suinteresuotiems asmenims L. K. ir A. P., institucijai teikiančiai išvadą byloje Marijampolės savivaldybės VTAS, dėl juridinę reikšmę turinčio tėvystės fakto nustatymo,

Nustatė

2Pareiškėja prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad E. T. ir F. T. biologinis tėvas yra S. P., miręs 2011-02-24 (b.l.1-2).

3Pareiškėja reikalavimą palaikė ir prašė jį tenkinti. Teismui paaiškino, kad įmonėje ji pradėjo dirbti 2006 metais, ten dirbo ir S. Bendrauti su juo pradėjo nuo 2007 metų, po to kai tų metų gegužės mėnesį išvyko į bendrą kelionę, į Tunisą. Grįžus iš šios kelionės jie pradėjo bendrauti artimai. Kai laukėsi dukters E. kartu dar negyveno, tačiau nuo 2009 metų rudens apsigyveno kartu ir taip gyveno iki pat S. P. mirties. Kitų vyrų pareiškėja neturėjo, intymius santykius palaikė su vienu S. P.. Kad abi dukterys jo jai dvejonių nekyla. Nurodo, kad tėvystės pripažinimas savalaikiai nebuvo sutvarkytas, nes S. nežinojo kaip dėl to reaguos vyresnieji jo vaikai, ar dėl to nenutrūks jų bendravimas ir pan. Tačiau po jo mirties, raginama jo artimųjų, ji ryžosi įsiteisinti S. dukrų tėvystę.

4Suinteresuotas asmuo A. P. į teismo posėdį neatvyko. Gautas jo prašymas bylą nagrinėti jam nedalyvaujant, pareiškimą tenkinti visiškai (b.l.34).

5Suinteresuotas asmuo L. K. iš esmės neprieštarauja pareiškimo tenkinimui, tačiau nurodo kad jai kyla dvejonių ar antra pareiškėjos duktė, gimusi po tėtės mirties, yra jo dukra. Pagrindas abejonėms tas, kad tėtė nepasisakė jai, jog turės dar vieną vaiką.

6Institucijos teikiančios išvadą byloje atstovas pareiškimą palaikė ir prašė jį tenkinti. Nurodė, kad pareiškimo tenkinimas vaikų teisių nepažeis, nes vaikai turi įstatyminę teisę žinoti, kas yra jų tėvai. Nustačius faktą pareiškėjai būtų palengvintos jos teisės ir pareigos sprendžiant įvarius, su vaikų interesais susijusius socialinius klausimus, rūpinantis vaikų sveikata ir pan.

7Pareiškimas tenkintinas visiškai.

8Nustatyta, kad ( - ) gimė pareiškėjos duktė E. T., o ( - ) gimė F. T., kurių gimimo liudijimuose tėvas nenurodytas (b.l.3,4), o tai patvirtina, kad vaikų kilmė iš konkretaus tėvo nėra nustatyta (LR CK 3.146str. 1 d. ir 2 d.). S. P. mirė ( - ) (b.l.6). Pareiškėja nurodė, kad su S. P. kartu gyveno ir vedė bendrą ūkį nuo 2009 metų rudens, tuo metu jų bendra duktė E. jau buvo gimusi. Su S. P. palaikė intymius santykius dar iki jiems apsigyvenant kartu, t.y. nuo 2007 metų birželio mėnesio iki pat jo netikėtos mirties 2011-02-24. Tai, kad pareiškėja ir S. P. gyveno kartu ir jiems begyvenant kartu pareiškėja susilaukė dviejų dukterų, kurias S. P. pripažino kaip savo, patvirtino ir teismo byloje apklausti liudytojai A. P. bei R. P., pareiškimą prašė tenkinti S. P. sūnus iš pirmos jo santuokos A. P., kuris iki 2010 metų vasaros gyveno kartu su pareiškėja ir savo tėvu, kad Emilija yra S. P. duktė nedvejodama nurodė ir suinteresuotas asmuo L. K. (S. P. duktė), šitai iš dalies patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai (b.l.5), iš kurių seka, kad S. P. pripažįsta esąs vaiko tėvu, o tai patvirtina, kad pareiškėja ir S. P. intymiai bendravo abiejų pastojimų metu, gimus Emilijai jie apsigyveno kartu, jų santykiai buvo pastovūs, vieši ir turėjo šeimyninių santykių pobūdį, mirusysis pirmąją dukra visuomet rūpinosi, ją pripažino kaip savą ir niekuomet nesuabejojo, jog mergaitė gali būti ne jo duktė. Suinteresuotas asmuo L. K. nurodė, kad dvejonių dėl antros mergaitės, F., tėvystės jai kyla, nes tėtė iki mirties jai nieko apie šį vaiką nesakė. Kartu nurodo, kad nepamena kada iš tėtės ji sužinojo apie tai, kad jis turės dar vieną vaiką – E., nepamena ar tai buvo nėštumo pradžia ar pabaiga, o gal po mergaitės gimimo. Patvirtino, kad tokių žinių, jog pareiškėja būtų intymiai bendravusi ne tik su jos tėvu, tačiau ir su kitu vyru ji neturi. Šių aplinkybių nepatvirtino ir byloje apklausti liudytojai. Priešingai, jie nurodė, kad dėl to S. niekada dvejonių nekilo, vaikų pavardės nebuvo suteiktos tik jam (S. P.) dvejojant dėl galimos jų jau suaugusių vaikų reakcijos, kuriuos labai mylėjo ir bijojo įskaudinti. Kartu liudytojai nurodė, kad jų šeimoje nebuvo įprasta apie tokius dalykus tuojau pat pranešti visiems artimiesiems. Apie tai tapdavo žinoma, tik kai nėštumas tapdavo akivaizdus arba netgi jau po vaiko gimimo fakto. Liudytoja byloje apklausta R. P. parodė, kad 2011 metais jiems, kartu su S., vykstant į bendrą šventę šis trumpai užsiminė, kad turi jiems visiems pranešti naujieną. Tačiau tuo metu dėmesį užgožė vykusi šventė, visi per daug nesigilino, o tos naujienos S. taip ir nepasakė, nes netrukus labai netikėtai mirė. Įvertinusi įvykių seką liudytoja mano, kad S. kaip tik ir norėjo visiems pranešti apie tai, jog dar kartą taps tėčiu. Ir visiškai paneigė bet kokias dvejones, kad po S. mirties gimusi F. gali būti ne jo duktė. Liudytojos nuomone šeimoje gyvenusiai porai tai visiškai natūralus faktas. Teismas sprendžia, jog visuma aukščiau išdėstytų aplinkybių, į bylą pateiktų rašytinių įrodymų, taip pat bendros fotonuotraukos, kurios liudytojų buvo neklystamai identifikuotos, leidžia daryti išvadą, kad pareiškėjos dukterys E. T. ir F. T. yra S. P. dukterys, todėl tėvystės nustatymo ir socialinių išmokų gavimo tikslu, nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas, kad S. P., miręs ( - ), yra E., gim. ( - ) ir F., gim. ( - ), tėvas (LR CK 3.148 str. 1 d., LR CPK 391 str., 442 str. 1 d. 1 p., 443 str., 444 str., 445 str., 448 str.).

9Iš pareiškėjos priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei: 16 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu ir 2 Lt nepakankamai sumokėto žyminio mokesčio (LR CPK LR CPK 80 str. 1 d. 5 p., 82 str., 92 str. 1 d., 88 str. 1 d. 3 p., 96 str., 443 str. 6 d., išlaidų skaičiuotė,- bylos viršelis).

10Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 443 str. 5d., 448 str., 260 str., 270 str., 275 str. 1 d.,

Nutarė

11Pareiškimą tenkinti visiškai.

12Nustatyti turintį juridinę reikšmę faktą, kad S. P. (a.k( - ) miręs ( - ), yra E. T. (a.k( - ) ir F. T. (a.k( - ) tėvas.

13Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas tėvystės nustatymo ir socialinių išmokų gavimo tikslu.

14Per tris darbo dienas po teismo sprendimo įsiteisėjimo išsiųsti sprendimo patvirtintą kopiją civilinės metrikacijos įstaigai, įregistravusiai vaikų gimimą, t.y. Marijampolės sav. administracijos CMS, taip pat neatvykusiam į teismo posėdį A. P..

15Iš pareiškėjos R. T. (a.k( - ) priteisti 18 Lt (aštuoniolika litų) bylinėjimosi išlaidas valstybei (jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k.188659752, sąskaitą Nr.LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank", AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

16Sprendimas, per 30 d. nuo jo priėmimo dienos, apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai