Byla 1A-371-113-2007

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Valentino Janonio, teisėjų Violetos Miliuvienės, Lino Pauliukėno, sekretoriaujant Jolantai Kližentytei, dalyvaujant prokurorui Remigijui Bėtkiui, nuteistajam V. K. ir jo gynėjui advokatui Petrui Maceniui,

2teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo V. K. ir Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro apeliacinius skundus dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. liepos 18 d. nuosprendžio, kuriuo V. K. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal BK 284 str. 1 d. trijų mėnesių laisvės atėmimo bausme, pagal BK 138 str. 1 d. šešių mėnesių laisvės atėmimo bausme. Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 1 p., paskirtas bausmes subendrinus apėmimo būdu, paskirta subendrinta bausmė laisvės atėmimas šešiems mėnesiams. Vadovaujantis BK 64 str. 1 d., 3 d., šią subendrintą bausmę dalinio sudėjimo būdu subendrinus su Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2005 m. birželio 17 d. nuosprendžiu paskirta ir neatlikta bausme, nustatyta galutinė subendrinta bausmė laisvės atėmimas devyniems mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose. Iš V. K. priteista 539,70 lito Valstybinei ligonių kasai sveikatos priežiūros išlaidoms atlyginti.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. liepos 20 d. nutartimi iš Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. liepos 18 d. nuosprendžio rezoliucinės dalies pašalinta dalis dėl BK 64 str. nuostatų taikymo ir V. K. nustatyta galutinė bausmė laisvės atėmimas šešiems mėnesiams.

4Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

5V. K. nuteistas už tai, kad 2007 m. balandžio 24 d. apie 22 val. 40 min. prie prekybinio kiosko, esančio ( - ), kumščiu smogė G. B. į veidą ir tokiais įžūliais veiksmais viešoje vietoje demonstravo nepagarbą aplinkiniams bei aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį bei tvarką, taip pat nesunkiai sutrikdė G. B. sveikatą, padarydamas nukentėjusiajam veido sumušimą su nosies minkštųjų audinių paburkimu, odos nubrozdinimu, poodine kraujosruva, nusitęsiančia į abiejų akių vokus, nosies kaulų lūžimu galo bei pagrindo srityse.

6Apeliaciniu skundu V. K. prašo atidėti nuosprendžiu paskirtos bausmės vykdymą. Nurodo, kad jam paskirta bausmė, nors ir ne itin griežta, sukomplikuos gyvenimą. Šiuo metu jis turi nuolatinį darbą, yra sukūręs šeimą, moteris, su kuria gyvena, artimiausiu metu turi pagimdyti jų kūdikį, jam gimus, turės persikraustyti iš tėvų buto į kitą būstą, be to, jis dėl savo veiksmų labai gailisi, nukentėjusio asmens atsiprašė, šis jam atleido ir pretenzijų neturi.

7Apeliaciniu skundu prokuroras prašo panaikinti BK 64 str. nuostatų taikymą ir V. K. paskirti galutinę bausmę laisvės atėmimą šešiems mėnesiams. Nurodo, kad nuosprendis keistinas dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo, bendrinant nuteistajam paskirtas bausmes. BK 64 str. 1 d. nustato, jog teismas, paskyręs bausmę už naują nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą, bausmes subendrina tuo atveju, kai naują nusikalstamą veiką neatliktos bausmės laikotarpiu padaro asmuo, lygtinai atleistas nuo bausmės prieš terminą. V. K. pagal Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2006 m. liepos 13 d. nutartį, pritaikius BVK 157 str., BPK 362 str., 2006-07-19 buvo lygtinai paleistas iš pataisos įstaigos neatlikęs 7 mėnesių 1 dienos laisvės atėmimo bausmės. Neatliktos bausmės laikas baigėsi 2007 m. vasario 20 d., o naujas nusikalstamas veikas, už kurias buvo nuteistas 2007 m. liepos 18 d. nuosprendžiu, V. K. padarė 2007 m. balandžio 24 d., t. y. jau pasibaigus neatliktos bausmės laikui.

8Nuteistasis ir jo gynėjas prašo apeliacinius skundus tenkinti.

9Prokuroras prašo patenkinti prokuroro skundą, o nuteistojo apeliacinį skundą atmesti.

10Prokuroro ir nuteistojo V. K. apeliaciniai skundai tenkintini. Nuosprendis keistinas dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo.

11Dėl BK 64 str. taikymo

12Prokuroro apeliacinio skundo motyvai, kad nuosprendžiu paskirdamas bausmę, teismas netinkamai taikė BK 64 str. nuostatas yra pagrįsti.

13Skundžiamu nuosprendžiu V. K. nuteistas laisvės atėmimo bausmėmis už padarytas dvi nusikalstamas veikas. Paskirtos bausmės subendrintos BK 63 str. 1 d., 2., 5 d. nustatyta tvarka ir nuteistajam paskirta subendrinta 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2006 m. liepos 13 d. nutartis patvirtina, jog vadovaujantis BVK 157 str., BPK 362 str., V. K. 2006-07-19 buvo lygtinai paleistas iš pataisos įstaigos neatlikęs 7 mėnesių 1 dienos laisvės atėmimo bausmės už anksčiau padarytą nusikalstamą veiką. Nusikalstamos veikos už kurias skundžiamu nuosprendžiu nuteistas V. K. padarytos 2007 04 24, t.y. jau pasibaigus lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos laikui, todėl nuosprendžiu paskirtoji bausmė negalėjo būti bendrinama su ankstesniu nuosprendžiu neatlikta bausme, nes BK 64 str. 1 d. nuostatos taikomos tuo atveju, kai naują nusikalstamą veiką asmuo padaro neatliktos bausmės laikotarpiu. Todėl teismas negalėjo taikyti BK 64 str. 1 d. nuostatų ir prie 2005 m. birželio 17 d. nuosprendžiu paskirtos ir neatliktos 7 mėnesių 1 dienos laisvės atėmimo bausmės pridėti nauju nuosprendžiu paskirtos 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmės dalį, nes nuteistasis V. K. iki nusikalstamų veikų, už kurias nuteistas šiuo nuosprendžiu, buvo visiškai atlikęs ankstesniu nuosprendžiu paskirtą bausmę.

14Byloje yra 2007 07 20 nutartis, kuria teismas, kaip nurodoma šios nutarties rezoliucinėje dalyje, ištaisė 2007 07 17 nuosprendyje padarytą techninę klaidą dėl BK 64 str. 1 d., 3 d. taikymo ir nuosprendžiu paskirtą bausmę sumažino, nustatydamas subendrintą galutinę 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę už nusikalstamas veikas pagal BK 138 str. 1 d. ir BK 284 str. 1 d. Pažymėtina, kad teismo posėdyje, kuriame buvo priimta ši nutartis dalyvavo prokuroras, kuris prašė teismo priimti būtent tokį sprendimą ir tas pats prokuroras paruošė apeliacinį skundą dėl nuosprendžio pakeitimo netinkamai pritaikius baudžiamąjį įstatymą.

15Priimdamas nutartį, teismas vadovavosi BPK 361, 362 str. Vadovaudamasis paminėtais BPK straipsniais teismas gali priimti sprendimus tik tuo atveju, kada kyla abejonės ir neaiškumai priimto nuosprendžio vykdymo metu ir jeigu juos išsprendus nepakeičiama nuosprendžio esmė (BPK 361 str. 1 d.). Šiuo atveju teismo nutartimi priimtas sprendimas, nesusijęs su nuosprendžio vykdymu, nes nuosprendis nebuvo įsiteisėjęs. Be to, priimtas sprendimas iš esmės keičia nuosprendį, nes nutartimi teismas sumažino nuteistajam nuosprendžiu paskirtą bausmę. Teismas neturėjo teisinio pagrindo taisyti padarytą klaidą. Ji galėjo būti ištaisyta tik aukštesniojo teismo posėdyje. Teisėjų kolegijos nuomone, teismo padaryta klaida negali būti pripažinta kaip rašybos techninė klaida, kas teigiama pirmosios instancijos 2007 07 20 nutartyje, nes toks teismo nutarties teiginys prieštarauja rašybos klaidos sampratai. Tokia teismo nutartis negali būti pripažinta teisėta ir ji naikintina.

16Dėl BK 54 str., BK 56 str., BK 75 str. taikymo

17Nuteistojo V. K. prašymas taikyti BK 75 str. nuostatas ir paskirtos bausmės vykdymą atidėti grindžiamas tuo, kad jis dirba, gauna pastovų atlyginimą, yra sukūręs šeimą, jo mergina artimiausiu metu turi pagimdyti jų kūdikį. Teismas, skirdamas bausmę, vadovavosi LR BK 54 str., numatytais bendraisiais bausmių skyrimo pagrindais, BK 56 str. nuostatomis ir paskyrė tinkamą bausmės rūšį.

18V. K. anksčiau teistas, daugiausia už nusikaltimus nuosavybei, nors naują nusikalstamą veiką padarė išėjus iš laisvės atėmimo vietos atlikus bausmę pilnai, tačiau neišnykus teistumui už anksčiau padarytas nusikalstamas veikas

19Kaip nusikaltimų recidyvistui, pirmosios instancijos teismas pagrįstai paskyrė su laisvės atėmimu susijusią bausmę (BK 27 str. l d., 56 str. 1 d.). Apylinkės teismas, skirdamas bausmę V. K., atsižvelgė į tai, jog byloje nėra nustatyta jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių ir, esant atsakomybę lengvinančiai aplinkybei, skyrė mažesnes bausmes, nei 138 str. 1 d. ir BK 284 str. 1 d. sankcijose numatyti bausmės vidurkiai. Teigti, kad V. K. paskirta subendrinta bausmė yra aiškiai per griežta nėra pagrindo.

20Teismas, padarė išvadą, kad nuteistajam V. K. netaikytinos BK 75 str. nuostatos. Bausmės paskirtį, kaip valstybės prievartos priemonę, reglamentuoja BK 41 str. Teismas nagrinėdamas baudžiamąją bylą padarė išvadą, kad laisvės atėmimo bausmės vykdymas nėra pakankama poveikio priemonė nuteistajam, norint jį sulaikyti nuo naujų nusikalstamų veikų darymo, nes nuteistasis yra nusikaltimų recidyvistas. BK 75 str. nustato, kad bausmės vykdymo atidėjimas galimas ir asmenims nuteistiems laisvės atėmimo bausme ne pirmą kartą. Apeliantas laisvės atėmimo bausme nuteistas už du nesunkius nusikaltimus pagal nusikaltimų sutaptį, jam paskirta trumpalaikė subendrinta laisvės atėmimo bausmė. Bylos duomenys patvirtina, kad nukentėjusysis su nuteistuoju susitaikė, jam pretenzijų neturi, civilinio ieškinio nereiškė.

21Bylos duomenys patvirtina, kad paleistas iš pataisos įstaigos V. K. įsidarbino ir dirba bendrovėje nuo 2006 09 01, bendrovės administracija jį charakterizuoja teigiamai. Nuteistasis, nors ir neįteisinęs santuokos, gyvena šeimoje, kurioje gimė kūdikis.

22Šios aplinkybės, teisėjų kolegijos nuomone, leidžia manyti, kad paskyrus nuteistajam ilgesnį laisvės atėmimo bausmės atidėjimo vykdymą yra pakankamas pagrindas manyti, jog bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo.

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1d. 1 p., 328 str. 1 d. 1 p. teisėjų kolegija

Nutarė

24Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 07 18 nuosprendį pakeisti. Iš rezoliucinės nuosprendžio dalies pašalinti BK 64 str. 1 d. 3 d. taikymą ir nustatyti V. K. galutinę 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Taikyti BK 75 str. ir paskirtos bausmės vykdymą atidėti 2 metams įpareigojant be institucijos prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip 7 paroms, per 3 mėnesius atlyginti nusikaltimu padarytą žalą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 3. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. liepos 20 d. nutartimi iš... 4. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 5. V. K. nuteistas už tai, kad 2007 m. balandžio 24 d. apie 22 val. 40 min. prie... 6. Apeliaciniu skundu V. K. prašo atidėti nuosprendžiu paskirtos bausmės... 7. Apeliaciniu skundu prokuroras prašo panaikinti BK 64 str. nuostatų taikymą... 8. Nuteistasis ir jo gynėjas prašo apeliacinius skundus tenkinti.... 9. Prokuroras prašo patenkinti prokuroro skundą, o nuteistojo apeliacinį... 10. Prokuroro ir nuteistojo V. K. apeliaciniai skundai tenkintini. Nuosprendis... 11. Dėl BK 64 str. taikymo... 12. Prokuroro apeliacinio skundo motyvai, kad nuosprendžiu paskirdamas bausmę,... 13. Skundžiamu nuosprendžiu V. K. nuteistas laisvės atėmimo bausmėmis už... 14. Byloje yra 2007 07 20 nutartis, kuria teismas, kaip nurodoma šios nutarties... 15. Priimdamas nutartį, teismas vadovavosi BPK 361, 362 str. Vadovaudamasis... 16. Dėl BK 54 str., BK 56 str., BK 75 str. taikymo... 17. Nuteistojo V. K. prašymas taikyti BK 75 str. nuostatas ir paskirtos bausmės... 18. V. K. anksčiau teistas, daugiausia už nusikaltimus nuosavybei, nors naują... 19. Kaip nusikaltimų recidyvistui, pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 20. Teismas, padarė išvadą, kad nuteistajam V. K. netaikytinos BK 75 str.... 21. Bylos duomenys patvirtina, kad paleistas iš pataisos įstaigos V. K.... 22. Šios aplinkybės, teisėjų kolegijos nuomone, leidžia manyti, kad paskyrus... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1d. 1 p., 328 str. 1 d. 1 p.... 24. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 07 18 nuosprendį pakeisti. Iš...