Byla 2-125/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Milašienės, Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Vinco Versecko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės I. G. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2006 m. gruodžio 28 d. nutarties, kuria ieškinys grąžintas ieškovei, civilinėje byloje Nr. 2-427-30/2006 pagal ieškovės I. G. ieškinį bendraatsakoviams bankrutuojančiai akcinei bendrovei „Ekranas“, uždarajai akcinei bendrovei „Banga Electronics“, bankroto administratoriui uždarajai akcinei bendrovei „Baklis“, tretiesiems asmenims akcinei bendrovei SEB Vilniaus bankui, akcinei bendrovei DnB NORD bankui, akcinei bendrovei bankui „Snoras“, Nordea Bank Finland Plc, veikiančiam per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, akcinei bendrovei bankui „Hansabankas“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovė I. G. kreipėsi ieškiniu į Panevėžio apygardos teismą ir prašė: 1) pripažinti negaliojančia ab initio įkeistų BAB „Ekranas“ kineskopų pirkimo-pardavimo sutartį, sudarytą tarp BAB „Ekranas“ ir UAB „Banga Electronics“, o pripažinus negaliojančia nurodytą sutartį, taikyti dvišalę restituciją; 2) uždrausti BAB „Ekranas“ administratoriui UAB „Baklis“ parduoti BAB „Ekranas“ priklausantį ir įkeistą turtą kitaip nei pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymą (toliau – ĮBĮ).

4Ieškovė I. G. taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones: uždrausti BAB „Ekranas“ ir UAB „Banga Electronics“ vykdyti įkeistų kineskopų pirkimo-pardavimo sutartį (sutartis); 2) areštuoti UAB „Banga Electronics“ ir kitų asmenų turimus kineskopus, kuriuos BAB „Ekranas“, vykdydamas kineskopų pirkimo-pardavimo sutartį (sutartis), perdavė UAB „Banga Electronics“ ar kitiems asmenims; 3) uždrausti UAB „Banga Electronics“ parduoti, dovanoti ar kitaip perleisti ar suvaržyti teises į kineskopus, kuriuos ši įmonė gavo pagal kineskopų pirkimo-pardavimo sutartį (sutartis), sudarytą su BAB „Ekranas“; 4) uždrausti BAB „Ekranas“ administratoriui UAB „Baklis“ parduoti BAB „Ekranas“ priklausantį ir įkeistą turtą kitaip, nei pagal ĮBĮ nuostatas.

5Ieškinyje nurodė, kad bankroto byloje paskirtas administratorius UAB „Baklis“ BAB „Ekranas“ vardu su UAB „Banga Electronics“ yra sudaręs kineskopų pardavimo sutartį, kuri šiuo metu yra vykdoma. Kineskopų pardavimas vyksta ne pagal Įmonių bankroto įstatymo nustatytą tvarką, nesilaikoma LR Vyriausybės 1997 m. spalio 1 d. nutarimu patvirtintų „Bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių turto pardavimo viešose varžytinėse nuostatų“ reikalavimų dėl turto įvertinimo, todėl pažeidžiami ieškovės, kitų kreditorių įkaito turėtojų, kreditorių bei BAB „Ekranas“ interesai. Kineskopų pirkimo-pardavimo sutartis yra niekinė, negaliojanti nuo sudarymo momento (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.78 str. l, 3 d., 1.80 str.), kuri naikintina taikant dvišalę restituciją.

6Panevėžio apygardos teismas 2006 m. gruodžio 7 d. nutartimi nustatė ieškovei terminą pašalinti ieškinio trūkumus – tiksliai nurodyti ieškinio pagrindą ir faktines aplinkybes, pridėti visus galimus įrodymus.

7Panevėžio apygardos teismas 2006 m. gruodžio 28 d. nutartimi grąžino ieškinį ieškovei I. G. .

8Teismas nutartyje nurodė, kad ieškovė nutarties šalinti trūkumus iš esmės tinkamai neįvykdė. Ieškovė pašalino tik trūkumą dėl ieškinio pagrindo ir faktinių aplinkybių sukonkretinimo, nes nurodė ieškinio sumą ir pridėjo ginčijamą sutartį. Dėl faktinių aplinkybių išlieka trūkumas dėl parduodamų daiktų kainos dydžio. Kitų ieškinio esminių trūkumų ieškovė nepašalino. Ieškovė įrodymų nepateikė, prašo teismo juos išreikalauti iš atsakovo, nors pati į jį nesikreipė (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178 str.). Ieškovė nepagrįstai prašo teismo išreikalauti įrodymus. Teismas šioje byloje nėra aktyvus (CPK 12 str., 13 str., 112 str. 3 p., 179 str. 2 d.). Ieškovė nepateikė teismui įrodymų, duomenų apie savo turtinę padėtį, t. y. gaunamą uždarbį, kitas pajamas, turimą nekilnojamąjį turtą, kitą registruotiną nekilnojamąjį turtą, tarp jų ir apie santaupas ar kitokius vertybinius popierius, laikomus kredito įstaigose ir duodančius (neduodančius) tam tikras pajamas. Kadangi ieškinio suma didelė, šie duomenys svarbūs kilus klausimui dėl atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo.

9Ieškovė I. G. atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2006 m. gruodžio 28 d. nutartį ir išspręsti ieškinio priėmimo klausimą, ieškinį priimti.

10Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

111. Ieškinio pagrindą ieškinyje ji yra nurodžiusi aiškiai ir konkrečiai. Parduodamų daiktų kaina nurodyta ginčijamame sandoryje (sutarties 2.1 p.) ir ieškinyje, kaip ieškinio suma. Patikslintame ieškinyje nurodyta, kokie prie ieškinio pridedami įrodymai kokias aplinkybės patvirtina. Teismas ieškinio pagrindą ir faktines aplinkybes laiko atskirais ir savarankiškais ieškinio elementais, nors teisine prasme tai yra vienas ir tas pats. Nors teismas pripažino, kad dėl ieškinio pagrindo ir faktinių aplinkybių sukonkretinimo trūkumas pašalintas, tačiau nurodė, kad apeliantė ieškinio pagrindą yra nurodžiusi netinkamai.

122. Ieškinio priėmimo stadijoje nėra svarstomas ieškinio pagrįstumo ar įrodymų pakankamumo klausimas (CPK 135, 137, 138 str.). Teismas galėjo prašymo dėl įrodymų išreikalavimo netenkinti, bet negalėjo atsisakyti priimti ieškinio. Apeliantė pridėjo visus įrodymus, kuriuos galėjo gauti, ir nurodė logišką ir teisėtą priežastį, kodėl negali pati pateikti įrodymų.

133. Reikalavimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra išvestinis reikalavimas – tai nėra ieškinio elementas. Klausimas dėl jų taikymo gali būti sprendžiamas tik išsprendus klausimą dėl ieškinio priėmimo. Tik po to, kai ir jei būtų buvusios pritaikytos laikinosios apsaugos priemones, teismas galėjo svarstyti dėl įpareigojimo užtikrinti atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimą. Tokį įpareigojimą teismą galėjo nustatyti net ir neturėdamas duomenų apie apeliantės turtinę padėtį.

14Atskirasis skundas tenkintinas.

15Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio antrojoje dalyje ir CPK 5 straipsnyje įtvirtinta asmens teisė kreiptis į teismą yra įgyvendinama laikantis tam tikros tvarkos. CPK penktajame straipsnyje nustatyta, jog kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymo nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama teisė arba įstatymo saugomas interesas. Asmens teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos įgyvendinama pareiškiant ieškinį teisme pagal CPK 135 straipsnyje nustatytus reikalavimus. CPK 135 straipsnio pirma dalis nustato, kad pateikiamas ieškinys (pareiškimas) turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui, ir išdėsto, kokie duomenys privalo būti nurodyti ieškinyje (ieškinio suma, faktinis ieškinio pagrindas, įrodymai, ieškinio dalykas ir pan.). Minėto straipsnio antra dalis nustato, kad prie ieškinio turi būti pridėti įrodymai, kuriais grindžiamas ieškinys bei prašymai dėl įrodymų, kurių ieškovas pateikti negali. Taigi pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą, privalo tikrinti, ar pateiktas dokumentas atitinka minėtų normų reikalavimus. Jei šių reikalavimų nebuvo laikytasi, teismas gali nustatyti terminą procesinio dokumento trūkumams pašalinti (CPK 138 str., 115 str. 2 d.).

16Panevėžio apygardos teismas 2006 m. gruodžio 7 d. nutartimi buvo nurodęs tokius ieškovės ieškinio trūkumus: netinkamai nurodytas ieškinio pagrindas ir faktinės aplinkybės, nepridėti visi galimi įrodymai, patvirtinantys ieškovės išdėstytas aplinkybes. Skundžiamoje nutartyje teismas padarė išvadą, kad ieškovė visų teismo nurodytų trūkumų nepašalino: liko trūkumai dėl faktinių aplinkybių, t. y. dėl parduodamų daiktų kainos dydžio, bei nebuvo pateikti įrodymai.

17Apeliantė pagrįstai nurodo, kad ieškinyje yra nurodytas ieškinio pagrindas – aplinkybės, kuriomis ieškovė grindžia savo reikalavimą. Kad ieškovė pašalino trūkumą dėl ieškinio pagrindo ir faktinių aplinkybių sukonkretinimo, nes nurodė ieškinio sumą ir pridėjo ginčijamą sutartį, nurodė ir pats Panevėžio apygardos teismas skundžiamojoje nutartyje. Parduodamų kineskopų kaina (14 451 159,10 Lt) nurodyta patikslintame ieškinyje ir prašomos pripažinti negaliojančia 2006 m. rugpjūčio 10 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 20060810 (b. l. 33-36) 2.1 punkte. Tad teismo argumentas, kad ieškovė nenurodė parduodamų daiktų kainos, nėra pagrįstas.

18Ieškinio materialiniam teisiniam reikalavimui pagrįsti ieškovė pateikė atitinkamus rašytinius įrodymus. Kreipimosi į teismą momentu negali būti reikalaujama įrodyti pareikšto reikalavimo pagrįstumą. Ieškinyje ieškovė turi nurodyti, bet ne įrodyti ieškinio pagrindą. Negalima atsisakyti priimti ieškinį dėl materialinio - teisinio pobūdžio priežasčių, t. y. motyvuojant tuo, jog ieškovė neįrodė turinti teisę, kad reikalavimas būtų patenkintas. Ieškovės reikalavimą patvirtinantys įrodymai gali būti pateikiami ir bylos nagrinėjimo metu arba renkami su teismo pagalba, jei ieškovė jų negali gauti pati. Kilusias abejones dėl išreikalautinų dokumentų teismas turi galimybę išsiaiškinti bendradarbiaudamas su šalimis pasirengimo civilinės bylos nagrinėjimui stadijoje (CPK 225-227 str.). Negalima riboti ieškovės teisės į teisminę gynybą dėl to, jog kurių nors įrodymų ieškovė nepateikia. Ieškinio priėmimo proceso stadijoje teismas nesvarsto ieškinio pagrįstumo klausimo, nenagrinėja bylos iš esmės, todėl negali spręsti pateiktų įrodymų pakankamumo klausimo. Tam tikrų įrodymų nebuvimas gali būti reikšmingas tik sprendžiant ieškovės teisės į reikalavimo patenkinimą klausimą, išsamiai ištyrus bylos aplinkybes teisminio bylos nagrinėjimo metu, laikantis rungimosi, žodiškumo principų. Dėl šių aplinkybių pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad ieškovė nepašalino teismo nurodyto ieškinio trūkumo – nepateikė ieškinyje išdėstytas aplinkybes patvirtinančių įrodymų.

19Apeliantė pagrįstai nurodo, kad klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo gali būti sprendžiamas tik išsprendus klausimą dėl ieškinio priėmimo. Duomenys ir įrodymai apie ieškovės turtinę padėtį neturi reikšmės teismui sprendžiant ieškinio priėmimo klausimą, jei nėra sprendžiamas klausimas dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio, žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo ir pan. Tad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priimti ieškinį tuo pagrindu, kad ieškovė nepateikė duomenų apie savo turtinę padėtį.

20Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias ieškinio priėmimo klausimą, tad skundžiama nutartis naikinama, o ieškinio priėmimo klausimas perduodamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 329 str. 1 d.).

21Teisėjų kolegija, remdamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio trečiuoju punktu,

Nutarė

22Panevėžio apygardos teismo 2006 m. gruodžio 28 d. nutartį panaikinti ir klausimą dėl ieškovės I. G. ieškinio dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu priėmimo perduoti nagrinėti iš naujo Panevėžio apygardos teismui.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Ieškovė I. G. kreipėsi ieškiniu į Panevėžio apygardos teismą ir... 4. Ieškovė I. G. taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones:... 5. Ieškinyje nurodė, kad bankroto byloje paskirtas administratorius UAB... 6. Panevėžio apygardos teismas 2006 m. gruodžio 7 d. nutartimi nustatė... 7. Panevėžio apygardos teismas 2006 m. gruodžio 28 d. nutartimi grąžino... 8. Teismas nutartyje nurodė, kad ieškovė nutarties šalinti trūkumus iš... 9. Ieškovė I. G. atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos... 10. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:... 11. 1. Ieškinio pagrindą ieškinyje ji yra nurodžiusi aiškiai ir konkrečiai.... 12. 2. Ieškinio priėmimo stadijoje nėra svarstomas ieškinio pagrįstumo ar... 13. 3. Reikalavimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra išvestinis... 14. Atskirasis skundas tenkintinas.... 15. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio antrojoje dalyje ir CPK 5... 16. Panevėžio apygardos teismas 2006 m. gruodžio 7 d. nutartimi buvo nurodęs... 17. Apeliantė pagrįstai nurodo, kad ieškinyje yra nurodytas ieškinio pagrindas... 18. Ieškinio materialiniam teisiniam reikalavimui pagrįsti ieškovė pateikė... 19. Apeliantė pagrįstai nurodo, kad klausimas dėl laikinųjų apsaugos... 20. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 21. Teisėjų kolegija, remdamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 22. Panevėžio apygardos teismo 2006 m. gruodžio 28 d. nutartį panaikinti ir...