Byla e2-1291-407/2020

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Žigiana“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. birželio 23 d. nutarties, kuria nuspręsta prašymą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Demintera“ bankroto pripažinimo tyčiniu atmesti, suinteresuoti asmenys S. S., R. Š. ir P. D., Valstybinės socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus skyrius, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Luminor Bank AS, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Demintera“ kreditorė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Žigiana“ kreipėsi į teismą su prašymu bendrovės bankrotą pripažinti tyčiniu.

72.

8Vilniaus apygardos teismas 2020 m. kovo 4 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-1170-232/2020 pripažino UAB „Demintera“ bankrotą tyčiniu.

93.

10Suinteresuotas asmuo S. S. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė Vilniaus apygardos teismo 2020 m. kovo 4 d. nutartį panaikinti ir prašymą dėl bendrovės bankroto pripažinimo tyčiniu atmesti.

114.

12Lietuvos apeliacinis teismas 2020 m. balandžio 30 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-822-553/2020 Vilniaus apygardos teismo 2020 m. kovo 4 d. nutartį panaikino ir perdavė klausimą dėl BUAB „Demintera“ bankroto pripažinimo tyčiniu pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliacinės instancijos teismas nusprendė, kad pirmosios instancijos teismas neatskleidė ginčo esmės, t. y. iš esmės neišanalizavo ir nenustatė visų bylai reikšmingų aplinkybių, būtinų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 20 straipsnio 2 dalies 1 ir 5 punktuose numatytiems tyčinio bankroto požymiams nustatyti.

13II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

145.

15Vilniaus apygardos teismas 2020 m. birželio 23 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-3215-794/2020 prašymą dėl BUAB „Demintera“ bankroto pripažinimo tyčiniu atmetė.

166.

17Teismas sprendė, kad 2017 metų pradžioje UAB „Demintera“ buvo nemoki, tačiau pripažino, kad byloje nėra duomenų, jog BUAB „Demintera“ vadovas įmonei 2017 metais susidūrus su finansiniais sunkumais turėjo aiškiai suprasti, jog nėra galimybių išvengti įmonės likvidavimo dėl bankroto. Nedidelis bylų kiekis, teisminiai procesai ir tik formalus įmonės nemokumas reiškia, kad BUAB „Demintera“ vadovų nesikreipimas dėl įmonės bankroto proceso iškėlimo negali būti laikomas sąmoningu vengimu kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo pagal ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punktą.

187.

19Spręsdamas dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punkto taikymo, teismas nurodė, kad šiuo metu negali būti atmestina, jog įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymo procesas galėjo turėti trūkumų, tačiau vien bankroto administratoriaus tam tikrų dokumentų neturėjimas, nesant byloje kitų įrodymų, kurie pagrįstų buvusio įmonės vadovo siekį dokumentų neperdavimu nuslėpti įmonės turto iššvaistymą ar žalą įmonės kreditoriams, savaime nėra pakankamas įmonės bankroto pripažinimui tyčiniu minėtu pagrindu.

20III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

218.

22Apeliantė UAB „Žigiana“ atskiruoju skundu prašo 2020 m. birželio 23 d. Vilniaus apygardos teismo nutartį civilinėje byloje Nr. eB2-3215-794/2020 panaikinti ir patenkinti 2019 m. liepos 29 d. UAB ,,Žigiana“ pareiškimą dėl BUAB ,,Demintera“ bankrotą tyčiniu. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

238.1.

24UAB ,,Demintera“ esant nemokiai buvęs vadovas R. Š. ir akcininkai S. S. ir P. D. nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos BUAB „Demintera“ iškėlimo.

258.2.

262018 m. sausio 8 d. nemokios įmonės vadovu tapo įmonės akcininkas S. S., kuris taip pat nepateikė pareiškimo dėl bankroto bylos UAB ,,Demintera“ iškėlimo. Neabejotina, jog R. Š. 2018 m. sausio 8 d. perleidžiant UAB ,,Demintera“ direktoriaus pareigas S. S. turėjo būti žinoma UAB ,,Demintera“ finansinė padėtis jo įgaliojimų pabaigos dienai. Manytina, kad suinteresuoti asmenys R. Š., P. D. ir S. S. sąmoningai laiku neinicijavo UAB ,,Demintera“ bankroto bylos iškėlimo. Pažymėtina, kad UAB ,,Demintera“ bankroto byla buvo iškelta tik Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 13 d. nutartimi pagal UAB ,,Žigiana“ pareiškimą.

278.3.

28BUAB ,,Demintera“ nemokumo administratorius nurodė, kad nemokumo administratoriui nebuvo perduotas joks įmonės turtas. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. liepos 18 d. nutartimi BUAB ,,Demintera“ bankroto byloje patvirtino 24 071,25 Eur kreditorinių reikalavimų sumą ir nutarė taikyti BUAB ,,Demintera“ supaprastintą bankroto procesą, nes bendrovė neturi jokio turto, iš kurio galėtų būti padengtos bankroto administravimo išlaidos.

298.4.

30Byloje esantys duomenys leidžia teigti, kad BUAB ,,Demintera“ vengė pridėtinės vertės, socialinio draudimo ir kitų mokesčių mokėjimo. Todėl galima daryti išvadą, kad BUAB ,,Demintera“ buhalterinė apskaita buvo tvarkoma apgaulingai ir netinkamai, dėl ko negalima tiksliai ir visapusiškai nustatyti BUAB ,,Demintera“ veiklos, jos turto, komercines, finansines būklės.

312.

32Suinteresuotas asmuo S. S. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2020 m. birželio 23 d. nutartį, atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

339.1.

34Pareiškėja siekia UAB „Demintera“ bankroto pripažinimo tyčiniu ne todėl, kad įmonė sąmoningai privesta prie nemokumo, o todėl, kad bendrovei esant nemokiai, jos vadovas laiku neinicijavo bankroto bylos iškėlimo. Pareiškėja nenurodė nei vienos aplinkybės, kuri leistų teigti, kad vadovas sąmoningai blogino įmonės finansinę būklę, todėl nenustačius minėtos aplinkybės, nėra teisinio pagrindo teigti, kad įmonės bankrotas gali būti pripažintinas tyčiniu.

359.2.

36Nors netinkamas įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas yra neteisėtas veiksmas, už kurį įmonės vadovui gali būti taikoma teisinė atsakomybė, netinkamas apskaitos tvarkymas ne visais atvejais reiškia tyčinį bankrotą.

37Teismas

38konstatuoja:

39IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

403.

41Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Pagal CPK 338 straipsnį atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus CPK III dalies XVI skyriaus antrajame skirsnyje nustatytas išimtis. Nagrinėjamu atveju apeliacinis teismas nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų, byloje taip pat nėra pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas.

424.

43Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl BUAB „Demintera“ bankroto pripažinimo tyčiniu. Pirmosios instancijos teismas nepripažino BUAB „Demintera“ bankroto tyčiniu bankrotą tyčiniu ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 5 punktuose nustatytais pagrindais. Apeliacinės instancijos teismas dėl šių tyčinio bankroto požymių pasisako atskirai.

445.

45Bankroto bylą nagrinėjantis teismas gali pripažinti įmonės bankrotą tyčiniu, jeigu nustato požymius, rodančius, jog įmonė prie bankroto buvo privesta tyčia, t. y. kad bankrotą nulėmė ne verslo nesėkmė, o tyčiniai įmonės valdymo organų veiksmai, siekiant išvengti įsipareigojimų kreditoriams vykdymo. Tam, kad būtų galima konstatuoti įmonės tyčinį bankrotą, nėra būtina nustatyti vien tik konkretų veiksmą ar sandorį, lėmusį įmonės bankrotą, bet reikia įvertinti aplinkybių, susijusių su įmonės valdymo organų veiklos atitiktimi teisės aktų reikalavimams, sudarytų sandorių ekonominiu naudingumu ir jų įtaka įmonės mokumui, taip pat kitų aplinkybių, nulėmusių įmonės nemokumą, įmonės valdymo ir veiklos organizavimo reikalavimų kontekste visumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2017 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-194-313/2017).

466.

47Atskirų, pavienių veiksmų, rodančių formalius tyčinio bankroto požymius, nustatymas nėra pakankamas pagrindas pripažinti įmonės bankrotą tyčiniu. Teismas, spręsdamas dėl tyčinio įmonės bankroto, turi nustatyti, ar tyčinio bankroto požymiai buvo nulemti sąmoningo blogo įmonės valdymo. Sąmoningą blogą įmonės valdymą rodo reikšmingų aplinkybių, susijusių su įmonės valdymu, visuma. Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punkto taikymo

487.

49ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyta, kad teismas pripažįsta bankrotą tyčiniu, jeigu nustato, kad įmonės valdymo organas (organai) nevykdė arba netinkamai vykdė įstatymuose, įmonės steigimo dokumentuose jiems nustatytas pareigas, susijusias su įmonės valdymu.

508.

51Viena įstatyme nustatytų įmonės vadovo pareigų yra tinkamai, savalaikis reagavimas į įmonės nemokumo problemas. Ši pareiga nustatyta ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje, reglamentuojančioje, kad jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 5 dienas po to, kai įmonė tapo nemoki ir įmonės dalyviai per minimalius įstatymuose arba įmonės steigimo dokumentuose nustatytus terminus dalyvių susirinkimui sušaukti, bet ne vėliau kaip per 40 dienų, nesiėmė priemonių įmonės mokumui atkurti.

529.

53Teismų praktikoje pripažįstama, kad įmonės vadovas (ar kiti asmenys pagal kompetenciją) turi pareigą pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo, kai įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ne dėl laikino pobūdžio finansinių sunkumų, o dėl to, kad įmonė yra nemoki ar dėl kitų priežasčių nėra galimybių, kad ji bus pajėgi atsiskaityti su kreditoriais ir ateityje. Įmonei atsidūrus tokioje būsenoje, kai ji negali ir negalės atsiskaityti su kreditoriais, atsakingi asmenys privalo inicijuoti bankroto bylą, o atsiskaitymas su kreditoriais, išskyrus atvejus, kai įmonė tokius sandorius sudaryti privalėjo, negali būti vykdomas, kad būtų išvengta neteisėto pranašumo suteikimo vieniems kreditoriams sumažinant likusiųjų galimybes gauti reikalavimų patenkinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. gruodžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-278-469/2019).

5410.

55Įstatyme nustatytą įmonės vadovo, kuris geriausiai žino įmonės finansinę būklę ir veiklos perspektyvas, pareigą inicijuoti bankroto procesą lemia bankroto instituto paskirtis ir tikslas – įmonei tapus nemokiai, per įmanomai trumpiausią laiką pradėti bankroto procesą, kad būtų sustabdytas kreditorių skaičiaus, jų skolų didėjimas ir kiek įmanoma sumažinti kreditorių ir pačios įmonės turtiniai praradimai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. spalio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-415-219/2016).

5611.

57Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nustatė, kad BUAB „Demintera“ 2017 metais pradžioje buvo nemoki. Tačiau teismas sprendė, kad byloje nėra duomenų, kad BUAB „Demintera“ vadovas 2017 metais turėjo aiškiai suprasti, jog nėra galimybių išvengti įmonės likvidavimo dėl bankroto. Tokią išvadą teismas padarė atsižvelgdamas į teisminių procesų, kuriuose dalyvavo įmonė, skaičių ir formalų nemokumą.

5812.

59Byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2019 m. kovo 13 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-2664-232/2019 iškėlė UBA „Demintera“ bankroto bylą. Teismas šioje byloje nustatė, kad remiantis įmonės balansu, jos turtas iš viso sudarė 78 316 Eur, o mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai sudarė 58 092 Eur. Teismas nustatė, kad įmonė nuosavybės teise jokio materialaus turto ar lėšų banko sąskaitose neturi, įmonėje dirbo 2 darbuotojai, skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2019 m. kovo 8 d. buvo 447,13 Eur. Atsižvelgiant į tai, teismas sprendė, kad įmonė yra nemoki.

6013.

61Byloje yra pateikta antstolės A. P. 2018 m. gruodžio 13 d. pažyma apie vykdymo eigą vykdomojoje byloje Nr. 0173/18/00412 ir 2019 m. vasario 1 d. išieškojimo negalimumo aktas Nr. S-19-173-895, kuriuo išieškotojai UAB „Žigiana“ grąžintas vykdomasis dokumentas ir nustatyta, kad BUAB „Demintera“ skolų nemoka, jos banko sąskaitose lėšų nėra, registruoto kilnojamojo ar nekilnojamojo turto, į kurį gali būti nukreiptas išieškojimas, įmonė neturi.

6214.

63BUAB „Demintera“ bankrotas vykdomas supaprastinta tvarka, kadangi įmonė neturi turto atsiskaityti su kreditoriais bei teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. vasario 10 d. nutartimi patvirtino BUAB „Demintera“ kreditorių finansinių reikalavimų sąrašą, kuria nustatyta, kad bendra kreditorių finansinių reikalavimų suma yra 24 765,01 Eur.

6415.

65Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad BUAB „Demintera“ bankrotas neatitinka ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindo, kadangi 2017 m. BUAB „Demintera“ nemokumas buvo tik formalus ir įmonė dalyvavo dvejose teisminiuose procesuose.

6616.

67ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalis nustatė imperatyvią pareigą įmonės vadovui operatyviai reaguoti į įmonės nemokumą, kreipiantis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Tokia pareiga reikšminga saugant įmonės kreditorių interesus, kadangi nemokiai įmonei tęsiant veiklą mažėja jos turtas, iš kurio gali būti tenkinami kreditorių reikalavimai. Šiuo atveju nustatyta, kad įmonė jau 2017 m. buvo nemoki. Tačiau įmonės bankroto byla pagal BUAB „Demintera“ kreditoriaus 2019 m. vasario 4 d. pareiškimą buvo iškelta tik 2019 m. kovo 13 d. Tai reiškia, kad BUAB „Demintera“ atsakingi asmenys nesiekė vykdyti pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei esant nemokiai.

6817.

69Nors pagal BUAB „Demintera“ 2017 m. balansą įmonė turėjo 78 316 Eur vertės turto, 2018 m. vykdomąjį dokumentą vykdęs antstolis nustatė, kad įmonė turto, į kurį gali būti nukreiptas išieškojimas, neturi. Tokios aplinkybės rodo ne tik ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje nustatytos pareigos pažeidimą, bet ir aiškias neigiamas šios pareigos nevykdymo pasekmes – kreditorių galimybės atgauti savo reikalavimus iš įmonės turto apsunkinimą (panaikinimą). Nustatytos aplinkybės leidžia teigti, kad UAB „Demintera“ atsidūrė tokioje būsenoje, kai ji negalėjo atsiskaityti su kreditoriais, tačiau atsakingi asmenys nesikreipė į teismą dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo, taip pažeisdami ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje nustatytą pareigą.

7018.

71Atsiliepime į atskirąjį skundą buvęs BUAB „Demintera“ vadovas S. S. nurodo, kad nagrinėjamu atveju pareiškėja nenurodė nei vienos aplinkybės, kuri leistų teigti, kad įmonės vadovas sąmoningai blogino įmonės finansinę būklę. Su tokiu argumentu teismas nesutinka, kadangi pareiškėja argumentavo, kad BUAB „Demintera“ bankroto byla nebuvo iškelta laiku ir tai pagrindžia byloje esantys duomenys. Be to, buvęs BUAB „Demintera“ vadovas nenurodė jokių aplinkybių, dėl kurių buvo pažeista ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta pareiga, kokių priemonių įmonės vadovas ėmėsi, siekdamas išsaugoti įmonę, atkurti jos mokumą, tenkinti kreditorių finansinius reikalavimus. Todėl minėti deklaratyvaus pobūdžio teiginiai atsiliepime į atskirąjį skundą nepaneigia byloje esančių aplinkybių, kurios sudaro pagrindą pripažinti BUAB „Deminetra“ bankrotą tyčiniu.

7219.

73Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas pripažįsta pirmosios instancijos teismo skundžiamoje nutartyje padarytas išvadas dėl BUAB „Demintera“ bankroto nepripažinimo tyčiniu ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu nepagrįstomis ir pripažįsta BUAB „Demintera“ bankrotą tyčiniu ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu. Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punkto taikymo

7420.

75ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punkte nustatyta, kad teismas pripažįsta bankrotą tyčiniu, jeigu nustato, kad teisės aktų reikalaujama buhalterinė apskaita buvo tvarkoma apgaulingai ir (arba) netinkamai (paslėpti, sunaikinti, sugadinti įmonės apskaitos dokumentai arba netvarkyta ar aplaidžiai tvarkyta teisės aktų reikalaujama buhalterinė apskaita arba įstatymų nustatytą laiką neišsaugoti buhalterinės apskaitos dokumentai) ir dėl to negalima visiškai ar iš dalies nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros, ir (arba) mokesčių administratoriaus patikrinimo akte nustatytas pridėtinės vertės mokesčio (PVM) arba kitų mokesčių mokėjimo vengimas.

7621.

77Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 21 straipsnio 1 dalis nustato, kad už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas.

7822.

79Teismų praktikoje nurodoma, kad ne bet kuris buhalterinės apskaitos tvarkymo taisyklių pažeidimas ir ne bet kuris buhalterinės apskaitos dokumentų neišsaugojimas lemia bankroto pripažinimą tyčiniu, o tik toks, dėl kurio negalima visiškai ar iš dalies nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Toks negalėjimas turi būti susijęs su objektyviu neįmanomumu įvertinti įmonės nemokumo priežastis. Jei įmonės veiklą galima įvertinti remiantis kitais duomenimis (pvz., pirminiais buhalterinės apskaitos dokumentais), be kita ko, ir netiesioginiais įrodymais, taip pat jei akivaizdu, kad įmonės nemokumo priežastys yra kitos nei tos, kurias galimai patvirtintų trūkstami buhalterinės apskaitos dokumentai, nebelieka pagrindo pripažinti bankrotą tyčiniu remiantis ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punktu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-102-219/2019).

8023.

81Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad vien bankroto administratoriaus tam tikrų dokumentų neturėjimas, nesant byloje kitų įrodymų, kurie pagrįstų buvusio įmonės vadovo siekį dokumentų neperdavimu nuslėpti įmonės turto iššvaistymą ar žalą įmonės kreditoriams, savaime nėra pagrindas pripažinti įmonės bankroto pripažinimui tyčiniu pagal ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punktą.

8224.

83BUAB „Demintera“ bankroto administratorius 2020 m. birželio 15 d. teismui teiktame rašte nurodė, kad buvęs įmonės vadovas S. S. jam neperdavė turto, kreditorių sąrašų. Taip pat nurodė, kad kadangi bankroto administratoriui nėra pateikti visi reikalingi buhalteriniai dokumentai, sudėtingesne tampa įmonės nemokumo momento nustatymo procedūra.

8425.

85Pažymėtina, kad remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenimis (CPK 179 straipsnio 3 dalis), Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. gruodžio 19 d. įsiteisėjusiu sprendimu už akių civilinėje byloje Nr. e2-38914-964/2019 išnagrinėjo BUAB „Demintera“ bankroto administratoriaus ieškinį atsakovui S. S.. Ieškiniu ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 16 752,00 Eur žalos atlyginimą, kadangi atsakovas, kaip paskutinis BUAB „Demintera“ vadovas, privalėjo bankroto administratoriui perduoti visą bankrutuojančios įmonės turtą, tačiau to nepadarė, dėl ko įmonė patyrė 16 752,00 Eur nuostolių. Šioje byloje teismas priteisė ieškovui iš atsakovo S. S. 16 752,00 Eur žalos atlyginimo ir 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 16 752,00 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. lapkričio 11 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pažymėtina, kad minėtoje byloje teismas konstatavo, kad iškėlus įmonės bankroto bylą, atsakovui, kaip įmonės vadovui, atsirado įstatyme įtvirtinta pareiga įmonės turtą perduoti bankroto administratoriui. Byloje pateikti įrodymai patvirtina, kad atsakovas neįvykdė šios pareigos ir bankroto administratoriui neperdavė įmonės turto.

8626.

87Taip pat remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenimis nustatyta, kad Vilniaus miesto apygardos teismas 2019 m. gruodžio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-2664-232/2019 skyrė buvusiam BUAB „Demintera“ vadovui S. S. 500 Eur baudą už įstatyme nustatytos pareigos perduoti bankroto administratoriui įmonės dokumentus ir turtą nevykdymą. Vilniaus miesto apygardos teismas 2020 m. gegužės 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-1208-232/2020 skyrė buvusiam BUAB „Demintera“ vadovui S. S. 5 Eur dydžio baudą už kiekvieną pareigos nevykdymo dieną, skaičiuojant nuo 2020 m. sausio 1 d. iki pareigos įvykdymo.

8827.

89Pirmosios instancijos teismui 2020 m. gegužės 29 d. buvo pateiktas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) raštas, kuriame nurodyta, kad UAB „Demintera“ mokestinių patikrinimų nebuvo atlikta, tačiau 2018 m. sausio 28 d. atliktas bendrovės operatyvus patikrinimas (operatyvaus patikrinimo pažyma Nr. (7.1) FR1042-454), kurio metu buvo nustatyta, kad bendrovės buhalterinė apskaita nebuvo tvarkoma tinkamai, nustatyti bendrovės buhalterinės apskaitos ir PVM deklaravimo neatitikimai (prieštaravimai).

9028.

91Nurodytos aplinkybės leidžia teigti, kad BUAB „Demintera“ atsakingi asmenys sąmoningai netinkamai tvarkė įmonės turto ir buhalterinius dokumentus dėl ko šiuo metu negali būti veiksmingai atliekamos bankroto administravimo procedūros.

9229.

93Pažymėtina, kad buvęs BUAB „Demintera“ vadovas S. S. atsiliepime į atskirąjį skundą nenurodo, kokių dokumentų ir dėl kokių priežasčių bankroto administratoriui iki šiol neperdavė. Atsiliepime tik nurodoma, kad pareigos perduoti dokumentus nustatytu terminu pažeidimas galėjo būti įvertintas taikant bendrovės vadovui įstatyme numatytas sankcijas, tačiau, tai nėra pakankamas pagrindas pripažinti bendrovės bankrotą tyčiniu. Tokie atskirojo skundo argumentai laikytini deklaratyviais ir nepaneigiančiais byloje esančių aplinkybių dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu.

9430.

95Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas pripažįsta pirmosios instancijos teismo skundžiamoje nutartyje padarytas išvadas dėl BUAB „Demintera“ bankroto nepripažinimo tyčiniu ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punkto pagrindu nepagrįstomis ir pripažįsta BUAB „Demintera“ bankrotą tyčiniu ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punkto pagrindu. Dėl bylos baigties

9631.

97Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra nepagrįsta ir naikintina. Remiantis nustatytomis aplinkybėmis ir šalių pateiktais argumentais, apeliacinės instancijos teismas pripažįsta BUAB „Demintera“ bankrotą tyčiniu ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punkto ir 5 punkto pagrindais. Dėl žyminio mokesčio grąžinimo

9832.

99CPK 80 straipsnio 2 dalis nustato, kad už atskiruosius skundus žyminis mokestis nemokamas, išskyrus atskiruosius skundus dėl nutarčių dėl laikinųjų apsaugos priemonių ir atskiruosius skundus bankroto ar restruktūrizavimo bylose. Už šioje dalyje nurodytus atskiruosius skundus mokamas penkiasdešimt eurų žyminis mokestis. CPK 87 straipsnio 1 dalies 8 punkte nustatyta, kad sumokėtas žyminis mokestis arba jo dalis suinteresuoto asmens pareiškimu grąžinami įsiteisėjus teismo nutarčiai tenkinti atskirąjį skundą bankroto ar restruktūrizavimo bylose.

10033.

101Nagrinėjamu atveju UAB „Žigiana“ už atskirąjį skundą sumokėjo 38 Eur žyminio mokesčio. Kadangi apeliantės skundas tenkinamas, jai grąžinamas sumokėtas žyminis mokestis (CPK 87 straipsnio 1 dalies 8 punktas), išaiškinant, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, remdamasi šia nutartimi (CPK 87 straipsnio 3 dalis).

102Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

103Vilniaus apygardos teismo 2020 m. birželio 23 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Demintera“ bankrotą tyčiniu.

104Grąžinti UAB „Žigiana“ sumokėtą 38 Eur (trisdešimt aštuonis Eur) už atskirąjį skundą sumokėtą žyminį mokestį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB)... 7. 2.... 8. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. kovo 4 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.... 9. 3.... 10. Suinteresuotas asmuo S. S. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė... 11. 4.... 12. Lietuvos apeliacinis teismas 2020 m. balandžio 30 d. nutartimi civilinėje... 13. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. 5.... 15. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. birželio 23 d. nutartimi civilinėje byloje... 16. 6.... 17. Teismas sprendė, kad 2017 metų pradžioje UAB „Demintera“ buvo nemoki,... 18. 7.... 19. Spręsdamas dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punkto taikymo, teismas... 20. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 21. 8.... 22. Apeliantė UAB „Žigiana“ atskiruoju skundu prašo 2020 m. birželio 23 d.... 23. 8.1.... 24. UAB ,,Demintera“ esant nemokiai buvęs vadovas R. Š. ir akcininkai S. S. ir... 25. 8.2.... 26. 2018 m. sausio 8 d. nemokios įmonės vadovu tapo įmonės akcininkas S. S.,... 27. 8.3.... 28. BUAB ,,Demintera“ nemokumo administratorius nurodė, kad nemokumo... 29. 8.4.... 30. Byloje esantys duomenys leidžia teigti, kad BUAB ,,Demintera“ vengė... 31. 2.... 32. Suinteresuotas asmuo S. S. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo palikti... 33. 9.1.... 34. Pareiškėja siekia UAB „Demintera“ bankroto pripažinimo tyčiniu ne... 35. 9.2.... 36. Nors netinkamas įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas yra neteisėtas... 37. Teismas... 38. konstatuoja:... 39. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 40. 3.... 41. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 42. 4.... 43. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl BUAB „Demintera“ bankroto... 44. 5.... 45. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas gali pripažinti įmonės bankrotą... 46. 6.... 47. Atskirų, pavienių veiksmų, rodančių formalius tyčinio bankroto požymius,... 48. 7.... 49. ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyta, kad teismas pripažįsta... 50. 8.... 51. Viena įstatyme nustatytų įmonės vadovo pareigų yra tinkamai, savalaikis... 52. 9.... 53. Teismų praktikoje pripažįstama, kad įmonės vadovas (ar kiti asmenys pagal... 54. 10.... 55. Įstatyme nustatytą įmonės vadovo, kuris geriausiai žino įmonės... 56. 11.... 57. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nustatė, kad BUAB... 58. 12.... 59. Byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2019 m. kovo 13 d. nutartimi... 60. 13.... 61. Byloje yra pateikta antstolės A. P. 2018 m. gruodžio 13 d. pažyma apie... 62. 14.... 63. BUAB „Demintera“ bankrotas vykdomas supaprastinta tvarka, kadangi įmonė... 64. 15.... 65. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas... 66. 16.... 67. ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalis nustatė imperatyvią pareigą įmonės vadovui... 68. 17.... 69. Nors pagal BUAB „Demintera“ 2017 m. balansą įmonė turėjo 78 316 Eur... 70. 18.... 71. Atsiliepime į atskirąjį skundą buvęs BUAB „Demintera“ vadovas S. S.... 72. 19.... 73. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas pripažįsta pirmosios... 74. 20.... 75. ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punkte nustatyta, kad teismas pripažįsta... 76. 21.... 77. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 21 straipsnio 1 dalis... 78. 22.... 79. Teismų praktikoje nurodoma, kad ne bet kuris buhalterinės apskaitos tvarkymo... 80. 23.... 81. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad vien bankroto administratoriaus tam... 82. 24.... 83. BUAB „Demintera“ bankroto administratorius 2020 m. birželio 15 d. teismui... 84. 25.... 85. Pažymėtina, kad remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO)... 86. 26.... 87. Taip pat remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenimis... 88. 27.... 89. Pirmosios instancijos teismui 2020 m. gegužės 29 d. buvo pateiktas... 90. 28.... 91. Nurodytos aplinkybės leidžia teigti, kad BUAB „Demintera“ atsakingi... 92. 29.... 93. Pažymėtina, kad buvęs BUAB „Demintera“ vadovas S. S. atsiliepime į... 94. 30.... 95. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas pripažįsta pirmosios... 96. 31.... 97. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad skundžiama pirmosios... 98. 32.... 99. CPK 80 straipsnio 2 dalis nustato, kad už atskiruosius skundus žyminis... 100. 33.... 101. Nagrinėjamu atveju UAB „Žigiana“ už atskirąjį skundą sumokėjo 38 Eur... 102. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 103. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. birželio 23 d. nutartį panaikinti ir... 104. Grąžinti UAB „Žigiana“ sumokėtą 38 Eur (trisdešimt aštuonis Eur) už...