Byla II-735-243/2007

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja Vida Stonkuvienė, sekretoriaujant Jurgitai Žvilauskienei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patraukto asmens atstovui advokatui Muradui Bakanui, institucijos, skyrusios nuobaudą, atstovams Vytautui Breimeliui, Teresei Vilaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal B. P. A. skundą dėl Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus pareigūno 2006-08-17 nutarimo, kuriuo jam pagal Lietuvos Respublikos ATPK 159 straipsnio 1 dalį paskirta 1000 Lt bauda, panaikinimo ir administracinės bylos nutraukimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas 2006-08-10 surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą, kuriame nurodė, kad B. P. A., dirbantis ( - ) direktoriumi, pažeidė Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 punktą, nes 2006 m. birželį savavališkai pastatė laikiną antros kategorijos statinį - atrakcioną „Tornado“ - Basanavičiaus g. 43, Palangoje.

4Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyresnioji specialistė 2006-08-17 nutarimu pripažino B. P. A. kaltu padarius Lietuvos Respublikos ATPK 159 straipsnio 1 dalyje numatytą teisės pažeidimą ir paskyrė 1000 Lt baudą.

5B. P. A. skunde teismui nurodė, kad administracinio teisės pažeidimo protokolas surašytas bei byla nagrinėta lietuvių kalba, kurios jis nemoka, nes yra Olandijos pilietis Teigia, kad buvo pažeista jo teisė kalbėti gimtąja kalba arba kalba, kurią jis moka, nes nei surašant protokolą, nei nagrinėjant bylą, nedalyvavo vertėjas. Taip pat nurodo, kad protokole nurodytos nesuprantamos atsakomybę lengvinančios aplinkybės, be to mano, kad bylą išnagrinėjo nekompetentinga institucija.

6Asmens, patraukto administracinėn atsakomybėn, atstovas skunde nurodytais motyvais prašo skundą patenkinti.

7Institucija, surašiusi administracinio teisės pažeidimo protokolą ir priėmusi skundžiamą nutarimą, Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius atsiliepime nurodo, kad nesutinka su B. P. A. skundu ir prašo jo netenkinti. Teigia, kad surašant administracinio teisės pažeidimo protokolą ir nagrinėjant bylą Institucijoje nebuvo gauti asmens rašytiniai ar žodiniai prašymai naudotis vertėjo paslaugomis. Nurodo, kad asmeniui vertėjavo jo darbuotojai. Pabrėžia, kad nutarime neteisingai nurodytas Lietuvos Respublikos ATPK straipsnis nėra pagrindas panaikinti nutarimą (b.l. 69-70).

8Institucijos atstovai pripažįsta, kad surašant administracinio teisės pažeidimo protokolą ir priimant skundžiamą nutarimą buvo padaryta procesinių pažeidimų, t.y. netiksliai suformuluotas kaltinimas, neužtikrinta galimybė naudotis vertėjo paslaugomis, bet mano, kad tai nėra pagrindas panaikinti skundžiamą nutarimą.

9Skundas tenkintinas iš dalies, vadovaujantis Lietuvos Respublikos ABTĮ 124 straipsnio 1 dalies 4 punktu.

10Lietuvos Respublikos ATPK 159 straipsnio 1 dalis numato administracinę atsakomybę už statinio statybą (griovimą) be Statybos įstatymo nustatyta tvarka gauto statybos leidimo arba nesudėtingo statinio statybą be normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodyto dokumento, kai statybos leidimas neprivalomas.

11Skundžiamame nutarime nurodyta, jog B. P. A. savavališkai pastatė atrakcioną „Tornado“ – laikiną antros kategorijos statinį – pažeidė Lietuvos Respublikos statybos įstatymo IV skyriaus 12 straipsnio 3 punktą ir šiais veiksmais padarė Lietuvos Respublikos ATPK 159 straipsnio 1 dalyje numatytą teisės pažeidimą. Administracinio teisės pažeidimo protokole ir nutarime nurodytas kaltinimas nekonkretus, nes neteisingai nurodyta Statybos įstatymo 12 straipsnio dalis, punktas. Turėtų būti nurodyta, jog pažeistos Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies nuostatos, numatančios statytojo (užsakovo) pareigas, detalizuojant teisės pažeidimo pobūdį. Kaltinimas inkriminuotas pažeidėjui yra abstraktaus pobūdžio. Remiantis bendraisiais teisės principais, asmuo turi teisę žinoti, kuo yra kaltinamas, kad galėtų apsiginti nuo pareikštų kaltinimų. Be to, byloje nėra duomenų, kad B. P. A. buvo užtikrinta teisė naudotis vertėjo paslaugomis. Netinkamai suformulavus kaltinimą bei neužtikrinus Lietuvos Respublikos ATPK 253 straipsnio 2 dalyje numatytos teisės asmeniui kalbėti gimtąja kalba arba ta kalba, kurią jis moka, ir naudotis vertėjo paslaugomis, asmeniui, patrauktam administracinėn atsakomybėn, nebuvo užtikrintos procesinės teisės, numatytos Lietuvos Respublikos ATPK 272 straipsnyje. B. P. A. negalėjo susipažinti su bylos medžiaga, duoti paaiškinimus, pateikti įrodymus, pareikšti prašymus, nagrinėjant bylą naudotis teisine pagalba, kalbėti gimtąja kalba arba ta kalba, kurią jis moka, ir naudotis vertėjo paslaugomis.

12Teismas konstatuoja, jog administracinėje byloje nebuvo atliktas visapusiškas, pilnas bylos aplinkybių tyrimas, neužtikrintos asmens, patraukto administracinėn atsakomybėn, procesinės teisės. Teisminio nagrinėjimo metu neįmanoma ištaisyti Institucijos padarytų pažeidimų. Nutarimas naikintinas, administracinė byla grąžintina nagrinėti iš naujo tai pačiai institucijai.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 297 straipsniu, Lietuvos Respublikos ABTĮ 123 straipsniu, 124 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

14skundą patenkinti iš dalies,

15panaikinti Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus pareigūno 2006-08-17 nutarimą, kuriuo B. P. A. pagal Lietuvos Respublikos ATPK 159 straipsnio 1 dalį paskirta 1000 Lt bauda ir grąžinti administracinę bylą nagrinėti iš naujo tai pačiai institucijai.

16Nutartis per dešimt dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai