Byla e2-166-418/2016
Dėl asmeninių lėšų panaudojimo, padidinant turto vertę pripažinimo

1Druskininkų miesto apylinkės teismo teisėja Leonora Jakubauskienė, sekretoriaujant Vaidai Šukienei, dalyvaujant ieškovei A. A., jos atstovui advokatui Pranui Makauskui, atsakovo Druskininkų savivaldybės atstovei Dovilei Račienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės A. A. ieškinį atsakovui Druskininkų savivaldybei dėl asmeninių lėšų panaudojimo, padidinant turto vertę pripažinimo, ir

Nustatė

2ieškovė A. A. prašo pripažinti, kad pertvarkydama nuomojamas negyvenamąsias patalpas į gyvenamąsias, esančias ( - ), kurios nuosavybės teise priklauso Druskininkų savivaldybei, savo asmeninėmis investicijomis padidino šių nuomojamų patalpų vertę 10 460,77 Eur sumai.

3Ieškinyje nurodo, kad Varėnos rajono valdybos potvarkio Nr. 648-v „Dėl gyvenamojo ploto“ pagrindu, ieškovei buvo leista patalpas, esančias ( - ), kurių bendras plotas 160 kv. m., pertvarkyti į gyvenamąsias. Varėnos rajono valdybai priėmus šį potvarkį dėl pastato, esančio ( - ), pertvarkymo į gyvenamąsias patalpas, 1993 m. lapkričio 17 d. Ratnyčios apylinkės tarybos sprendimu ieškovei, kaip ( - ) vedėjai, bei A. V., kaip ( - ), buvo leista įsirengti butus ( - ) patalpose. Dėl to, ieškovė privalėjo savo lėšomis atlikti statybos – remonto darbus, kad šios patalpos būtų pritaikytos gyvenimui, atsižvelgiant į tokios paskirties patalpoms keliamus reikalavimus. Ieškovė, siekdama pakeisti negyvenamųjų patalpų paskirtį, 1993 m. gruodžio 2 d., paruošė patalpų pertvarkymo projektą, pagal kurį buvo atliekami statybos – remonto darbai. Patalpų, esančių ( - ), projekte buvo numatyta įrengti naujas pertvaras, mūrijant jas iš skylėtų plytų su skiediniu, numatomos pertvaros išardymas, naujų durų įrengimas, ventiliacijos įrengimas, numatyti kiti statybos darbai. Projekte numatytus ir remonto procese atsiradusius būtinus kitus darbus ieškovė atliko ir tai patvirtina 1996 m. gruodžio 2 d. Garažo, buto, namo techninės apskaitos byloje esantys duomenys. Atlikus statybos – remonto darbus, patalpų paskirtis pasikeitė į gyvenamąsias, atitinkančias gyvenamosioms patalpoms keliamus reikalavimus. Kad ieškovės nuomos pagrindais disponuojamose patalpose yra atlikti nekilnojamojo turto vertę padidinę statybos – remonto darbai, patvirtina 2015 m. gruodžio 14 d. Gyvenamųjų patalpų ( - ) atliktų statybos darbų apžiūros aktas, parengtas, remiantis pastato, esančio ( - ), Namų valdybos techninės apskaitos bylos duomenimis, statybos darbų kainos skaičiavimu, 1994 metų kainomis, buto remonto sąmatine dokumentacija. Patalpų apžiūros metu statybos techninis prižiūrėtojas J. G., konstatavo, kad ieškovės nuomos pagrindais valdomame būste yra atlikti konkretūs statybos – remonto darbai: išmurintos pertvaros, kurių pagrindu suformuoti 4 kambariai, virtuvė, vonia, įrengtas sanitarinis mazgas, atlikti tinkavimo darbai, elektros instaliacija, pakeistos durys, įrengtas centralizuotas šildymas ir karšto vandens tiekimas, pakeisti langai, įrengta monolitinė perdanga tarp aukštų, įrengtas atskiras įėjimas. Statybos techninis prižiūrėtojas, apžiūrėjęs nuomojamas patalpas, įvertinęs atliktus statybos – remonto darbus, remiantis dar 1996 m. rugpjūčio 26 d. sudaryta statybos – remonto darbų sąmata, atliko darbų paskaičiavimą, kuriame nurodyti ne tik konkrečiai atlikti darbai, bet ir jų kainos pagal 1994 m. vyravusias statybinių medžiagų ir darbų kainas. Tokiu būdu, paskaičiuota, kad bendrą atliktų statybos-remonto darbų, kurių pagrindu buvo pakeista būsto paskirtis, kainą sudaro 5 270,77 Eur (18 198,93 Lt). Be to, ieškovė savo asmeninėmis lėšomis pakeitė nuomojamo būsto langus, tam tikslui panaudojant 5 190 Eur asmeninių lėšų. Ieškovės asmenines lėšas, gerinant nuomojamo turto vertę, panaudojimą patvirtina ne tik kvalifikuoto specialisto – statybos techninio prižiūrėtojo skaičiavimai, bet kartu su skaičiavimais pateikti turimi ir išlikę dokumentai – sutartys, PVM sąskaitos – faktūros, kvitai. Tokiu būdu, paskaičiavus visas panaudotas pinigines lėšas, ieškovės asmeninių lėšų panaudota sumą sudaro 10 460,77 Eur. Ieškovė, kreipėsi į atsakovą Druskininkų savivaldybę su prašymu leisti įsigyti nuomojamą būstą pagal rinkos kainą, įvertinus panaudotas asmenines lėšas, padidinusias nekilnojamojo turto vertę. Atsakovas 2015 m. lapkričio 26 d. raštu Nr. S12-4651-(4.5) ieškovę informavo, jog kartu su prašymu nebuvo pateikta įrodymų, patvirtinančių, ieškovės asmenines investicijas, padidinusias nekilnojamojo turto vertę, todėl negali pasirašyti nuomojamo būsto pirkimo – pradavimo sutarties, įvertinant ieškovės asmeninių lėšų panaudojimą. Atsižvelgiant į nurodytą reglamentavimą bei Atsakovo rašte nurodytus argumentus, ieškovė prašo dėl 10 460,77 Eur asmeninių lėšų, padidinusių nekilnojamojo turto vertę, pripažinimo.

4Teismo posėdyje ieškovė ir jos atstovas palaikė ieškinio reikalavimą, išdėstytų aplinkybių pagrindu prašė ieškinį tenkinti.

5Atsakovas Druskininkų savivaldybė pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, jog su ieškiniu sutinka iš dalies. Atsakovas pripažįsta, kad ieškovė pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti įstatymo 24 str. 2 d. 5 p. turi teisę įsigyti Druskininkų savivaldybei nuosavybės teise priklausantį Butą, ( - ), už rinkos kainą, apskaičiuotą pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, kadangi ieškovės kartu su ieškiniu pateikti dokumentai patvirtina, kad ieškovė patalpas naudoja nuomos pagrindu (1996 m. balandžio 17 d. Nuomos sutartis, bei 2008 m. rugsėjo 30 d. Nuomos sutarties papildymas ir pakeitimas), tačiau Atsakovas neturi galimybės įsitikinti dėl ieškovės asmeninių lėšų panaudojimo 5 270,77 Eur sumai, padidinant nuomojamų patalpų vertę. Ieškovės pateikta lokalinė sąmata bei Apžiūros aktas nėra pirminiai dokumentai, patvirtinantys asmeninių finansinių lėšų panaudojimą. Tai patvirtina, kad darbų atlikimą patvirtinančių dokumentų (darbų atlikimo akto, sąskaitų faktūrų ar kitų atliktus mokėjimus patvirtinančių dokumentų) nėra, todėl atsakovas neturi jokių objektyvių įrodymų dėl ieškovės faktiškai patirtų išlaidų. Ieškovės teiginiai patvirtina, kad kaina apskaičiuota neįvertinus būsto fizinio nusidėvėjimo bei eksploatavimo trukmės. Pažymi, kad atsakovas neginčija ieškovės reikalavimo pripažinti asmeninių lėšų panaudojimu padidinant nekilnojamojo turo vertę dėl langų pakeitimo darbų, kurių vertė yra 5 190,00 Eur. Dėl minėtų lėšų pripažinimo daikto pagerinimu bei asmeninių lėšų panaudojimu ginčo tarp ieškovės ir atsakovo nėra. Ieškovė pateikė Druskininkų savivaldybės administracijai prašymą dėl leidimo pakeisti 10 nuomojamo Savivaldybės būsto langų ir pateikė numatomą darbų kainą pagrindžiančius dokumentus, Druskininkų savivaldybės administracija leido Savivaldybės būste pakeisti 10 langų, neviršijant prašyme nurodytos 5 190,00 Eur sumos, atsakovui pateikti langų pakeitimo darbų išlaidas patvirtinantys dokumentai. Teismo prašo nustatyti ar ieškovės nurodytas reikalavimas, pripažinti 5 270,77 eurų asmeninėmis investicijomis, gali būti laikomas daikto pagerinimu padidinant nuomojamų patalpų vertę pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti įstatymo 24 str. 2 d. 5 p., o nustačius, kad šios asmeninės investicijos gali būti laikomos daikto pagerinimu padidinant nuomojamų patalpų vertę, atskaitomą sumą sumažinti atsižvelgiant į fizinį būsto nusidėvėjimą.

6Atsakovo atstovė teismo posėdyje palaikė atsiliepime išdėstytas aplinkybes, prašė teismo nustatyti ar ieškovės 5 270,77 Eur asmeninės investicijos, gali būti laikomas daikto pagerinimu padidinant nuomojamų Patalpų vertę pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti įstatymą, teismui nustačius, kad atitinka, prašė teismo sumažinti ieškovės investuotas 5 270,77 Eur atsižvelgiant į fizinį nusidėvėjimą iki 3 795,11 Eur.

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Ieškovės, jos atstovo, atsakovo atstovės paaiškinimais, bylos rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovei įrašytai į antrąją eilę valstybės paramai gauti apsirūpinant gyvenamosioms patalpomis, 1993 m. lapkričio 17 d. Ratnyčios apylinkės tarybos sprendimu leista įsirengti butą buvusių Neravų kultūros namų patalpose, ( - ). Lietuvos Respublikos 1995 m. rugsėjo 26 d. įstatymo Nr. I-1055 „Dėl Druskininkų miesto ir Varėnos rajono savivaldybių teritorijų ir administracinių ribų pakeitimo“ pagrindu pasikeitus administracinėms riboms, šios patalpos perduotos Druskininkų savivaldybei. Ieškovė 1993 m. gruodžio 2 d., paruošė patalpų pertvarkymo projektą, pagal kurį buvo atliekami statybos – remonto darbai. Patalpų, esančių ( - ), projekte buvo numatyta įrengti naujas pertvaras, mūrijant jas iš skylėtų plytų su skiediniu, numatomos pertvaros išardymas, naujų durų įrengimas, ventiliacijos įrengimas, numatyti kiti statybos darbai. Pagal patalpų pertvarkymo projektą buvo suformuoti ir įrengti 4 kambariai, virtuvė, vonia, įrengtas sanitarinis mazgas, atlikti tinkavimo darbai, elektros instaliacija, pakeistos durys, įrengtas centralizuotas šildymas ir karšto vandens tiekimas, pakeisti langai, įrengta monolitinė perdanga tarp aukštų, įrengtas atskiras įėjimas.

9Liudytojas V. V. parodė, kad dirbo VĮ Remonto statybos įmonėje statybos meistru. Pagal Ratnyčios apylinkės užsakymą ir paruoštą projektą Kultūros centro salė buvo rekonstruojama į du butus. Iš pradžių už darbus mokėjo apylinkė, bet pinigai greitai pasibaigė ir visas medžiagas pirko A. A., Jinai apmokėdavo ir už darbus. Buvo įrengta vonia, pastatytas klozetas, kriauklė, atlikti santechnikos darbai, pravesta elektra, padarytas atskiras įėjimas, padaryti mūro darbai, išmūrytos pertvaros, atlikti apdailos darbai, klijavo tapetus, dėjo plyteles ir pan. Už viską mokėjo A. A.

10Lietuvos Respublikos CK 6.501 straipsnyje, reglamentuojančiame nuomininko teisę į išnuomoto turto pagerinimo išlaidų atlyginimą, nustatyta, kad kai nuomininkas nuomotojo leidimu išsinuomotą daiktą pagerina, jis turi teisę į turėtų šiam tikslui atlyginimą, išskyrus tuos atvejus, kai įstatymas ar sutartis numato ką kita; nuomininko padarytus be nuomotojo leidimo pagerinimus, jeigu juos galima atskirti be žalos išnuomotam daiktui ir jeigu nuomotojas nesutinka atlyginti jų vertės, nuomininkas gali pasiimti; nuomininko padarytų be nuomotojo leidimo ir neatskiriamų be žalos išsinuomotam daiktui pagerinimų vertės neprivaloma atlyginti. Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad išlaidas civilinėje teisėje apibūdina tokie požymiai: 1) realumas; 2) būtinumas; 3) protingumas. Realumo požymis reiškia, kad išlaidomis pripažįstamos iš tikrųjų išleistos lėšos. Reikšdamas reikalavimą dėl išlaidų priteisimo, asmuo turi įrodyti ne galimas sąnaudas ar kaštus, o iš tikrųjų sumokėtas lėšas, ir tai įrodyti leistinais įrodymais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-62/2008). Lietuvos Respublikos CK 6.501 straipsnyje nustatytu teisiniu reglamentavimu išlaidų atlyginimas nesiejamas su pagerinimų atlikimo būtinumu. Jame įtvirtinta nuostata, kad atlyginamos būtinos išlaidos, reiškia atlygintinų išlaidų dydžio ribojimą (atlyginamos tos išlaidos, kurios buvo būtinos sutartam pagerinimui atlikti). Taigi atsisakyti atlyginti išlaidas (jų dalį) nuomotojas gali tokiais atvejais, kai atlikti darbai nepagerina daikto (nepadidina jo vertės), kai realios išlaidos viršija būtinas šiam tikslui (daikto pagerinimui) išlaidas, ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-261/2012).

11Atsakovas nurodo, jog ieškovė nepateikė atsakovui pirminių dokumentų, kurios patvirtina ieškovės patirtas išlaidas, tačiau neginčija, kad ieškovė atliko patalpų (buto) pagerinimo darbus, tačiau teigia, kad ieškovės pateikti dokumentai – lokalinė sąmata bei apžiūros aktas nėra pirminiai dokumentai, todėl atsakovas neturi jokių objektyvių įrodymų apie ieškovės patirtas išlaidas.

12Pažymėtina, tai, kad įstatymuose nėra įtvirtinta nuostatų, pagal kurias fizinių asmenų patirtų būtinų daikto pagerinimo išlaidų dydis negali būti įrodinėjamas lokalinėmis sąmatomis, ir (arba) nuostatų, pagal kurias tokia aplinkybė (išlaidų dydis) turi būti patvirtinama tik tam tikromis įrodinėjimo priemonėmis, todėl aplinkybė dėl patirtų būtinų buto pagerinimo išlaidų dydžio gali būti nustatoma remiantis visomis Lietuvos Respublikos CPK 177 str. 2 d. išvardytomis įrodinėjimo priemonėmis, tarp jų ir pateiktais netiesioginiais įrodymais – lokalinėmis sąmatomis. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. sausio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-74/2016). Nagrinėjamu atveju, buto pagerinimo (įrengimo) darbai buvo atliekami ūkio būdu, prieš daugiau nei 20 metų, ieškovė neišsaugojo sąskaitų ir mokėjimų kvitų, tačiau pateikia 2015 m. gruodžio 14 d. statybos techninio prižiūrėtojo J. G. Gyvenamųjų patalpų ( - ), statybos apžiūros aktą, parengtą remiantis pastato esančio ( - ), Namų valdos techninės apskaitos bylos duomenimis, statybos darbų kainos skaičiavimu 1994 m. kainomis remiantis buto sąmatine dokumentacija. 1996 m. gruodžio 2 d. Garažo, buto, namo techninės apskaitos byloje esantys duomenys patvirtina, kad ieškovė atliko projekte numatytus ir kitus būtinus darbus. Iš šių duomenų matyti, kad, atlikus statybos – remonto darbus, patalpų paskirtis pasikeitė į gyvenamąsias, atitinkančias gyvenamosioms patalpoms keliamus reikalavimus. Patalpų apžiūros metu statybos techninis prižiūrėtojas, konstatavo, kad ieškovės nuomos pagrindais valdomame būste yra atlikti konkretūs statybos – remonto darbai: išmurintos pertvaros, kurių pagrindu suformuoti 4 kambariai, virtuvė, vonia, įrengtas sanitarinis mazgas, atlikti tinkavimo darbai, elektros instaliacija, pakeistos durys, įrengtas centralizuotas šildymas ir karšto vandens tiekimas, pakeisti langai, įrengta monolitinė perdanga tarp aukštų, įrengtas atskiras įėjimas. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ieškovei buvo suteiktas leidimas savo lėšomis įrengti gyvenamąsias patalpas buvusiuose ( - ), kurios nebuvo pritaikytos gyventi, ieškovės atlikti darbai buvo reikalingi, kad pertvarkant patalpas jos būtų tinkamos gyventi, o patirtos išlaidos buvo būtinos. Įvertinus lokalinėje sąskaitos dokumentacijos turinį bei atliktus darbus teismas pažymi, kad atlikti darbai buvo būtini ir reikalingi, sąskaitos detalizacijoje nurodyti atliktų darbų įkainiai bei kiekiai, aiškiai ir konkrečiai detalizuoti, paskaičiuotas kiekvieno darbo atlikimas, teismas sprendžia, kad šios ieškovės patirtos 5 270,77 Eur (18 198,93 Lt ) išlaidos pagal 1994 m. kainas yra realios, protingos ir pagrįstos.

13Be to, iš pateiktų dokumentų matyti, kad ieškovė gavusi Druskininkų savivaldybės administracijos leidimą pakeitė buto esančio ( - ), langus už 5 190,00 Eur sumą. Kadangi atsakovas šių aplinkybių neginčija ir sutinka šias ieškovės patirtas išlaidas pripažinti buto pagerinimo išlaidomis, todėl teismas šioje ieškinio dalyje detaliau nepasisako.

14Atsakovas tiek atsiliepime nurodo, taip pat atsakovo atstovė teismo posėdžio metu prašė, kad jeigu teismas nuspręs pripažinti ieškovės ieškinį dėl partirtų išlaidų atliekant buto pagerinimo darbus 1994 m., prašo ieškovės patirtas 5 270,77 Eur išlaidas įvertinti fizinį nusidėvėjimą, ir atsakovo manymu ši suma turėtų būti sumažinta iki 3 795,11 Eur. Teismas nesutinka su atsakovo nurodytais argumentais ir pažymi, kad pripažinus ieškovės patirtas išlaidas pagrįstomis pagerinant turto vertę ji turi teisę į visų patirtų išlaidų atlyginimą t. y. reikalauti atlyginti visas pagerinimui realiai patirtas išlaidas. Nei civiliniame kodekse, nei kitame teisės akte nėra nustatyta, kad nuomininkui pagerinus nuomojamą daiktą patirtos išlaidos turi būti apskaičiuojamos įvertinus faktinių atliktų darbų nusidėvėjimą. Net ir nepasinaudojus Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti įstatymo 24 str. 2 d. 5 p. pagrindu įsigyti nuomojamą būstą ieškovė turėtų teisę vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.501 str. nustatyta tvarka į turto pagerinimo išlaidų atlyginimą.

15Išdėstytu pagrindu ieškovės ieškinys tenkintinas visiškai, pripažįstant kad ieškovė pertvarkydama negyvenamasis patalpas į gyvenamąsias, esančias ( - ), nuosavybės teise priklausančias Druskininkų savivaldybei, asmeninėmis investicijomis padidino nuomojamų patalpų vertę 10 460,77 Eur sumai.

16Pagal Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš antrosios šalies. Ieškinys tenkinamas visiškai, todėl iš atsakovo ieškovės naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 235 Eur žyminis mokestis (Lietuvos Respublikos CPK 79 str., 93 str.). Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai iš atsakovo nepriteistinos, kadangi šios išlaidos yra mažesnės už Teisingumo ministro kartu su Finansų ministru nustatytą minimalią 3 Eur valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (Lietuvos Respublikos CPK 92 str., 96 str. 6 d., Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290).

17Teismas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 263 str., 265 str., 268 str., 270 str.,

Nutarė

18Ieškinį tenkinti visiškai.

19Pripažinti, kad A. A., asmens kodas, ( - ) pertvarkydama negyvenamasis patalpas, esančias ( - ), nuosavybės teise priklausančias Druskininkų savivaldybei, asmeninėmis investicijomis padidino nuomojamų patalpų vertę 10 460,77 Eur sumai.

20Priteisti iš atsakovo Druskininkų savivaldybės 235,00 Eur žyminio mokesčio ieškovei A. A..

21Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Druskininkų miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Druskininkų miesto apylinkės teismo teisėja Leonora Jakubauskienė,... 2. ieškovė A. A. prašo pripažinti, kad pertvarkydama nuomojamas... 3. Ieškinyje nurodo, kad Varėnos rajono valdybos potvarkio Nr. 648-v „Dėl... 4. Teismo posėdyje ieškovė ir jos atstovas palaikė ieškinio reikalavimą,... 5. Atsakovas Druskininkų savivaldybė pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, jog... 6. Atsakovo atstovė teismo posėdyje palaikė atsiliepime išdėstytas... 7. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 8. Ieškovės, jos atstovo, atsakovo atstovės paaiškinimais, bylos rašytiniais... 9. Liudytojas V. V. parodė, kad dirbo VĮ Remonto statybos įmonėje statybos... 10. Lietuvos Respublikos CK 6.501 straipsnyje, reglamentuojančiame nuomininko... 11. Atsakovas nurodo, jog ieškovė nepateikė atsakovui pirminių dokumentų,... 12. Pažymėtina, tai, kad įstatymuose nėra įtvirtinta nuostatų, pagal kurias... 13. Be to, iš pateiktų dokumentų matyti, kad ieškovė gavusi Druskininkų... 14. Atsakovas tiek atsiliepime nurodo, taip pat atsakovo atstovė teismo posėdžio... 15. Išdėstytu pagrindu ieškovės ieškinys tenkintinas visiškai, pripažįstant... 16. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d. šaliai, kurios naudai priimtas... 17. Teismas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 263 str., 265 str.,... 18. Ieškinį tenkinti visiškai.... 19. Pripažinti, kad A. A., asmens kodas, ( - ) pertvarkydama negyvenamasis... 20. Priteisti iš atsakovo Druskininkų savivaldybės 235,00 Eur žyminio mokesčio... 21. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...