Byla 2-499-413/2009

1Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, sekretoriaujant Daivai Danylienei, dalyvaujant ieškovės atstovei advokatei Aldonai Kondratavičienei, atsakovo atstovui advokatui Dimitrijui Aleksandrovui, trečiojo asmens UAB „BTA Draudimas“ atstovui A. B., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Kemira GrowHow“ ieškinį atsakovui antstoliui Jurijui Kolyško, tretiesiems asmenims V. R., UAB „BTA Draudimas“ ir UAB DK „PZU Lietuva“ dėl nuostolių atlyginimo,

Nustatė

2ieškovė ieškiniu (t. 1, b.l. 4-7) ir patikslintu ieškiniu (t. 1, b.l. 25-28) prašė priteisti iš atsakovo 173 434,53 Lt nuostolius bei bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovės atstovė nurodė, kad bendrovė 2006-10-27 pateikė atsakovui vykdyti vykdomąjį raštą dėl 186 811,08 Lt skolos išieškojimo iš skolininko V. R., tačiau antstolis nesiėmė jokių CPK nustatytų veiksmų, neaprašė skolininko turto, neareštavo piniginių lėšų, dėl ko skolininkas turėjo galimybę neteisėtai disponuoti visu jam priklausančiu turtu. Kadangi ieškovė pagal pateiktą vykdyti vykdomąjį raštą atgavo tik 13 376,55 Lt, dėl antstolio neveikimo ji patyrė 173 434,53 Lt nuostolius.

4Atsakovo atstovas paaiškino, kad atsakovas atliko antstoliui priskirtinas funkcijas, nustatė trečiojo asmens V. R. turtinę padėtį, areštavo jam priklausantį nekilnojamąjį turtą. Antstolio civilinė atsakomybė šioje byloje negali būti nustatyta, kadangi atsakovas savo veiksmais nepadarė jokios tiesioginės žalos ieškovei.

5Trečiojo asmens UAB „BTA Draudimas“ atstovas prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad ieškovės reikalavimai dėl nuostolių dydžio neparemti lestinais įrodymais, pateiktame ieškinyje nėra nurodytos visos sąlygos, būtinos antstolio civilinei atsakomybei atsirasti.

6Tretysis asmuo UAB DK „PZU Lietuva“ atsiliepimu į ieškinį (t. 2, b. l 88-94) prašo ieškinį atmesti ir teigia, kad ieškovė nepateikė teismui duomenų, patvirtinančių, kad skolos išieškojimas iš V. R. būtų sustabdytas ar nutrauktas. Priešingai nei teigia ieškovė, išieškojimas ir šiuo metu yra vykdomas. Ieškinys yra atmestinas, kadangi nenustatytos visos antstolio civilinės atsakomybės atsiradimo sąlygos. Tretysis asmuo patvirtina, kad tarp jo ir antstolio J. Kolyško buvo sudaryta civilinės atsakomybės draudimo sutartis, tačiau tretysis asmuo neturi pareigos atlyginti antstolio veiksmais padarytos žalos, kadangi, vadovaujantis LR Draudimo įstatymo 2 str., tokie antstolio veiksmai nelaikytini draudžiamuoju įvykiu. Be to, antstolis J.Kolyško savo civilinę atsakomybę apdraudė nuo 2006-01-11 iki 2007-01-10, todėl vadovaujantis Antstolių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių 6 punktu, ieškovė praleido 1 metų terminą reikalavimams, kylantis iš draudimo teisinių santykių, pareikšti, kadangi šis terminas pasibaigė 2008 m. sausio 10 d.

7Bylos nagrinėjimas atnaujintinas.

8Pagal CPK 177 str. 1 d. įrodymais civilinėje byloje laikomi bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus bei atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra. Jeigu teismas baigiamųjų kalbų metu arba išėjęs į sprendimų priėmimo kambarį pripažįsta, kad reikia nustatyti naujas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai, arba ištirti naujus įrodymus, jis priima nutartį atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės (CPK 256 str.).

9Įsiteisėjusia Jonavos rajono apylinkės teismo 2008 m. kovo 26 d. nutartimi nustatyta, kad atsakovo antstolio Jurijaus Kolyško kontoroje 2006 m. lapkričio 17 d. buvo gautas vykdymui Vilniaus miesto 6-ojo notarų biuro notarės I.Daraškevičienės 2006 m. spalio 27 d. vykdomasis įrašas (reg. Nr.2-5404) dėl 186 811,08 Lt išieškojimo iš skolininko V. R.. Teismas nustatė, kad antstolis per laikotarpį nuo 2006-11-18 iki 2007-04-20 jokių vykdymo veiksmų neatliko. Patvarkymai dėl skolininko piniginių lėšų areštų bankuose priimti 2007 m. spalio 30 d. Bankų pažymos patvirtina, kad skolininkas V. R. iš savo sąskaitų Šiaulių ir Parex bankuose per laikotarpį nuo 2006-12-28 iki 2007-11-14 atsiėmė 27 190 Lt lėšų, iš kurių didžiąją dalį sudaro Nacionalinės mokėjimų agentūros išmokos už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus. Nurodytai aplinkybei patikrinti tikslinga pareikalauti iš Nacionalinės mokėjimų agentūros duomenis apie V. R. išmokėtas pinigines lėšas per laikotarpį nuo vykdomojo įrašo pateikimo antstolio kontorai dienos iki ieškinio padavimo dienos.

10Iš antstolio 2008 m. birželio 9 d. Išieškotų lėšų patvarkymo (t.1, b.l. 78) matyti, kad vykdomuosius raštus dėl piniginių lėšų išieškojimo be ieškovo buvo pateikę dar šeši išieškotojai, iš kurių su vienu išieškotojų - UAB „Lytagros chemija“ skolininkas atsiskaitė po patvarkymo priėmimo dienos. Šiai aplinkybei išaiškinti būtina pareikalauti iš antstolio papildomus įrodymus apie nurodyto atsiskaitymo tvarką ir laiką, kadangi antstolio 2009-11-10 raštas Nr. 9197 nėra pakankamai informatyvus. Be to, antstolis turėtų pateikti konkrečius duomenis apie tai, kokia piniginių lėšų dalis būtų tekusi ieškovei, jeigu Šiaulių ir Parex bankuose skolininko lėšos būtų areštuotos paminėtu 2006-12-28 iki 2007-11-14 laikotarpiu.

11Iš ieškovės pateikto trečiojo asmens V. R. 2009 m. spalio 30 d. patvirtinimo matyti, kad V. R. per laikotarpį nuo 2006 m. liepos 1 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d. gavo 575 974 Lt lėšų. Byloje nėra duomenų, ar šios lėšos buvo patekusios į skolininko sąskaitas bankuose, iš kokių šaltinių jos gautos, ar nurodytos aplinkybės buvo žinomos antstoliui. Todėl paminėtoms aplinkybėms išaiškinti tikslinga pripažinti antstolio J.Kolyško ir skolininko V. R. dalyvavimą teismo posėdyje būtinu.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 256 straipsniu, teisėjas

Nutarė

13atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės.

14Išreikalauti iki 2010 m. sausio 10 d. iš Nacionalinės mokėjimų agentūros prie Žemės ūkio ministerijos duomenis apie tai, kokio dydžio piniginės lėšos buvo išmokėtos V. R., a.k. ( - ) per laikotarpį nuo 2006 m. lapkričio 17 d. iki 2008 m. rugsėjo 18 d.

15Išreikalauti iki 2010 m. sausio 10 d. iš antstolio Jurijaus Kolyško rašytinius duomenis, kada ir kokiu būdu skolininkas V. R. atsiskaitė su išieškotoju UAB „Lytagros chemija“ ir kokia piniginių lėšų dalis būtų tekusi ieškovei UAB „Kemira GrowHow“, jeigu Šiaulių ir Parex bankuose skolininko lėšos būtų areštuotos paminėtu laikotarpiu nuo 2006-12-28 iki 2007-11-14, į bendrą paskirstomų lėšų sumą įtraukus ir 183 682,03 Lt, išmokėtus UAB „Lytagros chemija“.

16Pripažinti atsakovo Jurijaus Kolyško ir trečiojo asmens V. R. dalyvavimą teismo posėdyje būtinu.

17Atidėti bylos nagrinėjimą 2010 m. sausio 20 d. 14.30 val.

18Išsiųsti proceso dalyviams šios nutarties nuorašus.

19Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai