Byla 2S-1950-510/2012
Dėl antstolio Valdo Zubino veiksmų, suinteresuotas asmuo –Vilniaus apskrities VPK KPV

1Kauno apygardos teismo teisėjas Ramūnas Mitkus teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal skolininko Vyganto Raulinaičio atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. birželio 27 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-8597-775/2012 pagal skolininko Vyganto Raulinaičio skundą dėl antstolio Valdo Zubino veiksmų, suinteresuotas asmuo –Vilniaus apskrities VPK KPV.

2Apeliacinės instancijos teismo teisėjas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Skolininkas Vygantas Raulinaitis pateikė skundą dėl antstolio veiksmų, prašydamas panaikinti antstolio Valdo Zubino 2012 m. kovo 12 d. patvarkymą Nr. 0137/12/00923, laikyti, kad 2010 m. gegužės 24 d. Vilniaus AVPK nutarimas Nr. 10N-208637-10 nebuvo tinkamai pateiktas ir priimtas vykdyti, bei nutrauki vykdomąją bylą Nr. 0137/12/00923. Skunde nurodoma, kad skolininkas 2012 m. balandžio 12 d. gavo antstolio Valdo Zubino 2012 m. kovo 30 d. pasiūlymą sumokėti skolą, prie kurio buvo pridėtas 2012 m. kovo 12 d. antstolio Valdo Zubino patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. 0137/12/00923. Toks patvarkymas 2012 m. kovo 12 d. negalėjo būti priimtas, kadangi 2012 m. kovo 16 d. buvo gautas antstolio Valdo Zubino 2012 m. kovo 13 d. patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. 0137/12/00923, dėl kurio buvo pateiktas skundas ir kurį antstolis Valdas Zubinas patenkino, priimdamas 2012 m. kovo 21 d. patvarkymą panaikinti 2012 m. kovo 13 d. patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti. Antstolis Valdas Zubinas savo patvarkymuose nurodė skirtingus asmenis, kurie priėmė ir pateikė jam vykdyti 2010 m. gegužės 24 d. Vilniaus AVPK nutarimą Nr. 10N-208637-10, vienuose nurodomas Kauno AVPK, o kituose Vilniaus AVPK, todėl galima daryti išvadą, kad 2012 m. kovo 12 d. buvo netinamai pateikta vykdyti, o 2012 m. kovo 21 d. pateikimu mėginta tą klaidą ištaisyti, tačiau gavus Vyganto Raulinaičio skundą dėl pasibaigusio trijų mėnesių termino pateikti nutarimą vykdyti, vėl bandoma grįžti prie ankstesnio pateikimo galimai šalinant jo trūkumus atgaline data.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. birželio 27 d. nutartimi skolininko Vyganto Raulinaičio skundą atmetė. Teismas nutartyje nurodė, kad Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo nutarimas įsigaliojo jo paskelbimo dieną t. y. 2011-12-15. Trijų mėnesių senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo 2011-12-16 ir baigiasi 2012-03-16. Išieškotojo dokumentai vykdymui buvo gauti 2012-03-12, nepažeidus įstatyme nustatyto termino, todėl antstolis nutarimo vykdymą pradėjo teisėtai.

7III. Atskirojo skundo argumentai

8Skolininkas Vygantas Raulinaitis atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. birželio 27 d. nutartį ir skolininko skundą tenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais motyvais:

  1. teismas nutartyje dėl 2012 m. kovo 12 d. patvarkymo teisėtumo nepasisakė, o tik apsiribojo abstrakčiu teiginiu, jog rašymo klaida nekeičia vykdymo dokumento pateikimo antstoliui fakto, nes antstolis vykdomąjį dokumentą priėmė vykdyti teisėtai, net neanalizuodamas dokumento surašymo aplinkybių ir datos;
  2. per trijų mėnesių ir trijų dienų terminą antstolis turi priimti teisėtą patvarkymą priimti vykdyti nutarimą skirti administracinę nuobaudą, o nepriėmus tokio patvarkymo vėliau nutarimas skirti administracinę nuobaudą negali būti priverstinai vykdomas;
  3. antstolio pateiktoje vykdymo registracijos knygos išraše matyti, kad 2012-03-12 buvo gauti dokumentai tik iš Kauno AVPK KPV, tačiau šios knygos įrašuose nėra jokio informacijos apie skolininką ar išieškotoją, o tik dokumentą pateikusios institucijos pavadinimas. Todėl šie įrašai nesuteikia jokios informacijos apie tai, kada iš Vilniaus apskrities VPK KPV buvo gautas vykdomasis dokumentas. Be to, pareiškėjo skunde buvo keliama prielaida, kad antstolio 2012 m. kovo 21 d. patvarkyme priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti nurodytą dieną – 2012 m. kovo 21 d. Kauno AVPK KPV iš naujo pateikė vykdyti vykdomąjį dokumentą, galimai mėgindama ištaisyti netinkamai nurodytą išieškotoją ar pateikėją, tačiau teismas šiai aplinkybei patikrinti neišreikalavo jokių įrodomų;
  4. vykdomojoje byloje nėra jokio siuntimą iš Vilniaus ar Kauno apskrities VPK KPV patvirtinančio dokumento, su kuriuo buvo perduotas vykdyti vykdomasis dokumentas, o antstolio spaudas apie gavimą yra uždėtas tiesiog ant Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo lydraščio. Teismas patikimai nenustatė, kada ir kas pateikė antstoliui vykdyti vykdomąjį dokumentą.

9Antstolis Valdas Zubinas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais motyvais:

  1. pareiškėjas nepagrįstai teigia neva antstolis surašė patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti atbuline data – patvarkymas surašytas vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti antstoliui data, o rašymo apsirikimo ištaisymas nereiškia, kad dokumentas priimtas vykdyti minėto apsirikimo ištaisymo dieną;
  2. pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialines ir proceso teisės normas, visapusiškai ir išsamiai įvertino byloje esančius įrodymus, pasisakė dėl vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti termino skaičiavimo, bei konstatavo, kad aplinkybė, jog dėl patvarkymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti buvo ištaisyti rašymo apsirikimai, nekeičia vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti antstoliui per įstatymo nustatytą terminą fakto ir šio dokumento priėmimo vykdyti teisėtumo;

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Skolininkas Vygantas Raulinaitis ginčija antstolio Valdo Zubino 2012-03-12 patvarkymo Nr. 0137/12/00923 teisėtumą, teigdamas, kad 2010 m. gegužės 24 d. Vilniaus AVPK nutarimas Nr. 10N-208637-10 nebuvo tinkamai pateiktas ir priimtas vykdyti, t. y. praleidus trijų mėnesių senaties terminą.

12Nagrinėjamoje byloje spręstinas klausimas, ar nutarimas skirti 150 Lt baudą buvo perduotas vykdyti nepasibaigus vykdomojo dokumento perdavimo vykdyti terminui.

13Administracinių teisės pažeidimų kodekso 308 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad negali būti vykdomas nutarimas skirti administracinę nuobaudą, jeigu jis nebuvo perduotas vykdyti per tris mėnesius nuo priėmimo dienos. Šia teisės norma yra įtvirtintas nutarimų skirti administracinę nuobaudą vykdymo senaties procesinis institutas. Nutarimų skirti administracinę nuobaudą vykdymo senaties termino paskirtis yra užtikrinti, kad nuobaudos būtų vykdomos greitai, kad vykdymo procese nebūtų 3 mėnesių tarpo, kai nuobaudą vykdančios institucijos nieko nepadarė dėl nepateisinamų priežasčių – aplaidumo ir pan.

14Nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje vykdymo senatis pasibaigia, kai yra praleistas trijų mėnesių vykdomojo dokumento perdavimo terminas tarp vykdančių nuobaudą arba kitų valdžios institucijų, esant įstatymo numatytiems pagrindams (ATPK 308 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. lapkričio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. N3-1859/2007, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 3 (13), 2007, 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. N444-465/2008, 2009 m. vasario 13 d. nutartis administracinėje byloje N575-306/2009).

152010 m. gegužės 24 d. nutarimas Nr. 10N-208637-10 administracinio teisės pažeidimo byloje įsiteisėjo 2011 m. gruodžio 15 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui palikus nepakeistą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 8 d. nutartį (vykdomoji byla Nr. 0137/12/00923, b. l. 11, 9-5). Taigi, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje, trijų mėnesių perdavimo vykdyti senaties terminas baigėsi 2012-03-16. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011-12-15 nutartis Vilniaus apskrities VPK Kelių policijos valdyboje gauta 2011-12-27, o antstolio Valdo Zubino kontoroje – 2012-03-12 (vykdomoji byla Nr. 0137/12/00923, b. l. 12). Iš Vilniaus apskrities VPK KPV administracinės veiklos skyriaus atsiliepimo matyti, kad Kauno apskrities VPK pareigūnai nutarimą Nr. 10N-208637-10 antstoliui Valdui Zubinui išsiuntė 2012-03-07 (b. l. 16).

16Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, nenustatė, kad būtų pasibaigęs vykdomojo dokumento perdavimo terminas tarp vykdančių nuobaudą institucijų, kadangi nutarimas Nr. 10N-208637-10 antstoliui Valdui Zubinui perduotas 2012-03-07, o antstolis jį gavo 2012-03-12. Trijų mėnesių perdavimo vykdyti senaties terminas baigėsi 2012-03-16. Taigi, panaikinti antstolio Valdo Zubino 2012-03-12 patvarkymą Nr. 0137/12/00923 nėra pagrindo.

17Kadangi vykdomasis dokumentas buvo perduotas laiku vykdyti, kiti atskirajame skunde išdėstyti su vykdomosios bylos nutraukimu ir skundžiamo patvarkymo neteisėtumu susiję argumentai nėra teisiškai reikšmingi, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.

18Remiantis aukščiau išdėstytais motyvais, atskirasis skundas atmetamas, o Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. birželio 27 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

19Apeliacinės instancijos teismo teisėjas, vadovaudamasis CPK 336–337 straipsniais,

Nutarė

20Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. birželio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai