Byla 2-1545/2012
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės, Dalios Vasarienės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo C. A. Kreditversicherung AG atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. balandžio 30 d. nutarties, kuria patenkintas atsakovo prašymas pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę, o prašymas dėl galimų nuostolių atlyginimo – atmestas, civilinėje byloje pagal ieškovo C. A. Kreditversicherung AG ieškinį solidariems atsakovams uždarosioms akcinėms bendrovėms „Sadovalis“ ir „Ridas“ dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas C. A. Kreditversicherung AG kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Sadovalis“ ir UAB „Ridas“ 1 107 352,38 Lt skolą, 6,92 Lt delspinigius, 974,05 Lt palūkanas ir 6 procentų dydžio procesines metines palūkanas. Reikalavimų įvykdymui užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovams priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o turto nesant arba jo esant nepakankamai – areštuoti atsakovų pinigines lėšas esančias bankų sąskaitose.

5Šiaulių apygardos teismas 2012 m. kovo 26 d. nutartimi ieškovo prašymą patenkino – areštavo 1 108 333,35 Lt vertės atsakovų kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, leidžiant šiuo turtu naudotis, bet uždraudžiant šį turtą išnuomoti, perduoti panaudai, parduoti ar kitaip perleisti nuosavybės teisę į jį bei įkeisti. Turto nesant, ar esant nepakankamai, trūkstamai sumai areštuoti atsakovams priklausančias banko sąskaitose esančias pinigines lėšas, leidžiant atsiskaityti su ieškovu, išmokėti darbo užmokestį bei mokėti socialinio draudimo įmokas bei privalomas įmokas mokesčių administratoriui.

6Atsakovas UAB „Sadovalis“ pateikė teismui prašymą vieną laikinąją apsaugos priemonę pakeisti kita. Atsakovas nurodė, kad jo piniginių lėšų areštas daro nuostolį, nes jis užsiima viešbučių verslu ir jam kasdien reikia atsiskaityti su klientais, tiekėjais, kurių paslaugos viešbučiui yra būtinos, todėl stabdoma visa atsakovo bendrovės veikla. Atsakovo tiekiamų paslaugų apyvarta per metus yra net 456 000 Lt. Prašo panaikinti sąskaitų areštą ir areštuoti atsakovui nuosavybės teise priklausančią poilsio bazę su statiniais ir žemės sklypu, kurios vertė yra 4 470 000 Lt. Atsakovas taip pat pateikė prašymą dėl nuostolių užtikrinimo. Nurodė, jog yra areštuotos visos atsakovo sąskaitos ir tai trikdo atsakovo viešbučių patarnavimo paslaugų tinkamo teikimo verslą. Atsakovas negali atsiskaityti su klientais, negali vykdyti apmokėjimų tiekėjams, negali apmokėti už elektrą, dujas, šildymą ir kitas būtinas viešbučių verslo paslaugas, todėl patiria nuostolius, kurie siekia mažiausiai 1 109 484 Lt. Tokio nuostolių užtikrinimo ir reikalauja.

7Ieškovas prašo netenkinti prašymo dėl vienos laikinosios apsaugos priemonės pakeitimo kita. Nurodo, kad atsakovo poilsio bazei su žemės sklypu yra įregistruota hipoteka ir hipotekos kreditorius turi pirmumo teisę prieš kitus kreditorius. Todėl tokio turto antrinis areštas yra nepakankama užtikrinimo priemonė. Be to, minėto turto vertinimo pažyma yra 2011 m. birželio 30 d., o tai nereiškia, kad ir šiai dienai turto vertė yra tokia pati. Ieškovas taip pat prašo atmesti atsakovo prašymą dėl nuostolių užtikrinimo, kadangi atsakovas nepateikė konkrečių įrodymų apie savo veiklą bei veiklos apimtis, nepateikė įrodymų, kiek išleidžia einamiesiems mokėjimams ir kitoms būtinoms apyvartoms.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Šiaulių apygardos teismas 2012 m. balandžio 30 d. nutartimi atsakovo UAB „Sadovalis“ prašymą, pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita, patenkino, panaikino atsakovo piniginių lėšų areštą bei areštavo atsakovui nuosavybės teise priklausančią poilsio bazę su priklausiniais ir žemės sklypu, esančius Paplatelės k., Plungės raj. Prašymą dėl galimų nuostolių atlyginimo atmetė. Teismas nurodė, kad taikytos laikinosios apsaugos priemonės pirmiausia ir buvo nukreiptos į atsakovo kilnojamo ir nekilnojamo turto areštą. Taigi atsakovo visų sąskaitų areštas, jei toks yra atliktas, yra netinkamas antstolio veiksmas. Atsakovo prašomo areštuoti turto rinkos vertė yra 4 470 000 Lt, o žemės sklypo vertė – 700 000 Lt. Vertinamo viso nekilnojamo turto priverstinio pardavimo kaina nustatyta – 2 650 000 Lt. Kadangi papildomai prašomo areštuoti nekilnojamo turto vertė yra daug kartų didesnė nei pareikšto reikalavimo suma, minėto turto areštas, net ir tuo atveju, kai šiam turtui jau yra įregistruota hipoteka, bus pakankama apsaugos priemonė dėl galimo teigiamo ieškovui sprendimo įvykdymo, nes įstatymas nedraudžia antrinio turto arešto. Nekilnojamasis turtas įvertintas prieš 10 mėnesių, nuo atlikto vertinimo nepraėjo net metai, įvertintas yra nekilnojamas turtas, kurio nustatyta vertė laikytina stabilia nuo 1 iki 2 metų laiko, todėl tokį pateiktą turto įvertinimą pripažino tinkamu bei patikimu įrodymu (CPK 185 str.). Pagal pateiktus atsakovo dokumentus, teismas negalėjo spręsti, kokiu būdu atsakovui gali atsirasti nuostoliai jo nurodytai sumai. Teismas darė išvadą, kad atsakovas nepateikė ir neįrodė savo nuostolių atsiradimo, kurių užtikrinimo prašė, todėl prašymo dėl nuostolių užtikrinimo netenkino.

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Ieškovas prašo atsakovo UAB „ Sadovalis“ pateiktą prašymą pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita atmesti, t. y. panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2012 m. balandžio 30 d. nutarties dalį, kuria tenkintas atsakovo prašymas dėl vienos laikinosios apsaugos priemonės pakeitimo kita. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Įvertinus Centrinės hipotekos registro išrašą matyti, kad pagal sutartinės hipotekos pakeitimą bendras įkeičiamų daiktų įkainojimas yra 4 350 000 Lt. Atsakovo įsipareigojimai yra didesni nei įkeičiamų daiktų vertė. Pagal kreditavimo 2007 m. kovo 29 d. sutartį hipoteka užtikrinta 1 717 000 EUR prievolė. Pagal 2007 m. gruodžio 10 d. kreditavimo sutartį užtikrinta 459 000 Lt prievolė. O pagal 2008 m. gegužės 7 d. kreditavimo sutartį užtikrinta 1 100 000 Lt prievolė. Kreditavimo sutartys nėra pasibaigusios.
  2. Kreditoriui AB Ūkio bankui užtikrintos prievolės yra didesnės nei atsakovo nekilnojamojo turto vertė. Nekilnojamasis turtas yra įkeistas paskesniu įkeitimu, todėl hipotekos kreditorius turi pirmumo teisę patenkinti savo reikalavimą.
  3. Nėra jokių įrodymų, kurie patvirtintų, kad hipotekos kreditoriaus reikalavimas yra nors kiek mažesnis, todėl pakeitus laikinąsias apsaugos priemones nebūtų tinkamai užtikrintas ieškovo reikalavimas.

10Atsakovas BUAB „Ridas“ prašo apelianto atskirąjį skundą atmesti, palikti Šiaulių apygardos teismo 2012 m. balandžio 30 d. nutartį nepakeistą. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad atsakovui iškėlus bankroto bylą laikinųjų apsaugos priemonių taikymas netikslingas, kadangi visi kreditorių reikalavimai privalo būti tenkinami įstatymų nustatyta tvarka.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria tenkintas atsakovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

13Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 148 straipsnio 1 dalis numato galybę teismui dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų pagrįstu prašymu vieną laikinąją apsaugos priemonę pakeisti kita.

14Laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo institutas atlieka tiek ieškovo, tiek atsakovo teisių apsaugos funkciją: jei pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nėra efektyvios ar pakankamos būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti, ieškovas gali prašyti jas pakeisti kitomis, ir priešingai, jei pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių rūšis ar mastas yra pernelyg varžantys atsakovo interesus, atsakovas gali pateikti prašymą taikyti kitas jo siūlomas laikinąsias apsaugos priemones arba sumažinti jų mastą.

15Nagrinėjamoje byloje Šiaulių apygardos teismas 2012 m. kovo 26 d. nutartimi ieškovo reikalavimų įvykdymui užtikrinti areštavo 1 108 333,35 Lt vertės atsakovų kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, o jo nesant ar esant nepakankamai, trūkstamai sumai areštavo atsakovams priklausančias banko sąskaitose esančias pinigines lėšas. Atsakovas UAB „Sadovalis“ pateikė teismui prašymą vieną laikinąją apsaugos priemonę pakeisti kita – vietoj sąskaitų arešto taikyti konkretaus nekilnojamojo turto – poilsio bazės su priklausiniais, areštą. Teismas šį atsakovo prašymą patenkino. Ieškovas teigia, kad vienos laikinosios apsaugos priemonės pakeitimas kita pažeidžia jo interesus.

16Pirmosios instancijos teismas teisingai pažymėjo, kad prašomo areštuoti nekilnojamo turto vertė yra daug kartų didesnė nei ieškovo reikalavimas šioje byloje. Pagal nurodyto turto vertės nustatymo pažymą, poilsio bazės su priklausiniais vertė siekia 4 470 000 Lt (b. l. 18). Tuo tarp ieškovo reikalavimas yra kelis kartus mažesnis – 1 108 333,35 Lt. Aplinkybė, kad minėtam turtui yra įregistruota hipoteka, nesudaro pagrindo išvadai, jog areštavus šį turtą ieškovo reikalavimas nebus užtikrintas. Teismas teisingai pažymėjo, kad antrinis hipotekos įregistravimas nėra draudžiamas įstatymo, todėl vien tai, kad minėtam turtui įregistruota hipoteka, nesuponuoja negalimumo šioje byloje taikyti minėto turto areštą taip užtikrinant ieškovo reikalavimą. Nors ieškovas teisingai nurodo, kad hipotekos kreditorius turi pirmumo teisę patenkinti savo reikalavimą, tačiau byloje nėra jokių duomenų, kad būtų vykdomas išieškojimas iš įkeisto turto. Atkreiptinas dėmesys, kad hipotekos sandoriai yra sudaryti 2007 bei 2008 metais, todėl dalis sumos pagal pagrindines prievoles jau yra sumokėta, be to, teismui nėra pateikta jokių duomenų, kad pagrindinės prievolės, kurių užtikrinimui yra įregistruota hipoteka, buvo nevykdomos ar vykdomos netinkamai, kas sąlygotų išieškojimą iš įkeisto turto. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, atmestini ieškovo argumentai, kad turto areštas, kuriam įregistruota hipoteka, neužtikrins jam galbūt palankaus teismo sprendimo įvykdymo.

17Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad teismų praktikoje nurodoma, kad pirmiausia turėtų būti areštuojamas nekilnojamasis ar kilnojamasis turtas, o tik jo nesant ar esant nepakankamai – lėšos kreditoriaus reikalavimų sumai užtikrinti. Būtent toks laikinųjų apsaugos priemonių taikymo eiliškumas buvo pasirinktas ir pirmosios instancijos teismo nutartyje (b. l. 8-9). Todėl nėra aišku, kodėl atsakovui turint nekilnojamojo turto, buvo areštuotos jo piniginės lėšos. Teismas pažymi, kad atsakovui taikomos laikinosios apsaugos priemonės negali trukdyti įmonės normalios ūkinės–komercinės veiklos. Juolab teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės negali būti nemokumo ar įmonės veiklos pabaigos priežastis. Atsakovui negalint atsiskaityti su kitais kreditoriais, jo finansinis įsiskolinimas gali didėti ir kartu gali mažėti galimybės ieškovui įvykdyti teismo sprendimą visa apimtimi, t. y. pasiekiamas priešingas rezultatas, nei siekiamas taikant laikinąsias apsaugos priemones. Todėl teismas pagrįstai panaikino atsakovo piniginių lėšų areštą, taikydamas atsakovo konkretaus nekilnojamo turto areštą.

18Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, apibendrindama tai kas išdėstyta, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimą reglamentuojančias teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, o atskirojo skundo motyvai nesudaro pagrindo jos naikinti (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

19Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

20Šiaulių apygardos teismo 2012 m. balandžio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas C. A. Kreditversicherung AG kreipėsi į teismą, prašydamas... 5. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. kovo 26 d. nutartimi ieškovo prašymą... 6. Atsakovas UAB „Sadovalis“ pateikė teismui prašymą vieną laikinąją... 7. Ieškovas prašo netenkinti prašymo dėl vienos laikinosios apsaugos... 8. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. balandžio 30 d. nutartimi atsakovo UAB... 9. Ieškovas prašo atsakovo UAB „ Sadovalis“ pateiktą prašymą pakeisti... 10. Atsakovas BUAB „Ridas“ prašo apelianto atskirąjį skundą atmesti,... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 12. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalies,... 13. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 148 straipsnio 1... 14. Laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo institutas atlieka tiek ieškovo,... 15. Nagrinėjamoje byloje Šiaulių apygardos teismas 2012 m. kovo 26 d. nutartimi... 16. Pirmosios instancijos teismas teisingai pažymėjo, kad prašomo areštuoti... 17. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad... 18. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, apibendrindama tai kas... 19. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 20. Šiaulių apygardos teismo 2012 m. balandžio 30 d. nutartį palikti...