Byla eB2-2710-436/2017
Dėl bankroto bylos atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Senamiesčio bumerangas“ iškėlimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Arūnas Rudzinskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Senamiesčio bumerangas“ iškėlimo,

Nustatė

2ieškovas VSDFV Alytaus skyrius kreipėsi į teismą prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Senamiesčio bumerangas“. Nurodė, kad atsakovė ieškovui yra skolinga 2 817,84 Eur. Skola susidarė nemokant valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokų. Ieškovas ragino atsakovę vykdyti įsipareigojimus, tačiau įsiskolinimas iki šios dienos nebuvo sumokėtas, atsakovės vadovė informavo, kad nutraukė veiklą, todėl neturi jokių pajamų ir negali apmokėti susidariusio įsiskolinimo. Viešųjų registrų duomenimis atsakovė neturi jokio registruotino turto, įmonėje yra 1 apdraustasis, pagal paskutinio balanso duomenis įmonės įsiskolinimai viršija įmonės turtą, todėl darytina išvada, kad UAB „Senamiesčio bumerangas“ yra nemoki ir negali atsiskaityti su kreditoriais, o šios aplinkybės sudaro prielaidas iškelti atsakovei bankroto bylą.

3Bendrovės vadovė 2017 m. rugsėjo 18 d. nutartimi buvo įpareigota pateikti visus įmonės finansinę padėtį pagrindžiančius įrodymus.

4Atsakovės vadovė pateikė turimus finansinius dokumentus kartu nurodydama, kad neprieštarauja dėl bankroto bylos UAB „Senamiesčio bumerangas“ iškėlimo.

5Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

6Bankroto teisinius santykius reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste – ĮBĮ) bei Civilinio proceso kodekso nuostatos. ĮBĮ 9 str. 7 d. nustatyta, kad įmonei bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Įmonės nemokumas yra įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

7Iš pateiktos paskutinės 2017 m. sausio 24 d. bendrovės finansinės atskaitomybės matyti, kad bendrovė 2016 metų pabaigoje turėjo turto už 631 Eur, kurį sudarė trumpalaikis turtas: atsargos (456 Eur), trumpalaikės investicijos (100 Eur), piniginės lėšos (75 Eur). Finansiniai duomenys rodo, kad panaši padėtis buvo ir praėjusiais finansiniais metais (turtą sudarė 1 173 Eur vertės trumpalaikis turtas). Pradelsti įsipareigojimai kreditoriams 2015 metų pabaigoje buvo 5 693 Eur, 2016 metų pabaigoje – 9 426 Eur, bankroto bylos iškėlimo dienai jie sudaro – 5 303,32 Eur. Pelno (nuostolių) ataskaita patvirtina, kad tiek 2015, tiek 2016 metais bendrovė veikė nuostolingai. Bendrovė jokio materialaus turto neturi. Teismuose nėra iškelta bylų dėl išieškojimo iš UAB „Senamiesčio bumerangas“. Atsakovės vadovė patvirtino, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais dėl apyvartinių lėšų trūkumo. Nurodytos aplinkybės leidžia spręsti apie bendrovės nemokumą: įsipareigojimai kreditoriams šiuo metu viršija visą turimą bendrovės turtą, bendrovė veiklos nevykdo, galimybių atsiskaityti su kreditoriais neturi. Dėl nurodytų priežasčių UAB „Senamiesčio bumerangas“ keltina bankroto byla Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu, t. y. esant nustatytam įmonės nemokumui.

8Administruoti įmonės bankroto procedūrą skirtinas bankroto administratorius UAB „Renavita“, kurio kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 str. 2, 4 d.).

9Iškėlus UAB „Senamiesčio bumerangas“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

10Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktais, 10 straipsniu, teismas,

Nutarė

11iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Senamiesčio bumerangas“ (juridinio asmens kodas 300539125, registracijos adresas Kukiškių k., Jiezno sen., 59434 Prienų r. sav.).

12Uždarosios akcinės bendrovės „Senamiesčio bumerangas“ administratoriumi paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Renavita“ (asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo Nr. B-JA062, adresas Elektrėnų g. 8G, 51221 Kaunas, tel. (8 37) 308400, 8 612 12790, 8 616 18008, el. p. info@renavita.lt).

13Uždėti uždarosios akcinės bendrovės „Senamiesčio bumerangas“ (juridinio asmens kodas 300539125) turtui ir piniginėms lėšoms areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos, draudžiant bet kokius atsiskaitymus.

14Nustatyti 30 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Senamiesčio bumerangas“.

15Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį uždarosios akcinės bendrovės „Senamiesčio bumerangas“ valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus.

16Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Arešto aktų registro tvarkytojui, Juridinių asmenų registro tvarkytojui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ieškovei, atsakovei, antstoliams el. paštu antstoliai@antstoliai.lt

17Pavesti uždarosios akcinės bendrovės „Senamiesčio bumerangas“ administratoriui atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte.

18Pavesti administratoriui per ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą sušaukti pirmąjį uždarosios akcinės bendrovės „Senamiesčio bumerangas“ kreditorių susirinkimą.

19Nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo, per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Arūnas Rudzinskas, rašytinio proceso tvarka... 2. ieškovas VSDFV Alytaus skyrius kreipėsi į teismą prašydamas iškelti... 3. Bendrovės vadovė 2017 m. rugsėjo 18 d. nutartimi buvo įpareigota pateikti... 4. Atsakovės vadovė pateikė turimus finansinius dokumentus kartu nurodydama,... 5. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.... 6. Bankroto teisinius santykius reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymo (toliau... 7. Iš pateiktos paskutinės 2017 m. sausio 24 d. bendrovės finansinės... 8. Administruoti įmonės bankroto procedūrą skirtinas bankroto administratorius... 9. Iškėlus UAB „Senamiesčio bumerangas“ bankroto bylą, areštuotinas... 10. Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2... 11. iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Senamiesčio... 12. Uždarosios akcinės bendrovės „Senamiesčio bumerangas“ administratoriumi... 13. Uždėti uždarosios akcinės bendrovės „Senamiesčio bumerangas“... 14. Nustatyti 30 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo... 15. Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo... 16. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Arešto aktų registro... 17. Pavesti uždarosios akcinės bendrovės „Senamiesčio bumerangas“... 18. Pavesti administratoriui per ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą... 19. Nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo, per...