Byla TA-556-41-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė) ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Gabijos investicijos“ prašymą atnaujinti atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Gabijos investicijos“ skundą atsakovui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, I. M., S. P. ir J. U. dėl savavališkos statybos akto panaikinimo padavimo terminą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gegužės 27 d. nutartimi bylą nutraukė (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 101 str. 1 p.).

5Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė ,,Gabijos investicijos“ (toliau – ir pareiškėjas, UAB ,,Gabijos investicijos“) Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 2010 m. birželio 8 d. pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutarties. Pareiškėjas taip pat pateikė prašymą atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti.

6Pareiškėjas nurodo, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo

72010 m. gegužės 27 d. nutartį gavo 2010 m. birželio 4 d., t. y. jau pasibaigus ABTĮ numatytam jos apskundimo terminui. Be to, šis procesinis dokumentas gautas penktadienį darbo dienos pabaigoje.

8Teisėjų kolegija

konstatuoja:

9II.

10Prašymas tenkintinas.

11Pareiškėjas skundžia Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartį.

12Pagal ABTĮ 149 straipsnio 2 dalį, pareiškėjas atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutarties turėjo paduoti per septynias dienas nuo šios nutarties paskelbimo, t. y. vėliausiai 2010 m. birželio 3 d. Pareiškėjas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 2010 m. birželio 8 d. pateikė atskirąjį skundą ir tokiu būdu šio skundo padavimo terminas buvo praleistas.

13Pagal ABTĮ 127 straipsnio 2 dalį ir 148 straipsnį, praleistas atskirojo skundo padavimo terminas gali būti atnaujintas tuo atveju, jeigu jis buvo praleistas dėl svarbių priežasčių.

14Kaip matyti iš bylos, pareiškėjas ir jo advokatė paskelbiant pirmosios instancijos teismo nutartį nedalyvavo. Pareiškėjas Vilniaus apygardos administracinio teismo

152010 m. gegužės 27 d. nutartį gavo 2010 m. birželio 4 d., t. y. jau pasibaigus ABTĮ numatytam jos apskundimo terminui ir tai sukliudė iš karto imtis priemonių dėl atskirojo skundo padavimo. Kaip matyti iš bylos, atskirąjį skundą pareiškėjas stengėsi paduoti kaip įmanoma greičiau ir terminas buvo praleistas nežymiai. Atsižvelgiant į paminėtų aplinkybių visumą, atskirojo skundo padavimo terminas pareiškėjui atnaujintinas. Atskirasis skundas iš esmės atitinka ABTĮ 130 straipsnio (ABTĮ 148 str.) reikalavimus, todėl priimtinas nagrinėti apeliacine tvarka. Pareiškėjas, pateikdamas atskirąjį skundą, 2010 m. birželio 7 d. sumokėjo 50 Lt žyminį mokestį. ABTĮ 40 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad proceso šalių atskirieji skundai žyminiu mokesčiu neapmokestinami. Todėl sumokėtas žyminis mokestis turi būti grąžinamas

16(ABTĮ 42 str. 1 d. 1 p.). Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 42 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 127 straipsnio 2 dalimi, 134 ir 148 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

17Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Gabijos investicijos“ prašymą atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti patenkinti.

18Atnaujinti terminą atskirajam skundui dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutarties paduoti.

19Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Gabijos investicijos“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutarties priimti nagrinėti apeliacine tvarka.

20Grąžinti pareiškėjui uždarajai akcinei bendrovei ,,Gabijos investicijos“

212010 m. birželio 7 d. sumokėtą 50 Lt (penkiasdešimt litų) žyminį mokestį.

22Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai