Byla 2S-338-198/2008

2Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Romualdo Januškos,

3kolegijos teisėjų: Birutės Jonaitienės (pranešėja), Laimutės Sankauskaitės,

4teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) „Kėdmonta“ atskirąjį skundą dėl Kėdainių rajono apylinkės teismo 2008 m. birželio 5d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) „Algbarsa“ ieškinį atsakovei UAB „Kėdmonta“ dėl nuostolių atlyginimo.

5Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjos B.Jonaitienės pranešimą apie bylą,

Nustatė

8ieškinio užtikrinimui UAB „Algbarsa“ prašė teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovės turtą bei pinigines lėšas, esančias atsakovės sąskaitose 53021,44 Lt sumai. UAB „Algbarsa“ pateikė ieškinį dėl 52597,44 Lt nuostolių, 424 Lt palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

9Kėdainių rajono apylinkės teismas 2008-05-09 nutartimi prašymą tenkino-areštavo atsakovės UAB „Kėdmonta“ kilnojamą ar nekilnojamą turtą, o tokio nesant - pinigines lėšas, esančias bankų ar kitų kredito įstaigų sąskaitose bendrai 53021,44 Lt sumai, uždraudžiant atsakovei vykdyti bet kokius atsiskaitymus areštuotomis piniginėmis lėšomis, išskyrus atsiskaitymą su ieškove pagal pareikštą reikalavimą ir privalomus mokėjimus valstybei. Teismas laikinąsias apsaugos priemones taikė atsižvelgdamas į tai, jog atsakovė UAB „Kėdmonta“ vengia atsiskaityti su ieškove, pareiškimas yra turtinio pobūdžio, reikalavimo suma yra pakankamai didelė.

10Atsakovė UAB „Kėdmonta“ prašė teismo įpareigoti ieškovę UAB „Algbarsa“ įmokėti į teismo specialiąją sąskaitą 53021,44 Lt, galinčių atsirasti dėl arešto taikymo nuostolių užtikrinimui arba panaikinti nutartį, kuria uždėtas areštas bei 2008-05-09 nutartį pakeisti – iš areštuotų piniginių lėšų leisti mokėti darbuotojams darbo užmokestį bei kitus prašyme nurodytus atsiskaitymus. Nurodė, kad, piniginių lėšų areštas sutrikdys atsiskaitymus su klientais ir tiekėjais, bus negauta pajamų, patirta nuostolių, paralyžiuota bendrovės komercinė-ūkinė veikla, privesta prie bankroto.

11Kėdainių rajono apylinkės teismas 2008-06-05 nutartimi prašymus atmetė. Nurodė, jog teismo 2008-05-09 nutartimi areštuoti atsakovės UAB „Kėdmonta“ kilnojami ir nekilnojami daiktai, ir tik jų nesant, ar esant nepakankamai, leista areštuoti atsakovės pinigines lėšas, uždraudžiant vykdyti bet kokius atsiskaitymus areštuotomis piniginėmis lėšomis, išskyrus atsiskaitymą su ieškove pagal pareikštą reikalavimą (aišku, jeigu tam yra pagrindas) ir privalomus mokėjimus valstybei – viso 53021,44 Lt sumai. Teismas nurodė, jog nėra teisinio pagrindo įpareigoti ieškovę UAB „Algbarsa“ įmokėti į teismo specialiąją sąskaitą 53021,44 Lt, galinčių atsirasti dėl arešto taikymo nuostolių užtikrinimui, nes CPK 147 str. 3 d. yra numatyta atsakovo teisė įsiteisėjus sprendimui, kuriuo atmestas ieškinys, reikalauti ieškovo atlyginti nuostolius, kuriuos jam padarė ieškovo prašymu taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

12Atskiruoju skundu atsakovė UAB „Kėdmonta“ prašo 2008-06-05 nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – iš areštuotų piniginių lėšų leisti mokėti darbuotojams darbo užmokestį bei kitus atskirajame skunde nurodytus atsiskaitymus bei įpareigoti ieškovę UAB „Algbarsa“ įmokėti į teismo specialiąją sąskaitą 53021,44 Lt, galinčių atsirasti dėl arešto taikymo nuostolių užtikrinimui. Nurodo, jog prašyme išsamiai išdėstė savo argumentus ir pagrindė juos rašytiniais įrodymais, sudarančiais pagrindą teismui pakeisti laikinąsias apsaugos priemones, tačiau teismas nutartyje nevertino jų ir dėl jų nepasisakė. Teigia, kad teismas priimdamas 2008-06-05 nutartį, atsižvelgė tik į ieškovės interesus tuo pažeidė teisingumo, protingumo, šalių lygiateisiškumo ir interesų derinimo principus. Taip pat teismas nepagrįstai atmetė atsakovės prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo vien dėl to, kad CPK 147 str. 3 d. yra numatyta atsakovės teisė įsiteisėjus sprendimui, kuriuo atmestas ieškinys, reikalauti iš ieškovės atlyginti nuostolius, kuriuos jai padarė ieškovės prašymu taikytos laikinosios apsaugos priemonės, kadangi tokia teismo išvada neatitinka CK 1.5 str. įtvirtintų principų. Teigia, kad apribojus atsakovės teises atsiskaityti su subrangovais, prekių ir paslaugų tiekėjais, kredito institucija, su darbuotojais, atsakovė patirs nuostolius, negalėdama su minėtais subjektais atsiskaityti, kurie susidarys kaip negautos pajamos už atsakovei tenkančių įsipareigojimų neįvykdymą dėl teismo nutartimi areštuotų piniginių lėšų. Grindžia savo argumentus Lietuvos apeliacinio teismo nutartimis bei sprendimais. Nurodo, jog negali atsiskaityti su prekių ir paslaugų tiekėjais, darbuotojais, kreditoriais, dėl ko negali įvykdyti ir savo sutartinių įsipareigojimų pagal sudarytas sutartis ateityje patirdama nuostolius dėl delspinigių, netesybų ir palūkanų mokėjimų, negaus pajamų iš vykdomų užsakymų iš subrangovų, negaus pelno.

13Atsiliepimo į atskirąjį skundą negauta.

14Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

15Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis - užtikrinti būsimo teismo procesinio sprendimo įvykdymą, o jų taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo sprendimo įvykdymą. Spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas netikrina ieškinio, pareiškimo ar prašymo pagrįstumo, todėl tik vadovaudamasis ieškovo nurodytų aplinkybių pagrindu sprendžia laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumą. Vadovaujantis CPK 144 str. 1 d., teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. CPK 145 str. nustatytas nebaigtinis laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas, tarp jų ir atsakovo nekilnojamųjų ir kilnojamųjų daiktų, piniginių lėšų, priklausančių atsakovui ir esančių pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, areštas bei jų taikymo tvarka. Šio straipsnio 2 d. nustatyta, kad teismas, parinkdamas laikinąsias apsaugos priemones, turi vadovautis ekonomiškumo principu ir bendra ribojimų suma, kuri taikant laikinąsias apsaugos priemones, negali būti iš esmės didesnė už ieškinio sumą. Ekonomiškumo principas turi užtikrinti, kad, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, nebūtų sutrikdyta įprasta gamybinė ūkinė asmens, ypač juridinio asmens, veikla. Pirmosios instancijos teismui buvo pagrindas atsakovui taikyti laikinąsias apsaugos priemones, siekiant užtikrinti teismo sprendimo įvykdymą, jeigu ieškovo reikalavimas būtų patenkintas. Kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas 2008-06-05 nutartyje teisingai nurodė, kad 2008-05-09 nutartyje laikinosios apsaugos priemonės skolininko piniginėms lėšoms taikomos tik tuo atveju, jeigu nėra areštuotino kilnojamojo ir nekilnojamo turto arba jo yra nepakankamai. Tačiau teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kad bet kokios valstybės taikomos poveikio priemonės būtų adekvačios teisės pažeidimui bei atitiktų siekiamus tikslus, konstatuoja, jog apeliantas yra ūkinę veiklą vykdantis subjektas, kuriam teisės aktai nustato pareigą atsiskaityti su valstybės biudžetu, darbuotojams mokėti darbo užmokestį, mokėti įmokas valstybinio socialinio draudimo fondui. Todėl, vadovaujantis ekonomiškumo principu, pirmosios instancijos teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones ir uždrausdamas areštuotomis piniginėmis lėšomis vykdyti kitas prievoles, išskyrus atsiskaitymą su ieškove pagal pareikštą ieškinį bei privalomus mokėjimus valstybei, neatsižvelgė į atsakovo pareigą mokėti darbo užmokestį darbuotojams bei Valstybinio socialinio draudimo fondui. Todėl pirmosios instancijos teismo 2008-06-05 nutartis dalyje dėl laikinų apsaugos priemonių pakeitimo keistina, areštuotas pinigines lėšas atsakovui leidžiama panaudoti darbo užmokesčio darbuotojams mokėjimui ir įmokoms į valstybinio socialinio draudimo fondą.

16Apeliantas vienu iš atskirojo skundo argumentų nurodo tai, kad pirmosios instancijos teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones jo turtui, nesprendė galimų nuostolių atsiradimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių ir nepareikalavo šių nuostolių atlyginimo užtikrinimo iš ieškovo. Kolegija pažymi, jog vadovaudamasis CPK 147 str. 1 d., teismas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, gali, bet neprivalo, pareikalauti iš ieškovo galimų atsirasti nuostolių atsakovui atlyginimo užtikrinimo. CPK 334 str. 1 d. nustatyta, kad pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo CPK numatytais atvejais ir kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. CPK nenumatyta galimybė apskųsti atskiruoju skundu dėl įpareigojimo ieškovo UAB „Algbarsa“ pateikti UAB „Kėdmonta“ nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Todėl skundžiama nutarties dalis dėl įpareigojimo ieškovo UAB “Algbarša” pateikti UAB “Kėdmonta” nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą negali būti apeliacinio apskundimo objektas. Nagrinėjant bylą apeliacine tvarka paaiškėjus, kad skundžiama nutartis negali būti apeliacinio apskundimo objektas, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 str. 5 d.).

17CPK 147str.3d. nustato, jog įsiteisėjus sprendimui, kuriuo ieškinys atmestas, atsakovas turi teisę reikalauti, kad ieškovas atlygintų nuostolius, kuriuos jam padarė taikytos laikinosios apsaugos priemonės. Todėl, jeigu ieškinys bus atmestas, atsakovas turės teisę kreiptis į teismą dėl patirtų nuostolių, ryšium su laikinųjų priemonių taikymu, atlyginimo.

18Be to teisėjų kolegija pažymi, jog teismų praktiką formuoja Lietuvos Respublikos Aukščiausiasis teismas ir apelianto nurodytos Lietuvos Respublikos apeliacinio teismo nutartys nėra teisinis pagrindas kolegijai vadovautis kaip teismų praktika.

19Atskirojo skundo motyvais keičiama pirmosios instancijos teismo 2008-06-05 nutartis - leidžiama areštuotas pinigines lėšas naudoti darbo užmokesčio mokėjimui darbuotojams ir įmokoms į valstybinio socialinio draudimo fondą.

20

21

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 4 punktu, 315 straipsnio 5 dalimi,

Nutarė

23 Kėdainių rajono apylinkės teismo 2008 m. birželio 5 d. nutartį pakeisti papildant 2008m. gegužės 9 nutartį, kad iš UAB „Kėdmonta“ areštuotų piniginių lėšų leidžiama mokėti darbuotojams darbo užmokestį ir įmokas į valstybinio socialinio draudimo fondą. Kitoje dalyje atskirąjį skundą atmesti.

24Apeliacinį procesą dėl įpareigojimo ieškovo UAB „Algbarsa“ pateikti UAB „Kėdmonta“ nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, nutraukti.

26Nutarties nuorašus išsiųsti Turto arešto registrui, ieškovui ir atsakovui.

Proceso dalyviai
2. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. kolegijos teisėjų: Birutės Jonaitienės (pranešėja), Laimutės... 4. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 5. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjos B.Jonaitienės pranešimą apie... 8. ieškinio užtikrinimui UAB „Algbarsa“ prašė teismo taikyti laikinąsias... 9. Kėdainių rajono apylinkės teismas 2008-05-09 nutartimi prašymą... 10. Atsakovė UAB „Kėdmonta“ prašė teismo įpareigoti ieškovę UAB... 11. Kėdainių rajono apylinkės teismas 2008-06-05 nutartimi prašymus atmetė.... 12. Atskiruoju skundu atsakovė UAB „Kėdmonta“ prašo 2008-06-05 nutartį... 13. Atsiliepimo į atskirąjį skundą negauta.... 14. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 15. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis - užtikrinti būsimo teismo... 16. Apeliantas vienu iš atskirojo skundo argumentų nurodo tai, kad pirmosios... 17. CPK 147str.3d. nustato, jog įsiteisėjus sprendimui, kuriuo ieškinys... 18. Be to teisėjų kolegija pažymi, jog teismų praktiką formuoja Lietuvos... 19. Atskirojo skundo motyvais keičiama pirmosios instancijos teismo 2008-06-05... 20. ... 21. ... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 23. Kėdainių rajono apylinkės teismo 2008 m. birželio 5 d. nutartį pakeisti... 24. Apeliacinį procesą dėl įpareigojimo ieškovo UAB „Algbarsa“ pateikti... 26. Nutarties nuorašus išsiųsti Turto arešto registrui, ieškovui ir atsakovui....