Byla A-756-930-08

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio, Stasio Gudyno (kolegijos pirmininkas), Vaidos Urmonaitės (pranešėja), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB Jūrų krovinių kompanijos ,,Kabotažas“ prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo administracinėje byloje Nr. A-756-930/2008 pagal pareiškėjo UAB Jūrų krovinių kompanijos „Kabotažas“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. spalio 1 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės Jūrų krovinių kompanijos „Kabotažas“ skundą atsakovui Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai bei trečiajam suinteresuotam asmeniui Virgilijui Beržanskiui dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti atsakovo Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko pavaduotojo 2007 m. birželio 21 d. sprendimą sustabdyti pareiškėjo mokestinį patikrinimą.

5Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2007 m. spalio 1 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

6Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. birželio 13 d. sprendimu pareiškėjo UAB Jūrų krovinių kompanijos ,,Kabotažas“ apeliacinį skundą patenkino – Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. spalio 1 d. sprendimą panaikino ir priėmė naują sprendimą: pareiškėjo skundą patenkino, Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2007 m. birželio 21 d. sprendimą sustabdyti mokestinį patikrinimą panaikino kaip nepagrįstą.

7II.

8Pareiškėjas pateikė prašymą dėl 2 852,01 Lt išlaidų advokato pagalbai Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme apmokėti atlyginimo. Nurodė, kad jos detalizuotos su prašymu pateikiamoje PVM sąskaitoje – faktūroje.

9Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo išlaidas, susijusias su advokato teisinės pagalbos teikimu, sumažinti iki 240 Lt plius PVM, t.y. iki 283,2 Lt. Teigia, kad pareiškėjui galėtų būti atlygintos išlaidos tik už pasirengimą bylos nagrinėjimui bei atstovavimą teisme. Kelionės Šiauliai-Vilnius-Šiauliai išlaidų pareiškėjas nepagrindė ir konkrečių skaičiavimų, kaip to reikalaujama Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje, nepateikė.

10Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11III.

12Prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo tenkintinas iš dalies.

13Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1 ir 6 dalis proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą, taip pat turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas. Suinteresuotai šaliai gali būti priteistos tik pagrįstos išlaidos (Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 str. 1 d.).

14Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka (Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 6 dalis). Civilinio proceso kodekso 98 straipsnyje nustatyta, kad išlaidos, susijusios su advokato pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato darbo bei laiko sąnaudas, priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau tekste – ir Rekomendacijos), kuriomis vadovaujantis apskaičiuojamas ir teisinės pagalbos išlaidų atlyginimas administracinėse bylose, patvirtintos Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu bei teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85.

15Pareiškėjo teigimu, apeliacinės instancijos teisme patirtas išlaidas patvirtina byloje esantys įrodymai: 2008 m. sausio 3 d. Susitarimas dėl teisinių paslaugų teikimo administracinėje byloje Nr. /012, 2008 m. birželio 25 d. atliktų teisinių paslaugų ataskaita, PVM sąskaita – faktūra, 2006 m. birželio 25 d. mokėjimo nurodymas.

16Pagal Rekomendacijų 7 punktą rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato teikiamas paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga. Ginčui aktualiu laikotarpiu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 1368 ,,Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ buvo patvirtinta 800 Lt minimali mėnesinė alga.

17Rekomendacijų 10 punkte nustatyta, kad už advokato teisinių paslaugų, nenumatytų šiose rekomendacijose, teikimą priteistino užmokesčio dydis nustatomas kaip už analogiškas teisines paslaugas, numatytas šiose rekomendacijose. Atsižvelgiant į šią nuostatą, pasirengimas bylos nagrinėjimui Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme prilygintinas atstovavimui teisme (Rekomendacijų 8.18 p.). Darytina išvada, kad, vadovaujantis Rekomendacijų, 2, 7, 8.18, 9 punktais, įvertinus pareiškėjo nurodytą laiką, sugaištą bylos pasirengimui, bei bylos nagrinėjimo trukmę Vyriausiajame administraciniame teisme (įskaitant tai, kad teismo posėdžio pradžia vėlavo 20 minučių), pareiškėjui priteistina 360 Lt (800x0,15x3) atstovavimo išlaidų. Vadovaujantis Rekomendacijų 11 punktu nukrypti nuo maksimalaus Rekomendacijoje nustatyto dydžio už atitinkamas paslaugas nėra pagrindo – pareiškėjo advokatui teko pasirengti bylai, kurios nagrinėjime jis dalyvavo ir pirmojoje instancijoje, pareiškėjui padavus apeliacinį skundą, daugiau jokios naujos medžiagos, išskyrus atsakovo atsiliepimą, į bylą negauta, pats teismo posėdis apeliacinėje instancijoje truko tik 25 minutes.

18Iš pareiškėjo pateiktos advokato surašytos atliktų teisinių paslaugų ataskaitos taip pat galima spręsti, kad prašoma atlyginti ir išlaidas, kurias advokatui teko patirti vykstant į Vilnių. Kolegija konstatuoja, kad prašymas šioje dalyje atmestinas. Galimybė atlyginti išlaidas, susijusias su atstovo vykimu į teismą nenumatyta nei Civilinio proceso kodekse, nei Rekomendacijose. Pagal Rekomendacijų 2.4 būtinybė išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, gali būti vertinama tik kaip vienas iš kriterijų nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį. Kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju minima aplinkybė pakankamai įvertinta, priteisiant pagal Rekomendacijų nuostatas galimą maksimalią sumą už pasirengimą bylos nagrinėjimui bei atstovavimą Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme.

19Atstovavimo išlaidos, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1 dalimi, priteistinos iš atsakovo Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos.

20Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 ir 45 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

21Pareiškėjo UAB Jūrų krovinių kompanijos ,,Kabotažas“ prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo tenkinti iš dalies.

22Priteisti iš atsakovo Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos UAB Jūrų krovinių kompanijos ,,Kabotažas“ naudai 360, 00 Lt (tris šimtus šešiasdešimt Lt 00 ct) bylinėjimosi Vyriausiajame administraciniame teisme išlaidų.

23Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą,... 5. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2007 m. spalio 1 d. sprendimu... 6. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. birželio 13 d. sprendimu... 7. II.... 8. Pareiškėjas pateikė prašymą dėl 2 852,01 Lt išlaidų advokato pagalbai... 9. Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo išlaidas, susijusias su... 10. Teisėjų kolegija... 11. III.... 12. Prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo tenkintinas iš dalies.... 13. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1 ir 6 dalis... 14. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso... 15. Pareiškėjo teigimu, apeliacinės instancijos teisme patirtas išlaidas... 16. Pagal Rekomendacijų 7 punktą rekomenduojami priteistini užmokesčio už... 17. Rekomendacijų 10 punkte nustatyta, kad už advokato teisinių paslaugų,... 18. Iš pareiškėjo pateiktos advokato surašytos atliktų teisinių paslaugų... 19. Atstovavimo išlaidos, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo... 20. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 ir 45 straipsniais,... 21. Pareiškėjo UAB Jūrų krovinių kompanijos ,,Kabotažas“ prašymą dėl... 22. Priteisti iš atsakovo Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių... 23. Nutartis neskundžiama....