Byla e2S-46-262/2019
Dėl baudos skyrimo skolininkei A. S., suinteresuotas asmuo (išieškotojas) AB SEB bankas

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ona Gasiulytė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos (skolininkės) A. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 12 d. nutarties civilinėje byloje pagal antstolio R. V. pareiškimą dėl baudos skyrimo skolininkei A. S., suinteresuotas asmuo (išieškotojas) AB SEB bankas,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31. Antstolis R. V. kreipėsi į teismą, prašydamas skolininkei A. S., už antstolio reikalavimų nevykdymą skirti 50 Eur baudą už kiekvieną antstolio reikalavimų nevykdymo dieną.

42. Antstolis pareiškime nurodė, kad vykdo išieškojimą iš skolininkei priklausančio turto, t. y. buto su bendro naudojimo patalpomis, esančio ( - ), Vilniuje ir buto su bendro naudojimo patalpomis, esančio adresu ( - ), Vilniuje. Vykdymo procese turtui, iš kurio vykdomas išieškojimas buvo paskirta turto vertės nustatymo ekspertizė ir skolininkė buvo įpareigota sudaryti sąlygas antstoliui ir turto vertintojui patekti į nurodytus butus. 2018-07-04 antstolio patvarkymu Nr. S-18-179-7686 buvo nustatyta, kad areštuoto turto rinkos vertės ekspertizė ir turto apžiūra įvyks 2018-07-16, 13:00, kuris buvo įteiktas skolininkės įgaliotam asmeniui 2018-07-07 ir skolininkė buvo įpareigota sudaryti sąlygas nurodytu laiku antstoliui ir turto vertintojui patekti į nurodytus butus, tačiau skolininkė patvarkymo nevykdė ir 2018-07-16 13:00 antstolio ir turto vertintojo į nurodytą nekilnojamąjį turtą neįleido.

53. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. rugsėjo 6 d. nutartimi antstolio pareiškimą tenkino iš dalies. Teismas paskyrė A. S. 10 Eur periodinę baudą už antstolio 2018-07-04 reikalavimo nevykdymą, nuo šios nutarties priėmimo iki visiško antstolio R. V. patvarkymo Nr. S-18-179-7686 įvykdymo dienos, kitą pareiškimo dalį atmetė.

64. Pareiškėja pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 6 d. nutarties.

75. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 25 d. nutartimi c. b. Nr. e2S-2765-794/2018 nutrauktas apeliacinis procesas, pradėtas pagal skolininkės A. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 6 d. nutarties. Apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nepagrįstai nurodė, jog nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 6 d. nutartis, kuria apeliantei paskirta bauda, negali būti apeliacijos objektu, apeliacinis procesas dėl šios nutarties negalėjo būti pradėtas, todėl apeliacinis procesas nutraukiamas.

86. Pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama atnaujinti terminą pateikti prašymą dėl baudos panaikinimo dėl atskirojo skundo nagrinėjimo civilinėje byloje Nr. e2S-2765-794/2018, pakeisti (panaikinti) Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-09-06 nutartį civilinėje byloje Nr. e2VP-33429-599/2018, panaikinti pareiškėjai paskirtą baudą arba sustabdyti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-09-06 nutarties civilinėje byloje Nr. e2-VP-33429-599/2018, galiojimą ir vykdymą iki prašymo išnagrinėjimo pabaigos arba sustabdyti šią bylą iki kitų bylų Nr. 2YT-28994-863/2018, Nr. 2YT27211-987/2018, Nr. e2-11971-987/2018 ir A2-32395-807/2018 išnagrinėjimo pabaigos arba atidėti šios bylos nagrinėjimą iki kitų ginčo bylų nurodytų prašyme išnagrinėjimo pabaigos CPK 162-166 str. numatytais pagrindais, sustabdyti nutarties vykdymą ir sustabdyti išieškojimo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0179/13/01165 bei pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones hipoteka įkeistam sutarties turtui (butui, adresu Gedmino pr. Nr. 44-23, Vilnius) bei atleisti pareiškėją nuo žyminio mokesčio sumokėjimo už jos prašymą.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

107. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 12 d. nutartimi tenkintas pareiškėjos prašymas dėl procesinio termino atnaujinimo ir šis procesinis terminas atnaujintas; atmestas pareiškėjos prašymas dėl baudos panaikinimo arba sumažinimo.

118. Teismas nurodė, kad pareiškėja, nors ir nurodė, kad baudos skyrimo klausimas pareiškėjai turėtų būti svarstytinas iš naujo, tačiau kartu su prašymu nepateikė jokių duomenų, iš kurių turinio būtų galima spręsti egzistuojant sąsajumui tarp pareiškėjos nurodytų naujai paaiškėjusių aplinkybių ir/arba kitų nagrinėjamų pareiškėjos nurodytų civilinių bylų bei pareiškėjai paskirtos baudos, todėl šis pareiškėjos prašymas yra atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas. Atmetus prašymą dėl baudos panaikinimo, nebelieka teisinio pagrindo svarstyti ir kitų pareiškėjos prašymų.

12III. Atskirojo skundo argumentai

139. Pareiškėja atskiruoju skundu prašė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 12 d. nutartį panaikinti ir patenkinti visus jos prašymo dėl baudos panaikinimo reikalavimus.

1410. Nurodė, kad pareiškėja pateikė teismui pakankamai įrodymų iš kurių turinio buvo galima nuspręsti egzistuojant esminiam ryšiui tarp pareiškėjos nurodytų naujai paaiškėjusių aplinkybių ir kitų pareiškėjos nurodytų civilinių bylų, bei pareiškėjai paskirtos baudos, tačiau teismas visiškai nenagrinėjo pareiškėjos pateiktų prašymo ir pareiškimo motyvų, esminių faktinių aplinkybių, taikytinos teisės, ir jos prašymų (argumentų ir įrodymų). Kitose ginčo bylose priimti sprendimai galėjo turėti esminę prejudicinę reikšmę šioje byloje, nes paaiškėjo naujų esminių aplinkybių, kad ir pats patvarkymas (2018-07-04 Nr. S-18-179-7686) ir jo pagrindu priimta nutartis (Nr. c.b. 2YT-28994-863/2018) yra netinkami ir neįgyvendinami, todėl iki šios dienos nėra įgyvendinti. Be to ir pats turto arešto aktas (vykdymo pagrindas - vykdomasis dokumentas) yra naikintinas kaip netinkamas ir neįgyvendinamas, bei apskųstasis sprendimas (c.b. A2-32395-807/2018 dėl jo išdavimo teisėtumo yra atnaujinta), o pats paskolos sutarties nutraukimo teisėtumas ir skolos sumos pagrįstumas yra dar nagrinėjamas c.b. Nr. e2-11971-987/2018.

15IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.

1711. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą privalo patikrinti ar pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, išsiaiškino visas aktualaus klausimo išsprendimui reikšmingas aplinkybes ir ar teisingai taikė tuo metu galiojusius teisės aktus.

1812. Nors pareiškėja skundžia Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 6 d. nutartimi paskirtą baudą, tačiau ji savo procesiniuose dokumentuose nurodo daug kitų aplinkybių apie visą išieškojimo iš jos procesą apskritai. Bauda pareiškėjai buvo skirta už tai, kad ji nevykdė 2018-07-04 antstolio patvarkymo Nr. S-18-179-7686, nes nors ir privalėjo, tačiau 2018-07-16 13:00 val. neįsileido antstolio ir turto vertintojo į jai priklausančias patalpas, esančias ( - ), Vilniuje. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, šioje byloje, yra svarbu tik tai ar bauda Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 6 d. nutartimi pareiškėjai yra paskirta pagrįstai. Visos kitos pareiškėjos nurodomos aplinkybės šio klausimo išsprendimui esminės reikšmės neturi. Net ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra nurodyta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį (atskirąjį) skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 1 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-252/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis c.b. 3K-3-52/2011 ir kt.).

1913. Vykdymo procese reikia laikytis skolininko ir išieškotojo interesų pusiausvyros. Šalys turi pareigą bendradarbiauti viena su kita ir su išieškojimą atliekančiu antstoliu. Skolininkas neturi trukdyti (vilkinti) vykdymo procesui, o antstolis turi imtis priemonių, kad vykdymo procesas būtų sklandus ir visi veiksmai būtų atlikti per protingus terminus, nes priešingu atveju bus pažeisti išieškotojo interesai.

2014. Išieškojimas iš pareiškėjos tęsiasi jau gan ilgą laiką. Pareiškėja yra pateikus daug įvairiausių prašymų ir skundų dėl antstolio veiksmų, teismuose yra (buvo) nagrinėjama nemažai bylų, kilusių iš pareiškėjos skundų. Buvo nagrinėjamas netgi klausimas dėl pareiškėjai priklausančių patalpų, esančių ( - ), Vilniuje, vertės nustatymo.

2115. Vykdydamas išieškojimą, antstolis privalo atlikti visus reikiamus veiksmus, įskaitant ir turto įvertinimą. Šiuo atveju vykdydamas savo pareigas, antstolis įpareigojo pareiškėją sudaryti sąlygas įvertinti jai priklausantį turtą ir 2018-07-16 13:00 val. įsileisti antstolį ir turto vertintoją į jai priklausančias patalpas, esančias ( - ), Vilniuje.

2216. CPK 585 str. 1 d. nurodyta, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą.

2317. Antstolio reikalavimas, kad pareiškėja įsileistų jį ir turto vertintoją į jai priklausančias patalpas yra pagrįstas, niekaip nepažeidžiantis pareiškėjos teisių, todėl jis turėjo būti vykdomas. Pareiškėja nenurodė jokių įtikinamų argumentų ir nepateikė jokių reikšmingų įrodymų, kad egzistavo kokios nors svarbios priežastys, dėl kurių ji nustatytu laiku neįsileido antstolio ir turto vertintojo į jai priklausančias patalpas. Jeigu pareiškėjai dėl kokių nors svarbių aplinkybių netiko antstolio nurodytas laikas, ji su antstoliu galėjo suderinti kitą jai tinkamą laiką.

2418. Kadangi pareiškėja be pateisinamų priežasčių neįsileido antstolio, bauda Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 6 d. nutartimi jai buvo paskirta pagrįstai, todėl nėra pagrindo baudos panaikinti.

2519. Paskirta bauda yra tęstinio pobūdžio – ji skaičiuojama nuo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 6 d. nutarties priėmimo po 10 Eur už kiekvieną antstolio įpareigojimo nevykdymo dieną. Taigi, kuo ilgiau pareiškėja nevykdys antstolio įpareigojimo įsileisti jį ir turto vertintoją į pareiškėjai priklausančias patalpas, tuo didesnė bauda susidarys.

2620. Kaip minėta, pareiškėja buvo pateikus atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 6 d. nutarties, tačiau apeliacinis procesas nutrauktas, nes tokia nutartis negali būti skundžiama, t. y. negali būti apeliacijos procesas. Pareiškėja buvo suklaidinta ir negalėjo tinkamai įgyvendinti savo teisių, nes 2018 m. rugsėjo 6 d. nutartyje buvo nurodyta, jog ji gali būti skundžiama. Pateikdama atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 6 d. nutarties, pareiškėja turėjo teisėtus lūkesčius, kad bauda bus panaikinta. Kadangi, pareiškėja buvo suklaidinta ir ne dėl savo kaltės iš pradžių netinkamai skundė baudos paskyrimą, remiantis CK 1.5 str. įtvirtintais protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais, jai neturėtų būti skaičiuojama bauda už laikotarpį nuo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 6 d. nutarties priėmimo iki apeliacinio proceso Vilniaus apygardos teisme nutraukimo dienos – 2018 m. spalio 25 d. Todėl yra pagrindas pakeisti datą nuo kurios yra skaičiuojama bauda. Tokiu būdu sumažės pareiškėjai paskirtos baudos dydis.

2721. Dėl išvardintų priežasčių atskirasis skundas tenkinamas iš dalies: pakeičiama Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 6 d. nutartimi nustatyta data, nuo kurios skaičiuojama bauda ir nustatoma, kad bauda yra skaičiuojama ne nuo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 6 d. nutarties priėmimo dienos, o nuo 2018 m. spalio 25 d. iki visiško antstolio R. V. patvarkymo Nr. S-18-179-7686 įvykdymo dienos. Kitos Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 6 d. ir 2018 m. lapkričio 12 d. nutarčių dalys paliekamos nepakeistos.

28Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 d. 4 p., teismas

Nutarė

29Pareiškėjos (skolininkės) A. S. atskirąjį skundą tenkinti iš dalies: pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 6 d. nutartį, kuria pareiškėjai buvo paskirta bauda ir nustatyti, kad A. S. yra skiriama bauda nuo 2018 m. spalio 25 d. iki visiško antstolio R. V. patvarkymo Nr. S-18-179-7686 įvykdymo dienos.

30Kitas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 6 d. ir 2018 m. lapkričio 12 d. nutarčių dalis palikti nepakeistas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ona Gasiulytė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1. Antstolis R. V. kreipėsi į teismą, prašydamas skolininkei A. S., už... 4. 2. Antstolis pareiškime nurodė, kad vykdo išieškojimą iš skolininkei... 5. 3. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. rugsėjo 6 d. nutartimi antstolio... 6. 4. Pareiškėja pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės... 7. 5. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 25 d. nutartimi c. b. Nr.... 8. 6. Pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama atnaujinti terminą pateikti... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 7. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 12 d. nutartimi... 11. 8. Teismas nurodė, kad pareiškėja, nors ir nurodė, kad baudos skyrimo... 12. III. Atskirojo skundo argumentai... 13. 9. Pareiškėja atskiruoju skundu prašė Vilniaus miesto apylinkės teismo... 14. 10. Nurodė, kad pareiškėja pateikė teismui pakankamai įrodymų iš kurių... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 16. Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.... 17. 11. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios... 18. 12. Nors pareiškėja skundžia Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m.... 19. 13. Vykdymo procese reikia laikytis skolininko ir išieškotojo interesų... 20. 14. Išieškojimas iš pareiškėjos tęsiasi jau gan ilgą laiką.... 21. 15. Vykdydamas išieškojimą, antstolis privalo atlikti visus reikiamus... 22. 16. CPK 585 str. 1 d. nurodyta, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus,... 23. 17. Antstolio reikalavimas, kad pareiškėja įsileistų jį ir turto... 24. 18. Kadangi pareiškėja be pateisinamų priežasčių neįsileido antstolio,... 25. 19. Paskirta bauda yra tęstinio pobūdžio – ji skaičiuojama nuo Vilniaus... 26. 20. Kaip minėta, pareiškėja buvo pateikus atskirąjį skundą dėl Vilniaus... 27. 21. Dėl išvardintų priežasčių atskirasis skundas tenkinamas iš dalies:... 28. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 d. 4 p., teismas... 29. Pareiškėjos (skolininkės) A. S. atskirąjį skundą tenkinti iš dalies:... 30. Kitas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 6 d. ir 2018 m....