Byla e2-18831-868/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vanda Višnevska, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB ,,Žirmūnų būstas” ieškinį atsakovams Š. Č. ir L. Š. - Černiauskienei dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas teismui pateiktu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovų solidariai 662,95 Eur skolą, 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 17,55 Eur bylinėjimosi išlaidas lygiomis dalimis. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį arba parengiamasis procesinis dokumentas.

3Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalis numato, kad tokiais atvejais, jei atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jeigu yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovui Š. Č. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai registruotu paštu (CPK 123 straipsnis), o atsakovei L. Š. – Černiauskienei procesiniai dokumentai įteikti tinkamai viešo paskelbimo būdu (CPK 130 straipsnis). Atsakovai informuoti, kad privalo per 14 dienų nuo pranešimo įteikimo dienos pateikti atsiliepimą į ieškinį. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovai per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, nepateikimo priežasčių nenurodė bei į tai, kad ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, atsakovų atžvilgiu priimtinas sprendimas už akių.

4Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad ieškovas 2012-12-20 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-2551 buvo paskirtas gyvenamojo namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratoriumi. Iš teismui pateikto Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo nustatyta, butas, esantis ( - ), nuosavybės teise priklauso atsakovams. Iš teismui pateiktos Skolų valdymo ataskaitos matyti, kad atsakovas laikotarpiu nuo 2014-11-01 iki 2016-02-29 už suteiktas paslaugas liko skolingas ieškovui 662,95 Eur. Byloje įrodymų apie tai, kad atsakovas sumokėjo ieškovui susidariusį įsiskolinimą, nėra ir šalys tokių įrodymų į bylą nepateikė (CPK 176 – 179 straipsniai).

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.2 straipsnis numato, jog prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 straipsnis). CK 4.84 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta, jeigu butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius, kurį skiria savivaldybės meras arba jo įgaliotas atstovas. Administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje (CK 4.84 straipsnio 4 dalis). Atsižvelgiant į tai, ieškovo naudai iš atsakovų solidariai priteistina 662,95 Eur skolos už suteiktas paslaugas (CK 4.82, 4.84, 5.50, straipsniai).

8CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (662,95 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-04-11) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

9Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, todėl iš atsakovų priteistina 17,55 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 15,00 Eur žyminis mokestis, 0,87 Eur už Nekilnojamojo turto registro duomenų paiešką duomenų bazėje bei už Gyventojų registro tarnybos duomenų dvi paieškas (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas,88 straipsnio 1 dalies 9 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

10Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovės nepriteistinos, kadangi neviršija 3 Eur dydžio (LR teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 str.).

11Vadovaudamasis CPK 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

12ieškinį patenkinti visiškai.

13Priteisti iš solidariai atsakovų Š. Č., gimusio ( - ) ir L. Š. – Č., gimusios ( - ), 662,95 Eur skolos, 5 (penkių procentų) dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (662,95 Eur) nuo 2016-04-11 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir lygiomis dalimis 17,55 Eur bylinėjimosi išlaidų UAB ,,Žirmūnų būstas”, juridinio asmens kodas 121483222, naudai.

14Atsakovai dėl kurios yra priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

15Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai