Byla 2-1777-796/2015
Dėl globėjo (rūpintojo) paskyrimo ir vaiko gyvenamosios vietos nustatymo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Kristina Domarkienė, sekretoriaujant Renatai Garuolienei, dalyvaujant pareiškėjos atstovei A. Š., suinteresuotam asmeniui T. M., žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pareiškimą suinteresuotam asmeniui T. M. dėl globėjo (rūpintojo) paskyrimo ir vaiko gyvenamosios vietos nustatymo,

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašo T. M. paskirti nepilnametės V. P. nuolatine globėja (rūpintoja), nustatyti V. P. gyvenamąją vietą su globėja (rūpintoja) T. M. bei paskirti T. M. nepilnametės V. P. turto administratore. Nurodė, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-09-18 sprendimu nepilnametei V. P. buvo nustatyta nuolatinė globa, jos globėja paskirta jos senelė A. L., vaiko gyvenamoji vieta nustatyta su globėja, o nepilnametės tėvams S. L. ir A. P. neterminuotai apribota tėvų valdžia. ( - ) nuolatinė vaiko globėja A. L. mirė. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-20 įsakymu V. P. nustatyta laikinoji globa, laikinąja globėja paskirta jos teta T. M.. Mergaitė išreiškė norą ir toliau gyventi laikinosios globėjos šeimoje, su kuria ji artimai bendravo dar iki laikinosios globos nustatymo. Pareiškėjos atstovams lankantis T. M. šeimoje nustatyta, jog buities ir gyvenimo sąlygos yra geros, tinkamos bei pritaikytos vaikui augti, vystytis ir tobulėti, o T. M. yra tinkama būti nepilnametės V. P. globėja (rūpintoja).

3Teismo nustatytu terminu suinteresuoto asmens atsiliepimas į pareiškimą negautas.

4Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovė A. Š. pareiškimą palaikė ir prašė jį tenkinti. Papildomai paaiškino, kad mirus vaiko globėjai, o tėvams apribojus tėvų valdžią, kilo būtinybė vaikui nustatyti nuolatinę globą. Kadangi vaiką su laikinąją globėja sieja artimi ir geri santykiai, buvo nuspręsta kreiptis į teismą dėl nuolatinės globos nustatymo ir nuolatine globėja prašyti skirti T. M.. Gyvenimo sąlygos globėjos šeimoje yra geros ir tinkamos vaikui augti. Kadangi vaikui yra paliktas turtas, globėja turėtų būti paskirta ir nepilnamečio vaiko turto administratore.

5Teismo posėdžio metu suinteresuotas asmuo T. M. su pareiškimu sutiko ir prašė jį tenkinti. Papildomai paaiškino, kad nuo 2006 metų vaiko nuolatinė globėja buvo jos mama, šeimos artimai bendravo, daug laiko praleisdavo kartu, todėl ji padėjo auginti ir rūpintis mergaite. Šiuo metu jos pačios dukra jau yra ištekėjusi ir gyvena atskirai, todėl šeimoje gyventų trys asmenys, t.y. ji, jos sutuoktinis ir mergaitė. V. šeimoje jaučiasi gerai, santykiai yra labai geri. Gyvena trijų kambarių bute, mergaitei yra skirtas atskiras kambarys su visais būtinais daiktais. Ji ir jos sutuoktinis yra dirbantys, gauna nuolatines pajamas. Pilnamečiai šeimos nariai į jos apsisprendimą būti globėja reaguoja teigiamai. Supranta globėjos pareigas ir atsakomybę bei sutinka šią atsakomybę prisiimti.

6Pareiškimas tenkintinas.

7Byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimais ir byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-09-18 sprendimu civilinėje byloje Nr. N2-7144-792/2008 S. L. ir A. P. neterminuotai apribota tėvų valdžią į jų nepilnametę dukrą V. P., gim. ( - ), nustatant V. P. nuolatinę globą šeimoje bei nuolatine globėja paskiriant A. L. (b.l. 26-28). ( - ) vaiko globėja A. L. mirė (b.l. 25). Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-20 įsakymu „Dėl vaiko laikinosios globos nustatymo“ Nr. AD1-3493 laikinąja V. P. globėja paskirta T. M. (b.l. 16). 2014-12-18 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui T. M. pateikė prašymą paskirti ją V. P. nuolatine globėja ir nustatyti vaiko gyvenamąją vietą su ja (b.l. 6).

8Vaiko globos (rūpybos) tikslas – užtikrinti vaiko auklėjimą ir priežiūrą aplinkoje, kurioje jis galėtų saugiai tinkamai augti, vystytis ir tobulėti (CK 3.248 str. 1 d.). Pagal CK 3.251 straipsnį vaikams iki keturiolikos metų nustatoma globa, o vaikams, sulaukusiems keturiolikos metų, nustatoma rūpyba. Nuolatinės nepilnamečio vaiko globos (rūpybos) nustatymo pagrindus numato CK 3.257 straipsnis. Pagrindas nustatyti nepilnamečio vaiko nuolatinę globą (rūpybą) taip pat yra ir tais atvejais, kai teismo sprendimu yra apribojama nepilnamečio vaiko tėvų valdžia (CK 3.183 str. 4 d.). Kadangi nepilnametės V. P. nuolatinė globėja A. L. mirė, o jos tėvams S. L. ir A. P. teismo sprendimu neterminuotai apribota tėvų valdžia į jų nepilnametę dukrą, tai sudaro pagrindą nustatyti nepilnametei V. P. nuolatinę rūpybą ir spręsti klausimą dėl rūpintojo paskyrimo (CK 3.248 str. 1 d., 3.251 str. 2 d., 3.183 str. 4 d.).

9Pareiškėjas prašo nepilnametės V. P. nuolatine globėja (rūpintoja) skirti T. M.. Teismo posėdžio metu suinteresuotas asmuo su pareiškimu sutiko ir prašė jį tenkinti. Suinteresuoto asmens paaiškinimais, taip pat byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad T. M. yra nepilnametės V. P. teta, su ja artimai bendrauja nuo 2006 metų, kada nuolatine vaiko globėja dar buvo A. L.. Į bylą pateiktas rašytinis nepilnametės V. P. sutikimas, kad jos nuolatine globėja būtų skiriama T. M.. Sutikime papildomai nurodoma, kad su T. M. ji sutaria gerai ir ja pasitiki (b.l. 5). Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus 2014-12-18 sprendimu T. M. pripažinta tinkama būti skiriama vaiko globėja. T. M. yra susituokusi, gyvena kartu su sutuoktiniu G. M., į bylą yra pateiktas jo rašytinis sutikimas, kad T. M. būtų skiriama vaiko globėja (b.l. 45). T. M. neteista, administracine tvarka nebausta, į Klaipėdos priklausomybės ligų centro įskaitą nėra įtraukta, jos sveikatos būklė yra tinkama būti paskirtai vaiko globėja (b.l. 10-13,19). Jos sutuoktinis G. M. neteistas, į Klaipėdos priklausomybės ligų centro įskaitą nėra įtrauktas (b.l. 14, 50). T. M. ir jos sutuoktinis yra dirbantys, gauna nuolatines pajamas (b.l. 9). Iš 2014-11-20 Buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo akto matyti, jog šeima gyvena nuosavybės teise priklausančiame bute, kuriame buities ir gyvenimo sąlygos yra geros, pritaikytos vaikui augti, vystytis ir tobulėti (b.l. 17-18). Remiantis nustatytomis aplinkybėmis, taip pat įvertinus tai, kad T. M. jau nuo 2006 metų artimai bendrauja su nepilnamete V. P., yra jos teta bei išreiškė norą būti paskirta nuolatine vaiko globėja (rūpintoja), atsižvelgiant į tai, kad pagal savo sveikatos būklę ir asmenines savybes ji gali būti skiriama globėja (rūpintoja), konstatuotina, jog yra pagrindas T. M. paskirti nepilnametės V. P. nuolatine rūpintoja, nustatant rūpybos vietą rūpintojos gyvenamojoje vietoje (CK 3.264 str. 3 d., 3.265 str. 1 d. 1 p.). Rūpintojai išaiškintinos rūpintojos teisės ir pareigos (CK 3.243-3.245 str., 3.271 - 3.276 str.).

10Nustatyta, kad nepilnametė V. P. iš savo mirusios globėjos A. L. paveldėjo daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, t.y. butą, esantį ( - ), todėl nagrinėjant šią bylą sprendžiamas klausimas dėl turto administravimo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.245 straipsnis, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 493 straipsnis) (b.l. 44, 52). Įvertinus byloje esančius įrodymus bei tai, kad nepilnametės V. P. rūpintoja skirtina T. M., ji taip pat skirtina ir V. P. turto administratoriumi (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4. 236-4.252 straipsniai). Turto administratoriui išaiškintinos jo teisės ir pareigos (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.240, 4.241, 4.242, 4.243, 4.244 straipsniai, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 508 straipsnio 4 dalis).

11Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 291, 497-504 straipsniais, teismas

Nutarė

12pareiškimą tenkinti.

13Nustatyti V. P., gim. ( - ), a.k. ( - ) nuolatinę rūpybą, jos nuolatine rūpintoja ir turto administratore paskiriant T. M. a.k. ( - ).

14Nustatyti V. P., gim. ( - ), a.k. ( - ), gyvenamąją vietą su globėja T. M. a.k. ( - ) rūpintojos gyvenamojoje vietoje.

15Išaiškinti rūpintojai T. M. rūpintojo teises ir pareigas (CK 3.271-3.272 straipsniai), t.y. kad ji yra vaiko atstovas pagal įstatymą ir gina jo teises ir teisėtus interesus, turi teisę teismo tvarka reikalauti grąžinti jai vaiką iš bet kurių asmenų, laikančių jį pas save neteisėtai, privalo užtikrinti vaiko fizinį ir psichinį saugumą, rūpintis vaiko sveikata ir mokymusi, auklėti vaiką, spręsdama klausimus, susijusius su vaiko interesais, bendradarbiauti su suinteresuotomis valstybės ir vietos savivaldos institucijomis, informuoti artimuosius giminaičius, jeigu jie to pageidauja, apie vaiko vystymąsi, sveikatą, mokymąsi ir kitais svarbiais klausimais, rūpintis vaiko laisvalaikiu, atsižvelgdama į jo amžių, sveikatą, išsivystymą bei polinkius, rengti vaiką savarankiškam gyvenimui ir darbui šeimoje, pilietinėje visuomenėje ir valstybėje.

16Nutarties dalį dėl rūpybos nustatymo vykdyti skubiai. Atskirojo skundo padavimas nesustabdo nutarties vykdymo.

17Nutartis per septynias dienas nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai