Byla 2A-10-345/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Almos Urbanavičienės kolegijos teisėjų (pranešėjo) Henricho Jaglinskio ir Virginijos Volskienės, sekretoriaujant Ritai Kurganovaitei, dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei Anai Daukšienei, atsakovui V. G., atsakovų N. N., A. N. ir V. G. atstovui advokatui Dariui Paškauskui, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų N. N., A. N. ir V. G. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 23 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo AB „Rytų skirstomieji tinklai“ ieškinį atsakovams N. N., A. N. ir V. G., dėl žalos atlyginimo.

2Kolegija išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas AB „Rytų skirstomieji tinklai“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų 11 726,05 Lt žalai atlyginti, 118,32 Lt elektros skaitiklio remonto ir keitimo išlaidų, 829,92 Lt išlaidų už trasologinę ekspertizę, iš viso – 12 674,29 Lt, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Nurodė, kad patikrinus atsakovų bendrąją nuosavybės teise priklausančio sodo namo žemės sklype elektros apskaitos prietaisą, buvo nustatyta, kad nutraukta viršutinė valstybinės metrologinės patikros plomba, dengianti elektros gaubtą. Elektros apskaitos prietaiso pažeidimai buvo konstatuoti atlikus ekspertizę, be plombų pažeidimų buvo nustatyta, kad elektros skaitiklio skaičiavimo mechanizmas buvo mechaniškai persukamas pašaliniu įrankiu. Atsižvelgiant į tai, atsakovų suvartotos elektros energijos perskaičiavimas buvo atliktas už 3 metus (b.l.1-6).

5Atsakovai priešieškiniu prašė pripažinti negaliojančiomis 2001-07-27 Elektros energijos tiekimo-vartojimo sutarties su buitiniu vartotoju Nr. 180161-4 5.5 punkto nuostatas „Vartotojas įsipareigoja užtikrinti atvado elektros įrenginių, elektros energijos apskaitos prietaisų bei kitų apskaitoje naudojamų elektros įrenginių, pakabintų plombų saugumą bei priežiūrą“. Taip pat prašė įtraukti į bylos nagrinėjimą Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą duoti išvadai dėl minėtų taisyklių punkto sąlygų atitikimo LR CPK 6.188 str. 2 d. 9 p. nustatytam nesąžiningų sąlygų kriterijui. Sustabdyti bylos nagrinėjimą ir nutartimi kreiptis į administracinį teismą su prašymu patikrinti, ar Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų 2005-10-07 LR Ūkio ministro įsakymu „Dėl elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ Nr. 4-350 62 p. nuostatos neprieštarauja LR CK 1.5 str., ir 6.188 str. 2 d. 9 p.

6Nurodė, kad 2006-06-06 atsakovams priklausančiame namo valdoje dingo elektros energija, apie ką buvo pranešta dispečeriui. Atvykę avarinės meistrai pašalino gedimą, atliekant šį darbą nuėmė skaitiklio plombas, apie tai buvo pranešta ieškovui. 2006-06-10 atvyko ieškovo komisija ir nustatė elektros prietaisų plombų pažeidimus. Jie patys elektros plombų nepažeidė, nenaudojo neapskaitinės elektros energijos (b.l.45-48).

7Ieškovas atsiliepimu į priešieškinį nurodė, kad priešieškinį pateikė tik V. G., nes N. N. ir A. N. neįgaliojo tą padaryti V. G.. Elektros energijos tiekimo - vartojimo sutartį su ieškovu pasirašė N. N., todėl V. G. neturi teisės reikšti pretenzijų dėl A. N. sudarytos sutarties, todėl priešieškinis negalėjo būti priimtas. Be to atsakovė A. N., sudarydama elektros energijos tiekimo sutartį, sutarties sąlygoms neprieštaravo, Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės yra galiojančios, nustatyta tvarka patvirtintos, todėl atsakovės teiginys, kad sutarties 5.5p. yra nesąžiningas, pažeidžiantis vartotojų teises neatitinka tikrovės, visi taisyklių nuostatai yra taikytini (b.l.61-65).

8Vilniaus miesto pirmas apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 23 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies, priešieškinį – atmetė. Priteisė solidariai iš N. N., A. N., ir V. G., AB „Rytų skirstomieji tinklai“ naudai 7 000Lt žalos atlyginimui, 118,32Lt elektros energijos remonto ir keitimo išlaidų, 829,92Lt išlaidas už trasologinę ekspertizę ir 210Lt žyminio mokesčio išlaidų lygiomis dalimis ( t.y. po 70Lt iš kiekvieno).

9Konstatavo, kad 2006-06-10 patikrinus atsakovams priklausančio sodo namo žemės sklypo teritorijoje esantį elektros apskaitos prietaisą nustatytas apskaitos prietaiso metrologinės patikros plombos pažeidimas, surašytas Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas Nr. 006996. V. J. surašęs aktą, uždėjo avarinės tarnybos nuplėštas elektros apskaitos prietaiso skydo plombas. Įtarus, kad elektros apskaitos prietaiso plombos falsifikuotos, skaitiklis buvo nuimtas, ir surašyti visi name veikiantys elektros prietaisai. 2006-06-13 komisija nustatė, jog nutraukta viršutinė valstybinės metrologijos patikros plomba dengianti elektros skaitiklio gaubtą, siūlė atlikti sunaudotos elektros energijos perskaičiavimą už 1 metus, įvertinant į atsiskaitymo knygelę apmokėtas sumas. Atsakovė su komisijos išvada sutiko (b.l.10). Atlikus elektros skaitiklio ekspertizę, buvo nustatyta, kad skaitiklio gaubto plombos užspaustos ne tomis pačiomis plombavimo replėmis, buvo nuimamas gaubtas, skaitiklio skaičiavimo mechanizmas buvo veikiamas pašaliniu įrankiu (b.l.15-17). Įvertinus ekspertizės išvadas 2007-06-01 neapskaitinio elektros energijos vartojimo posėdyje buvo nuspręsta atlikti elektros energijos perskaičiavimus už 3 metus (b.l.11). Aplinkybę, kad atsakovai vartojo neapskaitinę elektros energiją, patvirtina jų elektros energijos suvartojimas nuo 2002-08-19 iki 2008-08-31. Iš jo matyti, kad apskaičiuotos elektros energijos suvartojimas po patikrinimo ir elektros apskaitos prietaiso pakeitimo žymiai padidėjo. Įvertinus šias aplinkybes teismas padarė išvadą, kad nustatytas elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių pažeidimas yra padaryta iš atsakovų pusės, todėl atsakomybė kyla patalpų, valdomos teritorijos, įrenginių, kuriuose jie įrengti, savininkams. Atsižvelgiant į atsakovų gaunamas nedideles pajamas teismas sumažino priteistinos žalos dydį (LR 6.251 str. 2 d.).

10Apeliaciniu skundu atsakovai prašo Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 23 d. sprendimą panaikinti, ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Pripažinti negaliojančiomis 2001-07-27 Elektros energijos tiekimo – vartojimo sutarties su buitiniu vartotoju Nr. 180161-4 5.5 p. nuostatas „Vartotojas įsipareigoja užtikrinti atvado elektros įrenginių, elektros energijos apskaitos prietaisų bei kitų apskaitoje naudojamų elektros įrenginių, pakabintų plombų saugumą bei priežiūrą“. Sustabdyti bylos nagrinėjimą ir nutartimi kreiptis į administracinį teismą su prašymu patikrinti Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų 2005-10-07 LR Ūkio ministro įsakymu „ Dėl elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ Nr. 4-350 62 nuostatos „Jei sutartyje su vartotoju nenustatyta kitaip, už elektros apskaitos prietaisų, elektros apskaitos schemose naudojamos įrangos ir įtaisų bei visų plombų apsaugą atsako objekto ir (ar) įrenginių, kuriuose jie įrengti, savininkai ar nuomininkai“ ta apimtimi kai objekto ir (ar) įrenginių, kurių saugumą (įskaitant plombų) reikalaujama užtikrinti savininkai arba nuomininkai yra elektros energijos vartotojai (LR 1.39 str.) neprieštarauja LR CK 1.5 str., ir 6.166 str. 2 d. 9 p., bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

11Nurodo, kad pirmos instancijos teismas netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus, sprendimas yra nepagrįstas, nenuoseklus ir nelogiškas, dėl ko sprendimas yra neteisėtas ir naikintinas.

12Nesutinka su teismo išvada, kad atsakovai iki elektros apskaitos prietaiso patikrinimo 2006-06-10 vartojo neapskaitomą elektros energiją. Fakto, kad suvartojimas elektros energijos padidėjo atsakovai neginčijo, tačiau skirtingai interpretavo, didesnis elektros energijos suvartojimas išaugo tik po 2006-06-09, kai atsakovai atsivežė buitinius elektros prietaisus, ir įsikūrė name. Iki 2006-06-09 atsakovų namas buvo tuščias, jame niekas negyveno, todėl ir elektros energijos suvartojimo nebuvo.

13Teismas nepagrįstai konstatavo, kad atsakovė sutiko su 2006-06-13 Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto svarstymo komisijos išvada nes šiame protokole yra ne atsakovės parašas, o įrašas apie tai, kad atsakovė atsisakė šį protokolą pasirašyti. Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akte esantis atsakovo V. G. parašas patvirtina, kad jis tik susipažino su akto turiniu ir gavo vieną akto egzempliorių, tačiau tai nepatvirtina, jog atsakovai sutiko su šiuo aktu.

14Teismas nepagrįstai atsisakė tenkinti atsakovų prašymą sustabdyti bylos nagrinėjimą ir nutartimi kreiptis į administracinį teismą dėl taisyklių 62 p. atitikimo LR CK 1.5 str., 6.188 str. 2 d. 9 p. nuostatoms. Nurodo, jog tik elektros energijos tiekėjui suteikta teisė vienašališkai nustatyti sutarčių su vartotojais sąlygas, kurias vartotojai privalo besąlygiškai vykdyti. Taisyklių 62 p. nustatyta alternatyva vartotojai negali pasinaudoti, nes jiems nesuteikta teisė ar galimybė derėtis dėl viešų standartinių sutarčių sąlygų. Toks Taisyklių 62 p. nuostatų išdėstymas nėra aiškiai ir suprantamai išreikštas ir pažeidžia vartotojų teises.

15Teismas nepagrįstai netenkino atsakovų prašymo pripažinti negaliojančiomis sutarties 5.5. p nuostatas, jog vartotojas įsipareigoja užtikrinti atvado elektros įrenginių, elektros energijos apskaitos prietaisų bei kitų apskaitoje naudojamų elektros įrenginių, pakabintų plombų saugumą ir priežiūrą. Be to teismas nenustatė, jog atsakovai pažeidė sutarties 5.5 p. nustatytas pareigas.

16Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovai prašo Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 23 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, jog pirmos instancijos teismas tinkamai įvertino šalių tarpusavio teisinius santykius, ginčo esmę, atsakomybę už neteisėtą elektros energijos naudojimą, tuo tarpu atsakovai apeliaciniame skunde nenurodo, kokias teisės normas teismas pažeidė. Iš pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovai laikotarpiu 2002-08-18 iki 2008-08-31 naudojo elektros energiją. Atsakovai neįrodė, jog 2006-06-10 sodo namelyje negyveno. Teismo ekspertizės aktu konstatuoti elektros skaitiklio pažeidimai, todėl pirmos instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog buvo naudojama neapskaitinė elektros energija. Apklausti liudytojai byloje yra atsakovų giminaičiai, todėl šių liudytojų parodymai vertintini kritiškai. Atsakovai neįrodė, jog elektros skaitiklio pažeidimu būtų suinteresuoti tretieji asmenys. Apeliantai nepagrįstai kaltina ieškovą dėl gedimų registracijos žurnalo nepateikimo pirmos instancijos teismui, nes ieškovui nėra nustatyta pareigoti saugoti šiuos žurnalus ilgiau nei metus. Kreipimasis į administracinį teismą užvilkintų bylos nagrinėjimą. Taisyklių 62 p. leidžia šalims susitarti dėl elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties. Tarp šalių minėta sutartis buvo pasirašyta, todėl nebuvo pagrindo stabdyti bylos nagrinėjimo, bei kreiptis į administracinį teismą dėl sutartimi 5.5 p. šalių nustatytų teisių ir pareigų. Be to toks kreipimasis užvilkintų bylos nagrinėjimą. Nurodo, jog priešieškinį pateikė tik atsakovas V. G., kuris įgaliojimo sudaryti teisinių paslaugų sutartį su advokatu neturėjo atsakovų N. N. bei A. N., neturėjo, todėl laikytina, kad minėtų atsakovų vardu pateiktas priešieškinys LR CPK 296 str. 1 d. 3 p. turėjo būti paliktas nenagrinėtu. Pagal Lietuvos Vyriausiojo teismo praktiką elektros energijos pirkimo - pardavimo sutartis įpareigoja abonentą ne tik sumokėti už jam pateiktą elektros energiją bet ir užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo tinklų ir naudojamų prietaisų bei įrenginių tvarkingumą. Atsakovai neįrodė, kad ne dėl jų kaltės buvo padarytas poveikis elektros skaitikliui. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo suformuotą praktiką civilinėje byloje nesvarbu žalą padariusi asmens vidinis vertinimas, asmens požiūris į savo veiksmus, o svarbus žalą padariusio asmens faktinio elgesio ir tam tikro elgesio standartų santykis. Taigi pirmos instancijos teismas priimdamas sprendimą teisingai įvertino visas bylos aplinkybes (pažeistas skaitiklis, falsifikuotos plombos, neteisėtas elektros energijos vartojimas, atsakovų nerūpestingumas, kas sąlygojo žalos padarymą ieškovui), priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

17Apeliacinis skundas iš dalies tenkintinas.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų (LR CPK 320 str. 1, 2 d.).

19Byloje nustatyta, kad AB „Lietuvos energija“ ir atsakovė N. N. 2001-07-27 sudarė elektros energijos tiekimo-vartojimo sutartį su buitiniu vartotoju. Minėta sutartimi atsakovė įsipareigojo užtikrinto atvado elektros įrenginių, elektros energijos apskaitos prietaisų bei kitų apskaitoje naudojamų elektros įrenginių, pakabintų plombų saugumą bei priežiūrą. 2006-06-10 Neapskaitinio energijos vartojimo vietos apžiūros aktu Nr. 006996/176 (b.l.11), nustatyta, kad sodų bendrijoje ( - ) N. N., A. N., V. G. nuosavybės teise priklausančiame sklype, sklype ( - ), nutraukta valstybinės metrologinės patikros gamintojo viršutinė plomba. Apžiūros metu elektros skaitiklis nedirbo (užsikirtęs) (b.l.12). Lietuvos teismo ekspertizės centro 2007-04-18 ekspertizės akto Nr.11-2182(06) išvadoje konstatuota, kad tirti pateikto skaitiklio gaubto plombos „ES 0 0 E ir „Gedimino stulpų ženklas/ I ir palyginamąjam tyrimui pateiktos plombos – pavydžiai yra užspaustos ne tomis pačiomis plombavimo replėmis. Tirti pateikto skaitiklio gaubtas buvo nuimtas, skaičiavimo mechanizmas buvo mechaniškai veikiamas pašaliniu įrankiu. AB Rytų skirstomieji tinklai vadovaujantis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų LR Ūkio ministro 2005-10-07 įsakymu Nr. 4-350, 97.4 p. bei jų priedu Nr. 1, ekspertizės išvadomis perskaičiavo suvartotą elektros energijos kiekį už neapskaitinį elektros energijos naudojimą 11 726,05 Lt sumai, 118,32 Lt už elektros skaitiklio keitimą ir remontą, bei 829,92 Lt už ekspertizę, viso 12 674,29 Lt (b.l.21). Atsakovai pateikė priešieškinį prašydami pripažinti negaliojančiomis Elektros tiekimo-vartojimo sutarties nuostatas, kuriomis vartotojas įsipareigoja užtikrinti atvado elektros įrenginių, elektros energijos apskaitos prietaisų bei kitų naudojamų elektros įrenginių pakabintų plombų saugumą bei priežiūrą. Prašė sustabdyti bylos nagrinėjimą, bei kreiptis į administracinį teismą dėl šių aktų teisėtumo.

20Taigi, tarp šalių kilęs ginčas, dėl atsakovų teisių ir pareigų, kylančių iš elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties, bei teisės aktų, reglamentuojančių elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį, teisėtumo. Pirmos instancijos teismas išnagrinėjęs bylą konstatavo, kad atsakovų priešieškinio reikalavimai (panaikinti teisės aktus, sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į administracinį teismą), sprendžiant tarp šalių kilusį ginčą neturi reikšmės, nes iki šiol elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties sąlygos nėra pripažintos negaliojančiomis teismine tvarka. Kadangi atsakovai prašė panaikinti ne visas sutarties 5.5 p. nuostatas, o tik jų dalį, atsakovų reikalavimo netenkino, nes tik dalies nuostatų panaikinimas sprendžiant šį ginčą, taip pat neturės reikšmės.

21LR CPK 3 str. 4 d. nustatyta, kad bendrosios kompetencijos teismas turi teisę sustabdyti bylos nagrinėjimą ir nutartimi kreiptis į administracinį teismą, prašydamas patikrinti, ar atitinkamas teisės norminis aktas ar jo dalis atitinka įstatymą ar Vyriausybės teisės norminį aktą. Taigi teismas turi teisę kreiptis į administracinį teismą tiek dėl viso, tiek dėl dalies teisės akto teisėtumo. Pagal LR CPK 265 str., teismas turi priimti sprendimą dėl visų ieškovo, atsakovo ir trečiojo asmens pareikštų reikalavimų, išskyrus atvejus, kai priimamas dalinis sprendimas. Teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas (LR CPK 263 str. 1 d.). Sprendimas, kuriuo atsisakyta panaikinti teisės aktą, sustabdyti bylą ir kreiptis į administracinį teismą taip pat turi būti pagrįstas ir motyvuotas. Nagrinėjamu atveju pirmos instancijos teismas teisiškai neįvertino priešieškinio reikalavimų, elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties sąlygų, ir priešieškinį atmetė formaliais pagrindais. Kolegija nesutinka su pirmos instancijos teismo išvada, kad ieškininio ir priešieškinio reikalavimai nesusiję, nes ieškinys grindžiamas buitinių vartotojų sutarties pažeidimu. Kadangi atsakovų priešieškinys pirmos instancijos teismo liko neišnagrinėtas, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad neatskleista bylos esmė, o tai reiškia, kad tinkamo proceso pirmos instancijos teisme nebuvo, ir tai yra pagrindas pirmos instancijos teismo sprendimą panaikinti ir bylą perduoti pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

22Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse (patv. 2001-12-29 LR Ūkio ministro įsak.Nr. 398) apibrėžta, kad neteisėtas elektros energijos naudojimas tai yra ir toks atvejis, kai vartotojas sugadina apskaitos prietaisus ar apskaitos schemos elementus taip, kad sugadinimas matomas (pažeistas elektros energijos skaitiklio stiklas, korpusas, gnybtų trinkelė ir pan.: sugadintas matavimo transformatorius, bandymo gnybtas, laidininkai ir kita; pažeistos ar nutrauktos plombos nuo elektros energijos apskaitos prietaiso, apskaitos spintos (skydelio) ar kitų su apskaita susijusių plombuojamų vietų, siekiant sumažinti elektros energijos skaitiklio rodmenis naudojamos mechaninės priemonės skaitiklio diskui sustabdyti, pakeista apskaitos prietaiso prijungimo schema ir kita).

23Nagrinėjamu atveju Lietuvos teismo ekspertizės centro 2007-04-18 ekspertizės aktu Nr.11-2182(06) konstatuota, kad tirti pateikto skaitiklio gaubto plombos „ES 0 0 E ir „Gedimino stulpų ženklas/ I ir palyginamąjam tyrimui pateiktos plombos – pavydžiai yra užspaustos ne tomis pačiomis plombavimo replėmis. Taigi ekspertizės aktu nėra konstatuota, jog skaitiklio plombos falsifikuotos. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovams priklausančiame sklype 2006-06-06 dingo elektros energija. Buvo iškviesta avarinė tarnyba, kuri pašalino elektros tiekimo gedimus. Atsakovai nurodo, jog tuo metu buvo nuimtos skaitiklio plombos. Pirmos instancijos teismas neįvertino minėtų aplinkybių, nenustatė, kaip avarinės tarnybos darbas galėjo įtakoti elektros skaitiklį bei šio plombas, kiek yra plombavimo replių, su tuo pačiu plombavimo numeriu. Taip pat byloje liko neįvertinta, ar atsakovai prisiėmę pareigą saugoti skaitiklio plombas buvo informuoti apie tai, kada buvo uždėtos skaitiklio plombos ir kokie šioms plomboms suteikti numeriai. Kadangi byloje liko neįvertintos šios aplinkybės, o Ekspertizės akte nėra konstatuota, jog skaitiklio plombos falsifikuotos, nėra pagrindo konstatuoti, kad buvo pažeistos Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės.

24Pirmos instancijos teismas priteistą žalą sumažino vadovaudamasis atsakovų gaunamomis mažomis pajamomis. Byloje pateikta 2008-02-07 pažyma patvirtina atsakovo V. G. 2007-12-01 – 2007-12-31 laikotarpiu gautas pajamas (b.l.87). 2008-03-31 pažyma patvirtina atsakovės N. N. 2008-01-01 – 2008-03-31 laikotarpiu gautas pajamas (b.l.88). 2008-02-11 pažyma patvirtina atsakovo A. N. 2007-07-01 – 2007-12-31 laikotarpiu gautas pajams. Taigi, pateiktos pažymos patvirtina atsakovų pajamas skirtingais laikotarpiais. Be to, pateiktos pažymos patvirtina atsakovo V. G. tik mėnesio, atsakovės N. N. – trijų, o A. N. per šešių mėnesių laikotarpį gautas pajamas. Tačiau tokie trumpi ir skirtingi laikotarpiai neparodo atsakovų realios turtinės padėties. Be to vertinant atsakovų turtinę padėtį, vertintina ne tik atsakovų gaunamos pajamos, tačiau visa turtinė padėtis, t.y., akcijos ir kitas kilnojamas ir nekilnojamas turtas. Nenustačius atsakovų turtinės padėties nepagrįstai konstatuota, jog atsakovų turtinė padėtis yra sunki, ir mažinti priteistiną žalą.

25Vadovaujantis išdėstytu, kolegija konstatuoja, kad pirmos instancijos teismas neįvertino visų bylos aplinkybių, neišnagrinėjo priešieškinio reikalavimų, pripažino sunkią atsakovų turtinę padėtį neturėdamas rašytinių įrodymų, patvirtinančių šias aplinkybes. Vadovaujantis LR CPK 327 str. apeliacinės instancijos teismas panaikina apskųstą teismo sprendimą ir perduoda bylą pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo, jeigu neatskleista bylos esmė. Bylos esmė yra suprantama kaip svarbiausios faktinės ir teisinės bylos aplinkybės. Jeigu dėl tirtinų aplinkybių ir reikalaujamų įrodymų ir pobūdžio būtų galima išvada, jog byla turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi ir naujais aspektais, tai reiškia, jog tinkamo proceso pirmos instancijos teisme nebuvo, ir yra pagrindas pirmos instancijos teismo sprendimą panaikinti ir bylą perduoti pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nagrinėjant bylą iš naujo teismas turi įvertinti ir pasisakyti dėl priešieškinio reikalavimų, įvertinti faktines bylos aplinkybes, išreikalauti rašytinius įrodymus.

26Kolegija išnagrinėjusi civilinę bylą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 str., 326 str., 1 d. 4 p.,

Nutarė

27Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 23 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas AB „Rytų skirstomieji tinklai“ kreipėsi į teismą, prašydamas... 4. Nurodė, kad patikrinus atsakovų bendrąją nuosavybės teise priklausančio... 5. Atsakovai priešieškiniu prašė pripažinti negaliojančiomis 2001-07-27... 6. Nurodė, kad 2006-06-06 atsakovams priklausančiame namo valdoje dingo elektros... 7. Ieškovas atsiliepimu į priešieškinį nurodė, kad priešieškinį pateikė... 8. Vilniaus miesto pirmas apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 23 d. sprendimu... 9. Konstatavo, kad 2006-06-10 patikrinus atsakovams priklausančio sodo namo... 10. Apeliaciniu skundu atsakovai prašo Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo... 11. Nurodo, kad pirmos instancijos teismas netinkamai įvertino byloje esančius... 12. Nesutinka su teismo išvada, kad atsakovai iki elektros apskaitos prietaiso... 13. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad atsakovė sutiko su 2006-06-13... 14. Teismas nepagrįstai atsisakė tenkinti atsakovų prašymą sustabdyti bylos... 15. Teismas nepagrįstai netenkino atsakovų prašymo pripažinti negaliojančiomis... 16. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovai prašo Vilniaus miesto pirmo... 17. Apeliacinis skundas iš dalies tenkintinas.... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 19. Byloje nustatyta, kad AB „Lietuvos energija“ ir atsakovė N. N. 2001-07-27... 20. Taigi, tarp šalių kilęs ginčas, dėl atsakovų teisių ir pareigų,... 21. LR CPK 3 str. 4 d. nustatyta, kad bendrosios kompetencijos teismas turi teisę... 22. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse (patv. 2001-12-29 LR Ūkio... 23. Nagrinėjamu atveju Lietuvos teismo ekspertizės centro 2007-04-18 ekspertizės... 24. Pirmos instancijos teismas priteistą žalą sumažino vadovaudamasis atsakovų... 25. Vadovaujantis išdėstytu, kolegija konstatuoja, kad pirmos instancijos teismas... 26. Kolegija išnagrinėjusi civilinę bylą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos... 27. Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 23 d. sprendimą...