Byla e2A-578-755/2019
Dėl skolos priteisimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ramunės Čeknienės, Eigirdo Činkos (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Laimanto Misiūno,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą atsakovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau - ir UAB) „Raidvis“ apeliacinį skundą dėl Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2019 m. gegužės 21 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-4885-488/2019 pagal ieškovės UAB „Jaukurai“ ieškinį atsakovei UAB „Raidvis“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovė UAB „Jaukurai“ prašė priteisti iš atsakovės UAB ,,Raidvis“ 14 799,96 Eur skolą, 202,03 Eur delspinigius, 6 procentų dydžio palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Bylos nagrinėjimo metu pateikė pareiškimą, kuriuo atsisakė nuo dalies ieškinio reikalavimo (5 100 Eur) ir patikslino prašomą priteisti skolos dydį – 9 699,96 Eur.

72.

8Nurodė, kad 2012 m. sausio 18 d. sudarytos sutarties pagrindu ieškovė 2018 metais pardavė atsakovei prekių pagal šios pateiktus užsakymus, o atsakovė laiku ir iki galo neatsiskaitė ir liko skolinga 9 699,96 Eur sumą.

93.

10Pareiškime dėl atsisakymo nuo dalies ieškinio prašė priteisti iš atsakovės žyminio mokesčio dalį (25 procentus) nuo atsisakytos 5 100 Eur skolos dalies .

11II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

124.

13Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmai 2019 m. gegužės 21 d. sprendimu patenkino dalį ieškinio ir priteisė 9 699,96 Eur skolą, 202,03 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo ir 223 Eur žyminį mokestį.

145.

15Nustatė, kad atsakovė praleido tarp šalių pasirašytos sutarties nustatytus prekių grąžinimo terminus, dėl ko ieškovė įgijo teisę reikalauti apmokėjimo.

166.

17Įvertinęs sutarties bei susitarimo dėl sutarties pakeitimo sąlygas dėl prekių nuosavybės pirkėjui perėjimo momento, pirkėjo teisės grąžinti prekes per nustatytą terminą, teismas atsakovės reikalavimą atsiimti prekes, už kurias vėluojama atsiskaityti, laikė prieštaraujančiu šalių sutarčiai, sąžiningai dalykinei verslo praktikai, leidžiančiu atsakovei piktnaudžiauti savo teisėmis.

187.

19Nustatė, kad ieškovė sutartinę prievolę tinkamai įvykdė, o atsakovė tinkamai neatsiskaitė, todėl teismas darė išvadą, atsakovei prievolės pilnai neįvykdžius.

208.

21Atsižvelgęs į tai, jog sprendimas už akių buvo priimtas po to, kai atsakovė dalį skolos sumokėjo, ieškovė reikalavimo dydžio nesumažino ir teismui nepranešė, netenkino ieškovės prašymo priteisti dalį žyminio mokesčio, mokėtino už atsakovės sumokėtą skolos dalį.

22III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

239.

24Apeliaciniu skundu atsakovė UAB „Raidvis“ prašo panaikinti Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2019 m. gegužės 21 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – atmesti UAB „Jaukurai“ ieškinį dėl skolos priteisimo.

2510.

26Teigia, kad teismas neteisingai nustatė bylos aplinkybes, nepagrįstai ir neteisingai interpretavo atsakovės ir ieškovės išreikštą valią, iki galo neištyrė ir neteisingai įvertino byloje esančius įrodymus, todėl netinkamai taikė materialinės teisės normas bei priėmė nepagrįstą ir neteisėtą sprendimą.

2711.

28Nurodo, jog teismas netinkami aiškino sutarties sąlygą dėl prekių grąžinimo ir paaiškina, kad toks sutarties sąlygos aiškinimas taikomas tuomet, kai apeliantė yra nupirkusi prekes iš ieškovės ir atlikusi apmokėjimą už nupirktas prekes. Esamu atveju, teigia, apeliantei prekės iš ieškovės pusės buvo perduotos realizavimui ir jas grąžinti apeliantė gali bet kokiu momentu, nes, nesant apmokėjimo, prekės tebepriklauso ieškovei.

2912.

30Teigia, kad ieškovė, rengusi sutarties variantą, nenurodė jokio termino, nuo kurio pradedamas skaičiuoti prekių grąžinimo ieškovei terminas ir mano, jog tokiu būdu verčia daryti išvadą, kad apeliantė po 90 dienų neva privalo nupirkti prekes , nors ir tos prekės jai nereikalingos.

3113.

32Tvirtina, jog teismas, priteisdamas mokėti delspinigius, pažeidžia apeliantės teises, nes visos pateiktos ieškovės prekės yra pateiktos realizavimui ir jos priklauso nuosavybės teise ieškovei. Priduria, kad iš sprendimo neaišku, nuo kokios dienos ir už kokį laikotarpį skaičiuojami delspinigiai, iš kur kildinama priteista delspinigių suma.

3314.

34Ieškovė UAB „Jaukurai“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti kaip nepagrįstą ir skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą.

3515.

36Tvirtina, jog šalys susitarė dėl prekių pirkimo-pardavimo, o ne jų tiekimo realizacijai, sutartyje nėra nei vienos nuostatos, kad prekės atsakovei perduodamos realizacijai, o atsakovė už jas turi sumokėti tik tuomet, kai šias prekes realizuos. Pažymi, kad mokėjimo pareiga atsiranda ne atsakovei realizavus prekes, o suėjus sutartyje numatytam mokėjimo atidėjimo terminui skaičiuojamam nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos. Priduria, jog nuo pat sutarties sudarymo dienos, atsiskaitymas buvo siejamas su prekių perdavimo atsakovei terminu, o ne jų realizavimu tretiesiems asmenims.

3716.

38Teigia, kad pagal sutarties 2.4 punktą atsakovė, kaip prekių pirkėja, neturi teisės šias prekes perparduoti tretiesiems asmenims, kol pati nėra atsiskaičiusi už prekes ir įgijusi nuosavybės teisės, o ne kaip teigia atsakovė, kad ji neturi pareigos atsiskaityti už prekes. Paaiškina, jog sutarties 2.5 punkte aiškiai nurodoma (neišskiriant jokių prekių grupių), kad bet kokias prekes pirkėjas gali grąžinti per 90 dienų, o pasibaigus šiam terminui, tokios teisės pirkėjas nebetenka, jokių šios taisyklės išimčių sutartis nenumato.

3917.

40Nurodo, jog apeliantė pati užsisakė tokias prekes, jas priėmė, todėl nepagrįstai teigia ieškovei atsisakant priimti jai nereikalingas prekes.

4118.

42Teigia, kad atsakovė nevykdė sutarties, todėl ieškovė įgijo teisę reikalauti sumokėti ir sutartinius delspinigius. Paaiškina, jog sutartyje numatytas mokėjimo prievolės atidėjimas 60 dienų terminui, tad šiam suėjus laikoma, jog mokėjimo prievolę pirkėja pažeidžia, todėl nuo šios datos pagrįstai ir buvo skaičiuotos netesybos.

43Teisėjų kolegija

konstatuoja:

44Apeliacinis skundas atmetamas, bet pirmosios instancijos teismo sprendimas keičiamas (Civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 326 str. 1 d. 3 p.).

45IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4619.

47Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisakoma dėl apeliacinio skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

4820.

49Nustatyta, kad 2012 m. sausio 18 d. UAB „Jaukurai“ ir UAB „Raidvis“ sudarė sutartį Nr. P2/12-0007 (toliau - Sutartis), pagal kurią UAB „Jaukurai“ įsipareigojo pateikti, o UAB „Raidvis“ priimti ir apmokėti prekes, kurių pavadinimai, kiekiai ir kainos pagal išankstinį susitarimą nurodomos sąskaitose. Sutarties šalys susitarė, kad pirkėjas – UAB „Raidvis“ privalės visiškai atsiskaityti su pardavėju – UAB „Jaukurai“ per 30 kalendorinių dienų (Sutarties 4.3.3 punktas), o 2012 m. balandžio 12 d. Susitarimu dėl sutarties Nr. P2/12-0007 pakeitimo sutarė pakeisti atsiskaitymo terminą ir nustatyti naują – 60 kalendorinių dienų (Susitarimo 1 punktas). UAB „Jaukurai“ pateikė UAB „Raidvis“ sąskaitas faktūras JAU Nr. 418909 (2018 m. rugsėjo 12 d.), JAU Nr. 418960 (2018 m. rugsėjo 13 d.) ir JAU Nr. 421069 (2018 m. spalio 4 d.) apmokėjimui, tačiau UAB „Raidvis“ iki galo neatsiskaitė su UAB „Jaukurai“.

5021.

51Apeliantė, nesutikdama su skundžiamu sprendimu, teigia, jog teismas netinkamai aiškino Sutarties punktą dėl prekių grąžinimo ir nepagrįstai priteisė delspinigius.

5222.

53Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje surinktus įrodymus, pirmosios instancijos teismo išvadas, apeliacinio skundo motyvus, sprendžia, jog apeliantės skunde nurodyti motyvai nepaneigia skundžiamame sprendime nurodytų teismo išvadų (CPK 185 straipsnis).

5423.

55Pirma, kaip matyti iš Sutarties teksto, šalys susitarė dėl prekių pirkimo-pardavimo, todėl kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai vertino tarp apeliantės ir ieškovės susiklosčius pirkimo-pardavimo santykiams (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.193 straipsnis, 6.305 straipsnio 1 dalis). Sutarties 1.1 punkte nurodyta, jog ieškovė įsipareigoja pateikti, o apeliantė – priimti ir apmokėti prekes, o 4.3.3 punktu, kuris 2012 m. balandžio 12 d. pakeistas Susitarimo dėl sutarties Nr. P2/12-0007 pakeitimo, šalys nustatė terminą, per kurį apeliantė įsipareigojo apmokėti ieškovės pateiktas sąskaitas faktūras už užsakytas prekes. Tai reiškia, kad pagrindinė ieškovės pareiga yra perduoti apeliantės užsakytas prekes, o apeliantės – jas priimti ir už jas apmokėti. Kolegija pažymi, kad jokių išimčių, išskyrus nenugalimą jėgą, Sutartyje ginčo šalys nenumatė, todėl apeliantės pareiga apmokėti ieškovės pateiktas sąskaitas faktūras už pateiktas prekes išlieka.

5624.

57Vertindama Sutarties sąlygą dėl apeliantės teisės grąžinti prekes, pirktas ne vėliau kaip prieš 90 dienų nuo jų įsigijimo (Sutarties 2.5 punktas), teisėjų kolegija sprendžia, kad ši sąlyga negali būti aiškinama taip, kaip ją aiškina apeliantė. Kolegija pabrėžia, kad Sutarties 2.5 punkto taikymo susiejimas su prekių nuosavybės perėjimo apeliantei momentu, t. y. apeliantei priėmus ir apmokėjus už pateiktas prekes, prieštarauja Sutarties 4.3.3 punktui, 2012 m. balandžio 12 d. pakeistam Susitarimu dėl sutarties Nr. P2/12-0007 pakeitimo, pagal kurį apeliantė privalo per nustatytą terminą apmokėti sąskaitas. Primintina, kad Sutartis nenumato išimčių dėl prekių apmokėjimo (nutarties 23 punktas).

5825.

59Kolegija negali sutikti su apeliantės aiškinimu, kokias tikslais buvo sudaryta Sutartis. Tiek Sutarties tekstas, tiek tarp šalių susiklosčiusi praktika nepatvirtina to, kad apeliantė atsiskaitydavo su ieškove tik tuomet, kai parduodavo iš ieškovės užsakytas prekes. Pažymėtina ir tai, kad ne ieškovė savo nuožiūra tiekdavo prekes, o pati apeliantė, įvertindama poreikius, užsakydavo reikalingas ar specialias prekes (Sutarties 2.1 punktas).

6026.

61Apeliantė teigia, jog Sutarties projektą rengusi ieškovė, nenurodė prekių grąžinimo termino pradžios skaičiavimo. Sutarties 2.5 punkte nurodyta, kad pirkėjas gali grąžinti prekes, kurios yra nupirktos ne seniau kaip prieš 90 dienų. Kolegija iš dalies sutinka su apeliantės argumentu dėl nekonkrečios termino pradžios nustatymo, tačiau prekės įsigijimas (nusipirkimas) paprastai siejamas su jos gavimu iš pardavėjo (CK 6.317 straipsnio 1 dalis). Tokią išvadą patvirtina ir bendroji pirkimo-pardavimo sutarties samprata – pardavėjas įsipareigoja perduoti prekę (CK 6.305 straipsnio 1 dalis). Taigi, šiuo atveju, Sutarties 2.5 punkte sąvoka „nupirktos“ reiškia „priimtos“ iš pardavėjo – ieškovės ir jų perdavimo faktą bei momentą patvirtina ieškovės išrašytos sąskaitos faktūros. Dėl apeliantės argumentų dėl „priverstinio“ prekių, kurios apeliantei nereikalingos, apmokėjimo, kolegija jau pasisakė nutarties 25 punkte, todėl nesikartoja.

6227.

63Antra, Sutarties 4.9 punktas numato sankciją pirkėjai už vėlavimą atsiskaityti už prekes. Kolegija pastebi, kad apeliantė iš esmės neginčija ne visiškai apmokėjusi ieškovės pateiktas sąskaitas faktūras per nustatytą 60 kalendorinių dienų terminą, todėl pagrįsta tvirtinti, jog apeliantė savo sutartinės prievolės tinkamai neįvykdė, todėl ieškovė turi teisę prašyti sumokėti ir delspinigius (CK 6.344 straipsnio 2 dalis). Kolegija pažymi, jog ieškovės teisė reikalauti delspinigių negali pažeisti apeliantės teisių, nes delspinigiai, kaip netesybų forma, skirti sudrausminti sutartinių įsipareigojimų nevykdančią sutarties šalį. Pasikartotina, kad apeliantės teisė iki sutarto termino pabaigos grąžinti prekes, jų nesugrąžinus nepanaikina sutartinės prievolės jas apmokėti ir sutartinių sankcijų taikymas nesietinas su prekių nuosavybės įgijimu. Nors teismas nedetalizavo sprendime delspinigių apskaičiavimo tvarkos, tačiau bylos įrodymai – ieškovės pateikta apeliantės skolos bei delspinigių suvestinė rodo, nuo kurios datos ir kokios sumos buvo skaičiuojami ir teismo priteisti delspinigiai.

6428.

65Nustatyta, kad 2019 m. gegužės 21 d. ieškovė pateikė pareiškimą, kuriuo atsisakė nuo dalies ieškinio ir prašė atitinkamai grąžinti sumokėtą žyminį mokesti. Teismas rezoliucija pareiškimą priėmė, tačiau sprendime nepasisakė dėl ieškinio dalies atsisakymo, kaip tai numatoma CPK 140 straipsnio 1 dalyje.

6629.

67Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta nutarties 28 punkte, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai išsprendė ieškovės atsisakymo nuo dalies ieškinio klausimą, kas sudaro pagrindą pakeisti skundžiamą sprendimą (CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

6830.

69Netenkinus apeliacinio skundo, bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme nepaskirstomos, nes ieškovė neprašo jų priteisti (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

70Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

71Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2019 m. gegužės 21 d. sprendimą pakeisti ir patenkinti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Jaukurai“ pareiškimą dėl atsisakymo nuo ieškinio dalies – 5 100,00 Eur, šią bylos dalį nutraukti.

72Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą atsakovės... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė UAB „Jaukurai“ prašė priteisti iš atsakovės UAB ,,Raidvis“... 7. 2.... 8. Nurodė, kad 2012 m. sausio 18 d. sudarytos sutarties pagrindu ieškovė 2018... 9. 3.... 10. Pareiškime dėl atsisakymo nuo dalies ieškinio prašė priteisti iš... 11. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 12. 4.... 13. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmai 2019 m. gegužės 21 d.... 14. 5.... 15. Nustatė, kad atsakovė praleido tarp šalių pasirašytos sutarties nustatytus... 16. 6.... 17. Įvertinęs sutarties bei susitarimo dėl sutarties pakeitimo sąlygas dėl... 18. 7.... 19. Nustatė, kad ieškovė sutartinę prievolę tinkamai įvykdė, o atsakovė... 20. 8.... 21. Atsižvelgęs į tai, jog sprendimas už akių buvo priimtas po to, kai... 22. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 23. 9.... 24. Apeliaciniu skundu atsakovė UAB „Raidvis“ prašo panaikinti Panevėžio... 25. 10.... 26. Teigia, kad teismas neteisingai nustatė bylos aplinkybes, nepagrįstai ir... 27. 11.... 28. Nurodo, jog teismas netinkami aiškino sutarties sąlygą dėl prekių... 29. 12.... 30. Teigia, kad ieškovė, rengusi sutarties variantą, nenurodė jokio termino,... 31. 13.... 32. Tvirtina, jog teismas, priteisdamas mokėti delspinigius, pažeidžia... 33. 14.... 34. Ieškovė UAB „Jaukurai“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį... 35. 15.... 36. Tvirtina, jog šalys susitarė dėl prekių pirkimo-pardavimo, o ne jų tiekimo... 37. 16.... 38. Teigia, kad pagal sutarties 2.4 punktą atsakovė, kaip prekių pirkėja,... 39. 17.... 40. Nurodo, jog apeliantė pati užsisakė tokias prekes, jas priėmė, todėl... 41. 18.... 42. Teigia, kad atsakovė nevykdė sutarties, todėl ieškovė įgijo teisę... 43. Teisėjų kolegija... 44. Apeliacinis skundas atmetamas, bet pirmosios instancijos teismo sprendimas... 45. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 46. 19.... 47. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 48. 20.... 49. Nustatyta, kad 2012 m. sausio 18 d. UAB „Jaukurai“ ir UAB „Raidvis“... 50. 21.... 51. Apeliantė, nesutikdama su skundžiamu sprendimu, teigia, jog teismas... 52. 22.... 53. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje surinktus įrodymus, pirmosios... 54. 23.... 55. Pirma, kaip matyti iš Sutarties teksto, šalys susitarė dėl prekių... 56. 24.... 57. Vertindama Sutarties sąlygą dėl apeliantės teisės grąžinti prekes,... 58. 25.... 59. Kolegija negali sutikti su apeliantės aiškinimu, kokias tikslais buvo... 60. 26.... 61. Apeliantė teigia, jog Sutarties projektą rengusi ieškovė, nenurodė prekių... 62. 27.... 63. Antra, Sutarties 4.9 punktas numato sankciją pirkėjai už vėlavimą... 64. 28.... 65. Nustatyta, kad 2019 m. gegužės 21 d. ieškovė pateikė pareiškimą, kuriuo... 66. 29.... 67. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta nutarties 28 punkte, teisėjų kolegija... 68. 30.... 69. Netenkinus apeliacinio skundo, bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos... 70. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 71. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2019 m. gegužės 21 d.... 72. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą....